Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе режимной территории промышленной площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" (г. Днепродзержинск) и прилегающих к нему территорий

Проект закона Украины от 29.05.2014 № 4963
Дата рассмотрения: 29.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус режимної території промислового майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (м. Дніпродзержинськ) та прилеглих до нього територій

З 1948 по 1991 роки на виробничому об'єднанні "Придніпровський хімічний завод" (Надалі ВО "ПХЗ") проводилися робота з переробки уранових руд для отримання уранового концентрату. Відходи уранового виробництва складувалися на підприємстві, і прилеглих до нього територіях, природних ярах і балках без дотримання існуючих природоохоронних вимог, що призвело до масштабного радіоактивного забруднення як промислового майданчика так і прилеглих до нього територій.

В наслідок діяльності ВО "ПХЗ" у 9 хвостосховищах та сховищах накопичено 42 мільйони тонн твердих і пульпо подібних відходів переробки уранових руд, загальною активністю 3,1 х 1015 Бк, які займають загальну площу 2,43 млн. м2.

Стан протирадіаційного захисту персоналу та населення, вплив хвостосховищ та уранових об'єктів на довкілля досліджується не в повній мірі.

Приведення небезпечних об'єктів колишнього ВО "ПХЗ" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання потребує невідкладного вирішення.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення режимної території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

До режимної території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" в м. Дніпродзержинськ та на прилеглих територіях, які задіяні під сховищами відходів уранового виробництва Дніпропетровської області належить територія, на який виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами понад рівень, що існував до початку роботи уранового виробництва, з урахуванням природно-кліматичної та комплексної екологічної характеристики конкретних територій і може призвести до опромінення населення дозою понад 1,0 мЗв за рік, потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність обмеження додаткового іонізуючого опромінення населення, зумовленого наслідками діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та забезпечення нормальної діяльності на цих територіях суб'єктів господарчої діяльності.

Стаття 2. Визначення режимів на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Залежно від розташування небезпечних об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та зберігання відходів його діяльності, величини перевищення природного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ними ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничих та соціально-побутових відносин, територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" поділяється на території, що характеризуються притаманними їй зонами небезпек та особливої відповідальності. Режимна територія колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" розташована на земельних фондах міста Дніпродзержинська та Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Режимна територія розподіляється на території, на яких встановлені режими:

1. "Загальний режим" - це територія, радіаційний фон якої не перевищує встановлених допустимих нормативних рівнів. Ця територія задіяна під Придніпровським промисловим майданчиком, на якій розміщуються та здійснюють виробничу діяльність підприємства різних форм власності та інфраструктури, що забезпечують їх діяльність. Доза опромінювання робітників не перевищує 0,3 мЗв за рік понад дози природного фону.

2. "Обмежений доступ" - це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами та має високий рівень радіоактивності атмосфери, що обумовлює рівень дози опромінення від 0,3 до 1,0 мЗв за рік понад дози від природного фону.

3. "Заборонений доступ" - це земельні ділянки, розташовані під забороненою зоною периметру Придніпровського промислового майданчика, хвостосховищ з відходами уранового виробництва та радіаційно-забруднених об'єктів. Ведення будь-якої господарської діяльності на території з режимом "Заборонений доступ" забороняється.

Визначення (установлення) режиму територій проводиться в залежності від розрахунків доз опромінення робітників, які проводяться на основі даних радіаційного моніторингу і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Додаткові критерії забрудненості радіонуклідами земельних фондів і розташованих на них об'єктів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Межі територій з визначеними режимами встановлюються та переглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на основі експертних висновків, підготовлених на базі даних радіаційного моніторингу.

Стаття 3. Визначення радіаційно-небезпечних земель.

Радіаційно-небезпечні землі - це землі на яких неможливе подальше проживання населення, ведення виробничої діяльності, одержання сільськогосподарської та іншої продукції, продуктів харчування, що не відповідають рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними умовами.

До зазначених у цій статті земель належать території, що вказані в пунктах 2 і 3 статті 2 цього Закону.

Стаття 4. Визначення радіоактивно забруднених земель.

Радіоактивно забруднені землі - це землі, які потребують проведення заходів радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямованих на обмеження додаткового опромінення, що зумовлене діяльністю колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та забезпечення на них господарської діяльності.

До зазначених у цій статті земель належать території, вказані в пункті 1 статті 2 цього Закону.

Стаття 5. Компетенція держави Україна щодо територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Держава Україна визначає правовий режим територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", укладає договори на проведення будь яких робіт з іншими державами та міжнародними організаціями.

Кабінет Міністрів України визначає всю господарську міжнародну діяльність на території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Координацію робіт на визначених територіях здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Стаття 6. Фінансування робіт на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО ПХЗ".

Фінансування робіт для подолання наслідків діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" щодо радіоактивного забруднення територій, будівель, споруд та навколишнього середовища здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також інших фінансових надходжень.

Розпорядником коштів є Кабінет Міністрів України або уповноважений на це орган. Планування, матеріально-технічне забезпечення, обсяги фінансування робіт визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та затверджуються Кабінетом Міністрів України незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності підприємств, установ, організацій, залучених до робіт по ліквідації наслідків діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Стаття 7. Забезпечення господарської діяльності на режимній території.

Господарська діяльність на режимній території може здійснюватись лише у відповідності до законодавства України.

Стаття 8. Управління режимною територією.

Управління режимною територією здійснює Адміністрація режимної території (далі - Адміністрація). Адміністрація організовує та координує проведення всіх заходів по ліквідації наслідків діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та приведенню режимної території в екологічно безпечний стан, вирішує питання охорони режимної території, забезпечення громадського порядку, захисту наукових і економічних інтересів, вживає заходів щодо створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, забезпечує додержання норм радіаційної безпеки та порядку поводження з радіаційно-забрудненими матеріалами, організовує оперативне, повне та об'єктивне інформування населення про екологічний стан на режимній території, здійснює контроль за дотриманням суб'єктами діяльності встановленого режиму на режимній території, виконує дозвільну функцію в питаннях проведення робіт (в тому числі по новому будівництву), створення, розміщення та ліквідації підприємств.

Адміністрація створюється відповідною міською радою, на адміністративно-територіальній одиниці якого знаходиться колишнє уранове виробництво ВО "ПХЗ" за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ". Адміністрація підпорядковується і фінансується з місцевого бюджету відповідної міської ради та має статус юридичної особи.

Адміністрація режимної території організовує та координує проведення всіх заходів на підпорядкованих територіях, вирішує питання їх фінансування, охорони громадського порядку, захисту наукових і економічних інтересів, вживає заходів щодо створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях.

З метою охорони здоров'я персоналу що здійснює виробничу діяльність на режимній території, ветеранів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" залучає спеціалізовану медико-санітарну частину (СМСЧ-8) м. Дніпродзержинська у якості науково-профілактичного центру з радіаційної медицини для вивчення стану здоров'я, медичного нагляду, профілактики, реабілітації та оздоровлення зазначених осіб.

Рішення Адміністрації режимної території є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, розташованими або залученими до робіт у зазначених територіях, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм.

Стаття 9. Інформування населення щодо радіаційного стану території.

Інформування населення про радіаційний стан на режимній території здійснюється у відповідності до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Право інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, пов'язаних з діяльністю колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Вся наукова інформація та результати наукових досліджень, одержані у ході виконання робіт за державні кошти на режимній території, є надбанням держави Україна і можуть бути використані тільки з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Стаття 11. Підготовка фахівців з фізичного захисту, охорони та радіаційної безпеки.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони, радіаційної безпеки, задіяних на режимній території, здійснюється у Навчальному Центрі ДП "38 ВІТЧ" у відповідності з Ліцензією на підставі діючого законодавства.

РОЗДІЛ II
ОХОРОНА РЕЖИМНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Стаття 12. Обов'язкові заходи, які здійснюються на території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ":

- фізичний захист;

- відомча воєнізована охорона;

- радіаційний моніторинг всієї режимної території;

- вихідний дозиметричний контроль;

- постійне підтримання установленого режиму.

Функції охорони зовнішнього периметру режимної території, сховищ відходів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", здійснення контрольно-пропускного режиму персоналу підприємств, підрядних організацій та відвідувачів, контроль вивозу (ввозу) вантажів через контрольно-пропускні пункти режимної території покладаються на відомчу воєнізовану охорону спеціалізованого державного підприємства "38 відділ інженерно-технічних частин" центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Контрольно-пропускний режим встановлюється на всіх шляхах проходу персоналу, проїзду авто- та залізничного транспорту з метою недопущення проникнення на режимну територію сторонніх осіб та транспортних засобів, ввозу (вивозу) без контролю і належного документального оформлення вантажів, шкідливих і небезпечних для здоров'я людей речовин, матеріалів та обладнання, а також несанкціонованому поширенню радіонуклідів за межі режимної території.

Для забезпечення контрольно-пропускного режиму периметр режимної території огороджується та обладнується інженерно-технічними засобами охорони та контролю. Вхід (вихід) на територію персоналу та відвідувачів, в'їзд (виїзд) транспортних засобів і вантажів здійснюється за перепустками через встановлені контрольно-пропускні пункти у порядку, визначеному Положенням про режимну територію та службовими Інструкціями, розробленими органами місцевого самоврядування та затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Переміщення вантажів, незалежно від їх категорій, за межі периметру режимної території здійснюється виключно через стаціонарні контрольно-пропускні пункти з обов'язковим проходженням дозиметричного контролю та проведенням догляду вантажу. Функцію радіаційного моніторингу на режимних територіях здійснює державне підприємство "Бар'єр".

Функцію здійснення вихідного дозиметричного контролю на контрольно-перепускних пунктах здійснює спеціалізоване державне підприємство "38 відділ інженерно-технічних частин".

Нагляд за дотриманням положень та інструкцій при проходженні контрольно-пропускних пунктів на режимних територіях покладається на спеціалізоване державне підприємство "38 відділ інженерно-технічних частин".

РОЗДІЛ III
ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІДШКОДУВАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Стаття 13. Відповідальність держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:

1. погіршення здоров'я або втрату працездатності громадянам, які постраждали за час роботи на колишньому урановому виробництві ВО "ПХЗ", а також під час фізичного захисту та охорони територій, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ";

2. втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з діяльністю на колишньому урановому виробництві ВО "ПХЗ";

3. матеріальні витрати, яких зазнали громадяни та їх сім'ї у зв'язку з діяльністю колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України.

Стаття 14. Установити з 1 січня 2015 року особам, які працюють на підприємствах, розташованих на територіях з режимом "Обмежений доступ" та з режимом "Заборонений доступ" колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" (м. Дніпродзержинськ) щомісячну доплату у розмірі 5 та 10 % прожиткового мінімуму, відповідно.

Стаття 15. Співробітники, які працюють у підрозділах підприємств, розташованих на території з режимом "Обмежений доступ" забезпечуються безкоштовно лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до норм чинного законодавства України за роботу у особливо шкідливих умовах праці.

Стаття 16. Облік підрозділів підприємств, які розташовані поблизу території з режимом "Заборонений доступ" та на території з режимом "Обмежений доступ" ведеться Адміністрацією режимної території.

Стаття 17. Облік підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" ведеться Адміністрацією режимної території.

Держава гарантує компенсацію недоотриманих податків до місцевого бюджету. Ці компенсаційні надходження направляються на оздоровлення екологічної ситуації на режимній території.

РОЗДІЛ IV
ОСОБЛИВІ УМОВИ УТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ФОНДІВ РЕЖИМНОЇ ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОГО УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВО "ПХЗ"

Стаття 18. Забезпечення господарської діяльності на території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Не підлягають оподаткуванню земельні фонди колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" на яких розміщені хвостосховища та сховища з радіоактивними відходами уранового виробництва, та їх санітарно-захисні зони, будівлі, споруди та комунікації з радіаційним забрудненням, комплекси інженерно-технічних засобів охорони, обслуговування та утримання режимної території, та радіаційно-небезпечних об'єктів.

Стаття 19. Суб'єкти господарської діяльності, що ведуть таку діяльність на територіях, що визнані радіаційно-забрудненими, а також спеціалізоване державне підприємство "38 відділ інженерно-технічних частин" та спеціалізоване державне підприємство "Бар'єр", що забезпечують безпеку життєдіяльності режимних територій звільняються від сплати земельного податку на земельні фонди.

РОЗДІЛ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НА РЕЖИМНІЙ ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОГО УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВО "ПХЗ"

Стаття 20. Державний контроль за додержанням правового режиму на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Державний контроль за додержанням правового режиму на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" здійснюється уповноваженими на те органами місцевого самоврядування на території яких розташовані небезпечні об'єкти колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Відповідальним за здійснення державного контролю за додержанням правового режиму на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Стаття 21. Контроль за додержанням норм радіаційної безпеки щодо дотримання сумарної дози опромінення працівників на території з режимом "Обмежений доступ" та з режимом "Заборонений доступ" здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Загальна оцінка радіаційної обстановки на режимній території та сховищах відходів переробки урановомісної сировини, радіоекологічний моніторинг території, методичне керівництво та координація робіт по визначенню радіаційної обстановки здійснюються державним підприємством "Бар'єр" центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" із залученням спеціалізованих організацій, які мають дозвільні документи для виконання таких досліджень.

Радіаційний контроль за рівнями радіоактивного забруднення залізничного та автомобільного транспорту, їх складових частин, матеріальних цінностей, металобрухту, будівельних матеріалів, сировини, вирішення питань про надання дозволу на його переміщення за межі режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" здійснює державне підприємство "Бар'єр" центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління територіями, які були радіоактивно забрудненні внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ".

Відомчий радіаційний контроль на підприємствах, що розташовані у межах режимної території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" за дозами опромінення робітників, рівнями радіоактивного забруднення сировини, продукції, яка виробляється на підприємствах режимної території здійснюється підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями, які її виготовляють, або залученими спеціалізованими підприємствами.

Суб'єкти господарчої діяльності забезпечують працівників на період роботи індивідуальними засобами дозиметричного контролю.

Контроль за достовірністю і об'єктивністю даних відомчих служб, що здійснюють радіаційний контроль, незалежно від їх підпорядкування, покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

РОЗДІЛ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НА РЕЖИМНІЙ ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОГО УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВО "ПХЗ"

Стаття 22. Особи, винні у порушенні встановленого цим Законом правового режиму на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", а також у невиконанні приписів державних органів, які здійснюють контроль у цій галузі, несуть встановлену законодавством кримінальну, адміністративну, матеріальну чи іншу відповідальність.

Особи, з вини яких громадянам, підприємствам, установам та організаціям завдано майнової шкоди, пов'язаної з недодержанням встановленого цим Законом режиму на режимній території, повинні відшкодувати завдану потерпілим майнову шкоду відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ VII
ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативні-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос