Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (относительно особенностей банкротства субъектов хозяйствования, перед которыми существуют просроченные государственные денежные обязательства)

Проект закона Украины от 29.04.2014 № 4790
Дата рассмотрения: 29.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо особливостей банкрутства суб'єктів господарювання, перед якими існують прострочені державні грошові зобов'язання)

Верховна Рада України постановляє:

I. Розділ VII "Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5405-VI) доповнити статтею 961 такого змісту:

"Стаття 961. Особливості банкрутства суб'єктів господарювання, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів

1. Для цілей цього Закону під державним грошовим зобов'язанням визнається будь-яке грошове зобов'язання органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, або уповноваженого ними підприємства, установи, організації, щодо оплати вартості виконаних робіт, придбаного товару, наданих послуг чи здійснення інших аналогічних операцій, а також грошове зобов'язання щодо відшкодування надмірно сплачених податків, інших обов'язкових платежів, державної компенсації понесених витрат а також інших компенсацій, передбачених законодавством.

Простроченим державним грошовим зобов'язанням слід вважати будь-яке державне грошове зобов'язання, яке не виконане, або виконане не у повному обсязі, у визначені законодавством, договором, контрактом, угодою або іншим правочином строки.

2. Справи про банкрутство суб'єктів господарювання, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, а середня кількість працівників за звітний період (останній календарний рік) складає понад 10 осіб, можуть бути порушені не раніше як через 30 календарних днів після повного погашення прострочених державних грошових зобов'язань, крім тих суб'єктів господарювання, що ліквідуються за рішенням власника.

3. Суб'єкт господарювання (боржник) зобов'язаний надати господарському суду докази, що підтверджують наявність перед суб'єктом господарювання (боржником) прострочених державних грошових зобов'язань та їх обсягу, який повинен складати не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, а також докази, що підтверджують середню кількість працівників за звітний період (останній календарний рік) понад 10 осіб.

4. Під час розгляду питання про порушення справи про банкрутство суб'єкта господарювання, прострочені державні грошові зобов'язання перед яким складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, учасниками провадження визнаються всі органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, або уповноважені ними підприємства, установи, організації, за невиконаними фінансовими зобов'язаннями яких виникло прострочене державне грошове зобов'язання.

Органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, або уповноважені ними підприємства, установи, організації, які визнані учасниками провадження, зобов'язані протягом трьох робочих днів, після повного погашення прострочених державних грошових зобов'язань поінформувати про це господарський суд.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос