Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" (относительно проведения процедуры электронного реверсивного аукциона)

Проект закона Украины от 25.04.2014 № 4782
Дата рассмотрения: 25.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо проведення процедури електронного реверсивного аукціону)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 із наступними змінами):

1. У частині першій статті 1:

доповнити пунктами 1-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 12-1 такого змісту:

"1-1) абонент - будь-яка фізична або юридична особа, яка є користувачем електронного майданчика";

"5-1) документація електронного реверсивного аукціону - електронні документи, що розробляються замовником та оприлюднюються для вільного доступу. Документація електронного реверсивного аукціону не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав";

"6-1) електронна заявка - електронний документ, що підтверджує згоду учасника закупівель укласти договір про закупівлю на визначених замовником умовах та містить документи і відомості, що підтверджують виконання вимог замовника під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

6-2) електронна конкурентна заявка (далі - конкурентна заявка) - електронний документ, що містить інформацію про пропозицію учасника щодо ціни договору про закупівлю (лота), яка подається оператору електронного майданчика безпосередньо під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону;

6-3) електронний майданчик - сайт у мережі Інтернет разом з сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону";

"7-1) забезпечення електронної заявки - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням електронної заяви, зокрема, кошти, що надаються на вимогу замовника учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону";

"12-1) крок аукціону - стала величина, на яку змінюється ціна договору або ціна окремого лота (у разі визначення лота) під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону. Крок аукціону визначається замовником у документації електронного реверсивного аукціону, в межах визначених цим Законом";

пункт 15 доповнити словами "оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону";

у пункті 16:

після слів "проведення переговорної процедури закупівлі" доповнити словами "оголошення про результати проведення процедури електронного реверсивного аукціону";

доповнити словами "повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону або визнання електронного реверсивного аукціону таким, що не відбувся";

доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) оператор електронного майданчика - юридична особа, державна реєстрація якої проведена на території України у встановленому законодавством порядку, яка володіє електронним майданчиком, необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами, досвід та кваліфікація персоналу якої дозволяють забезпечити проведення електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону і яка включена до Реєстру операторів електронних майданчиків";

пункті 18 доповнити словами "або учасник процедури електронного реверсивного аукціону, який під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону запропонував найнижчу ціну договору (лота) та електронна заявка якого визнана такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону";

у пункті 19:

абзац другий після слів "над учасником процедури закупівлі", "таким учасником процедури закупівлі" доповнити словами "оператором електронного майданчика";

абзац третій доповнити словами "оператором електронного майданчика";

абзац четвертий після слів "процедури закупівлі" доповнити словами "оператора електронного майданчика";

абзац п'ятий після слів "над учасниками процедури закупівлі" доповнити словами "оператором електронного майданчика", після слів "імені учасника процедури закупівлі" доповнити словами "оператора електронного майданчика";

абзаци шостий та сьомий після слів "учасника процедури закупівлі" доповнити словами "оператора електронного майданчика";

перше речення пункту 21 доповнити словами "або електронної заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону)".

доповнити пунктами 21-1, 22-1, 22-2 такого змісту:

"21-1) претендент - абонент, що зареєструвався на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронному реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику";

"22-1) регламент електронного майданчика - правила, які регулюють порядок взаємодії між оператором електронного майданчика і його абонентами під час здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону та відносини (включаючи права та обов'язки), що складаються між ними у процесі виконання дій на електронному майданчику";

"22-2) реєстр операторів електронних майданчиків - перелік, що містить сукупність відомостей про юридичних осіб, які мають право здійснювати діяльність з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону";

пункт 26 після слів "генерального замовника" доповнити словами "та/або оператора електронного майданчика";

доповнити пунктом 28-1 такого змісту:

"28-1) торговельна сесія - частина часу роботи електронного майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного аукціону подаються конкурентні заявки";

пункт 31 після слів "конкурсних торгів" доповнити словами "або електронну заявку";

пункт 33 після слів "цінові пропозиції" доповнити словами "або електронні заявки";

2. Абзац перший частини першої статті 2 доповнити словами "крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону".

3. Абзац другий частини третьої статті 7 доповнити словами "та/або на веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону)";

4. У статті 8:

1) у частині першій:

у пункті 12:

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"порядку включення (виключення) юридичних осіб до/з реєстру операторів електронних майданчиків та порядку його ведення;

регламенту електронного майданчика";

абзац дев'ятий доповнити словами "оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону";

у абзаці шістнадцятому:

після слів "результати проведення переговорної процедури закупівлі" доповнити словами "оголошення про результати процедури електронного реверсивного аукціону";

після слів "відміну переговорної процедури закупівлі" доповнити словами "повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону або визнання електронного реверсивного аукціону таким, що не відбувся";

доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів";

2) частину другу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів електронних майданчиків, у разі виявлення порушень законодавства застосовувати фінансові та адміністративні санкції, передбачені цим Законом";

5. У частині першій статті 10:

абзац другий після слів "кваліфікаційних пропозицій" доповнити словами "проведення електронного реверсивного аукціону";

абзац четвертий після слів "кваліфікаційну документацію" доповнити словами "документацію електронного реверсивного аукціону", після слів "кваліфікаційних пропозицій" доповнити словами "проведення електронного реверсивного аукціону";

абзац п'ятий після слів "документації конкурсних торгів" доповнити словами "документації електронного реверсивного аукціону", після слів "кваліфікаційних пропозицій" доповнити словами "проведення електронного реверсивного аукціону";

абзац десятий доповнити словами такого змісту:

"або рішення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону або визнання електронного реверсивного аукціону таким, що не відбувся";

6. Частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:

"електронний реверсивний аукціон";

7. Абзац перший частини першої статті 14 після слова "Закону" доповнити словами "та під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону";

8. У статті 16:

1) абзац перший частини третьої після слів "кваліфікаційній документації" доповнити словами "або документації електронного реверсивного аукціону";

2) частину четверту після слів "пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "електронної заявки";

9. У статті 18:

1) після слів "генерального замовника" у всіх відмінках доповнити словами "оператора електронного майданчика" у відповідних відмінках;

2) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого змісту: "Скарги, що стосуються порушень, допущених під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися після визначення переможця процедури електронного реверсивного аукціону але до моменту укладення договору про закупівлю";

3) частину восьму після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

"Під час призупинення процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою технічного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика";

4) у частині десятій після слів "кваліфікаційної документації" у всіх відмінках доповнити словами "документації електронного реверсивного аукціону" у відповідних відмінках;

10. Доповнити розділом VIII-1 такого змісту:

"Розділ VIII-1
ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО РЕВЕРСИВНОГО АУКЦІОНУ

Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування процедури електронного реверсивного аукціону

1. Процедура електронного реверсивного аукціону - процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням електронного цифрового підпису.

2. Після опублікування замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика електронні заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі. За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником відповідно до статті 39-10 цього Закону.

3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість) такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень.

Вартість предмета закупівлі товарів, послуг, робіт, встановлена в абзаці першому цієї частини переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону.

Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом.

Стаття 39-2. Гарантії проведення процедури електронного реверсивного аукціону

1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.

2. Під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону процеси комунікації, обміну та збереження інформації повинні здійснюватися таким чином, щоб гарантувати непорушність відомостей про учасників та зміст їх заявок, крім відомостей, що згідно з цим Законом і прийнятими на його виконання нормативними актами підлягають оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного аукціону.

3. Оператору електронного майданчика та пов'язаним з ним особам забороняється:

1) одержувати винагороду від замовника та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика для забезпечення проведення процедур електронних реверсивних аукціонів;

2) одержувати винагороду від учасників за реєстрацію на електронному майданчику чи за одержання інформації про закупівлю, на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з питань державних закупівель;

3) перешкоджати будь-яким особам реалізовувати свої права на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;

4) бути учасником закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на майданчику, який належить цьому оператору.

4. З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити його належне функціонування, зокрема безперебійність роботи в межах робочого часу оператора електронного майданчика під час проведення електронних реверсивних аукціонів, рівний доступ учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених статтею 39-10 цього Закону.

Стаття 39-3. Електронний документообіг у процедурі електронного реверсивного аукціону

1. Електронний документообіг під час процедури електронного реверсивного аукціону здійснюється відповідно до законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг".

2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронних документах, покладається на юридичних та фізичних осіб, від імені яких діє підписувач електронних документів.

3. Під час реєстрації на електронному майданчику та/або веб-порталі Уповноваженого органу повноваження підписувачів електронних документів для засвідчення власним електронним цифровим підписом, повинні бути підтверджені у спосіб, встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного цифрового підпису.

4. Уся інформація, документація та оголошення, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають зберіганню операторами електронних майданчиків відповідно до регламенту електронного майданчика.

Стаття 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків

1. Для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить відбір операторів електронних майданчиків.

Вимоги до електронних майданчиків, у тому числі умов їх функціонування, та операторів електронних майданчиків, виконання яких забезпечує можливість проведення процедур електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону, порядок відбору операторів електронних майданчиків встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.

2. Оператори електронних майданчиків, які пройшли відбір, вносяться Уповноваженим органом до реєстру операторів електронних майданчиків.

Відомості про електронні майданчики та операторів електронних майданчиків, внесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу. Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків для здійснення діяльності з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не пізніше 30 днів з дня внесення їх до реєстру операторів електронних майданчиків.

3. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється у разі:

1) заяви оператора електронного майданчика;

2) припинення юридичної особи - оператора електронного майданчика.

4. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків може здійснюватися у разі застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій, передбачених частиною четвертою статті 39-11 цього Закону.

5. У разі якщо виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, не дозволяється.

Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших суб'єктів закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону

1. Замовники, які для здійснення закупівлі обрали процедуру електронного реверсивного аукціону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Антимонопольний комітет України, інші державні органи, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, для забезпечення доступу до інформації про процедуру електронного реверсивного аукціону повинні зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу.

2. Реєстраційні дані, надані відповідно до частини першої цієї статті, передаються оператору електронного майданчика Уповноваженим органом.

3. Для забезпечення доступу осіб, які бажають брати участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, оператор електронного майданчика здійснює їх безоплатну реєстрацію на електронному майданчику.

4. Для реєстрації на електронному майданчику особа, яка бажає взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, повинна надати оператору електронного майданчика реєстраційні дані, вимоги до складу і змісту яких визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

5. Протягом строку, що не перевищує п'ять робочих днів із дня надходження реєстраційних даних особи, яка бажає взяти участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика зобов'язаний прийняти рішення про реєстрацію особи, яка їх надала, забезпечити ведення на електронному майданчику аналітичного рахунка такої особи для проведення операцій, пов'язаних з наданням забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного аукціону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика.

Прийняте оператором електронного майданчика рішення оформлюється у вигляді електронного документу та має бути направлене особі в межах строку, установленого для його прийняття.

Особа, зареєстрована на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, є претендентом на участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону. Претендент має право брати участь у всіх закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що відбуваються на цьому електронному майданчику.

6. У разі внесення змін до реєстраційних даних, що надавалися особами під час реєстрації на електронному майданчику, такі особи протягом двох робочих днів мають внести зміни до реєстраційних даних, розміщених на електронному майданчику. Порядок внесення таких змін установлюється Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

7. Порядок ведення реєстру абонентів операторами електронних майданчиків визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

Стаття 39-6. Інформування про проведення процедури електронного реверсивного аукціону

1. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону вимогу щодо надання учасником забезпечення заявки.

В оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону обов'язково зазначаються:

1) форма торгів (процедура електронного реверсивного аукціону);

2) адреса електронного майданчика, обраного для проведення аукціону, у мережі Інтернет;

3) найменування та місцезнаходження замовника;

4) адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності);

5) найменування предмета закупівлі;

6) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

7) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

8) розмір надання забезпечення електронної заявки (якщо замовник вимагає його надати;

9) дату закінчення строку подання електронних заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

10) дата початку проведення електронного реверсивного аукціону.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

Документація електронного реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:

1) вимоги до змісту і складу електронної заявки та інструкцію щодо її складення;

2) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону (якщо замовник вимагає його надати);

3) дату закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

4) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;

5) порядок формування ціни договору (лота) з урахуванням або без урахування витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків та інших обов'язкових платежів;

6) початкову (максимальну) ціну договору (лота); початкову (максимальну) ціну одиниці товару, послуги, роботи, якщо замовник під час проведення закупівлі не може визначити необхідний об'єм товарів, послуг, робіт;

7) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна договору (лота);

8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені електронні заявки учасників;

9) розмір, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);

10) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт та/або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення і термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;

11) кількість товару та місце його поставки;

12) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

13) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

14) проект договору про закупівлю або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;

15) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані електронні заявки учасників, у разі якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота);

16) порядок надання роз'яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону;

17) дату початку проведення електронного реверсивного аукціону;

18) у разі закупівлі робіт або послуг - вимогу про зазначення учасником у заявці інформації (повне найменування і місцезнаходження) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника неменше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;

Документація електронного реверсивного аукціону може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Документація електронного реверсивного аукціону не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Розмір забезпечення електронної заявки у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі робіт та 3 відсотки - у разі закупівлі товарів чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону.

2. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі протягом усієї процедури електронного реверсивного аукціону. Після завершення процедури електронного реверсивного аукціону документація електронного реверсивного аукціону та оголошення про його результати повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох років з дня завершення процедури.

3. Строк для подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу.

4. Замовник відміняє процедуру електронного реверсивного аукціону у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, послуг;

2) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

3) виявлення факту змови учасників;

4) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

5) подання для участі в ньому менше двох заявок.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає також обов'язковій відміні, якщо оператора електронного майданчика виключено з реєстру операторів електронного майданчика з підстав, передбачених пунктом 2 частини третьої та частиною четвертою статті 39-4 цього Закону.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації електронного реверсивного аукціону.

Електронний реверсивний аукціон може бути відмінено частково (за лотом).

Повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону із зазначенням причини відміни розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі відміни процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 блокування коштів на аналітичних рахунках учасників, протягом робочого дня, наступного за днем оприлюднення замовником повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону.

Стаття 39-7. Надання запитів та роз'яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону та внесення змін до неї

1. Будь-який претендент має право не пізніш як за три робочі дні до закінчення строку подання заявок надіслати на адресу електронного майданчика, на якому планується проведення процедури електронного реверсивного аукціону, запит у формі електронного документа про надання роз'яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону (загальне число запитів від одного претендента щодо однієї закупівлі не повинно перевищувати трьох).

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання запиту від претендента направляє його замовнику. Замовник протягом строку, що не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запиту від оператора електронного майданчика, повинен оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу відповідне роз'яснення положень документації відповідно до статті 10 цього Закону.

2. В межах строку, встановленого в оголошенні про проведення процедури закупівлі для подання заявок, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації електронного реверсивного аукціону, продовживши строк подання заявок не менше ніж на сім днів.

Повідомлення про внесення змін до документації електронного реверсивного аукціону оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 39-8. Порядок подання електронних заявок

1. Для участі в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає оператору цього електронного майданчика електронну заявку. На аналітичному рахунку такого претендента, що ведеться відповідно до частини п'ятої статті 39-5 цього Закону, повинно бути достатньо коштів, щодо яких не було раніше здійснено блокування коштів відповідно до частини третьої цієї статті, для забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником, відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та виплати винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

В одній процедурі електронного реверсивного аукціону кожен учасник має право подати тільки одну електронну заявку щодо кожного предмета аукціону (лота).

Надання електронної заявки означає згоду претендента на списання коштів з його аналітичного рахунка, що ведеться відповідно до частини п'ятої статті 39-5 цього Закону, у випадках, передбачених цим розділом.

2. Приймання оператором електронного майданчика електронних заявок здійснюється у спосіб, що унеможливлює:

1) подання електронної заявки з порушенням вимог частини першої статті 39-3 цього Закону;

2) подання претендентом двох чи більше електронних заявок на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону щодо одного і того самого предмета закупівлі (лота);

3) подання електронної заявки після закінчення строку подання електронних заявок.

Не пізніш як через одну годину з моменту отримання електронної заявки оператор електронного майданчика повертає її претенденту у разі якщо на аналітичному рахунку претендента недостатньо коштів для блокування відповідно до частини третьої цієї статті.

Одночасно з поверненням електронної заявки оператор електронного майданчика надсилає претенденту відповідне повідомлення у формі електронного документа.

У разі якщо електронна заявка не повернена претенденту він автоматично набуває статусу учасника.

3. Не пізніш як через одну годину з моменту надходження електронної заявки у разі відсутності підстави для її повернення оператор електронного майданчика повинен здійснити блокування коштів на аналітичному рахунку учасника, який надіслав електронну заявку, у розмірі, що складається із розміру забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та розміру винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону, присвоїти заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону порядковий номер та надіслати претенденту повідомлення про набуття статусу учасника із зазначенням порядкового номера електронної заявки.

4. Учасник у будь-який момент до закінчення строку подання електронних заявок має право внести зміни до електронної заявки або її відкликати без втрати забезпечення заявки. Такі зміни чи відкликання заявки враховуються у разі, якщо вони отримані до закінчення строку подання заявок.

У разі відкликання електронної заявки до закінчення строку подання заявок оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з дня відкликання повинен припинити здійснене під час отримання цієї заявки блокування коштів на аналітичному рахунку учасника.

Стаття 39-9. Торговельна сесія та результати електронного реверсивного аукціону

1. Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається у робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок. Точний час початку проведення аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до регламенту електронного майданчика. В аукціоні беруть участь претенденти, які відповідно до частини другої статті 39 8 цього Закону набули статусу учасників.

2. Крок аукціону встановлюється в межах від 0,5 до 3 відсотків початкової (максимальної) ціни договору або ціни окремого лота (у разі визначення лота).

3. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону можуть подавати конкурентні заявки, які передбачають зниження поточної мінімальної ціни договору на крок аукціону. Перша конкурентна заявка, подана під час проведення аукціону, може дорівнювати початковій ціні договору чи початковій ціні окремого лота (у разі визначення лота) або може бути зменшена на крок аукціону.

4. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону подають конкурентні заявки з урахуванням таких вимог:

1) ціна договору (лота), визначена конкурентною заявкою, не може дорівнювати або бути більшою за ціну, визначену поданою раніше конкурентною заявкою того самого учасника, дорівнювати нулю або бути від'ємною;

2) ціна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може бути меншою за поточну мінімальну ціну договору, знижену на "крок аукціону";

3) учасник аукціону не може подавати конкурентну заявку, якщо поточна мінімальна ціна договору (лота) встановлена за конкурентною заявкою, поданою тим самим учасником.

5. Від початку проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону до закінчення строку подання конкурентних заявок на електронному майданчику обов'язково мають бути вказані усі конкурентні заявки і час їх надходження, а також час, що залишився до закінчення строку подання конкурентних заявок, відповідно до частини шостої цієї статті.

6. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону встановлюються строки для подання конкурентних заявок, що становлять 10 хвилин від початку проведення сесії до завершення строку подання конкурентних заявок, а також 10 хвилин після надходження останньої конкурентної заявки, за якою встановлено поточну мінімальну ціну договору на аукціоні. Час, що залишився до закінчення поточного строку подання конкурентних заявок, оновлюється автоматично за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують проведення електронного реверсивного аукціону. Якщо протягом зазначеного строку жодної конкурентної заявки з більш низькою ціною договору (лоту) не надійшло, торговельна сесія електронного реверсивного аукціону, завершується.

7. Протягом 10 хвилин з моменту завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відповідно до частини шостої цієї статті будь-який учасник аукціону, крім учасника, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, має право подати не більше однієї конкурентної заявки за ціною, не нижчою за поточну мінімальну ціну договору, незалежно від "кроку аукціону" з урахуванням умов, передбачених частиною четвертої цієї статті.

8. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону конкурентна заявка в момент її надходження, якщо вона не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, відхиляється.

9. Якщо значення конкурентних заявок двох або більше учасників рівні, кращою визнається конкурентна заявка, що надійшла раніше.

10. Не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону на електронному майданчику розміщується протокол про результати проведення електронного реверсивного аукціону, в якому зазначається адреса електронного майданчика, дата, час початку та закінчення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, початкова (максимальна) ціна договору (лота), перелік усіх пропозицій щодо ціни договору (лота), поданих учасниками і впорядкованих за зростанням ціни з урахуванням правила, визначеного частиною дев'ятою цієї статті.

11. Якщо протягом 10 хвилин від початку торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники не подали жодної конкурентної заявки, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, електронний реверсивний аукціон вважається таким, що не відбувся. Протягом 30 хвилин після закінчення зазначеного часу протокол про визнання електронного реверсивного аукціону таким, що не відбувся, розміщується на електронному майданчику та надсилається замовнику.

12. Оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня, наступного за днем розміщення протоколу з результатами аукціону на електронному майданчику, припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на аналітичному рахунку кожного учасника, який не подав жодної конкурентної заявки, та одночасно списує з такого рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

13. Після закінчення процедури електронного реверсивного аукціону будь-який учасник має право надіслати оператору електронного майданчика електронний документ, який містить запит щодо відповідності проведеної процедури вимогам цього Закону та регламенту електронного майданчика. Оператор електронного майданчика протягом двох робочих днів з дня надходження такого запиту зобов'язаний надіслати учаснику електронний документ з текстом відповідного роз'яснення.

Будь-який учасник може оскаржити проведення та результати електронного реверсивного аукціону у порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

14. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити безперервність проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону в межах робочого часу оператора електронного майданчика, надійність функціонування програмних і технічних засобів, що використовуються для проведення аукціону, рівний доступ учасників до участі в аукціоні, а також виконання дій, передбачених цією статтею.

Стаття 39 -10. Укладення договору про закупівлю

1. Протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини десятої статті 39-9 цього Закону, оператор електронного майданчика зобов'язаний надіслати замовнику зазначений протокол та електронну заявку, що подана учасником, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, а також реєстраційні дані цього учасника, що були надані ним відповідно до вимог статті 39-5 цього Закону. У той самий строк оператор електронного майданчика зобов'язаний надіслати відповідне повідомлення такому учаснику.

2. Після отримання електронної заявки і реєстраційних даних, відповідно до частини першої, четвертої або тринадцятої цієї статті, комітет з конкурсних торгів має розглянути їх на відповідність умовам, викладеним в оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та в документації електронного реверсивного аукціону. Загальний строк розгляду повинен становити не більше п'яти робочих днів.

У разі необхідності проведення перевірки достовірності даних, наданих учасником, замовник має право звернутися з відповідним запитом до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, при цьому строк розгляду електронної заявки зупиняється до отримання відповіді на запит.

3. Електронна заявка визнається такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, у разі ненадання даних, визначених документацією електронного реверсивного аукціону, відсутності реєстраційних даних, визначених вимогами статті 39-5 цього Закону, їх невідповідності вимогам документації електронного реверсивного аукціону, а також у разі надання недостовірних даних про учасника. Визнання електронної заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, з причин, не передбачених цією частиною, неприйнятне.

4. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання електронної заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення у вигляді електронного документа з обґрунтуванням такого рішення, із зазначенням положень документації електронного реверсивного аукціону, яким не відповідає електронна заявка учасника, та положень електронної заявки учасника, які не відповідають вимогам документації електронного реверсивного аукціону.

Протягом одного робочого дня, наступного за днем отримання від замовника повідомлення щодо рішення про визнання електронної заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика:

надсилає повідомлення, отримане від замовника, учаснику, якому відмовлено в укладенні договору внаслідок визнання його електронної заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону;

припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунку цього учасника та одночасно списує з цього рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

у разі якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини десятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, електронні заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, надсилає замовнику електронну заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якому відмовлено в укладенні договору, та надсилає такому учаснику відповідне повідомлення.

5. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання електронної заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник у день прийняття такого рішення надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення.

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання рішення про визнання електронної заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, надсилає його учаснику, який подавав цю електронну заявку.

6. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення про визнання електронної заявки учасника такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, учасник зобов'язаний надіслати оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, що має містити мінімальну ціну договору (лота), запропоновану цим учасником під час аукціону. Разом з проектом договору учасник надсилає підписаний електронним цифровим підписом тієї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору надсилає їх замовнику.

7. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання проекту договору, підписаного учасником, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника, або за наявності розбіжностей щодо отриманого проекту договору - виправлений проект договору без підпису особи, яка має право підпису договору від імені замовника, та протокол розбіжностей, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника. Протокол розбіжностей має містити положення проекту договору, складеного учасником, що не відповідають, з точки зору замовника, оголошенню про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, документації електронного реверсивного аукціону та/або заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону, поданої таким учасником.

Оператор електронного майданчика у разі отримання виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей протягом однієї години надсилає їх учаснику, з яким укладається договір.

8. Протягом трьох робочих днів з дня отримання від оператора електронного майданчика виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей, у випадку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, учасник повинен надіслати оператору електронного майданчика цей проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника..

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору повинен надіслати його замовнику.

9. Замовник протягом одного робочого дня з дня отримання проекту договору, відповідно до частини восьмої цієї статті, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника.

10. Протягом одного робочого дня з дня отримання від замовника підписаного договору відповідно до частини сьомої або дев'ятої цієї статті, але не раніше дня, наступного за днем закінчення строку оскарження, визначеного частиною четвертою статті 18 цього Закону, протоколу про результати електронного реверсивного аукціону або рішень комітету з конкурсних торгів щодо заявок учасників, оператор електронного майданчика надсилає підписаний замовником договір учаснику, з яким укладено договір.

11. Договір вважається укладеним з моменту його надіслання оператором електронного майданчика учаснику, з яким укладається договір, відповідно до частини десятої цієї статті. Протягом дня, наступного за днем укладення договору, оператор електронного майданчика:

припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунках учасників, які залишалися заблокованими на момент укладення договору, та одночасно списує з цих рахунків кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

оприлюднює на електронному майданчику та надсилає замовнику для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про результати закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

12. Учасник, з яким укладається договір, визнається таким, що ухилився від укладення договору, у разі, якщо такий учасник у строк та при дотриманні умов, визначених частинами шостою та восьмою цієї статті, не надіслав оператору електронного майданчика підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, проект договору та/або документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

13. У разі якщо учасник, з яким укладається договір, відповідно до частини дванадцятої цієї статті визнаний таким, що ухилився від укладення договору, оператор протягом одного робочого дня після такого визнання списує з рахунка цього учасника кошти, щодо яких було здійснене блокування відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону, та перераховує замовнику кошти в розмірі забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону.

Оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня, наступного за днем визнання учасника таким, що ухилився від укладення договору, та у разі, якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини десятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, електронні заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, повинен надіслати замовнику електронну заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якого визнано таким, що ухилився від укладення договору, а також надіслати такому учаснику відповідне повідомлення. Подальші дії такого учасника, замовника і оператора електронного майданчика визначаються частинами другою - тринадцятою цієї статті.

14. У разі якщо електронний реверсивний аукціон визнаний таким, що не відбувся з підстави, визначеної частиною одинадцятою статті 39-9 цього Закону, або процедура електронного реверсивного аукціону відмінена замовником з підстави, визначеної пунктом 5 частини четвертої статті 39-6 цього Закону, замовник має право повторно оголосити про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону в порядку, визначеному частиною першою статті 39-6 цього Закону.

Якщо випадок, визначений абзацом першим цієї частини, має місце повторно стосовно одного і того самого предмета закупівлі, замовник має право застосувати переговорну процедуру закупівлі..

15. Оголошення про результати проведення процедури електронного реверсивного аукціону оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 39-11. Державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків

1. Діяльність операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів підлягає державному нагляду (контролю).

2. Уповноважений орган здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері державних закупівель та забезпечення інтересів замовників і учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.

Державний нагляд (контроль) здійснюється щодо додержання операторами електронних майданчиків вимог регламенту електронного майданчика;

3. Для цілей цього Закону заходами державного нагляду (контролю) є перевірки, що проводяться за письмовим рішенням керівника Уповноваженого органу чи його заступника.

Підготовка до перевірки, її проведення та оформлення результатів мають відповідати законодавству, що регулює питання здійснення державного нагляду (контролю).

Підставами для здійснення Уповноваженим органом заходів державного нагляду (контролю) є:

звернення замовників щодо необґрунтованої відмови операторів електронних майданчиків від організації та проведення електронного реверсивного аукціону;

перевірка виконання операторами електронних майданчиків приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих Уповноваженим органом за результатами попередніх перевірок.

4. Уповноважений орган за рішенням керівника або його заступника застосовує до операторів електронних майданчиків фінансові та адміністративні санкції, а саме:

у разі одноразової необґрунтованої відмови від проведення реєстрації осіб, які бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону, оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі порушення регламенту електронного майданчика оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція, передбачена в цьому пункті, застосовується окремо щодо кожного випадку порушення;

у разі одноразової необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі повторної необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та підлягають виключенню з реєстру операторів електронних майданчиків.

5. Санкції, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються у безспірному порядку.

6. Рішення Уповноваженого органу щодо застосування санкцій, передбачених частиною четвертою цієї статті, може бути оскаржене до суду.

4. У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків він зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу повернути учасникам кошти, отримані як забезпечення заявки.

Проведення електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягають відміні замовниками.

У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика."

11. У статті 40:

1) частину першу після слова "формі" доповнити словами "а в разі здійснення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону - у формі електронного документа";

2) частину п'яту після слів "цінової пропозиції" доповнити словами "або електронної заявки";

12. Частину першу статті 41 після цифр "39" доповнити словами та цифрами "та статтею 39-10";

13. Статтю 42 доповнити новою частиною такого змісту:

"2. За порушення законодавства про електронний документообіг та про електронний цифровий підпис, у разі застосування процедур закупівель, передбачених розділом VIII-1 цього Закону, особи, винні у такому порушенні, несуть відповідальність згідно із законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос