Идет загрузка документа (604 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах в Верховную Раду Украины

Проект закона Украины от 19.05.2014 № 4906
Дата рассмотрения: 19.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори до Верховної Ради України

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади виборів до Верховної Ради України

1. Вибори до Верховної Ради України відбуваються відповідно до Конституції України, цього та інших законів.

2. До Верховної Ради України обираються народні депутати України.

3. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

4. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.

5. Вибори депутатів здійснюються за пропорційною виборчою системою з обранням депутатів у багатомандатних територіальних виборчих та у загальнодержавному виборчому окрузі в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

3. Громадяни України, які мають право голосу на виборах депутатів, є виборцями.

4. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до остаточного списку виборців на постійній звичайній, спеціальній або закордонній виборчій дільниці. Підставою для віднесення виборця до постійної виборчої дільниці є виборча адреса виборця - адреса його житла, місця перебування чи інша адреса, яка замінює адресу житла виборця, яка визначається у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".

5. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);

5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

6) дипломатичний паспорт;

7) службовий паспорт.

6. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини п'ятої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

7. Документ, зазначений в пункті 4 частини п'ятої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи.

8. Документи, зазначені в пунктах 5-7 частини п'ятої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях. Документ, зазначений у пункті 1 частини п'ятої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на закордонній виборчій дільниці, утвореній у країні, до якої дозволений виїзд громадян України за цим документом.

9. Виборці можуть через партії брати участь у висуванні кандидатів у депутати, а також брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, у проведенні передвиборної агітації, у здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та в інших заходах, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України, у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

10. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

Стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах.

2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.

3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

4. Усі партії - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.

5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу;

4) забороною використання кандидатом у депутати, партією - суб'єктом виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду відповідно кандидата у депутати, партії - суб'єкта виборчого процесу та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Закону;

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів є прямими. Виборці обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до зведеного виборчого списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, висунутих в передбаченому цим Законом порядку.

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Участь виборців у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Стаття 7. Таємне голосування

1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

2. Проживання в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах державного кордону України;

2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

4) перебування на полярній станції України;

5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.

4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати

1. Право висування кандидатів у депутати належить виборцям. Це право реалізується ними через партії у порядку, встановленому цим Законом.

2. Партія може висувати кандидатів у депутати за умови, якщо вона зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.

Стаття 11. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2-10 цього Закону;

2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

3) політичного плюралізму та багатопартійності;

4) публічності і відкритості;

5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і партій - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії;

6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати.

3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія у випадках та в строки, встановлені Конституцією України та цим Законом.

4. Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих дільниць;

3) утворення виборчих комісій;

4) висування та реєстрація кандидатів у депутати;

5) проведення передвиборної агітації;

6) голосування;

7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

8) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

9) припинення діяльності виборчих комісій.

5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

6. Етапи виборчого процесу, передбачені пунктами 1, 2 та 9 частини четвертої цієї статті, у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу, встановленими частинами третьою та п'ятою цієї статті.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктом виборчого процесу є:

1) виборець;

2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

3) партія, що висунула кандидатів у депутати;

4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;

5) офіційний спостерігач від партії - суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.

2. Виборчі комісії:

1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про місце і час голосування виборців, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;

2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками кандидатів у депутати від партій, зведеними списками кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, з передвиборними програмами партій, кандидатів у депутати, відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;

3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів;

4) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;

5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.

3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно і неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених частинами третьою та четвертою статті 33 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів.

5. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України у державах, на території яких утворено закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць та інших відомостей, передбачених цим Законом.

Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів

Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.

Розділ II
ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України.

Стаття 16. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за сто двадцять днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за сто двадцять п'ять днів до дня виборів.

3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, виданого відповідно до Конституції України.

4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.

Стаття 17. Порядок обчислення строків

1. Строки, визначені у цьому Законі, визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатись вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. В окремих передбачених цим Законом випадках строки визначаються в годинах або хвилинах.

2. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок.

3. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.

4. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

5. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

6. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.

7. Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей час слід було вчинити певну дію в органі, установі, організації, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

8. Останньою годиною строку, який закінчується вказівкою на певну годину, вважається ця година.

9. Останньою хвилиною строку, який закінчується вказівкою на певну хвилину, вважається ця хвилина.

10. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з певною подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

11. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали здано на пошту чи передано іншими засобами зв'язку.

Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України, яка поділяється на багатомандатні територіальні виборчі округи, та закордонний виборчий округ, який складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно зі статтею 22 цього Закону.

2. Не пізніше ніж через шість місяців після набуття чинності цим Законом, Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення багатомандатних територіальних виборчих округів (далі - територіальні виборчі округи) для проведення виборів народних депутатів України, визначає їхні порядкові номери, межі, центри округів, а також кількість народних депутатів України, які можуть бути обрані у кожному територіальному виборчому окрузі під час проведення виборів народних депутатів України. Таке рішення приймається Центральною виборчою комісією з обов'язковим врахуванням вимог частини третьої цієї статті.

3. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з обов'язковим врахуванням меж районів, міст обласного значення, міста Києва та Автономної Республіки Крим. Включення до територіального виборчого округу частини району, частини міста обласного значення, частини міста Києва або частини Автономної Республіки Крим забороняється. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з частковим врахуванням меж областей. Територіальні виборчі округи утворюються таким чином, щоб у кожному з них могло бути обрано не менше восьми і не більше дванадцяти народних депутатів України. При цьому граничне розходження між числом, отриманим в результаті ділення кількості виборців у кожному відповідному територіальному виборчому окрузі, визначеної на підставі даних Державного реєстру виборців, на кількість депутатів, які можуть бути обрані у такому територіальному виборчому окрузі, та числом, отриманим в результаті ділення кількості виборців у загальнодержавному виборчому окрузі, визначеної на підставі даних Державного реєстру виборців, на чотириста п'ятдесят, не повинно перевищувати десяти відсотків.

4. Кількість народних депутатів України, які можуть бути обрані у кожному територіальному виборчому окрузі, визначається як округлене до цілого число, отримане шляхом множення кількості виборців у кожному територіальному виборчому окрузі, визначеної на підставі відомостей Державного реєстру виборців, на чотириста п'ятдесят, і діленням отриманого добутку на кількість виборців у загальнодержавному виборчому окрузі, визначену на підставі відомостей Державного реєстру виборців.

5. Межі територіальних виборчих округів, а також кількість народних депутатів України, яка може бути обрана у кожному з територіальних виборчих округів, визначені Центральною виборчою комісією відповідно до частини другої цієї статті при утворенні територіальних виборчих округів, можуть змінюватись Центральною виборчою комісією лише у випадках, у порядку та у строки, передбачені цієї статтею.

6. Підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про зміну кількості народних депутатів України, які можуть бути обрані у територіальному виборчому окрузі, може бути лише виявлення Центральною виборчою комісією перевищення розходження між числами, передбаченими частиною третьою цієї статті, граничної межі, встановленої частиною третьою цієї статті. При виявленні цієї обставини Центральна виборча комісія повинна встановити, чи може виявлене розходження округах бути компенсоване за рахунок відповідного збільшення або зменшення кількості депутатів, які можуть бути обрані у відповідних територіальних виборчих округах, без змін меж таких округів. У разі, якщо розходження може бути компенсоване за рахунок відповідного збільшення або зменшення кількості депутатів, які можуть бути обрані у територіальних виборчих округах, Центральна виборча комісія приймає рішення про зміну кількості депутатів, які можуть бути обрані в окремих територіальних виборчих округах, без змін меж відповідних територіальних виборчих округів.

7. У разі, якщо розходження, передбачене частиною шостою цієї статті, не може бути компенсоване за рахунок відповідного збільшення або зменшення кількості депутатів, які можуть бути обрані у територіальних виборчих округах, Центральна виборча комісія приймає рішення про зміну меж тих округів, для яких усунення розходження, передбаченого частиною шостою цієї статті, не може бути здійснене шляхом збільшення або зменшення кількості депутатів, які можуть бути обрані у відповідних територіальних виборчих округах.

8. Центральна виборча комісія зобов'язана перевірити відповідність розходжень між числами, передбаченими частиною третьою цієї статті, визначеними для кожного територіального виборчого округу, граничній межі, визначеній частиною третьою цієї статті, не пізніш як за сто двадцять днів до дня чергових виборів, а у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України - не пізніш як у день, наступний за днем опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, та, у разі виявлення невідповідності, прийняти рішення про зміну кількості депутатів, які можуть бути обрані у відповідних територіальних виборчих округах, або, за наявності передбачених частиною шостою цієї статті підстав - прийняти рішення про зміну меж відповідних територіальних виборчих округів.

9. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням номерів, меж та центрів територіальних виборчих округів, кількості депутатів, які обираються у кожному територіальному виборчому окрузі, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

Стаття 19. Виборчі дільниці

1. Не пізніше ніж через шість місяців після набуття чинності цим Законом, Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення постійних виборчих дільниць. Тимчасові виборчі дільниці для проведення виборів народних депутатів України не утворюються.

2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною. Звичайна виборча дільниця є постійною. Спеціальна або закордонна виборча дільниця може бути або постійною, або тимчасовою.

3. Постійні виборчі дільниці утворюються в порядку, передбаченому цим Законом, з кількістю виборців від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. Постійні та тимчасові виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.

4. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення постійних звичайних і спеціальних виборчих дільниць на підставі вмотивованих подань Київського міського голови, голови Севастопольської міської державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій, міських голів міст обласного або республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення, підписи яких скріплюються печатками відповідних органів. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення постійних закордонних виборчих дільниць на підставі вмотивованого подання Міністерства закордонних справ України, підписаного Міністром закордонних справ України та скріпленого печаткою Міністерства закордонних справ України.

5. Подання суб'єктів, зазначених у частині четвертій цієї статті, вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніше, ніж через три місяці після набрання чинності цим Законом.

6. У поданнях, передбачених частиною четвертою цієї статті, обов'язково зазначаються такі відомості:

1) пропоновані межі кожної виборчої дільниці із зазначенням: для звичайних виборчих дільниць - регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, району або міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт, населеного пункту (міста, селища, села), вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), номерів будинків; для спеціальних виборчих дільниць - повної назви закладу, установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, номера військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній відстані від нього, точного місцезнаходження закладу, установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній відстані від нього (регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, району або міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт, населеного пункту (міста, селища, села), вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу тощо), номера будинку; для закордонних виборчих дільниць - повної назви дипломатичного, іншого офіційного представництва, консульської установи України за кордоном, точного місцезнаходження дипломатичного, іншого офіційного представництва, консульської установи України за кордоном (країни, субнаціональної адміністративної одиниці (штату, провінції, землі тощо), населеного пункту (міста, селища, села тощо), вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, тощо), номера будинку);

2) орієнтовна кількість виборців: для звичайної виборчої дільниці - на території відповідної звичайної виборчої дільниці; для спеціальної виборчої дільниці - у закладі, установі, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами населеного пункту на значній відстані від нього; для закордонної виборчої дільниці - на території іноземної держави, в якій кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять виборців, чи консульського округу (частині консульського округу) в іноземній державі, в якій кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять виборців;

3) наявність відповідного приміщення для голосування, його точне місцезнаходження;

4) для постійної закордонної виборчої дільниці з приміщенням дільничної виборчої комісії та приміщенням для голосування за межами дипломатичного чи іншого офіційного представництва, або консульської установи України - наявність письмової згоди компетентних органів державної влади (компетентних органів місцевого самоврядування) відповідної іноземної держави на утворення на території великого міста цієї держави постійної закордонної виборчої дільниці з приміщенням дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування, за межами відповідного дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України.

7. У разі, якщо подання про утворення постійних виборчих дільниць не містять всіх відомостей, передбачених пунктами 1 - 3 частини шостої цієї статті, а для постійних закордонних виборчих дільниць з приміщеннями дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування за межами дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України - відомостей, передбачених пунктами 1 - 4 частини шостої цієї статті, або такі відомості потребують уточнення, Центральна виборча комісія приймає рішення, яким зобов'язує суб'єктів внесення подань, передбачених частиною четвертою цієї статті, повторно внести подання про утворення постійних виборчих дільниць з виправленими недоліками у місячний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією відповідного рішення. Рішення Центральної виборчої комісії про покладення на суб'єктів внесення подань обов'язку повторного внесення подань приймається не пізніше, ніж через місяць після внесення подання. У рішенні Центральної виборчої комісії про покладення на суб'єктів внесення подань обов'язку повторного внесення подань зазначається вичерпний перелік недоліків, які слід усунути суб'єктам внесення подань.

8. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення постійних звичайних і спеціальних виборчих дільниць, із зазначенням їхніх номерів та відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

9. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення постійних закордонних виборчих дільниць, із зазначенням їхніх номерів та відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Стаття 20. Постійні звичайні виборчі дільниці

1. Постійні звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за їх виборчою адресою, яка визначається в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".

2. Центральна виборча комісія не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів публікує у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації перелік постійних звичайних виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу, із зазначенням їхніх номерів та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону.

3. Не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів Київський міський голова, голова Севастопольської міської державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного, республіканського (а Автономній Республіці Крим) значення за наявності підстав, передбачених відповідно частинами четвертою - шостою цієї статті, зобов'язані внести до Центральної виборчої комісії подання про утворення нових постійних звичайних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних звичайних виборчих дільниць, подання про внесення змін до відомостей про постійні звичайні виборчі дільниці. У поданні обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави відповідно для утворення, для ліквідації постійної звичайної виборчої дільниці, для внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю.

4. Подання про утворення постійної звичайної виборчої дільниці вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині третій цієї статті, у разі утворення нового населеного пункту (села, селища, міста), нової вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутку тощо), нового будинку, за умови, що у відповідному новому населеному пункті, на новій відповідній вулиці чи в новому будинку кількість виборців перевищує дев'ятнадцять виборців, а також у разі збільшення кількості виборців на постійній звичайній виборчій дільниці до більш ніж двох тисяч п'ятисот виборців, за умови, що надлишкову кількість виборців на постійній звичайній дільниці неможливо віднести до однієї постійної звичайної виборчої дільниці або декількох постійних звичайних виборчих дільниць.

5. Подання про ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині третій цієї статті, у разі зменшення кількості виборців на постійній звичайній виборчій дільниці до дев'ятнадцяти осіб, за умови, що цих виборців можливо повністю віднести до іншої постійної звичайної виборчої дільниці або декількох постійних звичайних виборчих дільниць.

6. Подання про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині третій цієї статті, у разі зміни будь-яких відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про її утворення.

7. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення, ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю за наявності підстав, передбачених відповідно частинами четвертою - шостою цієї статті та за умови, що відповідне подання внесено у строки, визначені частиною третьою цієї статті.

8. Рішення про утворення, ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів.

9. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю із зазначенням номерів відповідних дільниць та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

10. На підставі рішення Центральної виборчої комісії, передбаченого частиною восьмою цієї статті, органи ведення Державного реєстру виборців вносять зміни до персональних даних відповідних виборців в порядку та у строки, передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців". При цьому персональні дані виборця, які визначають місце та умови його голосування відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", змінені на підставі рішення Центральної виборчої комісії, передбаченого частиною восьмою цієї статті, зберігаються у попередній редакції як службові персональні дані Державного реєстру виборців із зазначенням дати внесення зміни.

11. У військових частинах (формуваннях) постійні звичайні виборчі дільниці не утворюються. Військовослужбовці голосують на постійних звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). На території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього, можуть утворюватись постійні спеціальні виборчі дільниці. Підстави, строки і порядок утворення таких постійних спеціальних виборчих дільниць визначаються статтею 21 цього Закону.

Стаття 21. Постійні спеціальні виборчі дільниці

1. Постійні спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в установах кримінально-виконавчої системи, інших закладах або установах, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, а також на території військових частин (формувань), дислокованих за межами населеного пункту на значній віддалі від нього. Постійні спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування у відповідному закладі, установі, військовій частині (формуванні). Не допускається утворення однієї постійної спеціальної виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ, військових частин (формувань), дислокованих за межами населеного пункту на значній віддалі від нього.

2. Центральна виборча комісія не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів публікує у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації перелік постійних спеціальних виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу, із зазначенням номерів постійних виборчих дільниць та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону.

4. Не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів Київський міський голова, голова Севастопольської міської державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного чи республіканського (а Автономній Республіці Крим) значення, командири військових частин (формувань) дислокованих за межами населеного пункту на значній віддалі від нього за наявності підстав, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї статті, зобов'язані внести до Центральної виборчої комісії подання про утворення нових постійних спеціальних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних спеціальних виборчих дільниць або подання про внесення змін до відомостей про постійні спеціальні виборчі дільниці. У поданні обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави утворення, ліквідації постійної спеціальної виборчої дільниці, внесення змін до відомостей про спеціальну виборчу дільницю.

5. Подання про утворення постійної спеціальної виборчої дільниці вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині четвертій цієї статті, у разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи або іншого закладу чи установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, утворення чи передислокації військової частини (формування), що була дислокована поблизу населеного пункту, на значну віддаль від нього.

6. Подання про ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині четвертій цієї статті, у разі ліквідації стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи або іншого закладу чи установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, розформування або передислокації військової частини (формування), що розташовувалась за межами населеного пункту на значній віддалі від нього, на відстань, яка дозволяє забезпечити голосування військовослужбовців у цій частині на постійних звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військової частини (формування).

7. Подання про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю вноситься до Центральної виборчої комісії відповідним суб'єктом, зазначеним в частині четвертій цієї статті, у разі зміни будь-яких відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю у період після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про її утворення.

8. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення, ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю за наявності підстав, передбачених відповідно частинами п'ятою - сьомою цієї статті та за умови, що відповідне подання внесено у строки, визначені частиною четвертою цієї статті.

9. Рішення про утворення, ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів.

10. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу чи установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, утворення чи передислокації військової частини (формування), що була дислокована поблизу населеного пункту, на значну віддаль від нього, постійна спеціальна виборча дільниця може утворюватись Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Таке подання вноситься не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів. Підставою для такого подання є звернення відповідного суб'єкта, зазначеного в частині четвертій цієї статті, яке повинно надійти не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів. У поданні і зверненні обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави утворення постійної спеціальної виборчої дільниці.

11. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю із зазначенням номерів відповідних дільниць та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

Стаття 22. Постійні закордонні виборчі дільниці

1. Постійні закордонні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців у закордонному виборчому окрузі, у державах, в яких кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять, і в яких відкрито дипломатичні або інші офіційні представництва чи консульські установи України. Постійні закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних або інших офіційних представництвах чи консульських установах України, а також, у випадках, передбачених цієї статтею - з приміщеннями дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування за межами дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України.

2. Центральна виборча комісія не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів публікує у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік постійних закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, із зазначенням їхніх номерів в межах закордонного виборчого округу та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону.

3. Не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів за наявності підстав, передбачених відповідно частинами четвертою - шостою цієї статті, Міністерство закордонних справ України вносить до Центральної виборчої комісії подання про утворення при дипломатичних чи інших офіційних представництвах або консульських установах України нових постійних закордонних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних закордонних виборчих дільниць при дипломатичних чи інших офіційних представництвах або консульських установах України, подання про внесення змін до відомостей про постійні закордонні виборчі дільниці, утворені дипломатичних чи інших офіційних представництвах або консульських установах України, в яких обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави відповідно для утворення, ліквідації постійної закордонної виборчої дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві або консульській установі України, для внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю при дипломатичному чи іншому офіційному представництві або консульській установі України.

4. Подання про утворення постійної закордонної виборчої дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві або консульській установі України за кордоном вноситься до Центральної виборчої комісії Міністерством закордонних справ України у разі відкриття нового дипломатичного чи іншого офіційного представництва або консульської установи України в іноземній державі, за умови, що кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, у цій державі перевищує дев'ятнадцять виборців, або у разі утворення нового консульського округу в державі, в якій кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять виборців, і кількість виборців у такому новому консульському окрузі перевищує дев'ятнадцять виборців.

5. Подання про ліквідацію постійної закордонної виборчої дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві або при консульській установі України за кордоном вноситься до Центральної виборчої комісії Міністерством закордонних справ України у разі зменшення кількості виборців у відповідній державі, визначеної на підставі даних Державного реєстру виборців, до менш ніж двадцяти виборців, у разі закриття дипломатичного чи іншого офіційного представництва або консульської установи України в іноземній державі, в якій кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять виборців, у разі ліквідації консульського округу в державі, в якій кількість виборців, визначена на підставі даних Державного реєстру виборців, перевищує дев'ятнадцять, і виборців у відповідному консульському окрузі неможливо повністю віднести до іншої постійної закордонної виборчої дільниці або декількох постійних закордонних виборчих дільниць.

6. Подання про внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю при дипломатичному чи іншому офіційному представництві або при консульській установі України за кордоном вноситься до Центральної виборчої комісії Міністерством закордонних справ України у разі зміни будь-яких відомостей про відповідну закордонну виборчу дільницю після прийняття рішення про її утворення.

7. У разі, якщо кількість виборців на постійній закордонній виборчій дільниці перевищує дві тисячі п'ятсот виборців, і ці виборці не можуть бути віднесені до інших постійних закордонних виборчих дільниць, Міністерство закордонних справ України безпосередньо або через дипломатичне чи інше офіційне представництво або консульську установу України в країні перебування, при якому (якій) утворено таку дільницю, не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів звертається до компетентних органів державної влади (компетентних органів місцевого самоврядування) країни перебування з клопотанням про надання згоди на утворення на території великих міст відповідної країни постійних закордонних виборчих дільниць у кількості, яка не може бути меншою за одиницю (у разі, якщо кількість виборців на існуючій постійній закордонній виборчій дільниці не перевищує п'яти тисяч виборців) і бути більшою за цілу частину числа, отриманого шляхом ділення на дві тисячі п'ятсот різниці між кількістю виборців на існуючій постійній закордонній виборчій дільниці та двома тисячами п'ятсот (у разі, якщо кількість виборців на постійній закордонній виборчій дільниці перевищує п'ять тисяч виборців), з приміщеннями дільничних виборчих комісій, у тому числі приміщеннями для голосування, за межами відповідного дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України.

8. У разі отримання згоди компетентних органів державної влади (компетентних органів місцевого самоврядування) країни перебування на утворення постійних закордонних виборчих дільниць з приміщеннями дільничних виборчих комісій, у тому числі приміщеннями для голосування, за межами відповідного дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України відповідно до частини сьомої цієї статті, Міністерство закордонних справ України у строк, передбачений частиною третьою цієї статті, одночасно з внесенням подань, передбачених частинами четвертою - шостою цієї статті, вносить до Центральної виборчої комісії подання про утворення постійних закордонних виборчих дільниць з приміщеннями дільничних виборчих комісій, у тому числі приміщеннями для голосування, за межами відповідного дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України, в якому обов'язково зазначаються:

1) обґрунтування необхідності утворення відповідної закордонної виборчої дільниці з урахуванням підстав, передбачених частиною сьомою сьомої цієї статті;

2) пропоновані межі кожної відповідної закордонної виборчої дільниці із зазначенням назви іноземної держави, субнаціональної адміністративної одиниці (штату, провінції, землі тощо), назв населених пунктів іноземної держави;

3) орієнтовна кількість виборців в межах кожної відповідної закордонної виборчої дільниці;

4) точне місцезнаходження дільничної виборчої комісії кожної відповідної закордонної виборчої дільниці та приміщення для голосування на території великого міста іноземної держави із зазначенням назви іноземної держави, субнаціональної адміністративної одиниці (штату, провінції, землі тощо), назви великого міста іноземної держави, вулиці такого міста (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, тощо), номера будинку;

5) наявність письмової згоди компетентних органів державної влади (компетентних органів місцевого самоврядування) відповідної іноземної держави на утворення на території великого міста цієї держави постійної закордонної виборчої дільниці з приміщенням для дільничної виборчої комісії, у тому числі з приміщенням для голосування, за межами дипломатичного чи іншого офіційного представництва, відповідної консульської установи України у цій державі.

Подання, зазначене в абзаці першому частини восьмої цієї статті підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства закордонних справ України. До подання додається засвідчена Міністерством закордонних справ України копія документу, зазначеного в пункті 5 абзацу першого частини восьмої цієї статті.

9. У разі неотримання згоди компетентних органів державної влади (компетентних органів місцевого самоврядування) країни перебування на утворення всіх або окремих закордонних виборчих дільниць, передбачених частиною восьмою цієї статті, Міністерство закордонних справ України не вносить до Центральної виборчої комісії подання про утворення таких закордонних виборчих дільниць. У цьому випадку постійні закордонні виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців понад дві тисячі п'ятсот осіб.

10. У разі, якщо подання Міністерства закордонних справ України про утворення закордонної виборчої дільниці, передбаченої частиною восьмою цієї статті, оформлено з порушенням вимог частини восьмої цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення, яким зобов'язує Міністерство закордонних справ України повторно внести таке подання з виправленими недоліками не пізніш як через п'ять днів після дня прийняття Центральною виборчою комісією відповідного рішення, однак не пізніш як за п'ятдесят один день до дня виборів. Рішення Центральної виборчої комісії про покладення на Міністерство закордонних справ України обов'язку повторного внесення подання про утворення постійної закордонної виборчої дільниці, зазначеної в частині восьмій цієї статті, приймається не пізніше ніж через два дні після дня внесення подання. У рішенні Центральної виборчої комісії про покладення на Міністерство закордонних справ України обов'язку повторного внесення подання зазначається вичерпний перелік недоліків, які слід усунути. У разі, якщо Міністерство закордонних справ України у встановлений цією частиною строк повторно не внесло подання про утворення постійної закордонної виборчої дільниці, зазначеної в частині восьмій цієї статті, з виправленими недоліками, відповідна закордонна виборча дільниця Центральною виборчою комісією не утворюється. У цьому випадку постійні закордонні виборчі дільниці утворюються на території відповідної держави з кількістю виборців понад дві тисячі п'ятсот осіб.

11. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення, ліквідацію, внесення змін до відомостей про закордонні виборчі дільниці, зазначені в частинах четвертій - шостій цієї статті, за наявності підстав, передбачених відповідно частинами четвертою - шостою цієї статті та за умови, що відповідне подання внесено у строки, визначені частиною третьою цієї статті.

12. Центральна виборча комісія приймає рішення про утворення закордонної виборчої дільниці, зазначеної в частині восьмій цієї статті, за наявності підстав, передбачених частиною сьомою цієї статті та за умови, що відповідне подання оформлено у відповідності до вимог частини восьмої цієї статті та внесене до Центральної виборчої комісії у строк, визначений частиною третьою цієї статті, а уразі повторного внесення подання про утворення відповідної закордонної виборчої дільниці, оформленого у відповідності до вимог частини восьмої цієї статті - якщо таке повторне подання внесено у строк, визначений частиною десятою цієї статті.

13. Рішення про утворення постійної закордонної виборчої дільниці, про ліквідацію постійної закордонної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів.

14. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення постійної закордонної виборчої дільниці, ліквідацію постійної закордонної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю, із зазначенням номерів відповідних дільниць в межах закордонного виборчого округу та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

15. Дипломатичне або інше офіційне представництво України чи консульська установа України у державі, на території якої утворено постійні закордонні виборчі дільниці, публікує повідомлення про утворення відповідних постійних закордонних виборчих дільниць у друкованих засобах масової інформації, доступних виборцям, які відповідно до даних Державного реєстру виборців проживають або перебувають в межах території відповідних закордонних виборчих дільниць, а у разі неможливості опублікування зазначеного повідомлення - оприлюднює повідомлення в інший спосіб. Таке повідомлення оприлюднюється не пізніше як на п'ятий день після дня опублікування у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації рішення Центральної виборчої комісії, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті.

16. На підставі рішення Центральної виборчої комісії, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті, структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України, на який покладено функції органу ведення та функції органу регіонального адміністрування Державного реєстру виборців, вносить зміни до персональних даних відповідних виборців в порядку та у строки, передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців". При цьому персональні дані виборця, які визначають місце та умови його голосування відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", змінені на підставі рішення Центральної виборчої комісії, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті, зберігаються у попередній редакції як службові персональні дані Державного реєстру виборців із зазначенням дати внесення зміни.

Розділ IV
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 23. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.

3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 24. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.

3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.

4. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.

5. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.

6. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 25. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії

1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії постійної звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України.

2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.

3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

4. До складу дільничної виборчої комісії постійної спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.

6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

Стаття 26. Порядок утворення окружної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії, які на останніх виборах народних депутатів України взяли участь у розподілі депутатських мандатів, а також партії, які перед проведенням останніх виборів народних депутатів України входили до складу виборчого блоку, який на останніх виборах народних депутатів України взяв участь у розподілі депутатських мандатів.

3. Гранична кількість осіб, яка включається до складу окружної виборчої комісії від кожної партії, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті, визначається кількістю партій, які у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті, подали кандидатури для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії:

1) у разі, якщо кількість таких партій є меншою за п'ять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, дорівнює цілому числу, отриманому в результаті ділення вісімнадцяти на кількість таких партій;

2) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює п'яти, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, не може бути більшою за три;

3) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за п'ять, але не перевищує дев'яти, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, не може бути більшою за два;

4) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за дев'ять, але не перевищує одинадцяти, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, становить від одного до двох; причому визначення партій, від яких до складу відповідної окружної виборчої комісії може бути включено одну особу, і партій, від яких до складу відповідної окружної виборчої комісії може бути включено двох осіб, здійснюється шляхом жеребкування по кожній відповідній окружній виборчій комісії, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті;

5) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за одинадцять, але не перевищує вісімнадцяти, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, не може бути більшою за одиницю;

6) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за дев'ятнадцять, гранична кількість осіб, яка може бути включена від кожної такої партії до складу відповідної окружної виборчої комісії, не може бути більшою за одиницю, причому особи, запропоновані відповідними партіями для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії, включаються до складу такої окружної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній відповідній окружній виборчій комісії, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті.

4. Особи, запропоновані партією для включення до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 25 цього Закону, порушення вимог частин другої, п'ятої - сьомої цієї статті або застосування механізму жеребкування у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.

У разі, якщо партією, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті, для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії запропоновано більше осіб, ніж може бути включено від цієї партії до складу цієї окружної виборчої комісії згідно з частиною третьою цієї статті, до складу відповідної окружної виборчої комісії від такої партії включаються особи під першими (найменшими) порядковими номерами у кількості, що визначається відповідно до частини третьої цієї статті.

5. Центральний керівний орган партії, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті, не пізніш як за вісімдесят вісім днів до дня виборів депутатів вносить до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, подання щодо включення до складу відповідних окружних виборчих комісій кандидатур від партії - членів цієї партії або безпартійних. Центральний керівний орган партії, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті, може запропонувати для включення до складу окружної виборчої комісії не більше вісімнадцяти осіб.

Всі запропоновані партією для включення до складу окружної виборчої комісії особи зазначаються у відповідному поданні партії під порядковими номерами. При цьому запропонована партією кандидатура на посаду голови окружної виборчої комісії зазначається під номером один, на посаду заступника голови окружної виборчої комісії - під номером два, на посаду секретаря виборчої комісії - під номером три, на посади інших членів виборчої комісії - під номерами від чотирьох до вісімнадцяти.

Подання підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії.

6. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначаються:

1) порядковий номер особи, кандидатура якої запропонована для включення до складу окружної виборчої комісії відповідно до частини п'ятої цієї статті;

2) прізвище, ім'я та по батькові особи;

3) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дату народження);

4) громадянство особи;

5) виборча адреса особи, а також контактні телефони;

6) володіння державною мовою в обсязі, достатньому для ведення діловодства;

7) освіта;

8) місце роботи та займана посада особи;

9) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

10) наявність відповідної освіти чи підготовки.

7. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих для включення до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії.

8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє керівника відповідної партії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються. У разі відхилення всіх кандидатур, запропонованих партією для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії, відповідна партія не враховується при визначенні відповідно до частини третьої цієї статті кількості партій, які подали кандидатури для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії.

9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням всіх осіб, запропонованих партіями для включення до складу відповідної окружної виборчої комісії в межах граничної кількості осіб, які можуть бути включені від кожної відповідної партії до складу окружної виборчої комісії відповідно до частини третьої цієї статті.

10. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії одночасно не можуть бути включені до складу тієї ж самої окружної виборчої комісії за поданням лише однієї партії, крім випадку, коли недостатність кількості партій, від яких включаються кандидатури до складу відповідної окружної виборчої комісії згідно з частиною третьою цієї статті, унеможливлює виконання цієї вимоги.

11. Кожна партія, від якої включені кандидатури до складу окружних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій.

Порядок розподілу керівних посад між партіями в межах часток, визначених відповідно до абзацу першого цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу керівних посад, отриманих представниками кожної партії.

Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадку, коли наявна кількість запропонованих партіями кандидатур для включення до складу окружної виборчої комісії, з урахуванням положень абзацу четвертого цієї частини, унеможливлює виконання цієї вимоги.

Центральна виборча комісія при розподілі між партіями керівних посад в окружних виборчих комісій в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, призначає:

1) на посаду голови окружної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

2) на посаду заступника голови окружної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером два, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії лише одну особу, чи у разі включення лише однієї особи до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частиною третьою цієї статті, - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

3) на посаду секретаря окружної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером три, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії менше трьох осіб, чи у разі включення менше трьох осіб до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частиною третьою цієї статті - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під меншим порядковим номером, починаючи з номеру один.

12. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії публікується у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.

Стаття 27. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія звичайної чи спеціальної виборчої дільниці утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 18 осіб;

2) для середніх дільниць - 14 - 20 осіб;

3) для великих дільниць - 18 - 24 особи.

3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць мають партії - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії подання вносить уповноважена особа партії у відповідному територіальному виборчому окрузі.

5. Гранична кількість осіб, яка включається від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу до складу дільничної виборчої комісії малої дільниці, визначається кількістю партій - суб'єктів виборчого процесу, які у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, подали кандидатури для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці:

1) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює одиниці, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за десять;

2) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за одиницю, але меншою за чотири, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за шість;

3) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює чотирьом, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за чотири;

4) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за чотири, але меншою за сім, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за три;

5) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за шість, але меншою за десять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за два;

6) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за дев'ять, але меншою за дев'ятнадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за одиницю;

7) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за вісімнадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, не може бути більшою за одиницю, причому особи, запропоновані відповідними партіями для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії малої дільниці, включаються до складу такої дільничної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній відповідній дільничній виборчій комісії малої дільниці, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті.

6. Гранична кількість осіб, яка включається від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу до складу дільничної виборчої комісії середньої дільниці, визначається кількістю партій - суб'єктів виборчого процесу, які у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, подали кандидатури для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці:

1) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює одиниці, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за чотирнадцять;

2) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює двом, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за вісім;

3) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за два, але меншою за п'ять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за п'ять;

4) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за чотири, але меншою за сім, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за три;

5) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за шість, але меншою за одинадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за два;

6) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за десять, але меншою за чотирнадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, становить від одного до двох; причому визначення партій, від яких до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці може бути включено одну особу, і партій, від яких до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці може бути включено двох осіб, здійснюється шляхом жеребкування по кожній відповідній дільничній виборчій комісії середньої дільниці, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті;

7) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за тринадцять, але меншою за двадцять один, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за одиницю;

8) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за двадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, не може бути більшою за одиницю; причому особи, запропоновані партіями для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії середньої дільниці, включаються до складу такої дільничної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній відповідній дільничній виборчій комісії середньої дільниці, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті.

7. Гранична кількість осіб, яка включається від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу до складу дільничної виборчої комісії великої дільниці, визначається кількістю партій - суб'єктів виборчого процесу, які у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, подали кандидатури для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці:

1) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює одиниці, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за вісімнадцять;

2) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює двом, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за десять;

3) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює трьом, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за вісім;

4) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює чотирьом, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за шість;

5) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює п'яти, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за чотири;

6) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за п'ять, але меншою дев'ять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за три;

7) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за вісім, але меншою за тринадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за два;

8) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за дванадцять, але меншою за вісімнадцять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, становить від одного до двох; причому визначення партій, від яких до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці може бути включено одну особу, і партій, від яких до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці може бути включено двох осіб, здійснюється шляхом жеребкування по кожній відповідній дільничній виборчій комісії великої дільниці, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті;

9) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за сімнадцять, але меншою за двадцять п'ять, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за одиницю;

10) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за двадцять чотири, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, не може бути більшою за одиницю; причому особи, запропоновані відповідними партіями для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії великої дільниці, включаються до складу такої дільничної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній відповідній дільничній виборчій комісії великої дільниці, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті.

8. Гранична кількість осіб, яка включається від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу до складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, передбаченої частиною третьою цієї статті, визначається кількістю партій - суб'єктів виборчого процесу, які у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, подали кандидатури для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії такої дільниці:

1) у разі, якщо кількість таких партій дорівнює одиниці, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії, не може бути більшою за чотири;

2) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за одиницю, але меншою за чотири, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії, не може бути більшою за два;

3) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за три, але меншою за сім, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії, не може бути більшою за одиницю;

4) у разі, якщо кількість таких партій є більшою за шість, гранична кількість осіб, які можуть бути включені від кожної такої партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії, не може бути більшою за одиницю; причому особи, запропоновані відповідними партіями для включення до складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, передбаченої частиною третьою цієї статті, включаються до складу такої дільничної виборчої комісії за результатами жеребкування по кожній дільничній виборчій комісії виборчої дільниці, передбаченої частиною третьою цієї статті, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині десятій цієї статті.

9. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 25 цього Закону, порушення вимог частин четвертої, десятої та одинадцятої цієї статті, або застосування механізму жеребкування у випадках, передбачених частинами п'ятою - восьмою цієї статті.

У разі, якщо партією, яка відповідає вимогам частини четвертої цієї статті, для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії запропоновано більше осіб, ніж може бути включено від цієї партії до складу такої дільничної виборчої комісії згідно з частинами п'ятою - восьмою цієї статті, до складу відповідної дільничної виборчої комісії від такої партії включаються особи під першими (найменшими) порядковими номерами у кількості, що визначається відповідно до частин п'ятої - восьмої цієї статті.

10. Уповноважена особа партії, передбаченої частиною четвертої цієї статті, у відповідному територіальному виборчому окрузі не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів вносить до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді подання щодо включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій кандидатур від партії - членів цієї партії або безпартійних. Уповноважена особа партії у відповідному територіальному виборчому окрузі може запропонувати для включення до складу дільничної виборчої комісії:

1) малої дільниці -не більше вісімнадцяти осіб;

2) середньої дільниці -не більше двадцяти осіб;

3) великої дільниці - не більше двадцяти чотирьох осіб;

4) дільниці, передбаченої частиною третьою цієї статті, - не більше шести осіб.

Всі запропоновані партією для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії особи зазначаються у відповідному поданні партії під порядковими номерами. При цьому запропонована партією кандидатура на посаду голови дільничної виборчої комісії зазначається під номером один, на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії - під номером два, на посаду секретаря дільничної виборчої комісії - під номером три, на посади інших членів виборчої комісії - під наступними номерами, починаючи з номеру чотири.

Подання підписується керівником партії або уповноваженою особою партії у відповідному територіальному виборчому окрузі та скріплюється печаткою партії.

11. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 26 цього Закону. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих для включення до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідної партії.

12. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє уповноважену особу відповідної партії у територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються. У разі відхилення всіх кандидатур, запропонованих партією для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії, відповідна партія не враховується при визначенні відповідно до частин п'ятої - восьмої цієї статті кількості партій, які подали кандидатури для включення до складу цієї дільничної виборчої комісії.

13. У разі якщо у встановлений частиною десятою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих для включення до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою цієї статті, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у мінімальній кількості членів, встановленій частинами другою та третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням всіх осіб, запропонованих партіями для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії в межах граничної кількості осіб, які можуть бути включені від кожної відповідної партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідно до частин п'ятої - восьмої цієї статті.

14. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії одночасно не можуть бути включені до складу тієї ж самої дільничної виборчої комісії за поданням лише однієї партії, крім випадку, коли недостатність кількості партій, від яких включаються кандидатури до складу відповідної дільничної виборчої комісії згідно з частинами п'ятою - восьмою цієї статті, унеможливлює виконання цієї вимоги.

15. Кожна партія, від якої включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях в межах територіального виборчого округу, окремо малих, середніх, великих, та виборчих дільниць, передбачених частиною третьою цієї статті. Частка керівних посад для кожної партії у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій в межах територіального виборчого округу.

Порядок розподілу керівних посад між партіями в межах часток, визначених відповідно до абзацу першого цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією.

Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії, крім випадку, коли наявна кількість запропонованих партіями кандидатур для включення до складу дільничної виборчої комісії, з урахуванням положень абзацу четвертого цієї частини, унеможливлює виконання цієї вимоги.

Окружна виборча комісія при розподілі між партіями керівних посад в дільничних виборчих комісій в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, призначає:

1) на посаду голови дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

2) на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером два, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії лише одну особу, чи у разі включення лише однієї особи до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частинами відповідно п'ятою, шостою або сьомою цієї статті, - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

3) на посаду секретаря дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером три, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії менше трьох осіб, чи у разі включення менше трьох осіб до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частинами п'ятою - восьмою цієї статті - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під меншим порядковим номером, починаючи з номеру один.

16. У разі утворення постійної спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 21 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії.

17. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення постійної спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій у відповідному територіальному окрузі та пропонує у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніше ніж протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, внести подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.

18. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії постійної спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється не пізніше наступного дня після його прийняття.

19. Не пізніш як за тридцять три дні до дня виборів кожна окружна виборча комісія зобов'язана письмово поінформувати Центральну виборчу комісію про кількість дільничних виборчих комісій в межах територіального виборчого округу, до складу яких у строк, передбачений частиною десятою цієї статті, кожною партією, що висунула кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, були запропоновані кандидатури для включення до складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці визначається відповідно до частин другої та третьої статті 27 цього Закону.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.

3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України.

4. Гранична кількість осіб, яка включається від кожної партії - суб'єкта виборчого процесу до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, визначається в порядку, встановленому частинами п'ятою - дев'ятою статті 27 цього Закону.

5. Центральний керівний орган партії, передбаченої частиною третьою цієї статті, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів вносить до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді подання щодо включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць кандидатур від партії - членів цієї партії або безпартійних. Центральний керівний орган партії, передбаченої частиною третьою цієї статті, може запропонувати для включення до складу дільничної виборчої комісії:

1) малої закордонної виборчої дільниці - не більше вісімнадцяти осіб;

2) середньої закордонної виборчої дільниці - не більше двадцяти осіб;

3) великої закордонної виборчої дільниці - не більше двадцяти чотирьох осіб;

4) закордонної дільниці, передбаченої частиною третьою статті 27 цього Закону, - не більше шести осіб.

Всі запропоновані партією для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці особи зазначаються у відповідному поданні партії під порядковими номерами. При цьому запропонована партією кандидатура на посаду голови дільничної виборчої комісії зазначається під номером один, на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії - під номером два, на посаду секретаря дільничної виборчої комісії - під номером три, на посади інших членів виборчої комісії - під наступними номерами, починаючи з номеру чотири.

Подання підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії.

6. Міністерство закордонних справ України не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів вносить до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді подання щодо включення до складу всіх дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць працівників дипломатичних та інших офіційних представництв України за кордоном, виборців, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної держави, у кількості, не меншій від мінімального кількісного складу відповідних дільничних виборчих комісій, встановленого частиною другою або третьою статті 27 цього Закону. Запропоновані Міністерством закордонних справ України кандидатури для включення до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць повинні відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 25 цього Закону.

Всі запропоновані Міністерством закордонних справ України кандидатури для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці особи зазначаються у відповідному поданні Міністерства закордонних справ України під порядковими номерами. При цьому запропонована Міністерством закордонних справ України кандидатура на посаду голови дільничної виборчої комісії зазначається під номером один, на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії - під номером два, на посаду секретаря дільничної виборчої комісії - під номером три, на посади інших членів виборчої комісії - під наступними номерами, починаючи з номеру чотири.

Подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства закордонних справ України.

7. У поданнях кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць від партій, передбачених частиною третьою цієї статті, та Міністерства закордонних справ України зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 26 цього Закону. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих для включення до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідної партії чи за поданням Міністерства закордонних справ України.

8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні партії, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відхилення внесених кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються. У разі відхилення всіх кандидатур, запропонованих партією для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, відповідна партія не враховується при визначенні відповідно до частин п'ятої - восьмої статті 27 цього Закону кількості партій, які подали кандидатури для включення до складу цієї дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.

9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання партій, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці або якщо кількість запропонованих партіями для включення до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою статті 27 цього Закону, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію закордонної виборчої дільниці за поданням Голови Центральної виборчої комісії у мінімальній кількості членів, встановленій частинами другою та третьою статті 27 цього Закону, з обов'язковим урахуванням всіх кандидатур, запропонованих партіями для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії в межах граничної кількості осіб, які можуть бути включені від кожної відповідної партії до складу відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці відповідно до частин п'ятої - восьмої статті 27 цього Закону, та з обов'язковим урахуванням кандидатур, запропонованих Міністерством закордонних справ України для включення до складу відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, в межах кількості, яка складає різницю між мінімальним кількісним складом відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, встановленим частинами другою або третьою статті 27 цього Закону, та кількістю кандидатур, запропонованих партіями, передбаченими частиною третьою цієї статті, для включення до складу цієї дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.

10. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії одночасно не можуть бути включені до складу тієї ж самої дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням лише однієї партії, крім випадку, коли недостатність кількості партій, від яких включаються кандидатури до складу відповідної дільничної виборчої комісії згідно з частинами п'ятою - восьмою статті 27 цього Закону, унеможливлює виконання цієї вимоги.

11. Кожна партія, від якої включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях в межах закордонного виборчого округу, окремо малих, середніх, великих, та виборчих дільниць, передбачених частиною третьою статті 27 цього Закону. Частка керівних посад для кожної партії у кожній категорії виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій в межах закордонного виборчого округу.

Порядок розподілу керівних посад між партіями в межах часток, визначених відповідно до абзацу першого цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією.

Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії, крім випадку, коли наявна кількість запропонованих партіями кандидатур для включення до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, з урахуванням положень абзацу четвертого цієї частини, унеможливлює виконання цієї вимоги.

Центральна виборча комісія при розподілі між партіями керівних посад в дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, призначає:

1) на посаду голови дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

2) на посаду заступника голови дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером два, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії лише одну особу, чи у разі включення лише однієї особи до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частинами відповідно п'ятою, шостою або сьомою статті 27 цього Закону, - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером один;

3) на посаду секретаря дільничної виборчої комісії - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під номером три, або у разі, якщо партією було запропоновано для включення до складу цієї комісії менше трьох осіб, чи у разі включення менше трьох осіб до складу цієї комісії від відповідної партії згідно з частинами п'ятою - восьмою статті 27 цього Закону - особу, запропоновану відповідною партією для включення до складу цієї комісії під меншим порядковим номером, починаючи з номеру один.

12. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після дня його прийняття. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється відповідними дипломатичними чи іншими офіційними представництвами або консульськими установами України у відповідних іноземних державах з урахуванням місцевих умов країн перебування.

Стаття 29. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, їх довіреними особами, партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

3) забезпечує проведення обов'язкового навчання членів всіх окружних виборчих комісій з питань організації виборчого процесу, визначає порядок і строки проходження обов'язкового навчання з питань організації виборчого процесу членами окружних та дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць, затверджує зразки документів, що засвідчують проходження членами окружних та дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць навчання з питань організації виборчого процесу, порядок та суб'єктів видачі таких документів;

4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

6) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

7) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів для голосування у територіальному виборчому окрузі, забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів з виборів депутатів для голосування у територіальному виборчому окрузі та передає їх окружним виборчим комісіям;

8) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів для голосування у закордонному виборчому окрузі, забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів з виборів депутатів для голосування у закордонному виборчому окрузі, передає виборчі бюлетені з виборів депутатів для голосування у закордонному виборчому окрузі представнику Міністерства закордонних справ України для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

9) на підставах та в порядку, передбачених статтею 72 цього Закону, приймає рішення про надання громадській організації права мати офіційних спостерігачів;

10) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу;

11) розглядає заяви і скарги щодо підготовки та проведення виборів у закордонному виборчому окрузі та приймає рішення за результатами розгляду таких заяв і скарг;

12) реєструє офіційних спостерігачів від партій, громадських організацій у закордонному виборчому окрузі;

13) здійснює інші повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Стаття 30. Повноваження окружної виборчої комісії

1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною першою статті 26 цього Закону, на її першому засіданні, яке проводиться після отримання не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною першою статті 26 цього Закону, документів, що засвідчують проходження ними навчання, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 29 цього Закону, але не пізніше як на десятий день після дня прийняття рішення про її утворення. Порядок і строк проходження навчання членами окружних виборчих комісій повинен визначатись Центральною виборчою комісією таким чином, щоб видача членам окружної виборчої комісії документів, які засвідчують проходження такого навчання, проводилась не пізніше як на дев'ятий день після дня прийняття рішення про утворення відповідної окружної виборчої комісії.

2. Окружна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у межах територіального виборчого округу;

2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, їх довіреними особами, партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям;

4) в порядку і в строки, встановлені Центральною виборчої комісією, забезпечує проходження обов'язкового навчання з питань організації виборчого процесу членами всіх дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу;

5) утворює дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць відповідно до цього Закону, крім випадку, передбаченого частиною шістнадцятою статті 27 цього Закону;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів на території виборчого округу;

9) разом з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, з виборцями на підприємствах, у закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує такі зустрічі;

10) забезпечує передачу органам ведення Державного реєстру виборців виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі та бланків іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу;

11) забезпечує виготовлення печаток, їх передачу дільничним виборчим комісіям в межах відповідного територіального виборчого округу;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

13) реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційних спостерігачів від партій, громадських організацій у територіальному виборчому окрузі;

14) забезпечує виготовлення інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі;

15) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів в межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення;

16) встановлює підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, складає протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, передає протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах відповідного територіального виборчого округу та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом, Центральній виборчій комісії;

17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;

18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку, встановленому цим Законом.

4. Окружна виборча комісія припиняє свою діяльність в порядку та у строки, визначені статтею 37 цього Закону.

Стаття 31. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії звичайної і спеціальної виборчої дільниці починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами другою та третьою статті 27 цього Закону, на засіданні комісії, яке проводиться після отримання не менш як двома третинами від її мінімального складу, визначеного частинами другою та третьою статті 27 цього Закону, документів, що засвідчують проходження ними навчання, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 30 цього Закону, але не пізніше як на десятий день після прийняття рішення про її утворення. Порядок і строк проходження навчання членами дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць повинен визначатись Центральною виборчою комісією таким чином, щоб видача членам дільничної виборчої комісії документів, які засвідчують проходження такого навчання, проводилась не пізніше як на дев'ятий день після дня прийняття рішення про утворення відповідної дільничної виборчої комісії.

2. Повноваження дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці починаються з моменту складання присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами другою та третьою статті 27 цього Закону, на засіданні комісії, яке проводиться не пізніш як на третій день після прийняття рішення про її утворення.

3. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує попередній список виборців від відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення, отримує від органу ведення Державного реєстру виборців остаточний список виборців на виборчій дільниці;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій, з передвиборними програмами партій та кандидатів у депутати, відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) забезпечує облік отриманих комісією від органу ведення Державного реєстру виборців виборчих бюлетенів;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) організовує на виборчій дільниці голосування;

7) проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці, передає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці та іншу виборчу документацію відповідному органу ведення Державного реєстру виборців або (для дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) надсилає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці Центральній виборчій комісії в порядку, встановленому цим Законом;

8) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності підстав, передбачених статтею 86 цього Закону;

9) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

4. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

5. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням своїх повноважень.

Стаття 32. Організація роботи виборчих комісій

1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Перше засідання окружної виборчої комісії скликається її головою у строки, визначені частиною першою статті 30 цього Закону, а наступні засідання окружної виборчої комісії - за необхідністю. Перше засідання дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці скликається її головою у строки, визначені частиною першою статті 31 цього Закону, а наступні засідання дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці - за необхідністю. Перше засідання дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці скликається її головою у строки, визначені частиною другою статті 31 цього Закону, а наступні засідання дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини шістнадцятої статті 27 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.

5. Засідання виборчої комісії, у тому числі у день голосування при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу, є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.

6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

7. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності, у тому числі у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу, комісія на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії, які представляють того ж суб'єкта внесення кандидатур, а в разі відсутності або відмови такого члена (таких членів) комісії - іншого члена комісії.

9. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.

10. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.

11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

12. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

13. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною.

14. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.

15. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

16. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

17. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

18. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім як у випадках, передбачених законом.

Стаття 33. Право присутності на засіданні комісії

1. Представники партій у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.

2. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення:

1) уповноважені особи партій в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від однієї партії);

2) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій;

3) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше десяти осіб від різних громадських організацій);

4) представники засобів масової інформації.

3. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на звичайній або спеціальній виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) кандидати у депутати, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі від партій - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від кожної партії, що висунула кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі - кандидатів у депутати, довірених осіб таких кандидатів у депутати, уповноважених осіб від цієї партії у відповідному територіальному виборчому окрузі чи офіційних спостерігачів від цієї партії);

3) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій);

4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

5) представники засобів масової інформації (не більше п'яти осіб від одного засобу масової інформації).

4. На засіданнях дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на закордонній виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени Центральної виборчої комісії;

2) уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі від партій - суб'єктів виборчого процесу, зареєстровані Центральною виборчою комісією (разом не більше двох осіб від кожної партії);

3) офіційні спостерігачі від громадських організацій, зареєстровані Центральною виборчою комісією для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій);

4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

5) представники засобів масової інформації (не більше п'яти осіб від одного засобу масової інформації).

5. Інші особи, крім зазначених у частині третій та четвертій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні відповідної виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою та четвертою цієї статті, на відповідній виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні відповідної виборчої комісії при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування, забороняється.

6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах третій - п'ятій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії.

7. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день виборів та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

Стаття 34. Документування діяльності виборчої комісії

1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.

2. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.

3. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

4. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.

5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня виборів, у день виборів та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день виборів - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.

7. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.

8. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі.

Стаття 35. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус члена окружної чи члена дільничної виборчої комісії, а також порядок набуття цього статусу визначається цим Законом.

3. Член окружної, дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці після проходження обов'язкового навчання, передбаченого відповідно пунктом 3 частини другої статті 29 цього Закону, пунктом 4 частини другої статті 30 цього Закону та за умови отримання документа про проходження такого навчання, передбаченого відповідно частиною першою статті 30 цього Закону, частиною першою статті 31 цього Закону, а член дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - після призначення на посаду члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин сьомої - дванадцятої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

4. Особа, що склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.

5. Відмова члена окружної виборчої комісії або члена дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці у випадках, непередбачених цих Законом, від проходження навчання, передбаченого відповідно пунктом 3 частини другої статті 29 цього Закону, пунктом 4 частини другої статті 30 цього Закону, а так само відмова члена окружної або дільничної виборчої комісії скласти присягу члена виборчої комісії означає відмову особи бути членом виборчої комісії.

6. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 44 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

7. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

8. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.

9. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

10. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.

11. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

12. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій, кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.

Стаття 36. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;

6) реєстрацією його представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії або довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;

7) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;

8) відмовою члена окружної виборчої комісії або члена дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці від проходження навчання, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 29 цього Закону, пунктом 4 частини другої статті 30 цього Закону, крім випадків, передбачених частиною сьомою та восьмою цієї статті;

9) відмовою скласти присягу члена комісії;

10) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

11) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

12) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

13) визнанням його недієздатним;

14) його смертю.

4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5 - 9, 12 - 14 частини третьої цієї статті, повноваження члена відповідної виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а при виникненні обставин, передбачених у пунктах 2, 4, 10, 11 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

5. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Законом. У випадку призначення особи членом окружної або дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці у строк, протягом якого проходження нею обов'язкового навчання з питань організації виборчого процесу до дня виборів є неможливим, такий член виборчої комісії звільняється від проходження обов'язкового навчання з питань організації виборчого процесу і складає присягу без отримання документа про проходження відповідного навчання. Повноваження такого члена виборчої комісії не можуть бути припинені на підставі пункту 8 частини третьої цієї статті.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем виборів таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання кандидатури. Член виборчої комісії, включений до складу окружної або дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці в останній день перед днем виборів, звільняється від проходження обов'язкового навчання з питань організації виборчого процесу, і складає присягу члена відповідно окружної або дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці без отримання документа про проходження відповідного навчання. Повноваження такого члена виборчої комісії не можуть бути припинені на підставі пункту 8 частини третьої цієї статті.

9. Партія - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Подання, передбачене частиною дев'ятою цієї статті, внесене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.

10. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за відсутності подання суб'єкта подання, зазначеного в частині дев'ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою та третьою статті 27 цього Закону.

11. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частин десятої та одинадцятої статті 26, частин чотирнадцятої та п'ятнадцятої статті 27, частин десятої та одинадцятої статті 28 цього Закону.

Стаття 37. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій по боргових зобов'язаннях.

8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.

10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії.

Розділ V
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 38. Складання попередніх списків виборців для звичайних і закордонних виборчих дільниць, постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них

1. Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів всі органи ведення Державного реєстру виборців на території України на підставі даних Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них. Орган ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.

2. Попередні списки виборців для виборчих дільниць, передбачених частиною першою цієї статті, складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.

3. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться до цієї дільниці відповідно до їх персональних даних у базі даних Державного реєстру виборців.

5. До попереднього списку виборців не включаються особи, записи щодо яких містяться у базі даних Державного реєстру виборців, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.

6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, - дата народження);

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за необхідності).

7. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців або уповноважений (уповноважені) його письмовим розпорядженням працівник (працівники) органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів передає (передають) попередні списки виборців для виборчих дільниць, передбачених частиною першою цієї статті, в одному примірнику кожній відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців. Від імені дільничної виборчої комісії попередні списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб'єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною восьмою статті 34 цього Закону, у двох примірниках.

8. Якщо дільнична виборча комісія за двадцять п'ять днів до дня виборів не отримала попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення Державного реєстру виборців, у порядку, передбаченому цим Законом.

9. Уповноважена особа партії у територіальному виборчому окрузі має право отримати у відповідному органі ведення Державного реєстру виборців в електронному вигляді копію попереднього списку виборців по кожній звичайній виборчій дільниці, а також по кожній постійній спеціальній виборчій дільниці в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них відповідного територіального виборчого округу. Уповноважена особа партії у загальнодержавному виборчому окрузі має право отримати в органі ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України в електронному вигляді копію попереднього списку виборців по кожній закордонній виборчій дільниці.

10. Попередні списки виборців для спеціальних виборчих дільниць у стаціонарних лікувальних закладах складаються відповідними дільничними виборчими комісіями у строки і в порядку, визначені статтею 41 цього Закону.

Стаття 39. Уточнення попередніх списків виборців для звичайних і закордонних виборчих дільниць, постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них

1. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, передбаченої частиною першою статті 38 цього Закону, після отримання в порядку і в строки, передбачені частиною сьомою статті 38 цього Закону, попереднього списку виборців для відповідної дільниці, наступного дня після його отримання надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів надсилає кожному виборцю на його виборчу адресу за відомостями Державного реєстру виборців іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Державного реєстру виборців, яким інформує виборця про його включення до попереднього списку виборців на відповідній дільниці. Таке повідомлення повинно містити:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) рік народження виборця;

3) виборчу адресу виборця;

4) номер територіального виборчого округу, зазначення закордонного виборчого округу;

5) номер виборчої дільниці;

6) адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону та розпорядок роботи;

7) номер виборця у списку виборців;

8) інформацію про наявність або відсутність у попередньому списку виборців відмітки про нездатність виборця самостійно пересуватись;

9) час і місце голосування;

10) роз'яснення щодо порядку і строків звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей;

11) роз'яснення наданого виборцю, щодо якого у попередньому списку виборців наявна відмітка про нездатність пересуватись самостійно, права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права у строки, встановлені частинами шостою і сьомою цієї статті.

3. Кожен виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до попереднього списку виборців. Кожен виборець має право звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із письмовою заявою щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому числі із заявою про включення його або інших виборців до Державного реєстру виборців, заявою щодо зміни персональних даних його або інших виборців у Державному реєстрі виборців.

4. Письмова заява, передбачена частиною третьою цієї статті, за формою, встановленою розпорядником Державного реєстру виборців, подається виборцем або до відповідної дільничної виборчої комісії - у строк, передбачений частиною шостою цієї статті, або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців - у строк, передбачений частиною сьомою цієї статті.

5. Заява виборця щодо включення виборця до Державного реєстру виборців, має бути оформлена у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців" для заяв щодо включення виборця до Державного реєстру виборців. Заява виборця щодо зміни персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців, має бути оформлена у відповідності до вимог, встановлених Законом "Про Державний реєстр виборців" для заяв щодо зміни персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців.

6. Письмова заява, передбачена частиною третьою цієї статті, може бути подана виборцем до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів.

7. Письмова заява, передбачена частиною третьою цієї статті, може бути подана виборцем до органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до своєї виборчої адреси лише після закінчення строку, визначеного частиною шостою цієї статті, але не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.

8. Дільнична виборча комісія передає до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців власні звернення, заяви виборців, а також звернення інших суб'єктів виборчого процесу щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця не пізніш як наступного дня після їх одержання. Передбачені цією частиною заяви виборців, звернення інших суб'єктів виборчого процесу щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця, подані до дільничної виборчої комісії пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів, дільничною виборчою комісією не приймаються і подаються виборцем, іншим суб'єктом виборчого процесу безпосередньою до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців в порядку та у строки, передбачені цією статтею. При цьому дільнична виборча комісія зобов'язана роз'яснити виборцю, іншому суб'єкту виборчого процесу, порядок подання до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців заяв і звернень, передбачених цією частиною.

9. До відомостей, зазначених у частині восьмій цієї статті, додаються оригінали всіх заяв виборців щодо усунення неправильностей у попередніх списках виборців та додатки до таких заяв.

10. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав заяви в порядку і у строки, передбачені частиною сьомою цієї статті, а також звернення і документи, зазначені в частинах восьмій - дев'ятій цієї статті, проводить перевірку відповідних відомостей в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" для розгляду звернень виборців щодо включення до Державного реєстру виборців та для розгляду звернень виборців щодо зміни персональних даних про виборців у Державному реєстрі виборців.

11. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців відмовляє у задоволенні заяв і звернень щодо включення виборців до Державного реєстру виборців, отриманих в порядку, передбаченому частинами шостою - восьмою цієї статті, лише за наявності підстав для відмови у задоволенні заяв виборців щодо включення до Державного реєстру виборців, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців".

12. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців відмовляє у задоволенні заяв і звернень щодо неправильного включення виборця до попереднього списку виборців, отриманих в порядку, передбаченому частинами шостою - восьмою цієї статті, лише за наявності підстав для відмови у задоволенні заяв щодо зміни персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців".

13. Про відмову у задоволенні заяви (звернення), отриманої (отриманого) в порядку, передбаченому частинами шостою - восьмою цієї статті, керівник органу ведення Державного реєстру виборців письмово повідомляє виборця, якому відмовлено у включенні до Державного реєстру виборців або у внесенні змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців, із зазначенням вичерпного переліку підстав для відмови. Таке письмове повідомлення надсилається на адресу, зазначену у відповідній заяві (зверненні), не пізніш як через три дні після отримання органом ведення Державного реєстру виборців заяви (звернення).

14. У разі підтвердження відомостей у заяві (зверненні), отриманій (отриманому) в порядку, передбаченому частинами шостою - восьмою цієї статті, керівник органу ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців, про що письмово повідомляє виборця, а також відповідну дільничну виборчу комісію. Письмове повідомлення надсилається виборцю на адресу, зазначену у відповідній заяві (зверненні), не пізніш як через три дні після отримання органом ведення Державного реєстру виборців заяви (звернення), і повинно відповідати вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.

15. Особа, яка зверталась до органу ведення Державного реєстру виборців в порядку, передбаченому частинами шостою - сьомою цієї статті, щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому числі із заявою про включення його або інших виборців до Державного реєстру виборців, заявою щодо зміни персональних даних його або інших виборців у Державному реєстрі виборців, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців або безпосередньо до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

16. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, оформлена з дотриманням вимог, встановлених цим Законом, може бути подана до відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців не пізніше як за десять днів до дня виборів. Така скарга розглядається регіональним органом адміністрування Державного реєстру виборців у дводенний строк, однак не пізніш як за вісім днів до дня виборів, а подана за вісім днів до дня виборів - невідкладно. Позовна заява виборця про включення його або інших виборців до Державного реєстру виборців, про виключення його або інших виборців з Державного реєстру виборців, або про зміну персональних даних його або інших виборців у Державному реєстрі виборців, оформлена у відповідності до вимог, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, може бути подана до суду не пізніш як десять днів до дня виборів. Така позовна заява розглядається судом у дводенний строк, однак не пізніш як за вісім днів до дня виборів, а подана за вісім днів до дня виборів - невідкладно.

17. Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців або суд за результатами розгляду відповідно скарги, позовної заяви, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, приймає одне з таких чотирьох рішень: про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців включити виборця чи інших виборців до Державного реєстру виборців; про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців виключити виборця чи інших виборців з Державного реєстру виборців; про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців внести зміни до персональних даних виборця чи інших виборців; про відмову у задоволенні скарги (про відмову у задоволенні адміністративного позову).

18. У разі прийняття регіональним органом адміністрування Державного реєстру виборців рішення про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців включити виборця чи інших виборців до Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців виключити виборця чи інших виборців з Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців внести зміни до персональних даних виборця чи інших виборців, регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців не пізніш як за вісім днів до дня виборів передає встановлені відомості про виборця (виборців) до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців для виконання передбачених Законом "Про Державний реєстр виборців" та цим Законом дій щодо ведення Державного реєстру виборців. У разі прийняття регіональним органом адміністрування Державного реєстру виборців рішення про відмову у задоволенні скарги виборця, регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців не пізніш як за вісім днів до дня виборів надсилає виборцю, який звернувся зі скаргою, за його виборчою адресою або адресою, яку виборець просив визнати його виборчою адресою, письмову відповідь із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови у задоволенні скарги.

19. У разі прийняття судом рішення про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців включити виборця або інших виборців до Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців виключити виборця чи інших виборців з Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців внести зміни до персональних даних виборця чи інших виборців, суд не пізніш як за вісім днів до дня виборів надсилає копію судового рішення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців для виконання передбачених Законом "Про Державний реєстр виборців" та цим Законом дій щодо ведення Державного реєстру виборців. У разі прийняття судом рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову, копія судового рішення видається або надсилається судом позивачу за його виборчою адресою або адресою, яку виборець просив визнати його виборчою адресою, не пізніш як за вісім днів до дня виборів.

20. Не пізніш ніж за сім днів до дня виборів на підставі рішень регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та рішень судів про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців включити виборця чи інших виборців до Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців виключити виборця чи інших виборців з Державного реєстру виборців, про зобов'язання керівника органу ведення Державного реєстру виборців внести зміни до персональних даних виборця чи інших виборців, передбачених частинами сімнадцятою та вісімнадцятою цієї статті, а також на підставі внесених в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 41 цього Закону службових відміток до бази даних Державного реєстру виборців, керівник органу ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Державному реєстрі виборців, про що не пізніше ніж за шість днів до дня виборів письмово повідомляє кожного відповідного виборця за його виборчою адресою або адресою, яку виборець просив визнати його виборчою адресою. Повідомлення, яке надсилається керівником органу ведення Державного реєстру виборців виборцю, повинно відповідати вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.

Стаття 40. Виготовлення остаточних списків виборців для звичайних і закордонних виборчих дільниць, постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них

1. Не пізніш, ніж за сім днів до дня виборів всі органи ведення Державного реєстру виборців на території України на підставі уточнених в порядку, передбаченому статтею 39 цього Закону, даних Державного реєстру виборців складають остаточні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, закордонної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них у відповідному територіальному виборчому окрузі.

2. Складання остаточних списків виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, закордонної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них, здійснюється керівником органу ведення Державного реєстру виборців після виконання дій, передбачених частинами чотирнадцятою та дев'ятнадцятою статті 39 цього Закону.

3. Остаточні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, закордонної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них, складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Кожен примірник остаточного списку виборців для кожної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.

4. Остаточний список виборців для кожної виборчої дільниці має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. В остаточному списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, - дата народження);

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за необхідності).

В остаточному списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів та приміток.

5. До остаточного списку виборців на виборчій дільниці включаються всі виборці, які відносяться до цієї дільниці відповідно до їх персональних даних у базі даних Державного реєстру виборців.

6. До остаточного списку виборців на виборчій дільниці не включаються особи, записи щодо яких містяться у базі даних Державного реєстру виборців, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.

7. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за п'ять днів до дня виборів передає по одному примірнику остаточного списку виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, для кожної закордонної виборчої дільниці, а також для кожної постійної спеціальної виборчої дільниці в установі кримінально-виконавчої системи і у військовій частині (формуванні), дислокованому за межами населених пунктів на значній віддалі від них, відповідним дільничним виборчим комісіям. Другий примірник кожного остаточного списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців. Від імені дільничної виборчої комісії примірник остаточного списку виборців отримують не менш як три члени відповідної дільничної виборчої комісії, включені до складу дільничної виборчої комісії за поданнями трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу цієї комісії, за винятком випадку, коли до складу дільничної виборчої комісії було включено осіб від менш ніж трьох суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної комісії. Одним з трьох відповідних членів дільничної виборчої комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії примірника остаточного списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною восьмою статті 34 цього Закону, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається у керівника органу ведення Державного реєстру виборців, інший - передається відповідній дільничній виборчій комісії разом із примірником остаточного списку виборців.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки в остаточному списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

9. Після передачі органом ведення Державного реєстру виборців відповідній дільничній виборчій комісії примірника остаточного списку виборців вносити будь-які зміни до остаточного списку виборців забороняється.

Стаття 41. Порядок складання і уточнення списків виборців на постійних спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних лікувальних закладах

1. На постійних спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних лікувальних закладах попередні списки виборців складаються не пізніш як за чотирнадцять днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, визначеною у частині шостій статті 38 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до попереднього списку виборців на такій дільниці не включаються.

2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника стаціонарного лікувального закладу і засвідчуються печаткою цього закладу. Керівник стаціонарного лікувального закладу забезпечує не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.

3. Дільнична виборча комісія постійної спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі не пізніш ніж за чотирнадцять днів до дня виборів надає примірник попереднього списку виборців на постійній спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

4. Кожен виборець, включений до попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі, має право звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із письмовою заявою щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей. Так заява, оформлена у відповідності до вимог, встановлених статтею 39 цього Закону, не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів подається виборцем до дільничної виборчої комісії постійної спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі.

5. У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за чотирнадцять днів до дня виборів, однак раніше ніж за дванадцять днів до дня виборів, дільнична виборча комісія постійної спеціальної дільниці у стаціонарному лікувальному закладі уточнює попередній список виборців, включаючи виборця до попереднього списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником стаціонарного лікувального закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

6. У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу у тому ж населеному пункті, в якому розташована постійна загальна виборча дільниця, на якій його включено до списку виборців, пізніш ніж за дванадцять днів до дня виборів, такий виборець не включається до попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі. Такий виборець у строки та в порядку, встановлені цим Законом, звертається до дільничної виборчої комісії постійної звичайної виборчої дільниці, на якій його включено до списку виборців, із заявою про забезпечення можливості проголосувати за місцем свого перебування.

7. У разі, якщо виборець вибув зі стаціонарного лікувального закладу пізніш, як за чотирнадцять днів до дня виборів, однак раніше, ніж за дванадцять днів до дня виборів, дільнична виборча комісія постійної спеціальної дільниці у стаціонарному лікувальному закладі уточнює попередній список виборців, виключаючи виборця з попереднього списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.

8. У разі, якщо виборець вибув зі стаціонарного лікувального закладу пізніш як за дванадцять днів до дня виборів, такий виборець не виключається зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі і може проголосувати лише на спеціальній дільниці у стаціонарному лікувальному закладі, на якій його включено до списку виборців.

9. Не пізніш ніж за дванадцять днів до дня виборів дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі передає відомості про виборців, включених до попередніх списків виборців (у тому числі в порядку уточнення), а також про виборців, виключених зі списків в порядку уточнення, відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами виборців. Такі відомості повинні відповідати вимогам, встановленим частиною шостою статті 38 цього Закону. До цих відомостей додаються оригінали заяв виборців щодо усунення неправильностей у списку виборців, додатки до цих звернень, а також засвідчені керівником стаціонарного лікувального закладу та печаткою цього закладу копії подань керівника стаціонарного лікувального закладу, на підставі яких складався та уточнювався дільничною виборчою комісією попередній список виборців.

10. Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав відомості, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, проводить перевірку цих відомостей в порядку, встановленому статтею 39 цього Закону, та вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списку виборців на постійній спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі. Службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списку виборців на постійній спеціальній виборчій дільниці у стаціонарному лікувальному закладі, вносяться органом ведення Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців не пізніш як за сім днів до дня виборів.

11. Не пізніш, ніж за сім днів до дня виборів, після виконання дій, передбачених частиною десятою цієї статті, орган ведення Державного реєстру виборців складає остаточний список виборців для відповідної спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі.

12. Остаточний список виборців для відповідної спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі складається органом ведення Державного реєстру виборців за формою, передбаченою частиною четвертою статті 40 цього Закону, та передається дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі в порядку та у строк, визначені частиною сьомою статті 40 цього Закону.

13. Після передачі органом ведення Державного реєстру виборців дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці у стаціонарному лікувальному закладі примірника остаточного списку виборців вносити будь-які зміни до остаточного списку виборців забороняється.

Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 42. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано відповідними окружними виборчими комісіями, та коштів виборчих фондів кандидатів у депутати.

2. Партія, кандидатів у депутати від якої зареєстровано відповідними окружними виборчими комісіями, для фінансування витрат, передбачених цим Законом, зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

3. Кандидат у депутати, зареєстрований окружною виборчою комісією, для фінансування витрат, передбачених цим Законом, зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

4. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями - суб'єктами виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється.

Стаття 43. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних журналів про кандидатів у депутати, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій та кандидатів у депутати здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.

4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державним казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату використання матеріально-технічних засобів і оплату праці членів комісій.

6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини п'ятої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.

Стаття 44. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.

2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

5. Робота осіб, зазначених у частині сімнадцятій статті 32 цього Закону, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів. Розмір заробітної плати таких осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

6. Виконання робіт, пов'язаних з організацією підготовки і проведення виборів, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги.

7. Для отримання оплати, передбаченої частинами першою - четвертою цієї статті, член виборчої комісії подає до відповідної окружної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного номера або заяву з засвідченням відсутності у нього ідентифікаційного номера.

Стаття 45. Виборчий фонд партії

1. Виборчий фонд партії має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування витрат коштів виборчого фонду партії, визначених частиною четвертою цієї статті, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат коштів виборчого фонду партії, визначених цим Законом. На поточні рахунки виборчого фонду партії кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

2. Партія відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.

3. Партія має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

4. За рахунок коштів виборчого фонду партії можуть фінансуватись виключно такі витрати:

1) витрати на виготовлення матеріалів передвиборної агітації - друкованих матеріалів, відеозаписів, аудіозаписів, предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

2) витрати на оплату ефірного часу на радіо і телебаченні;

3) витрати на опублікування агітаційних матеріалів, у тому числі - на розміщення політичної реклами в друкованих засобах масової інформації;

4) оплата транспортних послуг та послуг, пов'язаних з утриманням транспортних засобів;

5) витрати на оренду приміщень, обладнання, технічних засобів;

6) витрати на виготовлення або оренду рекламних щитів;

7) витрати на оплату послуг телефонного зв'язку, електрозв'язку, поштового зв'язку, витрати на оплату інших телекомунікаційних послуг;

8) витрати на оплату послуг суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних та юридичних осіб, за угодами цивільно-правового характеру, витрати на оплату послуг найманих працівників за трудовими угодами;

9) витрати, передбачені частиною третьою статті 46 цього Закону;

10) інші витрати, пов'язані із здійсненням передвиборної агітації партією.

5. Партія не проводить видатків на фінансування витрат, передбачених частиною четвертою цієї статті, за межами території України.

6. Партія зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копії рішень всіх окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у всіх територіальних виборчих округах. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.

7. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

8. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії, відсотки не нараховує і не сплачує.

9. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

10. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії.

11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії здійснюється в безготівковій формі.

12. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.

13. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії не допускається.

14. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії раніше, ніж у строк, встановлений частиною дванадцятою цієї статті, здійснюється лише у разі втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 46. Виборчий фонд кандидата у депутати

1. Виборчий фонд кандидата у депутати має один рахунок, на який надходять кошти для фінансування витрат коштів виборчого фонду кандидата у депутати, визначених частиною третьою цієї статті, та з якого здійснюється фінансування витрат коштів виборчого фонду кандидата у депутати, визначених частиною третьою цієї статті.

2. Кандидат у депутати відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України на території відповідного територіального виборчого округу. Кандидат у депутати має право відкрити тільки один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.

3. За рахунок коштів виборчого фонду кандидата у депутати можуть фінансуватись виключно такі витрати:

1) витрати на виготовлення матеріалів передвиборної агітації - друкованих матеріалів, відеозаписів, аудіозаписів, предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

2) витрати на оплату ефірного часу на радіо і телебаченні;

3) витрати на опублікування агітаційних матеріалів, у тому числі - на розміщення політичної реклами в друкованих засобах масової інформації;

4) оплата транспортних послуг та послуг, пов'язаних з утриманням транспортних засобів;

5) витрати на оренду приміщень, обладнання, технічних засобів;

6) витрати на виготовлення або оренду рекламних щитів;

7) витрати на оплату послуг телефонного зв'язку, електрозв'язку, поштового зв'язку, витрати на оплату інших телекомунікаційних послуг;

8) витрати на оплату послуг суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних та юридичних осіб, за угодами цивільно-правового характеру, витрати на оплату послуг найманих працівників за трудовими угодами;

9) інші витрати, пов'язані із здійсненням передвиборної агітації кандидатом у депутати.

4. Кандидат у депутати зобов'язаний відкрити рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду кандидата у депутати є копія рішення відповідної окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати, включеного до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі.

5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

6. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, відсотки не нараховує і не сплачує.

7. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати письмово повідомляє окружну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

8. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата у депутати та його реквізити публікується у регіональних друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду кандидата у депутати.

9. Витрачання коштів з рахунків виборчого фонду кандидата у депутати здійснюється в безготівковій формі.

10. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду кандидата у депутати припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.

11. Арешт коштів на рахунку виборчого фонду кандидата у депутати не допускається.

12. Закриття рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, зупинення операцій по рахунку виборчого фонду кандидата у депутати раніше, ніж у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, здійснюється лише у разі втрати кандидатом у депутати статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 47. Розпорядники коштів накопичувального та поточних рахунків виборчого фонду партії

1. Партія із числа своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі, призначає двох розпорядників коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії, які мають виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

2. Партія із числа своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі призначає по одному розпоряднику коштів виборчого фонду партії для кожного поточного рахунку виборчого фонду партії. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії.

3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду партії між поточними рахунками. Розпорядники коштів поточних рахунків виборчого фонду партії забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії.

4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду партії, надає розпорядникові коштів відповідного рахунку потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду партії, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії.

6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії.

7. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.

Стаття 48. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати

1. Розпорядником коштів виборчого фонду кандидата у депутати може бути або кандидат у депутати, або його довірена особа у відповідному територіальному виборчому окрузі. Розпорядник коштів виборчого фонду кандидата у депутати має виключне право на розпоряджання коштами з рахунку виборчого фонду кандидата у депутати.

2. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати зобов'язаний вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати забезпечує додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати.

3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, надає розпорядникові коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

4. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду кандидата у депутати зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до окружної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати.

5. Форма фінансового звіту, передбаченого частиною четвертою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.

Стаття 49. Формування виборчого фонду партії та використання його коштів

1. Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок).

2. Добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Власні кошти партії, які перераховуються на накопичувальний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

4. Добровільний внесок до виборчого фонду партії приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини п'ятої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також виборча адреса виборця.

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії. Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

7. У разі надходження від фізичної особи добровільного внеску, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

8. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила добровільний внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії, про перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.

9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії, на підставі відповідного звернення розпорядника коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії.

10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.

11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду партії, не пізніше ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду партії.

12. Кошти виборчого фонду, не використані партією, за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії. У разі неприйняття у цей строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії пізніше ніж за день до дня виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 50. Формування виборчого фонду кандидата у депутати та використання його коштів

1. Виборчий фонд кандидата у депутати формується за рахунок добровільних внесків партії, до виборчого списку якої включено відповідного кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, власних коштів кандидата у депутати, а також добровільних внесків фізичних осіб.

2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата у депутати не може перевищувати восьми мінімальних розмірів заробітної плати. Добровільні внески партії, до виборчого списку якої включено відповідного кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, а також власні кошти кандидата у депутати, які перераховуються на рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду кандидата у депутати:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду кандидата у депутати приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини п'ятої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також виборча адреса виборця.

5. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду кандидата у депутати, добровільний внесок партії, до виборчого списку якої включено відповідного кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, власні кошти кандидата у депутати перераховуються установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду кандидата у депутати не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду кандидата у депутати, добровільного внеску партії, до виборчого списку якої включено відповідного кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, власних коштів кандидата у депутати на рахунок виборчого фонду кандидата у депутати не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник коштів виборчого фонду кандидата у депутати має право відмовитися від добровільного внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата у депутати. Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

7. У разі надходження від фізичної особи добровільного внеску, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником коштів виборчого фонду кандидата у депутати, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

8. Розпорядник коштів виборчого фонду кандидата у депутати зобов'язаний відмовитися від добровільного внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику коштів виборчого фонду кандидата у депутати стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила добровільний внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, про перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.

9. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати здійснюється відповідними окружними виборчими комісіями та установами банків, в яких відкрито рахунки виборчих фондів кандидатів у депутати, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.

10. Невикористані кошти виборчого фонду кандидата у депутати перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

11. Добровільні внески фізичних осіб до виборчого фонду кандидата у депутати, добровільні внески партії, до виборчого списку якої включено відповідного кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, власні кошти кандидата у депутати, що надійшли на рахунок виборчого фонду кандидата у депутати пізніше ніж за день до дня виборів, повертаються установою банку відповідним фізичним особам, партії, кандидату у депутати за рахунок коштів таких добровільних внесків (власних коштів кандидата у депутати), а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 51. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ VII
ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Висування кандидатів у депутати розпочинається за сто дев'ять днів до дня виборів і закінчується за вісімдесят днів до дня виборів.

2. Виборець, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватись кандидатом у депутати від партії.

Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партіями

1. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії або позапартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.

2. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції). У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.

3. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється у вигляді виборчих списків кандидатів у депутати від партії у кожному з не менш ніж двох третин всіх територіальних виборчих округів, утворених у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону, та списку кандидатів від партії у загальнодержавному виборчому окрузі.

4. Кількість кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою за дві третини кількості територіальних виборчих округів, утворених у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону.

5. Кількість кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів від партії у територіальному виборчому окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, які можуть бути обрані у відповідному територіальному виборчому окрузі згідно із статтею 18 цього Закону. Партія зобов'язана висунути кандидатів у депутати у не менш ніж двох третинах територіальних виборчих округів, утворених у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону. Виборчий список кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі може включати одного кандидата у депутати.

6. Форми виборчого списку кандидатів від партії у територіальному виборчому окрузі, а також виборчого списку кандидатів від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 130 днів до дня виборів.

7. До списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі включаються всі кандидати у депутати, включені до списків цієї партії у територіальних виборчих округах. До списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі не включаються особи, не включені до списків кандидатів у депутати від цієї партії у територіальних виборчих округах.

8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі визначається на з'їзді (зборах, конференції) партії. До виборчих списків кандидатів у депутати від партії у кожному територіальному виборчому окрузі кандидати у депутати включаються в алфавітному порядку їхніх прізвищ.

9. Особа може бути включена до виборчих списків лише однієї партії. Особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у лише одному територіальному виборчому окрузі.

10. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, кількість делегатів з'їзду (зборів, конференції), відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, дата набуття членства у партії (у разі, якщо кандидат у депутати є членом партії), відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, виборча адреса), підсумки голосування щодо кожного виборчого списку кандидатів у депутати від партії у кожному територіальному виборчому окрузі, в якому висуваються кандидати у депутати, підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а кожен виборчий список кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі та виборчий список кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі - керівником партії. Всі вказані документи скріплюються печаткою партії.

11. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.

12. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі

1. Реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, здійснюється окружною виборчою комісією за умови отримання таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;

2) копії свідоцтва про реєстрацію партії, засвідченої безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;

3) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії, який повинен містити відомості, передбачені частиною десятою статті 53 цього Закону, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;

4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією;

5) заяв осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

6) автобіографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність (за наявності) і дату набуття членства у відповідній партії (для осіб, що є членами відповідної партії), склад сім'ї, виборчу адресу із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) передвиборної програми партії, викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;

8) передвиборних програм всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, викладених державною мовою, обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків кожна;

9) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, відповідно до статті 56 цього Закону;

10) копії документа про внесення грошової застави відповідно до статті 55 цього Закону;

11) фотографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів.

2. Окружна виборча комісія видає уповноваженій особі партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

Стаття 55. Грошова застава

1. Грошова застава для партії становить дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати і вноситься партією у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.

2. У разі прийняття окружною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії.

3. При прийнятті рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, з підстав, передбачених частинами другою або третьою статті 59 цього Закону, грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.

4. Грошова застава повертається партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.

5. Грошова застава, внесена партією, яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.

Стаття 56. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати

1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється ним власноручно.

2. Форма декларації про майно та доходи кандидата у депутати затверджується Міністерством фінансів України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.

3. Окружна виборча комісія може звернутися до Державної податкової адміністрації з дорученням щодо перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно та доходи кандидата у депутати.

4. Помилки і неточності, виявлені в декларації про майно та доходи, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.

Стаття 57. Порядок реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі

1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, реєструються окружною виборчою комісією за умови подання їй документів, передбачених статтею 54 цього Закону.

2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п'ять днів до дня виборів.

3. Особа, включена партією до виборчих списків кандидатів у депутати від цієї партії у відповідному територіальному виборчому окрузі та загальнодержавному виборчому окрузі, яка на день подання до окружної виборчої комісії заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі, не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі та виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі з дня подання заяви партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 54 цього Закону. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією зазначеної заяви про реєстрацію кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, не приймається.

4. Особа, включена партією до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії. З моменту отримання окружною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі та з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі. Про отримання такої заяви окружна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії не приймається.

5. Особа, включена до виборчих списків різних партій за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій, рішенням окружної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків тих партій, до яких вона була включена.

6. У разі проведення чергових виборів депутатів окружна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі або про відмову в їх реєстрації.

7. Перелік кандидатів у депутати у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі, перелік та черговість кандидатів у депутати від партії у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, визначені партією, не можуть бути змінені після реєстрації відповідних кандидатів у депутати, за винятком виключення всіх або окремих кандидатів у депутати із цих виборчих списків у випадках та у порядку, передбачених цим Законом.

8. У разі реєстрації кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі уповноваженій особі цієї партії у відповідному територіальному виборчому окрузі разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії у загальнодержавному виборчому окрузі та виборчий список кандидатів у депутати від цієї партії у відповідному територіальному виборчому окрузі разом із рішенням окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, в цей же строк оприлюднюється регіональних друкованих засобах масової інформації.

9. Якщо окружна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана не пізніше наступного дня після подання партією документів для реєстрації кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі звернутися до Центральної виборчої комісії з поданням про розгляд питання щодо звернення до Міністерства юстиції України з ініціативою заборони діяльності відповідної партії.

Розгляд відповідного подання окружної виборчої комісії здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після його отримання. За результатами розгляду подання окружної виборчої комісії Центральна виборча комісія може звернутись до Міністерства юстиції щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії.

Про звернення до Центральної виборчої комісії з поданням про розгляд питання щодо звернення до Міністерства юстиції України з ініціативою заборони діяльності відповідної партії відповідна окружна виборча комісія зобов'язана повідомити всі інші окружні виборчі комісії не пізніше наступного дня після подання партією документів для реєстрації кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від партії в усіх територіальних виборчих округах відкладається до розгляду Центральною виборчою подання окружної виборчої комісії про розгляд питання щодо звернення до Міністерства юстиції України з ініціативою заборони діяльності відповідної партії.

У разі, якщо за результатами розгляду подання окружної виборчої комісії у строки, встановлені цією частиною, Центральна виборча комісія прийняла рішення звернутись до Міністерства юстиції щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії, розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від відповідної партії у всіх територіальних виборчих округах відкладається до набрання законної сили рішенням Верховного Суду України.

У разі, якщо за результатами розгляду подання окружної виборчої комісії у строки, встановлені цією частиною, Центральна виборча комісія не прийняла рішення звернутись до Міністерства юстиції щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії, реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від відповідної партії у територіальних виборчих округах, здійснюється окружними виборчими комісіями в порядку та у строки, встановлені статтями 57 та 58 цього Закону.

Стаття 58. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати від партії

1. Окружна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати від партії в разі:

1) порушення законів України при висуненні кандидатів у депутати;

2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 54 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;

6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) виявлення окружною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.

2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається уповноваженій особі партії у відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. Відмова в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, через невідповідне оформлення поданих партією документів, передбачених частиною першою статті 54 цього Закону, не виключає повторного подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії у відповідному територіальному виборчому окрузі. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до окружної виборчої комісії не пізніше ніж за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. Остаточне рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п'ятдесят один день до дня виборів.

4. Якщо внаслідок відмови окружної виборчої комісії (окружних виборчих комісій) в реєстрації включених до виборчого списку (виборчих списків) кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі (у територіальних виборчих округах) або подальшого скасування реєстрації кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі (у територіальних виборчих округах) окружною виборчою комісією, у більш ніж одній третині територіальних виборчих округів, утворених у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону, не залишилось жодного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, або кількість кандидатів у депутати у виборчому списку партії у загальнодержавному виборчому окрузі залишилася меншою від мінімальної кількості кандидатів у депутати, встановленої частиною четвертою статті 53 цього Закону, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у загальнодержавному виборчому окрузі та у територіальних виборчих округах.

5. Рішення окружної виборчої комісії про відмову у реєстрації кандидата у депутати, яке не було оскаржене, набирає чинності після закінчення строку його оскарження.

Стаття 59. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати від партії

1. Окружна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, з виключенням його з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі та списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, в разі:

1) звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;

2) звернення партії не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання кандидата у депутати недієздатним;

6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) виявлення окружною виборчою комісією обставин, передбачених частиною дев'ятою статті 53 цього Закону;

8) виявлення окружною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту партією кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону;

9) повторне вчинення кандидатом у депутати діяння, за яке йому було оголошено попередження відповідно до частини четвертої цієї статті.

2. Центральна виборча комісія в разі виявлення обставин, передбачених частиною четвертою статті 58 цього Закону, приймає рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до всіх виборчих списків кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш, ніж через п'ять днів після дня виявлення таких обставин, але не пізніше як за десять днів до дня виборів. Після прийняття такого рішення відповідна партія втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

3. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять днів до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, у випадку, якщо у строки, встановлені частиною десятою статті 27 цього Закону, партія не внесла подання щодо кандидатур до складу не менш ніж двох третин всіх дільничних виборчих комісій постійних виборчих дільниць в межах кожного територіального виборчого округу, в якому було зареєстровано кандидатів у депутати від цієї партії. Після прийняття такого рішення відповідна партія втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

4. Окружна виборча комісія оголошує окремому кандидатові у депутати, включеному до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, попередження, що оприлюднюється в регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації, у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати чи його довіреною особою, а також іншою особою за дорученням кандидата у депутати;

2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії та товарів, що містять візуальне зображення прізвища, імені, по-батькові кандидата у депутати, його фотографії, порядкового номеру кандидата у депутати в зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) кандидатом у депутати, юридичною особою, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати;

3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів власного виборчого фонду інших коштів;

4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);

5) у разі порушення кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 61 цього Закону.

5. Центральна виборча комісія оголошує партії, яка висунула кандидатів у депутати, попередження, що оприлюднюється в загальнодержавних засобах масової інформації, у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій партією, яка висунула кандидатів у депутати, представником цієї партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою цієї партії чи посадовою особою цієї партії, а також іншою особою за дорученням цієї партії;

2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу), юридичною особою, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія, яка висунула кандидатів у депутати, або посадова особа цієї партії;

3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання партією, яка висунула кандидатів у депутати, при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів власного виборчого фонду інших коштів;

4) у разі порушення партією обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 61 цього Закону.

6. Окружна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати чи про оголошення йому попередження у присутності кандидата у депутати чи його довіреної особи. Про час розгляду таких питань вказані особи повідомляються окружною виборчою комісією не пізніш як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні окружної виборчої комісії без поважних причин, а при розгляді таких питань менш як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини, такі питання розглядаються окружною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.

7. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі, або про оголошення попередження партії у присутності представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду таких питань представник відповідної партії у Центральній виборчій комісії повідомляється Центральною виборчою комісією не пізніш як напередодні розгляду. У разі відсутності представника партії у Центральній виборчій комісії на засіданні Центральної виборчої комісії без поважних причин, а при розгляді таких питань менш як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини, такі питання розглядаються Центральною виборчою комісією за відсутності представника партії у Центральній виборчій комісії.

8. У випадках порушень, передбачених частиною четвертою цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, окружна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону. У випадках порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

9. Окружна виборча комісія доводить до відома кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати або про оголошення попередження кандидату у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття, та надає кандидату у депутати чи його довіреній особі копію цього рішення у той же строк. Якщо рішення про оголошення попередження кандидату у депутати прийнято в останній день перед днем виборів, копія такого рішення видається кандидату у депутати чи його довіреній особі невідкладно.

10. Центральна виборча комісія доводить до відома партії рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийнято в останній день перед днем виборів, копія такого рішення видається представнику партії у Центральній виборчій комісії невідкладно.

11. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім окружна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі та з виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі.

Стаття 60. Зведений список кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі

1. На підставі рішень про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій у територіальному виборчому окрузі, окружна виборча комісія не пізніш ніж за п'ятдесят днів до дня виборів затверджує своїм рішенням зведений список кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

2. До зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі включаються всі кандидати у депутати, включені до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у цьому територіальному виборчому окрузі, реєстрацію яких не було скасовано і які не були оголошені такими, що вибули з балотування.

3. Зведений список кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі являє собою сукупність всіх виборчих списків кандидатів у депутати від партій у територіальному виборчому окрузі, у кожному з яких кандидати у депутати, які підлягають включенню до зведеного списку кандидатів у депутати відповідно до частини другої цієї статті, розташовуються в алфавітному порядку їхніх прізвищ. Черговість включення кандидатів у депутати від кожної партії до зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі визначається шляхом жеребкування, яке проводиться окружною виборчою комісією у день затвердження зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі за участю уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому окрузі. Нумерація кандидатів у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі є суцільною.

4. У зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі в порядку черговості, визначеної передбаченим частиною третьою цієї статті жеребкуванням, зазначаються повні назви партій, кандидати у депутати від яких підлягають включенню до зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі. Під повною назвою кожної партії в алфавітному порядку прізвищ кандидатів у депутати від відповідної партії у територіальному виборчому окрузі зазначаються всі кандидати у депутати від цієї партії, які підлягають включенню до зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, для кожного з яких вказується:

1) порядковий номер кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі;

2) прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі;

3) день, місяць, рік народження кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі;

4) відомості про освіту кандидата у депутати;

5) посада (заняття), місце роботи кандидата у депутати;

6) порядковий номер кандидата у депутати у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі.

5. Про день проведення засідання окружної виборчої комісії, на якому прийматиметься рішення про затвердження зведеного списку кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі повідомляються не пізніш як за три дні до проведення засідання.

6. Підставами для внесення змін до зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі є:

1) прийняття окружною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії у відповідному територіальному виборчому окрузі;

2) оголошення окружною виборчою комісією кандидата у депутати таким, що вибув з балотування з підстав, передбачених частиною одинадцятою статті 59 цього Закону;

3) прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі.

7. Окружна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі одночасно з прийняттям відповідного рішення, передбаченого частиною шостою цією статті.

8. При прийнятті окружною виборчою комісією рішення про внесення змін до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, порядкові номери кандидатів у депутати у зведеному списку кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі, реєстрацію яких не було скасовано і які не були оголошені такими, що вибули з балотування, не змінюються.

9. Зміни до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі вносяться шляхом прийняття окружною виборчою комісією рішення про затвердження нового зведеного списку кандидатів у депутати у такому територіальному виборчому окрузі. При цьому до зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі не включаються кандидати у депутати, реєстрацію яких було скасовано або які були оголошені такими, що вибули з балотування.

10. Рішення про затвердження зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, передбачене частиною першою цієї статті, рішення про затвердження нового зведеного списку кандидатів у депутати у такому територіальному виборчому окрузі, передбачене частиною дев'ятою цієї статті, оприлюднюються в регіональних друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення, а разі його прийняття менш ніж за три дні до дня виборів - у день прийняття.

Розділ VIII
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 61. Строки проведення передвиборної агітації

1. Партія має право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття всіма окружними виборчими комісіями рішень про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цієї партії у відповідних територіальних виборчих округах.

2. Кандидат у депутати, включений до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у територіальному виборчому окрузі, має право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття відповідною окружною виборчою комісією рішення про його реєстрацію.

3. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

4. Передвиборна агітація напередодні дня виборів та в день виборів забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Стаття 62. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій і кандидатів у депутати, політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій, кандидатів у депутати.

2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи кандидатів у депутати;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за чи проти партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;

9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

3. Політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій або кандидатів у депутати, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певних осіб як кандидатів у депутати.

4. Фінансова підтримка партією - суб'єктом виборчого процесу проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії.

5. Фінансова підтримка кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідного кандидата у депутати.

6. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати.

7. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів для цілей, визначених цим Законом, коштів виборчих фондів партій, коштів виборчих фондів кандидатів у депутати. Використання коштів з непередбачених частиною шостою цієї статті джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

8. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям - суб'єктам виборчого процесу і кандидатам у депутати однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації.

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної окружної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій - суб'єктів виборчого процесу, і всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій у відповідному територіальному виборчому окрузі. Оплата використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 51 цього Закону.

10. Партія - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів власного виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

11. Кандидат у депутати має право на договірній основі за рахунок коштів власного виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

12. Партії і кандидати у депутати повідомляють про час і місце проведення запланованих публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.

13. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій - суб'єктів виборчого процесу.

14. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату у депутати, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату у депутати, включеного до виборчого списку кандидатів у депутати від іншої партії.

Стаття 63. Інформаційні журнали про кандидатів у депутати та матеріали передвиборної агітації

1. Окружна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, для кожної виборчої дільниці в межах територіального виборчого округу.

2. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій у загальнодержавному виборчому окрузі, для кожної закордонної виборчої дільниці.

3. Кожен інформаційний журнал про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, повинен містити кількість аркушів, яка відповідає кількості кандидатів у депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Кожен аркуш інформаційного журналу про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, повинен містити передвиборну програму кандидата у депутати, подану при реєстрації кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, порядковий номер кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у депутати, рік народження, посаду (заняття), місце роботи та виборчу адресу, зазначення повної назви партії, до виборчого списку кандидатів у депутати від якої у територіальному виборчому окрузі включено кандидата у депутати, дату набуття членства у цій партії (у випадку, якщо кандидат у депутати є членом відповідної партії), порядковий номер кандидата у депутати у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі, фотографію кандидата у депутати.

Відомості, передбачені абзацом другим частини третьої цієї статті, друкуються з одного боку кожного аркуша інформаційного журналу про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Аркуші в інформаційному журналі про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, розташовуються в порядку черговості порядкових номерів кандидатів у депутати, визначеної зведеним списком кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

4. Кожен інформаційний журнал про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі, повинен містити кількість аркушів, яка відповідає кількості партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані всіма окружними виборчими комісіями.

Кожен аркуш інформаційного журналу про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі, повинен містити зазначення повної назви партії, яка висунула кандидатів у депутати у всіх територіальних виборчих округах, передвиборну програму партії, подану при реєстрації кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах, виборчий список кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі із зазначенням порядкового номера, прізвища, імені, по-батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та виборчої адреси, партійності і дати набуття членства у партії (у випадку, якщо кандидат у депутати є членом відповідної партії) перших п'яти включених до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної партії у загальнодержавному виборчому окрузі, фотографії перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі.

Відомості, передбачені абзацом другим частини четвертої цієї статті, друкуються з одного боку кожного аркуша інформаційного журналу про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі.

Аркуші в інформаційному журналі про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі, розташовуються в порядку черговості порядкових номерів партій у зведеному переліку партій, які визначаються в порядку, встановленому частиною сьомою статті 74 цього Закону.

5. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, встановлюються окружною виборчою комісією. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі, встановлюються Центральною виборчою комісією.

6. Текст та поліграфічне виконання інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, окружна виборча комісія погоджує з відповідними кандидатами у депутати чи їх довіреними особами. Текст та поліграфічне виконання інформаційних журналів про кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у загальнодержавному виборчому окрузі, Центральна виборча комісія погоджує з представниками відповідних партій у загальнодержавному виборчому окрузі.

7. Центральна виборча комісія, окружна виборча комісія забезпечують виготовлення однакової кількості інформаційних журналів про кандидатів у депутати із розрахунку не менш як по п'ятнадцять примірників інформаційних журналів про кандидатів у депутати на кожну виборчу дільницю.

8. Інформаційні журнали про кандидатів у депутати передаються в установленому Центральною виборчою комісією порядку відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.

9. Партія - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії. Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

10. Кандидат у депутати на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата у депутати. Кандидат у депутати може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що йому належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

11. Партія - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду та із застосуванням обладнання, що їй належить, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.

12. Кандидат у депутати зобов'язаний подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду та із застосуванням обладнання, що йому належить, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до окружної виборчої комісії.

13. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії (кандидату у депутати), їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

14. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Стаття 64. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог, встановлених цією статтею та статтями 62, 65 - 67 цього Закону.

3. Партія - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися друкованими засобами масової інформації державної та комунальної форми власності за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, на умовах, передбачених цим Законом.

4. Порядок надання друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

5. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду кандидата у депутати здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.

7. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 квітня року, що передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).

8. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або сьомої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а регіональні та місцеві засоби масової інформації - окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям - суб'єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати.

9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії - суб'єкту виборчого процесу чи кандидату у депутати, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах відповідно іншій партії - суб'єкту виборчого процесу, кандидату у депутати від іншої партії. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії - суб'єкту виборчого процесу чи кандидату у депутати в разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 67 цього Закону.

10. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, юридичну чи фізичну особу, яка оплатила проведення опитування (замовника опитування) організацією, що проводила опитування, час проведення опитування, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

11. Вимоги, встановлені частинами п'ятою - дев'ятою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу.

12. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

Стаття 65. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніше ніж за сто десять днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.

2. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії надається партії на підставі угоди, що укладається від імені партії розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду партії з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії забороняється.

3. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата у депутати надається кандидату у депутати на підставі угоди, що укладається від імені кандидата у депутати розпорядником коштів виборчого фонду кандидата у депутати з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу кандидату у депутати забороняється.

4. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

5. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу партії для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

6. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами окружної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу кандидату у депутати для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

7. Замовниками політичної реклами під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника (прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у депутати, номер територіального виборчого округу, порядковий номер кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати від партії у відповідному територіальному виборчому окрузі - якщо замовником політичної реклами є кандидат у депутати) у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

Стаття 66. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

1. Партія - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації державної чи комунальної форми власності кожного з регіонів свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків.

2. Кандидат у депутати має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в одному регіональному (місцевому) друкованому засобі масової інформації державної чи комунальної форми власності відповідного регіону в однаковому для всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, поліграфічному виконанні свою передвиборну програму обсягом не більше трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків.

3. Угода про публікацію передвиборних програм партій з редакціями зазначених у частині першій цієї статті засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною рішенням Центральної виборчої комісії.

4. Угода про публікацію передвиборних програм кандидатів у депутати з редакцією регіонального (місцевого) друкованого засобу масової інформації державної чи комунальної форми власності відповідного регіону укладається окружною виборчою комісією територіального виборчого округу, в якому висунуто відповідного кандидата у депутати від партії.

5. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакції регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації державної чи комунальної форми власності, з якими Центральна виборча комісія, відповідні окружні виборчі комісії уклали угоди про опублікування передвиборних програм партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати, зобов'язані надіслати не пізніше ніж за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів до відповідних виборчих комісій конкретні дати виходу у світ номерів відповідних видань з передвиборними програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).

6. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у засобах масової інформації, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється не пізніш як за сорок три дні до дня виборів Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому окрузі. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності у триденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.

7. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у засобах масової інформації, передбачених частиною другою цієї статті, встановлюється не пізніш як за сорок три дні до дня виборів відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно кандидатів у депутати або їх довірених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів у депутати оприлюднюються у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності у триденний строк після дня їх затвердження відповідною окружною виборчою комісією.

8. Партія - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів власного виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині сімнадцятій статті 67 цього Закону.

9. Кандидат у депутати має право за рахунок коштів власного виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що розповсюджуються на території відповідного територіального виборчого округу, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині сімнадцятій статті 67 цього Закону.

10. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині восьмій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду партії з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу.

11. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині дев'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені кандидата у депутати розпорядником коштів виборчого фонду відповідного кандидата у депутати з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.

12. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

13. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами окружної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів у депутати, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

Стаття 67. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку або за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;

2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами у депутати, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною окружною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому окрузі та довірених осіб кандидатів, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій або кандидатів у депутати.

4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

6. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частин другої та третьої статті 65 і частин десятої та одинадцятої статті 66 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу.

7. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

8. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.

9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.

10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

12. Партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії, кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

13. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії, прізвища, імені, по-батькові кандидата у депутати, його фотографії, порядкового номеру кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати в територіальному виборчому окрузі, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу або згадуванням назви партії чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини четвертої та у пункті 2 частини п'ятої статті 59 цього Закону.

14. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії, прізвища, імені, по-батькові кандидата у депутати, його фотографії, порядкового номеру кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати в територіальному виборчому окрузі, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за п'ятдесят днів до дня виборів, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

15. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій і кандидатів у депутати, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.

16. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій і кандидатів у депутати рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

17. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

18. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється після 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.

19. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.

20. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

21. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

22. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини третьої статті 61 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти суб'єктів виборчого процесу або публічна оцінка діяльності партій чи кандидатів у депутати. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

23. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.

24. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

25. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті.

26. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

Розділ IX
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ, КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

Стаття 68. Гарантії діяльності партій у виборчому процесі

1. Партія - суб'єкт виборчого процесу має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії.

2. Представником партії у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії: член виборчої комісії; посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

3. Заява про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, копія рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії, копії рішень всіх окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах, подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після прийняття всіма окружними виборчими комісіями рішень про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цієї партії у відповідних територіальних виборчих округах. У заяві про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада, виборча адреса, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії.

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

5. Партія - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше п'яти уповноважених осіб партії у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії представляє відповідну партію - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії.

6. Повноваження уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.

7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, та копія рішення центрального керівного органу партії про затвердження списку уповноважених осіб партії подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації всіма окружними виборчими комісіями кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), виборча адреса, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії у відповідному виборчому окрузі.

8. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині сьомій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії та видає представникові партії у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії вважаються припиненими з моменту настання зазначеної обставини.

9. Представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

10. Представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

11. Керівний орган партії, який приймав рішення про затвердження представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою і сьомою цієї статті.

12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої або одинадцятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, але не пізніше дня виборів, а в день виборів - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії та про реєстрацію іншої особи представником партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії. Копія рішення невідкладно видається представнику партії у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу керівного органу партії.

13. Посвідчення представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертається до Центральної виборчої комісії.

14. Представник партії у Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;

3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування і результати виборів у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;

4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для представника партії у Центральній виборчій комісії.

15. Уповноважена особа партії:

1) сприяє партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє інтереси партії у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;

3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого округу;

4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частинами третьою та четвертою статті 33 цього Закону;

5) має права офіційного спостерігача від партії, передбачені частиною сьомою статті 71 цього Закону;

6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої особи партії.

16. На уповноважену особу партії поширюються обмеження, встановлені частиною восьмою статті 71 цього Закону.

Стаття 69. Гарантії діяльності кандидатів у депутати у виборчому процесі

1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

2. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.

3. Кандидат у депутати має право бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування, на засіданні дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів виборців, на засіданні окружної виборчої комісії, у тому числі при встановленні підсумків голосування та результатів виборів у відповідному територіальному виборчому окрузі, з урахуванням обмежень, встановлених частинами третьою та четвертою статті 33 цього Закону, здійснювати передвиборну агітацію від власного імені; має права офіційного спостерігача, передбачені частиною сьомою статті 71 цього Закону, та інші права, передбачені цим Законом для кандидата у депутати.

4. Кожен кандидат у депутати може мати не більше п'яти довірених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі. Довірена особа кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі представляє інтереси кандидата у депутати і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу.

5. Довіреною особою кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі може бути громадянин України, який є виборцем. Не може бути довіреною особою кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі: член виборчої комісії; посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

6. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі, підписана кандидатом у депутати, подається до окружної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації відповідного кандидата у депутати. У заяві про реєстрацію довіреної особи кандидата у депутати зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної довіреної особи кандидата у депутати, номер територіального виборчого округу, громадянство кожної довіреної особи кандидата у депутати, день, місяць і рік народження кожної довіреної особи кандидата у депутати, місце роботи кожної довіреної особи кандидата у депутати, займана посада (заняття) кожної довіреної особи кандидата у депутати, виборча адреса кожної довіреної особи кандидата у депутати, номер телефону кожної довіреної особи кандидата у депутати. До заяви додаються письмові згоди осіб бути довіреними особами кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

7. Окружна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє довірених осіб кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі та видає довіреним особам кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

8. Довірені особи кандидата у депутати набувають повноважень з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються у випадках, передбачених частиною дев'ятою та дванадцятою цієї статті, або у зв'язку із закінченням виборчого процесу.

9. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партій у всіх територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі, а також у разі прийняття окружною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії у відповідному територіальному виборчому окрузі, або у разі оголошення окружною виборчою комісією кандидата у депутати таким, що вибув із балотування, повноваження всіх довірених осіб такого кандидата (таких кандидатів) у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються припиненими з моменту настання цих обставин.

10. Довірена особа кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі має право у будь-який час до дня виборів звернутись до відповідної окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

11. Кандидат у депутати у будь-який час до дня виборів може подати до окружної виборчої комісії заяву про відкликання довіреної особи та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Така заява разом із письмовою згодою іншої особи бути довіреною особою кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі подається до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті.

12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої або одинадцятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, але не пізніше дня виборів, а в день виборів - невідкладно окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі та, у випадку, передбаченому частиною одинадцятою цієї статті, - про реєстрацію іншої особи довіреною особою кандидата у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі. Копія рішення невідкладно видається кандидату у депутати на його вимогу.

13. Посвідчення довіреної особи кандидата у депутати, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертається до окружної виборчої комісії.

14. Довірена особа кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі з дня її реєстрації окружною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

15. Довірена особа кандидата у депутати у територіальному виборчому окрузі:

1) сприяє кандидату у депутати в його участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє інтереси кандидата у депутати у відносинах з виборчими комісіями в межах відповідного територіального виборчого округу, органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;

3) має право бути присутньою на звичайній або спеціальній виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною третьою статті 33 цього Закону;

4) має права офіційного спостерігача від партії, передбачені частиною сьомою статті 71 цього Закону;

5) має інші права, передбачені цим Законом для довіреної особи кандидата у депутати.

16. На довірену особу кандидата у депутати поширюються обмеження, встановлені частиною восьмою статті 71 цього Закону.

Стаття 70. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії є самостійним суб'єктом виборчого процесу.

2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, визначеному цим Законом.

3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

Стаття 71. Офіційні спостерігачі від партій

1. Офіційним спостерігачем від партії може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем від партії - суб'єкта виборчого процесу: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

2. Офіційний спостерігач від партії в територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.

3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, виборча адреса, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від партії додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії.

4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від партії за підписом уповноваженої особи партії вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача від партії може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті.

5. Відповідна окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання.

6. Реєстрацію офіційних спостерігачів від партій у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія в порядку, встановленому цією статтею.

7. Офіційний спостерігач від партії має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною третьою та четвертою статті 33 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та результатів виборів в межах відповідного виборчого округу;

5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, виборчих адрес, та подавати його з відповідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, передбачені статтею 109 цього Закону;

7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

8) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів від партій.

8. Офіційний спостерігач від партії - суб'єкта виборчого процесу не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

9. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.

10. Уповноважена особа партії має право відкликати офіційного спостерігача від цієї партії, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

11. Офіційний спостерігач від партії має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі -Центральна виборча комісія) приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від партії, копія якого надається уповноваженій особі партії у відповідному окрузі.

Стаття 72. Офіційні спостерігачі від громадських організацій

1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці, встановленням підсумків голосування та результатів виборів в територіальному виборчому окрузі, встановленням результатів виборів у загальнодержавному виборчому окрузі.

2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена в нотаріальному порядку.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів депутатів офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.

5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 71 цього Закону.

6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.

7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дати народження, виборчі адреси, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.

8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

9. Відповідна окружна виборча комісія (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна виборча комісія) не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми одночасно не більше десяти офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями, а Центральна виборча комісія - рекомендує громадським організаціям узгодити перелік присутніх офіційних спостерігачів від громадських організацій на відповідному засіданні Центральної виборчої комісії.

11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;

2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних виборчих комісій в межах відповідного виборчого округу, засіданнях відповідної окружної виборчої комісії та Центральної виборчої комісії з урахуванням вимог, встановлених частиною десятою цієї статті, частинами другою - четвертою статті 33 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці в межах відповідного виборчого округу, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі та результатів виборів у територіальному виборчому окрузі, встановлення результатів виборів у загальнодержавному виборчому окрузі;

5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.

12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватися обмежень, передбачених частиною восьмою статті 71 цього Закону.

13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.

14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації.

Стаття 73. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів.

2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.

5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.

6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування та результатів виборів у територіальному виборчому окрузі;

4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.

9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують офіційних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації.

Розділ X
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 74. Виборчий бюлетень

1. Голосування виборців на виборах депутатів здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України (далі - виборчий бюлетень).

2. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування у територіальному виборчому окрузі, форма і текст виборчого бюлетеня для голосування у закордонному виборчому окрузі затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.

3. Виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.

4. Виборчі бюлетені для голосування у закордонному виборчому окрузі повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.

5. Виборчий бюлетень для голосування у територіальних виборчих округах містить:

1) назву та дату виборів депутатів;

2) номер територіального виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці;

4) позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень;

5) роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня виборцем під час голосування, яке повинно займати не менше двадцяти п'яти відсотків площі виборчого бюлетеня;

6) місце для вписування виборцем порядкового номера кандидата у депутати, за якого голосує виборець, у зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, яке являє собою розташовані в одну лінію квадрати, у кожному з яких може бути вписано одну цифру відповідного однозначного або багатозначного числа, яке відповідає порядковому номеру кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі.

6. Виборчий бюлетень для голосування у закордонному виборчому окрузі містить:

1) назву та дату виборів депутатів;

2) зазначення закордонного виборчого округу;

3) номер закордонної виборчої дільниці;

4) роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня виборцем під час голосування, яке повинно займати не менше двадцяти п'яти відсотків площі виборчого бюлетеня;

5) місце для вписування виборцем порядкового номера партії, за виборчий список кандидатів у депутати від якої у загальнодержавному виборчому окрузі голосує виборець, яке являє собою розташовані в одну лінію квадрати, у кожному з яких може бути вписано одну цифру відповідного однозначного або багатозначного числа, яке відповідає порядковому номеру партії, визначеному в порядку, встановленому частиною сьомої цієї статті.

7. Порядкові номери партій - суб'єктів виборчого процесу, які вписуються виборцями у виборчих бюлетенях для голосування у закордонному виборчому окрузі, визначаються шляхом жеребкування, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчій комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій в усіх територіальних виборчих округах перед затвердженням форми і тексту бюлетеня для голосування у закордонному виборчому окрузі. Зведений перелік партій із зазначенням повних назв цих партій та їхніх порядкових номерів, визначених жеребкуванням, затверджується рішенням Центральної виборчої комісії, яке приймається у день проведення жеребкування, зазначеного в цій частині, та публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж на третій день після дня його прийняття. Підставою для внесення змін до зведеного переліку партій може бути лише прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до зведеного переліку партій одночасно з прийняттям рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії у територіальних виборчих округах та до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі При цьому визначені шляхом жеребкування порядкові номери партій, реєстрацію кандидатів від яких у загальнодержавному виборчому окрузі та всіх територіальних виборчих округах скасовано не було, не змінюються.

8. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.

9. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу (зазначення закордонного виборчого округу), номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

10. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними виборчими комісіями, органами ведення Державного реєстру виборців, дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.

11. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців на відповідній виборчій дільниці, визначену на підставі даних Державного реєстру виборців.

Стаття 75. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів виборчих бюлетенів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством або декількома державними поліграфічними підприємствами на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством (підприємствами).

2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється для кожного підприємства-виготовлювача виборчих бюлетенів Центральною виборчою комісією за поданнями партій - суб'єктів виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня відповідно для голосування у територіальному виборчому окрузі та форми виборчого бюлетеня для голосування у закордонному виборчому окрузі.

5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється у тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.

6. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

Стаття 76. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за десять днів до дня виборів. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках акт прийому-передачі виборчих бюлетенів за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону. Примірники акту прийому-передачі виборчих бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Всі примірники акту прийому-передачі виборчих бюлетенів підписуються уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, який здійснює передачу виборчих бюлетенів окружній виборчій комісії, а також присутніми на засіданні окружної виборчої комісії членами цієї комісії, підписи яких скріплюються печаткою окружної виборчої комісії. Кожен примірник акту прийому-передачі виборчих бюлетенів мають право підписати присутні на засіданні окружної виборчої комісії кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі. Перший примірник акту прийому-передачі виборчих бюлетенів передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

3. Окружна виборча комісія не раніш як за сім днів до дня виборів, але не пізніш як за шість днів до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців.

4. Керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначені номери виборчих дільниць, утворених на території відповідного району, відповідного міста чи відповідного району в місті в межах відповідного територіального виборчого округу.

5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною восьмою статті 34 цього Закону. У протоколі зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу;

2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;

3) номер кожної виборчої дільниці, виборчі бюлетені для якої передаються відповідному керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців;

4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із остаточним списком виборців для кожної виборчої дільниці;

5) кількість переданих керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців виборчих бюлетенів для голосування;

6) прізвище, ім'я, по-батькові та підпис керівника відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженого (уповноважених) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівника (працівників) органу ведення Державного реєстру виборців, який (які) прийняв (прийняли) виборчі бюлетені для голосування;

7) прізвища, імена, по-батькові членів окружної виборчої комісії, присутніх на відповідному засіданні окружної виборчої комісії, підписи цих членів комісії, скріплені печаткою окружної виборчої комісії.

6. Протокол про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців виборчих бюлетенів складається у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.

7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються кожної виборчої дільниці, утвореної на території відповідного району, відповідного міста чи відповідного району в місті у відповідному територіальному виборчому окрузі, надається разом з виборчими бюлетенями керівнику відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженому (уповноваженим) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівнику (працівникам) органу ведення Державного реєстру виборців, який (які) отримав (отримали) виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії, керівника відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженого (уповноважених) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівника (працівників) органу ведення Державного реєстру виборців, засвідченими печаткою окружної виборчої комісії.

8. Кандидат у депутати, включений до виборчого списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, довірена особа кандидата у депутати, уповноважена особа партії, офіційний спостерігач, які були присутніми при передачі виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі, мають право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначеного у частині першій цієї статті акту прийому-передачі виборчих бюлетенів, а також копії зазначеного у частині п'ятій цієї статті протоколу, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії акту прийому-передачі виборчих бюлетенів, по одній копії протоколу, зазначеного в частині п'ятій цієї статті, для кожної партії - суб'єкта виборчого процесу та кожного кандидата у депутати.

9. Керівник відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноважений (уповноважені) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівник (працівники) органу ведення Державного реєстру виборців транспортують отримані ними виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі до приміщення органу ведення Державного реєстру виборців у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони.

10. Керівник відповідного органу ведення Державного реєстру виборців забезпечує збереження виборчих бюлетенів, отриманих від окружної виборчої комісії. Виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі зберігаються у приміщенні відповідного органу ведення Державного реєстру виборців в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підпису керівника відповідного органу ведення Державного реєстру виборців та печатки цього органу. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

11. Керівник органу ведення Державного реєстру виборців не раніш як за сім днів до дня виборів, але пізніш як за п'ять днів до дня виборів разом із примірниками остаточних списків виборців для відповідних виборчих дільниць, зазначених у частині сьомій статті 40 цього Закону та у частині дванадцятій статті 41 цього Закону, передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям, утвореним на території відповідного району, відповідного міста чи відповідного району в місті в межах відповідного територіального виборчого округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної відповідної дільничної виборчої комісії, включені до складу дільничної виборчої комісії за поданнями трьох різних суб'єктів подання кандидатур для включення до складу дільничної виборчої комісії, за винятком випадку, коли до складу дільничної виборчої комісії від суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії було включено осіб від менш ніж трьох суб'єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії. Одним з трьох відповідних членів дільничної виборчої комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

12. При передачі виборчих бюлетенів керівником органу ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення керівника органу ведення Державного реєстру виборців кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі. Кількість осіб, зазначених в частині дванадцятій цієї статті, які мають бути присутніми при передачі виборчих бюлетенів керівником органу ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям, визначається частиною третьою статті 33 цього Закону.

13. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.

14. Про передачу керівником органу ведення Державного реєстру виборців виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі кожній відповідній дільничній виборчій комісії складається акт прийому-передачі виборчих бюлетенів у чотирьох примірниках в порядку і за формою, встановленими частиною восьмою статті 34 цього Закону. В такому акті зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу;

2) повна назва органу ведення Державного реєстру виборців;

3) кількість виборчих бюлетенів, отриманих від окружної виборчої комісії керівником органу ведення Державного реєстру виборців або уповноваженим (уповноваженими) письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівником (працівниками) органу ведення Державного реєстру виборців;

4) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються бюлетені;

5) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із остаточним списком виборців для цієї виборчої дільниці;

6) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;

7) прізвище, ім'я, по-батькові керівника органу ведення Державного реєстру виборців, який передав виборчі бюлетені, підпис керівника органу ведення Державного реєстру виборців, скріплений печаткою органу ведення Державного реєстру виборців;

8) прізвища, імена, по-батькові членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені, підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

15. Всі примірники акту прийому-передачі виборчих бюлетенів, зазначеного в частині чотирнадцятій цієї статті, нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник акту прийому-передачі виборчих бюлетенів мають право підписати присутні при передачі виборчих бюлетенів відповідній дільничній виборчій комісії кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі. Перший примірник акту прийому-передачі виборчих бюлетенів передається до окружної виборчої комісії, другий - зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, третій - передається членам відповідної дільничної виборчої комісії разом з виборчими бюлетенями для голосування у територіальному виборчому окрузі, четвертий - невідкладно вивішується у приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців, доступному для вільного відвідування громадянами, для загального ознайомлення.

16. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані ними виборчі бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі до приміщення відповідної дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони.

17. Приймання виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, виборчій дільниці, яка отримала виборчі бюлетені.

18. При підрахунку виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

19. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі кількості, зазначеній в акті прийому-передачі виборчих бюлетенів від органу ведення Державного реєстру виборців відповідній дільничній виборчій комісії, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону. Один примірник акта передається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень, кількістю виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

20. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною третьою статті 78 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

21. Виборчі бюлетені для голосування у закордонному виборчому окрузі передаються Центральною виборчою комісією безпосередньо Міністерству закордонних справ України не раніш як за сім днів до дня виборів, але не пізніш як за шість днів до дня виборів. Передача Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі Міністерству закордонних справ України, транспортування виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі до Міністерства закордонних справ України, передача Міністерством закордонних справ України виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі дільничним виборчим комісіям, приймання, перерахунок, зберігання виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці здійснюються в порядку та у строки, встановлені частинами третьою - двадцятою цієї статті, з урахуванням особливостей, передбачених частинами двадцять другою та двадцять третьою цієї статті.

22. При передачі виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі протокол, зазначений у частині п'ятій цієї статті, складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами із протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. У цьому протоколі замість номера територіального виборчого округу зазначається закордонний виборчий округ. Засвідчені в порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті копії протоколу, зазначеного в частині п'ятій цієї статті, мають право невідкладно отримати на своє прохання представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, присутні при передачі виборчих бюлетенів Міністерству закордонних справ України, із розрахунку не більш як по одній копії відповідного протоколу для кожної партії - суб'єкта виборчого процесу.

23. При передачі Міністерством закордонних справ України відповідним дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі мають право бути присутніми уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі та офіційні спостерігачі в кількості, яка визначається частиною четвертою статті 33 цього Закону. В акті прийому-передачі виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі, зазначеному в частині чотирнадцятій цього Закону, замість номера територіального виборчого округу зазнається закордонний виборчий округ. Акт прийому-передачі виборчих бюлетенів, зазначений в частині чотирнадцятій цієї статті, мають право підписати уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі та офіційні спостерігачі, присутні при передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.

Стаття 77. Приміщення для голосування

1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування, встановлюються стенди для розміщення примірників зведеного списку кандидатів у депутати в територіальному виборчому окрузі, та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Відповідальність за облаштування приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.

3. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої - не менше 75 кв. м, великої - не менше 90 кв. м. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею за дозволом окружної виборчої комісії приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру площі, встановленого цим Законом.

4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

5. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до остаточного списку виборців цієї виборчої дільниці, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

6. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

7. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю стендів для розміщення примірників зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі. Кількість таких стендів не повинна бути меншою за кількість кабін для таємного голосування, обладнаних у приміщенні для голосування. Стенди виготовляються за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією, і у спосіб, який унеможливлює протиправне знищення, вилучення або внесення змін до примірників зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, розміщених на таких стендах в порядку, встановленому частиною восьмою статті 78 цього Закону.

8. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів.

Стаття 78. Підготовка до голосування

1. Про час і місце голосування орган ведення Державного реєстру виборців сповіщає виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, іменними повідомленнями, які надсилаються на підставах, в порядку та у строки, встановлені частинами другою, чотирнадцятою та двадцятою статті 39 цього Закону.

2. Дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видачі виборцю виборчого бюлетеня;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) організації голосування виборців за місцем перебування;

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування.

3. Дільнична виборча комісія у день виборів не раніш як за шістдесят хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені.

4. Якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній підписам і печатці, зазначеним у частині двадцятій статті 76 цього Закону, голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів округу та виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

5. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, довіреним особам кандидатів у депутати, уповноваженим особам партій у відповідному виборчому окрузі, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу (зазначення закордонного виборчого округу), номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, кандидатів у депутати чи їхніх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Закону.

6. Після виконання дій, передбачених частиною п'ятою цієї статті, голова дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці на підставі затвердженого окружною виборчою комісією зведеного списку кандидатів у депутати від партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, з урахуванням всіх змін, внесених окружною виборчою комісією до такого зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі в порядку, передбаченому статтею 60 цього Закону, виготовляє примірники зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, а голова дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - на підставі затвердженого Центральною виборчою комісією зведеного переліку партій, з урахуванням всіх змін, внесених до такого переліку Центральною виборчою комісією в порядку, передбаченому статтею 74 цього Закону, виготовляє примірники зведеного переліку партій. Примірники зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - примірники зведеного переліку партій) виготовляються у кількості, яка перевищує на п'ятнадцять кількість кабін (кімнат) для таємного голосування у приміщенні для голосування, помножену на п'ять. Кожен примірник зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі повинен містити відомості, передбачені частиною четвертою статті 60 цього Закону. Кожен примірник зведеного переліку партій повинен містити відомості, передбачені частиною сьомою статті 74 цього Закону.

7. Після виконання дій, передбачених частиною шостою цієї статті, кожний примірник зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - кожний примірник зведеного переліку партій) підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії та, за бажанням, присутніми кандидатами у депутати, довіреними особами кандидатів у депутати, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами, та скріплюється печаткою виборчої комісії.

8. Після виконання дій, передбачених частиною сьомою цієї статті, голова дільничної виборчої комісії розміщує по одному примірнику зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - по одному примірнику зведеного переліку партій) на кожному стенді у кожній кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Решта примірників зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - решта примірників зведеного переліку партій), які не було розміщено на стендах у кабінах (кімнатах) для таємного голосування, зберігається у голови дільничної виборчої комісії до завершення голосування. Передача примірників зведеного списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - примірників зведеного переліку партій) будь-яким особам, крім членів дільничної виборчої комісії, які отримують примірники зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (примірники зведеного переліку партій) у кількості, в порядку та на підставах, передбачених одинадцятою статті 80 цього Закону, забороняється.

9. Після виконання дій, передбачених частиною восьмою цієї статті, приміщення для голосування вважається готовим для проведення голосування.

10. Голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями і на підставі акту прийому-передачі виборчих бюлетенів від органу ведення Державного реєстру виборців дільничній виборчій комісії, передбаченого частиною чотирнадцятою статті 76 цього Закону, або акту про розходження, зазначеного у частині дев'ятнадцятій статті 76 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

11. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.

12. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання.

13. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує окружну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, включених до остаточного списку виборців для відповідної виборчої дільниці;

2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.

14. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) не пізніше дванадцятої години дня голосування. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання.

Стаття 79. Організація і порядок голосування

1. Голосування проводиться в день виборів з сьомої до двадцятої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, на території яких утворено відповідні закордонні виборчі дільниці.

2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і після цього вжити до нього передбачених законом заходів, після чого працівник органів внутрішніх справ залишає приміщення для голосування. Перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

3. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначеного у частині п'ятій статті 2 цього Закону, та наявності виборця в остаточному списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю для ознайомлення примірник інформаційного журналу про кандидатів у депутати, а також список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон, видає виборцю виборчий бюлетень для голосування і роз'яснює виборцю порядок голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

4. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, довіреної особи кандидата у депутати, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

6. Член виборчої комісії за відсутності виборця у кабіні (кімнаті) для таємного голосування має право заходити до кабіни (кімнати) для таємного голосування і перевіряти наявність і цілісність примірника зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а на закордонній виборчій дільниці - примірника зведеного переліку партій), розміщеного на стенді у кабіні (кімнаті) для таємного голосування. У разі виявлення членом дільничної виборчої комісії факту пошкодження стенду у кабіні (кімнаті) для голосування, відсутності або пошкодження примірника зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а на закордонній виборчій дільниці - примірника зведеного переліку партій), член дільничної виборчої комісії, що виявив такий факт, зобов'язаний невідкладно поінформувати про нього голову відповідної дільничної виборчої комісії. Після отримання цієї інформації голова дільничної виборчої комісії забезпечує встановлення нового стенду у кабіні (кімнаті) для таємного голосування замість стенду, який було пошкоджено, або розміщує на відповідному стенді примірник зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а на закордонній виборчій дільниці - примірник зведеного переліку партій), виготовленого в порядку, передбаченому частиною шостою статті 78 цього Закону, замість примірника зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а на закордонній виборчій дільниці - замість примірника зведеного переліку партій), який було пошкоджено, знищено або викрадено.

7. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

8. У виборчому бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі виборець у розташованих в одну лінію порожніх квадратах послідовно вписує у кожному такому квадраті не більше однієї цифри, з яких складається однозначне або багатозначне число, що відповідає порядковому номеру того кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, за якого голосує виборець.

У виборчому бюлетені для голосування у закордонному виборчому окрузі виборець у розташованих в одну лінію порожніх квадратах послідовно вписує у кожному такому квадраті не більше однієї цифри, з яких складається однозначне або багатозначне число, що відповідає порядковому номеру тієї партії у зведеному переліку партій, за кандидатів у депутати від якої голосує виборець.

9. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, довіреної особи кандидата у депутати, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

10. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами дільничної виборчої комісії, включеними до складу цієї комісії за поданнями трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу цієї комісії (за винятком випадку, коли до складу цієї комісії було включено кандидатури від менш ніж трьох суб'єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії), у спосіб, що унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.

11. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований виборчий бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який зіпсував виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача бюлетеня замість зіпсованого не допускається.

12. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

Стаття 80. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

1. Виборцю, включеному до остаточного списку виборців для відповідної виборчої дільниці, але який за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

При цьому виборці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це у строк, встановлений частиною другою статті 39 цього Закону, з роз'ясненням наданого їм права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права у строки, передбачені частинами шостою або сьомою статті 39 цього Закону. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування, цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебування, виборча комісія зобов'язана забезпечити його голосування за місцем перебування. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії - виборці, щодо яких в остаточному списку виборців для відповідної виборчої дільниці наявна відмітка про постійну нездатність виборця пересуватись самостійно, передбачена частиною четвертою статті 40 цього Закону;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви. Форма такої заяви та вимоги до неї встановлюються Центральною виборчою комісією.

4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

5. Виборець, зазначений у частині першій цієї статті, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.

6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.

7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.

8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та виборча адреса (місця перебування) виборця.

9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії, зазначеним у частині другій статті 78 цього Закону, включені до складу дільничної виборчої комісії за поданнями трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної комісії (за винятком випадку, коли до складу дільничної виборчої комісії було включено кандидатури від менш ніж трьох суб'єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії).

10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.

11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист, примірники зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, із розрахунку по п'ять примірників зведеного списку кандидатів у депутати на кожного члена дільничної виборчої комісії, який організовує голосування виборців за місцем перебування, два примірники інформаційного журналу про кандидатів у депутати. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами у депутати, довіреними особами кандидатів у депутати, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.

12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині п'ятій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців, роз'яснює виборцю порядок голосування, а також надає для ознайомлення один примірник інформаційного журналу про кандидатів у депутати та один примірник зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому абзацом першим частини восьмої статті 79 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.

15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий виборчий бюлетень до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців.

18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.

Стаття 81. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори чи референдум, підрахунок голосів на цих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України на виборчій дільниці та його підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії. Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 87 цього Закону, до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму.

3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії відповідно заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.

4. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.

5. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 82 - 84 цього Закону.

Стаття 82. Опрацювання списків виборців

1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості по кожному аркушу окремо:

1) кількість виборців, включених до остаточного списку виборців для відповідної виборчої дільниці, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);

3) кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування").

2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині одинадцятій статті 78 цього Закону. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останній сторінці списку виборців, після чого дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці передає до окружної виборчої комісії відомості про кількість виборців, включених до остаточного списку виборців для відповідної виборчої дільниці, на момент закінчення голосування; кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування; кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування, а дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці надсилає технічними засобами зв'язку до Центральної виборчої комісії відомості про кількість виборців, включених до остаточного списку виборців для відповідної закордонної виборчої дільниці, на момент закінчення голосування, та про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.

3. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.

6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.

7. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною другою статті 80 цього Закону, заяви виборців разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті. На пакеті робиться напис "Список виборців".

8. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у пакети зі спеціальною системою захисту. Пакет з виборчими документами запаковується, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального виборчого округу (зазначення закордонного виборчого округу), номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.

Стаття 83. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів

1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини одинадцятої статті 78 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.

3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців, зазначеною у пункті 2 частини першої статті 82 цього Закону), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеної у частині одинадцятій статті 78 цього Закону. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів.

4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 34 цього Закону, акт із зазначенням ймовірної причини такої невідповідності.

5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. За необхідності або на вимогу членів комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону.

7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині одинадцятій статті 79 цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".

8. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів у відомості видачі виборчих бюлетенів.

9. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.

10. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині дев'ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах п'ятій та шостій статті 82 цього Закону.

11. За необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону.

12. У разі співпадання кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує її як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

13. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 34 цього Закону. Після цього виборча комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

14. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".

15. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 34 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.

Стаття 84. Порядок відкриття скриньок та підрахунку бюлетенів

1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 83 цього Закону, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).

5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.

6. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону.

7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, зазначеному у частині восьмій статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Предмети".

8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.

9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу (зазначення закордонного виборчого округу) та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

12. Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню, та номер відповідної виборчої скриньки оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного територіального виборчого округу, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

14. Виборчі бюлетені, котрі, відповідно до частин дев'ятої, десятої, одинадцятої та тринадцятої цієї статті, не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців підраховуються, заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців і запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню".

15. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків цифри, які відповідають порядковим номерам кандидатів у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - порядковим номерам партій у зведеному переліку партій), напис "недійсні". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця - порядковий номер кандидата у зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, цифри якого вписано виборцем у порожніх квадратах, розміщених в одну лінію, у виборчому бюлетені для голосування у територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - порядковий номер партії у зведеному переліку партій, цифри якого вписано у порожніх квадратах, розміщених в одну лінію, у виборчому бюлетені для голосування у закордонному виборчому окрузі). У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

16. Недійсним вважається виборчий бюлетень:

1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;

2) в якому не вписано жодного порядкового номера кандидата у депутати, який відповідає порядковому номеру одного з кандидатів у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - в якому не вписано жодного порядкового номера партії, який відповідає порядковому номеру однієї з партій у зведеному переліку партій);

3) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

4) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

17. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

18. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".

19. Дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, а дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці у порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 76 цього Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати від кожної партії, включеної до зведеного переліку партій. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

20. Дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за всіх кандидатів у депутати від кожної партії, включеної до зведеного переліку партій. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону.

21. На підставі результатів підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, проведеного в порядку, встановленому частиною дев'ятнадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці встановлює кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у відповідному територіальному виборчому окрузі. Ця кількість визначається як сума всіх голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку відповідної партії у відповідному територіальному виборчому окрузі. Кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у відповідному територіальному виборчому окрузі оголошується головою виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці і заносяться секретарем виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

22. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а у закордонному виборчому окрузі - виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за всіх кандидатів у депутати від кожної партії, включеної до зведеного переліку партій), запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. При запаковуванні виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі на кожному пакеті зазначається номер, який відповідає порядковому номеру відповідного кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі, та зазначається партія, до виборчого списку якої у відповідному територіальному виборчому окрузі включено кандидата у депутати. При запаковуванні виборчих бюлетенів для голосування у закордонному виборчому окрузі на кожному пакеті зазначається порядковий номер партії, який відповідає порядковому номеру партії у зведеному переліку партій, та зазначається назва відповідної партії.

Стаття 85. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Форми бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно територіального виборчого округу та закордонного виборчого округу затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників, в порядку та у строки, визначені статтею 75 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтею 76 цього Закону.

2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

3) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, включених до остаточного списку виборців для відповідної виборчої дільниці (на момент закінчення голосування);

5) кількість виборців, внесених на відповідній звичайній або спеціальній виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (лише для звичайної або спеціальної виборчої дільниці);

8) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

9) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування (лише для звичайної або спеціальної виборчої дільниці);

13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

15) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а для закордонної виборчої дільниці - кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати від кожної партії, включеної до зведеного переліку партій);

16) кількість голосів виборців, поданих сумарно за всіх кандидатів у депутати, включених до одного й того ж самого виборчого списку кандидатів у депутати від партії, по кожній відповідній партії (лише для звичайної або спеціальної виборчої дільниці);

17) кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі (а для закордонної виборчої дільниці - кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати від усіх партій, включених до зведеного переліку партій).

3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, однак до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою "Уточнений") зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.

9. Кандидатам у депутати, довіреним особам кандидатів у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії та не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата у депутати.

10. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

11. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляються до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 86. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 79 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до остаточного списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує двадцять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими частиною восьмою статті 34 цього Закону. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 13 частини другої статті 85 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 85 цього Закону.

4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені".

5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковуються та транспортуються до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 87. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до органу ведення Державного реєстру виборців

1. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині одинадцятій статті 86 цього Закону, здійснюється трьома членами відповідної дільничної виборчої комісії, включеними до складу цієї комісії за поданнями трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу цієї комісії, за винятком випадку, коли до складу дільничної виборчої комісії було включено осіб від менш ніж трьох суб'єктів подання відповідних кандидатур. Одним з трьох відповідних членів дільничної виборчої комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови комісії, а двома іншими членами дільничної виборчої комісії - особи, включені до складу комісій за поданнями партій, за всіх кандидатів від яких на виборчій дільниці сумарно було подано найбільшу кількість голосів виборців. Відповідних членів дільничної виборчої комісії обов'язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, можуть супроводжувати транспортування документів до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

2. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

3. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори чи референдум, виборча документація з цих виборів чи референдуму транспортується до відповідної окружної чи територіальної виборчої комісії, або до органу ведення Державного реєстру виборців, членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України відповідно до частини першої цієї статті.

4. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання від членів дільничної виборчої комісії, які транспортували виборчі документи до органу ведення Державного реєстру виборців, повідомлення про видачу їм третього примірника акту прийому передачі виборчих документів від дільничної виборчої комісії. Під час транспортування виборчої документації до органу ведення Державного реєстру виборців, а також часу, протягом якого триває безперервне засідання окружної виборчої комісії, передбачене частиною першою статті 90 цього Закону, печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

5. Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній виборчій дільниці та інші виборчі документи дільничної виборчої комісії, передбачені частиною одинадцятою статті 85 цього Закону, передаються відповідному органу ведення Державного реєстру виборців у порядку, встановленому статтею 88 цього Закону.

6. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці після його підписання членами дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії через Міністерство закордонних справ України з обов'язковою наступною передачею до Центральної виборчої комісії першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці додаються інші виборчі документи, передбачені частиною одинадцятою статті 85 цього Закону.

Стаття 88. Порядок прийому виборчих документів дільничних виборчих комісій органом ведення Державного реєстру виборців

1. Керівник відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або уповноважений (уповноважені) не пізніш, як за день до дня виборів письмовим розпорядженням керівника органу ведення Державного реєстру виборців працівник (працівники) органу ведення Державного реєстру виборців здійснюють прийом виборчих документів від дільничних виборчих комісій з моменту закінчення голосування.

2. Прийом виборчих документів дільничних виборчих комісій здійснюється особами, передбаченими частиною першою цієї статті, в окремому приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців. У цьому ж приміщенні до початку транспортування до окружної виборчої комісії документів, передбачених частиною десятою цієї статті, зберігаються всі виборчі документи, передані дільничними виборчими комісіями відповідному органу ведення Державного реєстру виборців, а також всі перші примірники актів прийому-передачі виборчих документів від дільничних виборчих комісій, зазначених в частині сьомій цієї статті.

3. При прийомі виборчих документів дільничних виборчих комісій особами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні, де здійснюється прийом таких документів, мають право бути присутніми лише члени відповідних дільничних виборчих комісій, які транспортували виборчі документи та передають їх органу ведення Державного реєстру виборців, кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій у відповідному територіальному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі. Кількість осіб, які можуть бути присутніми при прийомі виборчих документів дільничних виборчих комісій органом ведення Державного реєстру виборців (за винятком членів відповідної дільничної виборчої комісії), визначається частиною третьою статті 33 цього Закону. Присутність у приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців, де проводиться прийом виборчих документів дільничних виборчих комісій, інших осіб, крім осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, забороняється.

4. При прийомі виборчих документів від кожної дільничної виборчої комісії, особа (особи), передбачена (передбачені) частиною першою цієї статті, оглядає (оглядають) пакети з виборчими документами, перевіряючи комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами, що передаються органу ведення Державного реєстру виборців кожною дільничною виборчою комісією. При цьому всі присутні у відповідному приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців особи, передбачені частиною третьою цієї статті, мають право оглянути пакети з виборчими документами, що передаються кожною дільничною виборчою комісією.

5. У разі виявлення під час перевірки комплектності виборчих документів, що приймаються від відповідної дільничної виборчої комісії, відсутності окремих пакетів з виборчими документами, які відповідно до цього Закону підлягають транспортуванню до органу ведення Державного реєстру виборців, відповідний факт фіксується особами, передбаченими частиною першою цієї статті, в акті прийому-передачі виборчих документів від дільничної виборчої комісії.

6. У разі виявлення під час перевірки цілісності упаковки пакетів з виборчими документами, що передаються відповідною дільничною виборчою комісією, наявних ознак розпечатування (порушення цілісності упаковки), факт порушення цілісності упаковки таких пакетів, із зазначенням конкретних пакетів, цілісність упаковки яких порушено, фіксується в акті прийому-передачі виборчих документів від відповідної дільничної виборчої комісії.

7. Про прийом виборчих документів від кожної дільничної виборчої комісії особою (особами), яка здійснює (які здійснюють) прийом виборчих документів дільничних виборчих комісій, складається акт прийому-передачі виборчих документів у чотирьох примірниках, в порядку і за формою, встановленими частиною восьмою статті 34 цього Закону. В такому акті обов'язково зазначаються:

1) дата і час складання акту;

2) номер територіального виборчого округу;

3) повна назва органу ведення Державного реєстру виборців;

4) номер виборчої дільниці, члени комісії якої передають виборчі документи органу ведення Державного реєстру виборців;

5) кількість пакетів з виборчими документами, переданих дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців;

6) кількість пакетів з виборчими документами, які не було передано дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру виборців, зазначення кожного з таких пакетів відповідно до написів, які на них мають проставлятись у відповідності до цього Закону;

7) кількість пакетів з виборчими документами, переданих дільничною виборчою комісією, цілісність упаковки яких було порушено, зазначення кожного з таких пакетів відповідно до написів, які на них проставлено;

8) прізвище, ім'я, по-батькові особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) прийом виборчих документів від відповідної дільничної виборчої комісії, підписи таких осіб, скріплені печаткою органу ведення Державного реєстру виборців;

9) прізвище, ім'я, по-батькові членів дільничної виборчої комісії, що здійснювали транспортування виборчих документів до органу ведення Державного реєстру виборців та їх передачу органу ведення Державного реєстру виборців, підписи таких членів дільничної виборчої комісії.

8. Всі примірники акту прийому-передачі виборчих документів, зазначеного в частині сьомій цієї статті, нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник акту прийому-передачі виборчих документів мають право підписати особи, зазначені в частині третій цієї статті. Перший примірник акту прийому-передачі виборчих документів від відповідної дільничної виборчої комісії транспортується до окружної виборчої комісії разом з іншими документами, передбаченими частиною десятою цієї статті, в порядку, передбаченому статтею 89 цього Закону, другий примірник - зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, третій примірник - передається членам відповідної дільничної виборчої комісії, що транспортували та передали виборчі документи органу ведення Державного реєстру виборців, четвертий примірник - невідкладно вивішується у приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців, доступному для вільного відвідування громадянами, для загального ознайомлення.

9. Після завершення прийому виборчих документів від всіх дільничних виборчих комісій, утворених на території відповідного району, відповідного міста чи відповідного району в місті в межах відповідного територіального виборчого округу, і складання за результатами прийому таких документів відповідних актів прийому-передачі виборчих документів дільничних виборчих комісій, окреме приміщення органу ведення Державного реєстру виборців, в якому здійснювався прийом виборчих документів від дільничних виборчих комісій, замикається особами (однією з осіб), які здійснювали прийом виборчих документів від дільничних виборчих комісій, в присутності членів дільничних виборчих комісій, що транспортували і передали до органу ведення Державного реєстру виборців виборчі документи, передбачені частиною одинадцятою статті 85 цього Закону, уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати, які були присутні при передачі виборчих документів дільничних виборчих комісій до органу ведення Державного реєстру виборців. Вхід до такого приміщення опечатується стрічкою, яка підписується всіма особами, які здійснювали прийом виборчих документів від дільничних виборчих комісій, підписи яких скріплюються печаткою органу ведення Державного реєстру виборців. За бажанням стрічку, якою опечатується окреме приміщення органу ведення Державного реєстру виборців, зазначене в частині другій цієї статті, також мають право підписати члени дільничних виборчих комісій, що транспортували і передали до органу ведення Державного реєстру виборців виборчі документи відповідних дільничних виборчих комісій, уповноважені особи партій, кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі, які були присутні при прийомі виборчих документів від дільничних виборчих комісій. Після опечатування входу до окремого приміщення органу ведення Державного реєстру виборців стрічкою в порядку, встановленому цією частиною, відповідне приміщення постійно (до відкриття такого приміщення в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 89 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України. Вхід до такого приміщення будь-яких осіб до початку транспортування до окружної виборчої комісії документів, передбачених частиною десятою цієї статті, забороняється. Ключ від приміщення, зазначеного в цій частині, постійно (до відкриття такого приміщення в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 89 цього Закону) зберігається в кабінеті керівника органу ведення Державного реєстру виборців таким чином, щоб виключити можливість доступу до такого ключа будь-яких осіб, крім керівника органу ведення Державного реєстру виборців.

10. Від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії в порядку, передбаченому статтею 89 цього Закону, транспортуються такі документи:

1) пакети з виборчими документами всіх дільничних виборчих комісій, переданих дільничними виборчими комісіями відповідному органу ведення Державного реєстру виборців;

2) перші примірники всіх актів прийому-передачі виборчих документів дільничних виборчих комісій, складені у відповідності до цієї статті.

Стаття 89. Порядок транспортування виборчих документів від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії

1. Транспортування від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії документів, зазначених в частині десятій статті 88 цього Закону, здійснюється за графіком, який затверджується рішенням окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборців. Не пізніше наступного дня після дня затвердження окружною виборчою комісією графіка транспортування виборчих документів від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії, по одній копії відповідного рішення надсилається кожній дільничний виборчій комісії, утвореній в межах відповідного територіального виборчого округу, та кожному органу ведення Державного реєстру виборців, від якого до окружної виборчої комісії транспортуються документи, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону.

2. Графік транспортування від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії документів, зазначених в частині десятій статті 88 цього Закону, складається таким чином, щоб передача виборчих документів всіх дільничних виборчих комісій, утворених в межах територіального виборчого округу, до окружної виборчої комісії завершилась не пізніше як на третій день після дня виборів.

3. У графіку транспортування від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії документів, зазначених в частині десятій статті 88 цього Закону, зазначаються:

1) дата і точний час (години і хвилини) відкриття приміщення кожного відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, в якому в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 88 цього Закону, зберігаються документи, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону;

2) дата і орієнтовний час (не пізніше визначеної години) прибуття від кожного органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії документів, передбачених частиною десятою статті 88 цього Закону.

4. Відкриття приміщення органу ведення Державного реєстру виборців, в якому в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 88 цього Закону, зберігаються документи, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону, здійснюється керівником органу ведення Державного реєстру виборців у точній відповідності до графіка, затвердженого окружною виборчою комісією, згідно з вимогами пункту 1 частини третьої цієї статті, в присутності працівника органів внутрішніх справ України, який здійснював охорону приміщення, осіб, що здійснювали прийом виборчих документів від дільничних виборчих комісій, членів дільничних виборчих комісій, які передали виборчі документи до органу ведення Державного реєстру виборців, уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати та офіційних спостерігачів.

5. Транспортування документів, зазначених в частині десятій статті 88 цього Закону, здійснюють всі особи, які проводили прийом виборчих документів дільничних виборчих комісій відповідно до частини першої статті 88 цього Закону. Таких осіб обов'язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону документів при транспортуванні. За своїм бажанням кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутніми при відкритті приміщення органу ведення Державного реєстру виборців в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, можуть супроводжувати транспортування документів, зазначених в частині десятій статті 88 цього Закону, до окружної виборчої комісії. Супроводження транспортування таких документів іншими особами забороняється.

6. Під час транспортування до окружної виборчої комісії документів, передбачених частиною десятою статті 88 цього Закону, забороняється розпечатувати пакети з виборчими документами, передані дільничними виборчими комісіями відповідному органу ведення Державного реєстру виборців, а також вносити будь-які зміни до перших примірників актів прийому-передачі виборчих документів дільничних виборчих комісій, складених у відповідності до статті 88 цього Закону.

7. Під час транспортування документів, передбачених частиною десятою статті 88 цього Закону, печатка органу ведення Державного реєстру виборців знаходиться у відповідному органі ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 90. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

2. Окружна виборча комісія опрацьовує відомості, зазначені у частині другій статті 82 цього Закону, та передає такі відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) не пізніше 2 години дня, наступного за днем голосування. Центральна виборча комісія публікує зазначені відомості в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації наступного дня після дня їх отримання, а також невідкладно - на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

3. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комісією рішенням.

4. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії згідно з графіком, зазначеним в частинах першій та другій статті 89 цього Закону, приймає від осіб, передбачених частиною першою статті 88 цього Закону, запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає інші документи, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів, передбачених частиною десятою статті 88 цього Закону, і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

5. У строк, визначений пунктом 2 частини третьої статті 89 цього Закону, члени дільничної виборчої комісії, що здійснювали транспортування виборчих документів дільничної виборчої комісії до органу ведення Державного реєстру виборців, зобов'язані з'явитись на засідання окружної виборчої комісії, зазначене в частині першій цієї статті, та бути присутніми на такому засіданні до прийняття окружною виборчою комісією рішення про прийняття виборчих документів від відповідної дільничної виборчої комісії та про врахування відомостей протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу. Секретар та всі інші члени дільничної виборчої комісії, окрім членів дільничної виборчої комісії, зазначених в частині п'ятій цієї статті, зобов'язані у строк, визначений пунктом 2 частини третьої статті 89 цього Закону, зібратись у приміщенні дільничної виборчої комісії та перебувати там до отримання повідомлення про прийняття виборчих документів дільничної виборчої комісії окружною виборчою комісією.

6. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами, встановлюється окружною виборчою комісією на підставі першого примірника акта прийому-передачі виборчих документів відповідної дільничної виборчої комісії, складеного в порядку, встановленому статтею 88 цього Закону. У разі підтвердження повної комплектності переданих органу ведення Державного реєстру виборців виборчих документів дільничних виборчих комісій та цілісності упаковки усіх пакетів з такими документами першим примірником акта прийому-передачі виборчих документів від відповідної дільничної виборчої комісії, голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому. За результатами розгляду виборчих документів дільничної виборчої комісії, скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до органу ведення Державного реєстру виборців чи до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії від осіб, передбачених частиною першою статті 88 цього Закону, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу;

2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.

7. Рішення, передбачене частиною шостою цієї статті, приймається шляхом голосування усіх членів окружної виборчої комісії більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

8. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після його оголошення. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці відповідно до вимог частини сьомої статті 85 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону, зберігаються в окружній виборчій комісії.

9. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Протокол з позначкою "Уточнений" транспортується безпосередньо до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 87 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

10. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами у депутати, довіреними особами кандидатів у депутати, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині п'ятій статті 89 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування документів, передбачених частиною десятою статті 88 цього Закону, від органу ведення Державного реєстру виборців до окружної виборчої комісії, окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

11. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі, якщо у першому примірнику акта прийому-передачі виборчих документів від дільничної виборчої комісії зафіксовано факт порушення цілісності упаковки пакетів з виборчими документами відповідної дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.

12. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, в якому відбувається засідання окружної виборчої комісії.

13. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх інших дільничних виборчих комісій, переданих відповідним органом ведення Державного реєстру виборців. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени дільничної виборчої комісії дільниці, на якій здійснюється повторний підрахунок голосів виборців; при цьому можуть бути присутніми кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

14. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який повинен містити відомості, передбачені частиною другою (за винятком пункту 9) статті 85 цього Закону.

15. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, передбаченому статтями 82 - 84 цього Закону. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.

16. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 86 цього Закону;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій в день, що передує дню виборів, у день виборів чи при підрахунку голосів, навмисного неправомірного усунення з приміщення для голосування чи приміщення, де відбувається підрахунок голосів, офіційних спостерігачів від партій - суб'єктів виборчого процесу, які мають право бути присутніми у зазначених приміщеннях, а так само неправомірного недопущення зазначених офіційних спостерігачів у приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться підрахунок голосів.

17. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів усі бюлетені, що використовувалися для голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 13 частини другої статті 85 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.

18. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, рішенням окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

Стаття 91. Встановлення підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу

1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду в порядку, передбаченому статтею 90 цього Закону, протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

5) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

6) загальну кількість виборців, внесених до остаточних списків виборців для виборчих дільниць територіального виборчого округу;

7) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

8) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

13) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

14) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;

15) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

16) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі;

17) кількість голосів виборців, поданих сумарно за всіх кандидатів у депутати, включених до одного й того ж самого виборчого списку кандидатів у депутати від партії, по кожній відповідній партії;

18) кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 18 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.

3. Окружна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 18 частини першої цієї статті, встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі.

4. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у територіальному виборчому окрузі (далі - виборча квота територіального виборчого округу), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, визначеної відповідно до частини третьої цієї статті, на кількість депутатів, які обираються у відповідному територіальному виборчому окрузі.

5. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати, включеного до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі, ділиться на виборчу квоту територіального виборчого округу.

6. Після виконання дій, передбачених частиною п'ятою цієї статті, окружна виборча комісія у протоколі про підсумки голосування і результати виборів в межах територіального виборчого округу зазначає:

1) загальну кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до зведеного списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі;

2) виборчу квоту територіального виборчого округу;

3) перелік кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі від кожної партії, для яких числа, отримані в результаті ділення кількості поданих за кожного з них голосів виборців на виборчу квоту територіального виборчого округу, є меншими за одиницю, з позначенням для кожного такого кандидата у депутати частки виборчої квоти територіального виборчого округу (у відсотках), якої йому не вистачає до цілої квоти територіального виборчого округу, яка визначається множенням на сто відсотків різниці між одиницею та числом, отриманим шляхом ділення кількості голосів виборців, поданих за відповідного кандидата у депутати, на виборчу квоту територіального виборчого округу; з розміщенням у відповідному переліку кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від однієї й тієї ж партії, в порядку зростання часток виборчої квоти (у відсотках), якої не вистачає кожному кандидату у депутати до цілої квоти територіального виборчого округу;

4) перелік кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі від кожної партії, для яких числа, отримані в результаті ділення кількості поданих за кожного з них голосів виборців на виборчу квоту територіального виборчого округу, є більшими за одиницю або дорівнюють одиниці;

5) прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, професія, посада (заняття), місце роботи, виборча адреса, партійність (для кандидата у депутати, який є членом партії) кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку кандидатів у депутати у відповідному територіальному виборчому окрузі від партії, для якого число, отримане в результаті ділення кількості поданих за нього голосів виборців на виборчу квоту територіального виборчого округу, є більшим за одиницю або дорівнює одиниці.

7. Протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

8. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.

9. Протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування та результатами виборів в межах територіального виборчого округу, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу.

10. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею. Складання окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.

11. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, а за наявності - перший примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 82 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу".

12. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з позначкою "Уточнений" разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування та результатів виборів в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

13. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дванадцятій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших партій, за кандидатів від яких сумарно по кожній партії було подано найбільшу кількість голосів виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі. Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одну з двох партій, кандидати у депутати від яких у територіальному виборчому окрузі сумарно набрали найбільшу кількість голосів виборців, або представник такої партії вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні бере представник політичної партії, наступної за сумарною кількістю голосів, поданих за висунутих нею кандидатів у депутати в межах територіального виборчого округу.

14. Кандидату у депутати, довіреній особі кандидата у депутати, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії та по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата у депутати. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

15. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

16. Визнання голосування недійсним в межах територіального виборчого округу не допускається.

Стаття 92. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу

1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв'язку відповідно до частини шостої статті 87 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних Центральною виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонного виборчого округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями закордонного виборчого округу;

5) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів на виборчих дільницях закордонного виборчого округу;

6) загальну кількість виборців, внесених до остаточних списків виборців для виборчих дільниць закордонного виборчого округу;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах закордонного виборчого округу;

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях закордонного виборчого округу;

9) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах закордонного виборчого округу;

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

11) кількість голосів виборців, поданих за всіх кандидатів у депутати від партії, включеної до зведеного переліку партій; по кожній відповідній партії;

12) кількість голосів виборців, сумарно поданих в межах закордонного виборчого округу за всіх кандидатів у депутати від всіх партій, включених до зведеного переліку партій.

3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу.

4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами другою, восьмою - десятою статті 91 цього Закону з урахуванням положень, передбачених частиною четвертою та п'ятою цієї статті. При цьому відомості, зазначені у пунктах 3 - 12 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу цифрами по кожній закордонній виборчій дільниці, а також сумарно цифрами і прописом по закордонному виборчому округу.

5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій в загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Представникам партій в Центральній виборчій комісії або уповноваженим особам партій у загальнодержавному виборчому окрузі на їхнє прохання невідкладно видаються копії протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з розрахунку по одній копії відповідного протоколу для кожної партії. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

7. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

8. Визнання голосування недійсним в межах закордонного виборчого округу не допускається.

Стаття 93. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.

2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу в порядку, встановленому частиною восьмою статті 90 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.

3. Окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців та результатів виборів у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому частиною десятою статті 91 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною тринадцятою статті 91 цього Закону.

4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.

Стаття 94. Встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

8) загальна кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

9) кількість виборців, включених до остаточних списків виборців для виборчих дільниць;

10) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;

11) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

16) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

17) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

18) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

19) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

20) кількість голосів виборців, поданих в межах відповідного територіального виборчого округу за кожного кандидата у депутати, включеного до списку кандидатів у депутати від кожної партії у загальнодержавному виборчому окрузі;

21) частка виборчої квоти територіального виборчого округу (у відсотках), якої не вистачило кандидату у депутати, включеного до виборчого списку партії у територіальному виборчому окрузі, до цілої квоти, яка визначається множенням на сто відсотків різниці між одиницею та числом, отриманим шляхом ділення кількості голосів виборців, поданих за відповідного кандидата у депутати в межах відповідного територіального виборчого округу, на виборчу квоту територіального виборчого округу;

22) кількість голосів виборців, поданих сумарно за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у загальнодержавному виборчому окрузі; по кожній партії;

23) відсоток голосів виборців, поданих сумарно за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної партії у загальнодержавному виборчому окрузі, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в межах загальнодержавного виборчого округу;

24) сумарна кількість кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від кожної партії у територіальних виборчих округах, для яких числа, отримані в результаті ділення кількості поданих за кожного з них голосів виборців в межах територіального виборчого округу на виборчу квоту територіального виборчого округу, є більшими за одиницю або дорівнюють одиниці.

2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 24 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 9, 11, 13, 14, 16 - 19, 22, 23 частини першої цієї статті, вносяться цифрами також по закордонному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 19, 22, 23 частини першої цієї статті, вносяться сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 20, 21 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу та по кожній партії, від якої висунуто кандидатів у депутати у територіальних виборчих округах, в порядку зростання часток виборчих квот, передбачених пунктом 21 частини першої цієї статті, починаючи з найменшої частки виборчої квоти.

3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі, за всіх кандидатів у депутати від яких сумарно в межах загальнодержавного виборчого округу було подано не менше двох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в межах загальнодержавного виборчого округу.

4. Кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі, за всіх кандидатів у депутати від яких сумарно в межах загальнодержавного виборчого округу було подано менше двох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в межах загальнодержавного виборчого округу, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.

5. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій, передбачених частиною третьою цієї статті, пропорційно до кількості голосів виборців, сумарно поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної з партій, передбачених частиною третьою цієї статті, у послідовності, визначеній частинами шостою - дев'ятою цієї статті.

6. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 22 частини першої цієї статті, встановлює кількість голосів виборців, сумарно поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі від всіх партій, передбачених частиною третьою цієї статті.

7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота загальнодержавного виборчого округу), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, визначеної відповідно до частини шостої цієї статті, на чотириста п'ятдесят.

8. Кількість голосів виборців, поданих сумарно за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку у загальнодержавному виборчому окрузі від партії, передбаченої частиною третьою цієї статті, ділиться на виборчу квоту загальнодержавного виборчого округу. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримують кандидати у депутати від цієї партії. Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини дев'ятої цієї статті решти депутатських мандатів.

9. Партії, виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини восьмої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії, за кандидатів у депутати від якої сумарно подано більшу кількість голосів виборців в межах загальнодержавного виборчого округу. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

10. Після встановлення кількості мандатів, які отримує кожна партія в межах загальнодержавного виборчого округу, Центральна виборча комісія визначає кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від відповідної партії у територіальних виборчих округах та загальнодержавному виборчому окрузі, які вважаються обраними депутатами.

У першочерговому порядку обраними депутатами визнаються кандидати у депутати, для яких числа, отримані в результаті ділення кількості поданих за кожного з них голосів виборців в межах територіального виборчого округу на виборчу квоту територіального виборчого округу, є більшими за одиницю або дорівнюють одиниці. Такі депутати вважаються обраними у територіальних виборчих округах.

Від кількості мандатів, які отримала партія в межах загальнодержавного виборчого округу, віднімається кількість депутатів, обраних у територіальних виборчих округах. В межах отриманого залишку обраними визнаються кандидати у депутати, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі під першими п'ятьма порядковими номерами, у кількості, яка не може перевищувати отриманого залишку і бути більшою за п'ять. Такі кандидати у депутати визнаються обраними незалежно від кількості поданих за кожного з них голосів виборців у відповідних територіальних виборчих округах (територіальному виборчому окрузі) в порядку черговості, визначеної виборчим списком кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, при цьому при визначенні відповідних кандидатів у депутати не враховуються кандидати у депутати, обрані депутатами у територіальних виборчих округах. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі під першими п'ятьма порядковими номерами, які визнаються обраними депутатами, вважаються обраними у загальнодержавному виборчому окрузі.

Від кількості мандатів, які отримала партія в межах загальнодержавного виборчого округу, віднімається кількість депутатів, обраних у територіальних виборчих округах та кількість кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному виборчому окрузі під першими п'ятьма порядковими номерами, які вважаються обраними. В межах отриманого залишку обраними визнаються кандидати у депутати, включені до виборчих списків партії, для яких визначені в порядку, встановленому пунктом 3 частини шостої статті 91 цього Закону та пунктом 21 частини першої статті 94 цього Закону числа є меншими за відповідні числа, визначені для інших кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цієї ж партії, у кількості, що дорівнює отриманому залишку. При цьому у разі рівності таких чисел, визначених для двох і більше кандидатів у депутати від такої партії, обраним вважається кандидат у депутати, для якого різниця між кількістю голосів, необхідних для обрання депутатом у територіальному виборчому окрузі (виборчою квотою територіального виборчого округу) та кількістю поданих за нього голосів у територіальному виборчому окрузі, в якому його було висунуто партією, є меншою за визначену в аналогічний спосіб різницю для кандидатів у депутати від цієї ж партії, для яких числа визначені в порядку, встановленому пунктом 3 частини шостої статті 91 цього Закону та пунктом 21 частини першої статті 94 цього Закону, є рівними. Кандидати у депутати, включені до виборчих списків партії, для яких визначені в порядку, встановленому пунктом 3 частини шостої статті 91 цього Закону та пунктом 21 частини першої статті 94 цього Закону числа є меншими за відповідні числа, визначені для інших кандидатів у депутати, включених до виборчих списків цієї ж партії, і які визнаються обраними депутатами, вважаються обраними у відповідних територіальних виборчих округах.

11. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями - суб'єктами виборчого процесу у загальнодержавному виборчому окрузі відповідно до вимог частини дев'ятої цієї статті, та визначення відповідно до вимог частини десятої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі зазначає:

1) кількість голосів виборців, сумарно поданих за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків у загальнодержавному виборчому окрузі від всіх партій, передбачених частиною третьою цієї статті;

2) виборчу квоту загальнодержавного виборчого округу;

3) кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією - суб'єктом виборчого процесу, передбаченою частиною третьою цієї статті, у загальнодержавному виборчому окрузі;

4) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, виборчу адресу, партійність (за наявності) обраних депутатів, номер територіального виборчого округу, в якому депутат вважається обраним, або зазначення загальнодержавного виборчого округу - для депутатів, які вважаються обраними у загальнодержавному виборчому окрузі.

12. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України у загальнодержавному виборчому окрузі. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

13. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним.

Стаття 95. Офіційне оприлюднення результатів виборів

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у загальнодержавному виборчому окрузі офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по-батькові, року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, виборчої адреси, партійності (у випадку, якщо депутат є членом партії), повної назви партії, за виборчим списком якої обрано депутата, номера територіального виборчого округу, в якому депутат вважається обраним, або зазначення загальнодержавного виборчого округу - для депутата, який вважається обраним у загальнодержавному виборчому окрузі.

2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

Стаття 96. Порядок відшкодування витрат партії, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації

1. Партії, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, отримують право на відшкодування за рахунок Державного бюджету України витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше ста тисяч розмірів мінімальних заробітних плат для кожної партії.

2. Центральна виборча комісія на підставі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, поданого в порядку, передбаченому частиною шостою статті 47 цього Закону, не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні. У разі часткової відмови Центральної виборчої комісії у відшкодуванні сума витрат партії, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, заявлена у фінансовому звіті, зменшується на розмір опротестованої величини.

3. Підставою для відмови у відшкодуванні партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, є виявлення Центральною виборчою комісією під час перевірки відомостей, що містяться у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, фактів, що свідчать про порушення партією встановлених цим Законом вимог до порядку формування виборчого фонду партії або про використання коштів виборчого фонду партії на цілі, не передбачені частиною четвертою статті 45 цього Закону.

4. Копія рішення Центральної виборчої комісії про відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні надається партії, якої воно стосується, не пізніш як на другий день з дня прийняття цього рішення.

5. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову у відшкодуванні витрат партії, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, може бути оскаржене до суду.

6. Кошти для відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.

7. Кошти, призначені на відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії перераховуються Центральною виборчою комісією на рахунок відповідної партії не пізніш як на тридцятий день з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, у якому, відповідно до частини шостої цієї статті, передбачаються кошти на відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації.

Стаття 97. Реєстрація обраних депутатів

1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів документ про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.

2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею вимог частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.

3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраної особи народним депутатом України.

4. У разі невиконання особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом кандидата у депутати від відповідної партії, який визначається відповідно до правил черговості, передбачених абзацом четвертим частини десятої статті 94 цього Закону.

5. Особі, зареєстрованій народним депутатом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.

6. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення обраною особою присяги народного депутата України.

Стаття 98. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України

Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги видає йому посвідчення народного депутата України та нагрудний знак встановленого нею зразка.

Стаття 99. Заміщення депутатів, повноваження яких були достроково припинені

1. У разі дострокового припинення повноважень депутата на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, у строк не раніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення або копії свідоцтва про смерть Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним депутатом кандидата у депутати від відповідної партії, визначеного відповідно до правил черговості, передбачених абзацом четвертим частини десятої статті 94 цього Закону. У разі оскарження рішення про дострокове припинення повноважень депутата Центральна виборча комісія приймає рішення щодо визнання обраним депутатом кандидата у депутати від партії, визначеного відповідно до правил черговості, передбачених абзацом четвертим частини десятої статті 94 цього Закону, після набрання законної сили рішенням суду. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

2. Реєстрація особи народним депутатом України відповідно до частини першої цієї статті та видача їй тимчасового посвідчення народного депутата України здійснюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 97 цього Закону.

Розділ XI
ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ

Стаття 100. Загальні особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів

1. Підготовка та проведення позачергових виборів депутатів здійснюється у порядку та в строки, встановлені цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею та статтями 101 - 105 цього Закону.

2. При проведенні позачергових виборів депутатів використовуються форми виборчих документів (крім форм виборчих бюлетенів для голосування у територіальному виборчому окрузі та для голосування у закордонному виборчому окрузі, протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі), затверджені (встановлені) Центральною виборчою комісією для останніх чергових виборів депутатів із відповідною зміною щодо дати проведення виборів.

3. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування у територіальному виборчому окрузі, форма і текст виборчого бюлетеня для голосування у закордонному виборчому окрузі затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів. Контрольна комісія, передбачена частиною четвертою статті 75 цього Закону, утворюється за поданнями фракцій, зазначених у частині першій статті 102 цього Закону.

4. Строки, встановлені частиною четвертою статті 43, пунктом 2 частини першої статті 54, пов'язані з оголошенням про початок виборчого процесу, починаються від дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

5. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій статті 72 цього Закону, не пізніше ніж за тридцять днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів депутатів.

6. Перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів, Центральна виборча комісія офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за двадцять днів до дня виборів.

7. Центральна виборча комісія не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів затверджує форми протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів в межах територіального виборчого округу, Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному виборчому окрузі.

8. Позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до остаточних списків для виборчих дільниць.

9. У разі визнання позачергових виборів депутатів такими, що не відбулися, Центральна виборча комісія не пізніш як у двомісячний термін з дня позачергових виборів оголошує про початок повторних позачергових виборів депутатів. Повторні позачергові вибори депутатів проводяться у порядку і в строки, встановлені цим розділом. При цьому на повторних позачергових виборах депутатів не застосовується вимога частини восьмої цієї статті.

Стаття 101. Особливості територіальної організації позачергових виборів депутатів

1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються територіальні виборчі округи, передбачені цим Законом.

2. Інформація про номери, межі та центри територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк з дня початку виборчого процесу в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у семиденний строк з дня початку виборчого процесу - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

3. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються постійні звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці.

4. Не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів Київський міський голова, голова Севастопольської міської державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного, республіканського (а Автономній Республіці Крим) значення за наявності підстав, передбачених частинами четвертою - шостою статті 20 цього Закону, зобов'язані внести до Центральної виборчої комісії подання про утворення нових постійних звичайних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних звичайних виборчих дільниць, подання про внесення змін до відомостей про постійні звичайні виборчі дільниці. У поданні обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави відповідно для утворення, для ліквідації постійної звичайної виборчої дільниці, для внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю.

5. Рішення про утворення, ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за тридцять днів до дня виборів.

6. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію постійної звичайної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну звичайну виборчу дільницю із зазначенням номерів відповідних дільниць та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

7. Не пізніш як за двадцять вісім днів до дня виборів Київський міський голова, голова Севастопольської міської державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного чи республіканського (а Автономній Республіці Крим) значення, командири військових частин (формувань) дислокованих за межами населеного пункту на значній віддалі від нього за наявності підстав, передбачених частинами п'ятою - сьомою статті 21 цього Закону, зобов'язані внести до Центральної виборчої комісії подання про утворення нових постійних спеціальних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних спеціальних виборчих дільниць або подання про внесення змін до відомостей про постійні спеціальні виборчі дільниці. У поданні обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави утворення, ліквідації постійної спеціальної виборчої дільниці, внесення змін до відомостей про спеціальну виборчу дільницю.

8. Рішення про утворення, ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за двадцять п'ять днів до дня виборів.

9. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу чи установи, де забезпечується тимчасове перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, утворення чи передислокації військової частини (формування), що була дислокована поблизу населеного пункту, на значну віддаль від нього, постійна спеціальна виборча дільниця може утворюватись Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Таке подання вноситься не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів. Підставою для такого подання є звернення відповідного суб'єкта, зазначеного в частині четвертій статті 21, яке повинно надійти не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів.

10. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію постійної спеціальної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну спеціальну виборчу дільницю із зазначенням номерів відповідних дільниць та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття - у регіональних друкованих засобах масової інформації.

11. Не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів за наявності підстав, передбачених частинами четвертою - сьомою статті 22 цього Закону, Міністерство закордонних справ України вносить до Центральної виборчої комісії подання про утворення нових постійних закордонних виборчих дільниць, подання про ліквідацію постійних закордонних виборчих дільниць, подання про внесення змін до відомостей про постійні закордонні виборчі дільниці, в яких обов'язково зазначаються відомості, передбачені частиною шостою статті 19 цього Закону, а також підстави відповідно для утворення, для ліквідації постійної закордонної виборчої дільниці, для внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю.

12. Рішення про утворення, ліквідацію постійної закордонної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про закордонну виборчу дільницю Центральна виборча комісія приймає не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

13. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію постійної закордонної виборчої дільниці, про внесення змін до відомостей про постійну закордонну виборчу дільницю із зазначенням номерів відповідних дільниць в межах закордонного виборчого округу та відомостей, передбачених частиною шостою статті 19 цього Закону, публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня його прийняття у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Стаття 102. Особливості утворення виборчих комісій на позачергових виборах депутатів

1. Окружні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу. Кандидатури до складу окружних виборчих комісій подаються від депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції). Подання щодо кандидатур від фракції підписується головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України або нотаріально, та вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на восьмий день після початку виборчого процесу.

2. Кількість кандидатур, які включаються до складу окружної виборчої комісії за поданням кожної фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після початку виборчого процесу, виходячи із встановлених частиною першою статті 26 цього Закону обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва коаліції депутатських фракцій та опозиції (сукупності депутатських фракцій, які не входять до коаліції), сформованих у Верховній Раді України поточного скликання, і рівної кількості кандидатур від кожної фракції окремо у межах представництва коаліції та опозиції.

3. Керівні посади в окружних виборчих комісіях розподіляються відповідно до порядку, встановленого статтею 26 цього Закону. При цьому голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише коаліції чи опозиції.

4. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання від фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, або кількість запропонованих фракцією осіб до складу окружної виборчої комісії становить менше, ніж встановлена кількість представництва для цієї фракції, право подання кандидатур у кількості, яка необхідна для дотримання представництва коаліції (опозиції), переходить до інших фракцій, які входять відповідно до коаліції або опозиції. Таке подання може бути внесене не пізніше наступного дня після закінчення строку внесення подань відповідно до частини першої цієї статті.

5. Якщо після закінчення строку, визначеного частиною четвертою цієї статті, не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити окружну виборчу комісію за поданням голови Центральної виборчої комісії у складі дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті.

6. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення постійної спеціальної виборчої дільниці відповідно до частини десятої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями фракцій, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 9 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 13 - 18 осіб;

3) для великих дільниць - 18 - 23 осіб.

8. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць подаються від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті, а кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць - від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті та Міністерства закордонних справ України. Подання щодо кандидатур від фракції підписується та вноситься головою фракції або особою, уповноваженою на це керівником фракції, підпис якого на відповідному поданні або дорученні засвідчується в Апараті Верховної Ради України чи нотаріально. Зазначене доручення дійсне до дня виборів включно, якщо інше не вказано в дорученні. Разом із поданням надається копія доручення, яка зберігається у відповідній комісії. Подання вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (а подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за двадцять днів до дня виборів; при цьому особа, уповноважена на внесення подання, пред'являє один із документів, зазначених у частині п'ятій статті 2 цього Закону.

9. Кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії від кожної фракції, зазначеної у частині першій цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів, виходячи із встановлених частиною сьомою цієї статті обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва від кожної фракції.

10. Керівні посади в дільничних виборчих комісіях розподіляються відповідно до порядку, встановленого статтею 27 цього Закону. При цьому голова і секретар однієї комісії не можуть бути представниками лише коаліції чи опозиції.

11. У разі якщо в установлений частиною восьмою цієї статті строк подання щодо складу дільничної виборчої комісії не надійшли або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, встановленої частиною сьомою цієї статті, окружна виборча комісія (а у закордонному виборчому окрузі - Центральна виборча комісія) зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови цієї виборчої комісії у мінімальному складі, встановленому частиною сьомою цієї статті, з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті, а для дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від фракцій, зазначених у частині першій цієї статті, та кандидатур, поданих від Міністерства закордонних справ України.

12. Роз'яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій та розподілу керівних посад у цих комісіях при проведенні позачергових виборів депутатів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

13. Передбачене цим Законом обов'язкове навчання членів дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць, а також членів окружних виборчих комісій з питань організації виборчого процесу, при проведенні позачергових виборів проводиться не більш, ніж три дні.

Стаття 103. Особливості висування та реєстрації кандидатів у депутати на позачергових виборах депутатів

1. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за сорок днів до дня виборів.

2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять п'ять днів до дня виборів. Окружна виборча комісія приймає рішення щодо реєстрації кандидатів не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї документів. У разі відмови у реєстрації кандидатів у депутати через невідповідне оформлення поданих для реєстрації документів повторне подання виправлених документів відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону здійснюється не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

3. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять сім днів до дня виборів.

4. Розмір та кількість фотографій кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

5. Окружна виборча комісія затверджує зведені списки кандидатів у депутати у територіальному виборчому окрузі не пізніш ніж за двадцять днів до дня виборів.

Стаття 104. Особливості фінансового та матеріально-технічного забезпечення позачергових виборів депутатів

1. Окружна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня її утворення складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення позачергових виборів, передбачений частиною шостою статті 43 цього Закону, який не пізніш як на сьомий день після дня утворення окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.

2. Партія - суб'єкт виборчого процесу відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на п'ятий день після реєстрації всіма окружними виборчими комісіями кандидатів у депутати від цієї партії, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від партії у територіальних виборчих округах та у загальнодержавному виборчому окрузі.

3. Кандидат у депутати, висунутий партією, відкриває рахунок виборчого фонду не пізніш як на п'ятий день після його реєстрації відповідною окружною виборчою комісією.

4. Відкриття і закриття рахунків виборчого фонду партії, кандидата у депутати, фінансова звітність партії, кандидата у депутати, здійснюються в порядку і за формами, які застосовувалися під час останніх чергових виборів депутатів.

Стаття 105. Особливості проведення передвиборної агітації на позачергових виборах депутатів

1. Інформаційні журнали про кандидатів у депутати виготовляються у порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів. Інформаційні журнали про кандидатів у депутати передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за сім днів до дня виборів.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

3. Порядок надання друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, зазначені у частинах шостій та сьомій статті 64 цього Закону, встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за п'ятдесят один день до дня позачергових виборів.

5. Засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або сьомої статті 64 цього Закону розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів. Публікація зазначених розцінок відповідно до частини першої статті 65 цього Закону здійснюється не пізніш як за сорок вісім днів до дня виборів.

6. Публікація передвиборних програм партій, передбачена частиною першою статті 66 цього Закону, здійснюється у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". У регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації публікація передвиборних програм партій та кандидатів у депутати за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не проводиться.

7. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" зобов'язані надіслати до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за двадцять шість днів до дня виборів конкретні дати виходу у світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).

8. Черговість друкування передвиборних програм партій, зазначених у частині шостій цієї статті, встановлюється не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій у Центральній виборчій комісії.

9. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії, прізвища, імені, по-батькові кандидата у депутати, його фотографії, порядкового номеру кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати в територіальному виборчому окрузі, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за двадцять днів до дня виборів, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

10. Замовниками передвиборної агітації під час виборчого процесу можуть бути лише Центральна виборча комісія, партії - суб'єкти виборчого процесу, а також кандидати у депутати, включені до зведених списків кандидатів у депутати у відповідних територіальних виборчих округах.

11. Матеріали передвиборної агітації, розміщені у засобах масової інформації, повинні містити повну назву партії - замовника агітації або прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у депутати (якщо замовником матеріалів передвиборної агітації є кандидат у депутати). Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника (прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у депутати, номер територіального виборчого округу, порядковий номер кандидата у депутати у зведеному списку кандидатів у депутати - якщо замовником політичної реклами є кандидат у депутати) у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

Розділ XII
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 106. Суб'єкт звернення із скаргою

1. Суб'єктом звернення із скаргою, що стосується процесу виборів депутатів, може бути:

1) кандидат у депутати, або від його імені і в його інтересах - довірена особа кандидата у депутати;

2) партія - суб'єкт виборчого процесу в особі її керівника, представника партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії;

3) офіційний спостерігач від партії;

4) виборча комісія, яка здійснює повноваження щодо організації підготовки та проведення виборів депутатів, у особі її голови чи уповноваженого рішенням виборчої комісії члена виборчої комісії;

5) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі якого, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.

2. Керівник партії, уповноважена особа партії чи представник партії у Центральній виборчій комісії діє як представник відповідної партії без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженої особи партії чи представника партії у Центральній виборчій комісії, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Законом.

3. Довірена особа кандидата у депутати діє як представник відповідного кандидата у депутати без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження довіреної особи кандидата у депутати, є відповідне посвідчення, видане у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 107. Предмет та суб'єкт оскарження

1. Скарга, що стосується призначення, підготовки і проведення виборів депутатів (далі - скарга), з урахуванням особливостей, встановлених статтями 114-118 цього Закону, може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

3) об'єднання громадян, крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;

4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

5) іншого суб'єкта виборчого процесу відповідно до статті 12 цього Закону.

Стаття 108. Суб'єкт розгляду скарги

1. Суб'єктом розгляду скарги, передбаченої статтею 107 цього Закону, є виборча комісія або суд.

2. Суб'єкт звернення зі скаргою, передбачений статтею 106 цього Закону, за власним вибором може подати скаргу до виборчої комісії або до суду.

3. Суд, до якого подана скарга, передбачена статтею 107 цього Закону, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги, а також про ухвалене судом рішення.

4. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав скаргу подано до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження скарги зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.

Стаття 109. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії або до суду може бути подана суб'єктом звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.

6. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини третьої статті 111 цього Закону.

7. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги суб'єктом розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

Стаття 110. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву суб'єкта розгляду скарги, до якого вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 106 цього Закону, із зазначенням дати підписання.

2. Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.

3. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Стаття 111. Порядок і строки розгляду скарг

1. Розгляд скарг судом здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законом, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Р