Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства

Проект закона Украины от 17.04.2014 № 4734
Дата рассмотрения: 17.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 48 викласти в такій редакції:

"Стаття 48. Порушення права державної власності на води

Самовільне захоплення водних об'єктів або самовільне здійснення спеціального водокористування, передача орендарем права на оренду водного об'єкта (його частини) іншим суб'єктам господарювання, чи укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на води, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у статті 49:

в абзаці першому слово "лісокористування" замінити словами "користування лісами";

в абзаці другому слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти", а слова "від п'яти до восьми" - словами "від п'ятдесяти до шістдесяти";

3) статті 50, 59 і 591 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ

Самовільна переуступка права користування об'єктами тваринного світу, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на тваринний світ, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів

Забруднення та/або засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, які спричиняють або можуть спричинити їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені на водозборах, розташованих у межах населених пунктів, на землях рекреаційного, оздоровчого призначення, шляхах сполучення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 591. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення

Забруднення та/або засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням установлених правил, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством України, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання - і органу, який видає дозволи на таке скидання, одразу після проведення або в ході проведення такого скидання -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) доповнити Кодекс статтями 592 - 595 такого змісту:

"Стаття 592. Руйнування русел водотоків, незаконне порушення природних умов поверхневого стоку

Руйнування русел річок, струмків та водотоків -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне порушення природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 593. Незаконне скидання зворотних вод

Незаконне створення систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Скидання в поверхневі водні об'єкти зворотних вод, що містять речовини, для яких не встановлені нормативи екологічної безпеки водокористування, без встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання зворотних вод із перевищенням нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання умов індивідуального регламенту скиду з накопичувачів промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 594. Невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій на водних об'єктах

Неповідомлення (приховування) відомостей про аварії на водних об'єктах -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій на водних об'єктах -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 595. Порушення природоохоронного режиму використання прибережних захисних смуг

Порушення режиму використання прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, навколо морських заток і лиманів, озер, водосховищ, ставків та інших водойм, а також пляжних зон -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) статті 60 і 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 60. Порушення правил спеціального водокористування та ведення обліку кількості вод

Недотримання умов дозволу на спеціальне водокористування, порядку видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи або порушення правил спеціального водокористування, самовільне проведення гідротехнічних, днопоглиблювальних робіт, нераціональне використання води (добутої, шахтної, кар'єрної, дренажної або відведеної із забудованої території), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі або подання недостовірних даних про використання води та визначення якості вод, що скидаються, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непроведення або проведення не в повному обсязі лабораторних вимірювань якості зворотних вод та вмісту в них забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти, та якості води водних об'єктів у контрольних створах, ненадання або несвоєчасне надання звіту за результатами контролю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських чи гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації

Пошкодження водогосподарських, гідрометричних споруд чи пристроїв, у тому числі спостережних артезіанських свердловин, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил експлуатації або встановлених режимів роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем, споруд чи пристроїв -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) у статті 62:

абзац перший після слова "Невиконання" доповнити словом "судновласником,";

в абзаці другому слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від тридцяти до сорока";

7) статті 63 і 64 викласти в такій редакції:

"Стаття 63. Незаконне використання лісових ділянок

Порушення строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 64. Порушення встановленого порядку заготівлі та використання лісових ресурсів

Порушення встановленого порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів, заготівля лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невнесення плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) доповнити Кодекс статтею 641 такого змісту:

"Стаття 641. Порушення санітарних правил у лісах

Несвоєчасне виявлення власником лісів або постійним лісокористувачем осередків шкідників із загрозою об'їдання двадцяти п'яти і більше відсотків листя, хвої -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення суцільної санітарної рубки насаджень на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) без погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

9) статтю 65 викласти в такій редакції:

"Стаття 65. Незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників

Незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев'яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

10) в абзаці другому статті 651 слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від сорока до п'ятдесяти", а слова "від семи до дванадцяти" - словами "від п'ятдесяти до шістдесяти";

11) статтю 66 викласти в такій редакції:

"Стаття 66. Знищення або пошкодження лісових культур, підросту та самосіву в лісах

Знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

12) в абзаці другому статті 67 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

13) статтю 68 викласти в такій редакції:

"Стаття 68. Порушення строків лісовідновлення та інших вимог щодо відтворення лісів

Порушення строків лісовідновлення та інших установлених законодавством вимог щодо відтворення лісів, поліпшення їх якісного складу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

14) в абзаці другому статті 69 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

15) у статті 70:

назву та частину першу статті викласти в такій редакції:

"Стаття 70. Порушення правил заготівлі другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань

Порушення правил заготівлі другорядних лісових матеріалів, крім живиці, або побічних лісових користувань під час спеціального використання лісових ресурсів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

16) в абзаці другому статті 71 слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

17) статтю 73 викласти в такій редакції:

"Стаття 73. Засмічення лісів побутовими і промисловими відходами

Засмічення лісів побутовими і промисловими відходами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

18) у статті 74:

у назві та абзаці першому статті слова "землях державного лісового фонду" замінити словами "лісових ділянках";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

19) в абзаці другому статей 75 і 76 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти";

20) у статті 77:

в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від трьох до десяти" - словами "від сорока до п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від сімдесяти до вісімдесяти", а слова "від семи до дванадцяти" - словами "від вісімдесяти до дев'яноста";

21) у статті 771:

в абзаці другому частини першої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від шістдесяти до сімдесяти", а слова "від п'ятдесяти до сімдесяти" - словами "від дев'яноста до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від дев'яноста до ста", а слова "від сімдесяти до ста" - словами "від ста тридцяти до ста сорока";

22) доповнити Кодекс статтею 772 такого змісту:

"Стаття 772. Незаконне використання природних рослинних ресурсів

Самовільне спеціальне використання природних рослинних ресурсів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самовільне проведення інтродукції та акліматизації дикорослих видів рослин -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин особами, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, або закупівля лікарської та технічної сировини дикорослих рослин у юридичних або фізичних осіб, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, -

тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів рослинного світу та знарядь їх добування.";

23) абзац другий частин першої і другої статті 78 викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

24) в абзаці другому статті 781 слова "від п'яти до семи" замінити словами "від сорока до п'ятдесяти";

25) в абзаці другому частин першої і другої статті 79 слова "попередження або" виключити, а слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від сорока до п'ятдесяти";

26) доповнити Кодекс статтею 791 такого змісту:

"Стаття 791. Недотримання вимог державної екологічної експертизи

Недотримання під час реалізації об'єкта екологічної експертизи вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів або забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізація проектів, програм чи провадження діяльності, що може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, без позитивного висновку державної екологічної експертизи -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

27) абзац перший статті 82 після слова "захоронення" доповнити словами "або перевищення лімітів на утворення та розміщення відходів";

28) в абзаці другому статті 821 слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

29) в абзаці другому статті 822 слова "від трьох до п'ятнадцяти" замінити словами "від шістдесяти п'яти до сімдесяти п'яти";

30) в абзаці другому статті 823 слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

31) в абзаці другому статті 824 слова "від двох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

32) в абзаці другому статті 825 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти", а слова "від двох до п'яти" - словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

33) в абзаці другому статті 826 після слів "посадових осіб" доповнити словами ", громадян - суб'єктів підприємницької діяльності", а слова "від двох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

34) в абзаці другому статті 83 слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти", а слова "від семи до десяти" - словами "від сорока до п'ятдесяти";

35) у статті 87:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти", а слова "від п'яти до семи" - словами "від тридцяти до тридцяти п'яти";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до семи" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти";

36) у статті 88:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти", слова "від п'яти до семи" - словами "від тридцяти до тридцяти п'яти", а слова "або без такої" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти", слова "від семи до дванадцяти" - словами "від сорока до п'ятдесяти", а слова "або без такої" виключити;

37) в абзаці другому статті 882 слова "від трьох до семи" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти";

38) у статті 901:

в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від тридцяти п'яти до сорока", а слова "від семи до десяти" - словами "від сорока п'яти до п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від тридцяти п'яти до сорока", а слова "від семи до десяти" - словами "від сорока п'яти до п'ятдесяти";

39) в абзаці другому статті 91 слова "чи без такої" виключити;

40) в абзаці другому статті 911 слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від тридцяти до сорока", а слова "від чотирьох до семи" - словами "від сорока до п'ятдесяти";

41) в абзаці другому статті 913 слова "від двох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п'яти";

42) в абзаці другому статті 914 слова "від трьох до десяти" замінити словами "від сорока до п'ятдесяти";

43) частину першу статті 221 після цифр "512" доповнити словами і цифрами ", частиною третьою статті 772";

44) статтю 239 виключити;

45) статтю 2421 викласти в такій редакції:

"Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 534, 54, 55, 59 - 771, частинами першою, другою статті 772, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 781 - 791 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою та третьою статті 85, статтями 861, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 901 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 911 - 914, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 1885.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, та його органів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

за адміністративні правопорушення, що зазначені у частині першій цієї статті, - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, та визначені ним посадові особи такого органу.";

46) у статті 255:

у пункті 1 частини першої абзац "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів (статті 85, 851, 88, 881, 882, 90 і 91);" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (частина третя статті 772, частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 851, 88, 881, 882, 90, 91 і 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, ліси, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами);";

пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:

"7) громадський інспектор з охорони довкілля (стаття 48, частина перша статті 592, статті 595, 63, 64 - 70, 73, 77, 771, частини перша і друга статті 772, статті 78 і 82, частина перша статті 85, статті 89 (щодо диких тварин), 912 і 153);".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) частину першу статті 245 після слів "чи іншим загальнонебезпечним способом" доповнити словами ", якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля";

2) у статті 246:

в абзаці другому слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від ста п'ятдесяти до двохсот";

доповнити статтю приміткою такого змісту:

"Примітка. Під істотною шкодою у цій статті слід розуміти таку шкоду, розмір якої у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос