Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования реализации жилищных прав жильцов общежитий

Проект закона Украины от 15.05.2014 № 4879
Дата рассмотрения: 15.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1983 р., Додаток до N 28, ст. 573):

1. У частині першій статті 58 після слів "видає громадянинові ордер" виключити слова "який є єдиною підставою".

2. У статті 59:

в назві та в частині першій статті після слів "ордер на жиле приміщення" зазначити слова "(рішення про надання жилого приміщення)";

в частинні другій статті після слова "ордера" зазначити слова "(рішення про надання жилого приміщення)" та після слів "його видачі" зазначити слова "(з дня прийняття такого рішення)".

3. У статті 128:

в частині другій статті виключити слово "спільним", після слова "організації" зазначити слова "органу місцевого самоврядування" та виключити слова "та відповідного профспілкового комітету і комітету комсомолу".

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Таке рішення є законною підставою на володіння жилою площею (житловим приміщенням) у гуртожитку.";

частину третю статті вважати частиною четвертою відповідно.

4. У статті 129 після слів "спеціальний ордер" виключити слова "який є єдиною підставою".

II. Внести зміни до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 46, ст. 323):

1. У статті 1:

частину першу статті викласти у такій редакції:

"Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які на законних підставах отримали у володіння, користування житлові приміщення в гуртожитках і продовжують відкрито, безперервно володіти, користуватися цими приміщеннями більше п'яти років та не реалізували своє право безоплатної приватизації державного житлового фонду у повному обсязі (у тому числі військовослужбовці і працівники Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особи рядового і начальницького складу та працівники Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, рятувальники та члени їхніх сімей).";

в частині другій статті виключити слова "(без офіційної реєстрації місця проживання)";

в частині четвертій статті після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом.".

2. У статті 2:

після слів "у випадках" зазначити слова "і порядку";

після слів "цим Законом" зазначити слова "та Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду";

замість слів "самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім'ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства України)" зазначити слова "набувальної давності чи у інший спосіб (передбачений Цивільним кодексом України)".

3. У статті 3:

у пункті 1) частини першої статті після слів "у власність територіальних громад" зазначити слова "крім гуртожитків передача яких є не обов'язковою згідно частини 4 статті 14 цього Закону";

у пункті 4) частини першої статті після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом";

у пункті 11-1) частини першої статті замість слів "які на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому" зазначити слова "на яких поширюється дія цього Закону".

4. У частині другій статті 4 після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом".

5. У статті 5:

у пункті 4) частини першої статті замість слів "є об'єктами приватної власності" зазначити слова "було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом" та після слів "чинного законодавства" зазначити слова "або за рішенням суду у випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від такої передачі;";

друге речення підпункту а) пункту 5) частини 1 цієї статті викласти у такій редакції:

"У цьому випадку здійснюється приватизація приміщень гуртожитку його мешканцями згідно з цим Законом та правовідносини, що в подальшому виникають у процесі реалізації прав та виконанні обов'язків власників, наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень гуртожитків регулюються законодавством, яке поширюється на правовідносини власників наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках;";

доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Передбачені підпунктами б), в), г), ґ) пункту 5) частини 1 цієї статті рішення місцевих рад щодо подальшого використання гуртожитків, приймаються за попереднім погодженням з мешканцями цих гуртожитків, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.".

6. У частині першій статті 8 після слів "дія цього Закону, які" виключити слова "на законних підставах зареєстровані та тривалий час (не менш як п'ять років)" та після слів "приватизації колишніх державних підприємств" зазначити слова "у тому числі і тих юридичних осіб, яким цими підприємствами та організаціями у подальшому було передано такі об'єкти до статутних капіталів або відчужені іншим шляхом".

7. У статті 14:

в абзаці першому частини 3 статті після слів "приватизації (корпоратизації)" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом";

абзац другий частини 3 статті доповнити реченням такого змісту:

"Розмір компенсації вартості гуртожитків, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом розраховується з врахуванням суми, за яку гуртожитки було придбано у осіб, які їх приватизували та відшкодування вартості зробленого ними покращення відповідного майна.";

частину четверту доповнити абзацами другим, третім та четвертим наступного змісту:

"У випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від передачі гуртожитків, рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймає суд за позовом відповідних органів місцевого самоврядування.

Гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом не підлягають передачі у власність територіальних громад, якщо вони використовуються для забезпечення житлом працівників цих товариств і на належному рівні утримуються цими товариствами та такі товариства не знаходяться у стані ліквідації.

Мешканці цих гуртожитків мають право отримати у власність житлові приміщення в гуртожитках у будь - який інший спосіб, передбачений Цивільним кодексом України."

8. У пункті 13 частини першої статті 18 замість слів "які на законних підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають у них та мають право на отримання соціального житла;" зазначити слова "на яких поширюється дія цього Закону;".

9. У пункті 3 розділу VIII після слів "приватизації чи корпоратизації" зазначити слова "у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом" та замість слова "шести" зазначити слово "дванадцяти".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос