Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления эффективного функционирования столицы Украины - города Киева

Проект закона Украины от 28.05.2014 № 4939
Дата рассмотрения: 28.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення ефективного функціонування столиці України - міста Києва

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток N 51, ст. 1122, із наступними змінами):

1) главу 10 доповнити новою статтею 1226 такого змісту:

"Стаття 1226. Порушення правил паркування транспортних засобів

Несплата водіями транспортних засобів, крім осіб, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаних паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними терміналами, -

тягне за собою накладення штрафу від восьми до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", особами, які не мають відповідних пільг, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до вісімнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Паркування з порушенням способу розміщення транспортних засобів на майданчиках для паркування, визначених відповідними дорожніми знаками та табличками до них, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян";

2) у статті 219 після цифри "104" доповнити цифрою "1226";

3) главу 17 доповнити новою статтею 24420 такого змісту:

"Стаття 24420. Органи контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів

Органи контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил паркування транспортних засобів (стаття 1226).

Від імені органів контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право інспектори-контролери уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, які здійснюють обладнання і утримання майданчиків для паркування";

4) у частині першій статті 255:

а) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інспектори контролери уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, які здійснюють обладнання і утримання майданчиків для паркування (стаття 24420)";

б) у пункті 2 після слів та цифр "статті 1062" доповнити словами та цифрами "статті 1226".

5) статтю 2652 викласти в такій редакції:

"Стаття 2652. Тимчасове затримання транспортних засобів

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 1211, 122 (у частині порушення правил зупинки та стоянки), 1225, 1226, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 1321, 2061 цього Кодексу, працівник відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зобов'язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду, або до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. До звернення додаються документи, що підтверджують сплату штрафу.

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України".

2. До Закону України "Про столицю - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79, із наступними змінами) внести такі зміни:

1) частину другу статті 101 викласти в такій редакції:

"Головою Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України особа, яка обрана Київським міським головою";

2) у статті 11:

у частині другій слова "районні в місті Києві державні адміністрації" замінити словами "представництва Київської міської державної адміністрації";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. У разі неутворення районної у місті Києві ради голова Київської міської державної адміністрації призначає на посади та звільняє з посад керівників представництв Київської міської державної адміністрації у районах міста Києва.

У разі утворення районної в місті Києві ради на посаду керівника представництва Київської міської державної адміністрації у районі міста Києва головою Київської міської державної адміністрації призначається особа, яка обрана головою районної у місті Києві ради, що є особливістю здійснення виконавчої влади у місті Києві";

доповнити частиною четвертою та п'ятою такого змісту:

"4. Представництво Київської міської державної адміністрації у районі міста Києва у відповідному районі міста Києва забезпечує:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

4) підготовку та виконання бюджету відповідного району міста Києва;

5) звіт про виконання відповідних програм та бюджету відповідного району міста Києва;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

5. У разі утворення районної в місті Києві ради представництво Київської міської державної адміністрації у відповідному районі міста Києва здійснює функції та повноваження органу місцевого самоврядування - виконавчого органу районної в місті Києві ради".

3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст. 338, із наступними змінами) внести такі зміни:

1) частину першу статті 6 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування";

2) статтю 7 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування";

3) частину другу статті 16 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування при паркуванні транспортного засобу";

4) частину другу статті 521 викласти у такій редакції:

"Міністерство внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконання установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує та доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, а також ліцензійну картку на транспортний засіб".

5) доповнити статтею 522 такого змісту:

"Стаття 522. Оплата за паркування транспортних засобів

Під час розміщення транспортних засобів на майданчику для платного паркування водії транспортного засобу, крім осіб, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", сплачують вартість послуг за користування майданчиками для платного паркування за кожну годину паркування згідно із тарифом, установленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України";

6) доповнити статтею 523 такого змісту:

"Стаття 523. Контроль за дотриманням правил паркування

Контроль за дотриманням правил паркування транспортних засобів здійснюють уповноважені особи органів місцевого самоврядування.

Під час здійснення контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів уповноважені особи органів місцевого самоврядування, з метою встановлення особи, що вчинила порушення та складення протоколу про адміністративне правопорушення, мають право здійснити тимчасове затримання транспортного засобу за допомогою технічних засобів обмеження руху.

Вартість застосування технічних засобів обмеження руху підлягає відшкодуванню особами, що вчинили порушення правил паркування".

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1997, N 24, ст. 170, із наступними змінами) пункт "а" частини першої статті 30 доповнити підпунктом 71 такого змісту:

"71) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування".

5. Частину першу статті 18 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2005, N 51, ст. 556, із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити ліквідацію районних в місті Києві державних адміністрацій та утворення на їх основі представництв Київської міської державної адміністрації у районах міста Києва;

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос