Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно временных дополнительных мер в целях предупреждения кризисных явлений в экономике Украины)

Проект закона Украины от 29.05.2014 № 4960
Дата рассмотрения: 29.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо тимчасових додаткових заходів з метою запобігання кризовим явищам в економіці України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1) У пункті 14.1 статті 14:

а) Підпункт 14.1.112 викласти в такій редакції:

"14.1.112. Мінеральна сировина - це продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.

Не може бути визнана корисною копалиною (мінеральною сировиною) продукція, отримана при подальшій переробці (збагаченні, технічному переділі) корисної копалини, що є продукцією переробної промисловості";

б) Підпункт 14.1.150 викласти в такій редакції:

"14.1.150. Первинна переробка мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)";

2) У статті 263:

а) у тексті статті 263 слова "товарна продукція гірничого підприємства-видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" замінити словами "видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" у відповідних відмінках;

б) Підпункт 263.2.1. пункту 263.2. викласти у такій редакції:

"Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини)";

в) Підпункт 263.2.2. пункту 263.2. викласти в такій редакції:

"263.2.2. До об'єкта оподаткування належать:

а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Не може бути визнана корисною копалиною продукція, отримана при подальшій переробці (збагаченні, технологічному переділі) корисної копалини, що є продукцією переробної промисловості.";

г) Назву пункту 263.6. викласти в такій редакції:

"263.6. Визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)";

д) Підпункт 263.6.1. пункту 263.6. викласти в такій редакції:

"263.6.1. Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства):

за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.";

е) Підпункт 263.6.2. пункту 263.6. викласти в такій редакції:

"263.6.2. За фактичними цінами реалізації вартість видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється у разі наявності фактичної реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у звітному періоді. У разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду.

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.

Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період зменшується на суму витрат платника, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.

Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов'язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов'язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за відповідним договором.

Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній валюті, обраховується в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату реалізації таких корисних копалин.";

є) Підпункт 263.6.9. пункту 263.6 викласти у такій редакції:

"263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:

 

де Вмп - витрати, обчислені згідно з підпунктами 263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (у гривнях);

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб).

Vмп - обсяг (кількість) видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.";

ж) Абзац перший підпункту 263.9.1. пункту 263.9. викласти у такій редакції: "263.9. 1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:";

з) У підпункті 263.9.1. словосполучення "товарна продукція гірничого підприємства" змінити на "видобута корисна копалина (мінеральна сировина)" у відповідних відмінках;

і) У пункті 263.10. останні чотири абзаци виключити;

3) Підрозділ 10 розділу XX цього Кодексу доповнити новим пунктом 23 такого змісту:

"23. Тимчасово, до 31 грудня 2014 року установити, що до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначених у підпункті 1 пункту 9 статті 263 цього Кодексу застосовується коригуючий коефіцієнт у величині 1,2.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос