Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года

Проект закона Украины от 05.05.2014 № 4801
Дата рассмотрения: 05.05.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня 2014 року 

З метою з'ясування думки громадян України під час вирішення важливих питань загальнодержавного значення Верховна Рада України постановляє:

I. Призначити всеукраїнське консультативне опитування (далі - опитування) на 25 травня 2014 року.

II. Організація підготовки та проведення опитування здійснюється в порядку, передбаченому для проведення всеукраїнського референдуму відповідно до Закону України "Про всеукраїнський референдум" з урахуванням таких особливостей:

1. Питання, що виносяться на опитування, визначаються постановою Верховної Ради України.

2. Процес проведення опитування розпочинається на наступний день після прийняття Верховною Радою України відповідної постанови та завершується через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів опитування.

3. Округи та дільниці для організації підготовки та проведення опитування не утворюються, а використовуються територіальні та закордонний виборчі округи та виборчі дільниці, передбачені для позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року.

4. Окружні та дільничні комісії з опитування не утворюються, їх повноваження виконують окружні, дільничні виборчі комісії, склад яких сформовано для проведення голосування з виборів Президента України.

5. Опитування проводиться за списками виборців, які використовуються для проведення голосування з виборів Президента України.

6. Підрахунок голосів учасників опитування проводиться після закінчення складення протоколу про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання в установленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії. Пакети з протоколом та іншою виборчою документацією, що стосується голосування з виборів Президента України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією та документацією з опитування транспортуються до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України".

7. Окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування з опитування в межах територіального округу після встановлення підсумків голосування з виборів Президента України в межах територіального округу. Транспортування документів до Центральної виборчої комісії здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України".

8. Форми протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів учасників опитування на дільниці, окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів учасників опитування, про підсумки голосування в межах територіального округу затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за вісім днів до дня проведення опитування.

9. Проведення агітаційних заходів щодо участі в опитуванні забезпечується Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету шляхом розміщення на загальнонаціональних каналах мовлення та опублікування у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів України інформаційного повідомлення про дату проведення опитування, питання, що виносяться на опитування, а також механізм реалізації учасниками опитування права голосу під час опитування.

Текст інформаційного повідомлення затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за вісім днів до дня проведення опитування.

Інформаційне повідомлення до дня проведення опитування:

транслюється щоденно Національною телекомпанією України на Першому Національному каналі, Національною радіокомпанією України на першому каналі Українського радіо між дев'ятнадцятою та двадцять другою годинами;

публікується один раз редакціями газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакціями регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів України на першій сторінці.

Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України після опублікування відповідної постанови Верховної Ради України передбачають ефірний час для трансляції інформаційного повідомлення.

Обласні, Київська міська державні адміністрації не пізніше ніж на другий день після опублікування відповідної постанови Верховної Ради України надають Центральній виборчій комісії інформацію про регіональні друковані засоби масової інформації відповідного регіону, а також розцінки вартості друкованих площ, установлених засобом масової інформації, які не повинні перевищувати відповідних розцінок газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Громадяни України і політичні партії мають право вільно і всебічно обговорювати питання, що виноситься на опитування, можливі наслідки опитування, вести агітацію за або проти питання опитування.

10. Опитування здійснюється шляхом голосування за допомогою бюлетеня. Бюлетені для голосування з опитування є документами суворої звітності і підлягають обліку.

Форму і текст бюлетеня для голосування з опитування затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на опитування, не пізніше ніж за вісім днів до дня голосування з опитування. Бюлетені для голосування з опитування повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту бюлетеня для голосування з опитування встановлюється Центральною виборчою комісією.

Бюлетень для голосування з опитування містить найменування та дату проведення опитування, номер територіального округу або позначення закордонного округу, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища та підпису члена дільничної комісії, який видає бюлетень для голосування з опитування. Текст бюлетеня для голосування з опитування викладається державною мовою і розміщується на одному аркуші з одного боку.

У бюлетені для голосування з опитування зазначається питання, що виноситься на опитування, і пропонується учаснику опитування відповісти "так" або "ні". Під кожним з варіантів відповіді розташовується порожній квадрат.

Для кожного питання передбачається окремий бюлетень, який повинен відрізнятися від інших за кольором.

Бюлетень для голосування з опитування містить роз'яснення щодо порядку його заповнення.

Бюлетень для голосування з опитування має контрольний талон, відокремлений лінією відриву, що містить найменування та дату опитування, номер територіального округу або позначення закордонного округу, а також позначення місця для номера, за яким учасника опитування внесено до списку учасників опитування, підпису учасника опитування, який отримує бюлетень для голосування з опитування, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видає такий бюлетень.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування з опитування бюлетенів для голосування з опитування у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі відповідного договору.

На спеціальній дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування з опитування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, бюлетені для голосування з опитування виготовляються, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.

Окружна виборча комісія приймає бюлетені для голосування з опитування від уповноваженого представника Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за чотири дні до дня голосування з опитування на засіданні відповідної окружної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія не пізніше ніж за два дні до дня голосування з опитування на своєму засіданні передає бюлетені для голосування з опитування дільничним виборчим комісіям округу.

11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування з опитування в межах територіального округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування з опитування не було організовано і проведено.

12. У разі коли голосування з опитування в межах окремих територіальних округів не було організовано і проведено, результати опитування встановлюються за підсумками голосування в округах, у яких було встановлено підсумки опитування.

13. Оприлюднення результатів опитування здійснюється Центральною виборчою комісією шляхом опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж на третій день з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів опитування.

14. Опитування має дорадчий характер, думка більшості учасників опитування, що взяли участь у голосуванні, щодо винесеного на опитування питання розглядається і береться до уваги під час прийняття рішень органами державної влади, яких воно стосується та до повноважень яких належить.

15. Витрати на підготовку і проведення опитування здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність з дня, наступного за днем завершення процесу опитування.

2. Питання організації підготовки та проведення опитування, не врегульовані цим Законом та Законом України "Про всеукраїнський референдум", врегульовуються актами Центральної виборчої комісії.

3. Громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, реалізовують своє право на участь в опитуванні з урахуванням положень Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

4. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування опитування за рахунок коштів державного бюджету.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос