Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно усовершенствования особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции

Проект закона Украины от 05.05.2014 № 4805
Дата рассмотрения: 05.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо вдосконалення особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підрозділ 1 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. На період з 1 січня 2015 року до 1 січня 2023 року ставка податку на доходи фізичних осіб становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно з пунктом 164.6 статті 164 цього Кодексу, та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників суб'єкта індустрії програмної продукції, який застосовує особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, посади яких відповідають підкласу 2132 згідно класифікатору професій (ДК 003:2010) - професіонали в галузі програмування.

У разі якщо сума податку, обчислена відповідно до абзацу першого цього пункту, є меншою ніж сума податку, обчислена шляхом множення двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, на ставку податку, визначену абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, сума податку обчислюється шляхом множення двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на день нарахування податку, на ставку податку, визначену абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.";

2. У пункті 15 підрозділу 10:

підпункт 1.2 доповнити словами і цифрами ", а податок на доходи фізичних осіб працівників суб'єкта індустрії програмної продукції - за ставкою, визначеною пунктом 8 підрозділу 1 цього розділу";

у підпункті 1.5:

у підпункті 5 слова "створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій" виключити;

підпункт 6 виключити;

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Частину десяту статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403, 2001 р., N 17, ст. 80) доповнити абзацами такого змісту:

"Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" коригується на коефіцієнт, що визначається за формулою:

К = Ф / (Т + Т1) х 100 % / Зп, де:

К - коефіцієнт коригування середньомісячного заробітку для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини);

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць за ставками та розміром єдиного внеску, визначеними абзацом першим частини 7 та частиною 141 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Т - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за відповідним класом професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності;

Т1 - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Зп - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за місяць.".

3. Частину четверту статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171, 2013 р., N 24, ст. 243) доповнити абзацами такого змісту:

"Середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", визначається за формулою:

З = Ф / (Т + Т1) х 100 % / Зп х Зс, де:

З - середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю;

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць за ставками та розміром єдиного внеску, визначеними абзацом першим частини 7 та частиною 141 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Т - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за відповідним класом професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності;

Т1 - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Зп - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за місяць;

Зс - середня заробітна плата для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

4. Частину першу статті 53 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) доповнити абзацами такого змісту:

"Середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", визначається за формулою:

З = Ф / (Т + Т1) х 100 % / Зп х Зс, де:

З - середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах;

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць за ставками та розміром єдиного внеску, визначеними абзацом першим частини 7 та частиною 141 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Т - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за відповідним класом професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності;

Т1 - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Зп - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за місяць;

Зс - середня заробітна плата для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

5. Статтю 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376, 2008 р., N 5-8, ст. 78, 2011 р., N 2-3, ст. 11, N 29, ст. 272, 2012 р., N 12-13, ст. 82, 2014 р., N 6-7, ст. 80, N 10, ст. 115, N 11, ст. 135) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:

З = Ф / (Т + Т1) х 100 %, де:

З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць за ставками та розміром єдиного внеску, визначеними абзацом першим частини 7 та частиною 141 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Т - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за відповідним класом професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності;

Т1 - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".".

6. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11, N 41, ст. 413, 2013 р., N 36, ст. 469, N 41, ст. 551, N 42, ст. 586, N 47, ст. 658, 2014 р., N 11, ст. 135):

1) у статті 4:

у частині першій:

пункт 1 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"суб'єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, та подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску за ставками та розміром єдиного внеску, визначеними частиною 141 статті 8 цього Закону";

доповнити частину пунктом 21 такого змісту:

"21) працівники суб'єктів індустрії програмної продукції, зазначених в абзаці дев'ятому пункту 1 цієї частини, посади яких відповідають підкласу 2132 згідно класифікатору професій (ДК 003:2010) - професіонали в галузі програмування";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 1, 4, 5 частини першої цієї статті, є страхувальниками.

При цьому платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 21, 3, 6 - 14 частини першої цієї статті.";

2) абзац четвертий частини четвертої статті 5 після цифри "2" доповнити цифрами ", 21";

3) абзац перший пункту 1 частини першої та частину шосту статті 7 після цифри "2" доповнити цифрами ", 21";

4) у статті 8:

абзац перший частини сьомої після цифри "2" доповнити цифрами ", 21";

доповнити статтю частиною 141 такого змісту:

"141. На період з 1 січня 2015 року до 1 січня 2023 року єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці дев'ятому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється в розмірі 5 відсотків фонду оплати праці працівників, зазначених в пункті 21 частини першої статті 4 цього Закону, але не менше суми страхового внеску, обчисленої з двох мінімальних заробітних плат, установленої законом на день обчислення єдиного внеску, у розмірі, передбаченому частиною п'ятою цієї статті для платників 2 класу професійного ризику виробництва, за одну особу за місяць, та для інших застрахованих осіб - у розмірі, визначеному частиною п'ятою цієї статті для відповідного класу професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.";

абзац перший частини п'ятнадцятої після слова "чотирнадцятій" доповнити словами та цифрою "та чотирнадцятій прим. 1";

5) частину дев'яту статті 9 після цифри "2" доповнити цифрами ", 21".

7. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос