Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно сбора за операции обращения с отходами)

Проект закона Украины от 24.04.2014 № 4775
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у статті 10:

пункт 10.2 доповнити новим підпунктом у такій редакції:

"10.2.4. збір за операції поводження з відходами";

пункт 10.4 доповнити словами "збір за операції поводження з відходами";

2) доповнити розділ XII "Місцеві податки та збори" новою статтею у такій редакції:

"Стаття 268-1. Збір за операції поводження з відходами

268-1.1. Збір за операції поводження з відходами - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

268-1.1.1. Платниками збору є:

щодо джерел утворення побутових відходів, якими є об'єкти житлової нерухомості - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, зареєстроване місце проживання яких знаходиться на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної або міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з операцій поводження з відходами (перша категорія);

щодо джерел утворення побутових відходів, якими є інші об'єкти нерухомості, крім житлової - власники джерел утворення побутових відходів, які знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з операцій поводження з відходами (друга категорія);

268-1.2. База оподаткування

268-1.2.1. Базою оподаткування є сукупна вартість операцій поводження з відходами, яка визначається сільською, селищною або міською радою в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

268-1.3. Ставка збору

268-1.3.1. Ставки збору встановлюються сільською, селищною або міською радою у порядку, визначному цією статтею.

268-1.4. Податковий період

268-1.4.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

268-1.5. Порядок обчислення суми збору

268-1.5.1. Обчислення суми збору здійснюється шляхом поділу щорічної сукупної вартості операцій поводження з відходами на території адміністративно-територіальної одиниці між платниками збору (відповідно до їх категорії) пропорційно часу отримання (споживання) ними послуг з операцій поводження з відходами.

268-1.6.2. Податкове повідомлення-рішення про суму збору, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики платникам збору до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

268-1.6.3. Платники збору на підставі відповідних документів мають право звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики для звірки даних щодо сплати збору, ставки збору та нарахованої суми збору.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики проводить перерахунок суми збору і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

268-1.6.4. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики із реєстрації фізичних осіб та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати територіальному органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики, а також територіальних органів державної статистики відомості, необхідні для розрахунку збору, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

268-1.6.5. Збір нараховується з дня настання підстав для отримання (споживання) послуг з операцій поводження з відходами.

268-1.7. Порядок сплати збору

268-1.7.1. Збір сплачується платником податку першої категорії за його місцем реєстрації, а платником податку другої категорії - за місцем державної реєстрації об'єкту нерухомості, до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

268-1.8. Строки сплати збору

268-1.8.1. Податкове зобов'язання за звітний рік зі збору сплачується платником податку протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами)".

2. Першу та другу частини статті 35-1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242) викласти у такій редакції:

"Фізичні особи та юридичні особи, які відповідно до Податкового кодексу є платниками місцевого збору за операції поводження з відходами, отримують (споживають) послуги з операцій поводження з побутовими відходами за рахунок коштів місцевого бюджету. Інші особи, які є власниками джерел утворення побутових відходів, укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг виконавцю.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на підставі договору з органом місцевого самоврядування за рахунок коштів збору за операції поводження з відходами. Юридична особа визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос