Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно передачи полномочий по распоряжению землями государственной собственности на местный уровень

Проект закона Украины от 24.04.2014 № 4758
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо передачі повноважень із розпорядження землями державної власності на місцевий рівень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до законодавчих актів:

1) У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 8, ст. 61):

а) у статті 36:

у частині третій слова: ",яка відповідно до цієї статті надається безоплатно," виключити;

у частині четвертій слова: ", зазначених у пунктах "а" - "е" частини першої цієї статті, здійснюються безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах "є" - "і" частини першої цієї статті, - за плату, розміри якої встановлюються Кабінетом Міністрів України" виключити;

б) Пункт 2 Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити реченням такого змісту: "У разі смерті власника земельної ділянки заява про державну реєстрацію земельної ділянки може бути подана також його спадкоємцем".

2) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27):

а) пункт "є-1" частини першої статті 15-1 виключити;

б) у статті 122:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів.";

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова: "крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті," виключити;

у частині шостій слова: "крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті" замінити словами: "крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті";

у частині сьомій виключити слова: "крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті", "та за межами населених пунктів для всіх потреб, а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їхній території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки державної власності, які розташовані на території України, але не входять до території жодної адміністративно-територіальної одиниці";

б) у статті 149:

назву статті після слів: "земельних ділянок" доповнити словами: "з постійного користування";

частину другу після слова: "повноважень" доповнити словами: "з розпорядження такими земельними ділянками, визначеними статтею 122 цього Кодексу";

частини третю - дев'яту виключити;

частину десяту після слів: "земельної ділянки" доповнити словами: "з постійного користування".

3) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 5-6, ст. 30):

а) частину шосту статті 3 виключити;

б) у статті 7:

речення третє частини другої виключити;

частини двадцять шосту - двадцять сьому виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), надані рішеннями органів виконавчої влади, повноваження яких з розпорядження земельними ділянками цим Законом передані іншим органам виконавчої влади, зберігають чинність. Рішення про затвердження зазначеної документації, яка на час набрання чинності цим Законом не була затверджена, та про передачу земельних ділянок у власність та користування приймають органи виконавчої влади, визначені у статті 122 Земельного кодексу України.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос