Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения условий для ведения хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов архитектуры)

Проект закона Украины от 17.04.2014 № 4733
Дата рассмотрения: 17.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов для ведення господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури)

Верховна Рада України постановляє:

I. В Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст. 246):

1) статтю 9 доповнити частинами четвертою - дев'ятнадцятою:

"Господарська діяльність, пов'язана з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, підлягає ліцензуванню.

Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності. Ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності.

Органом ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, є орган державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган ліцензування здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.

Орган ліцензування разом з відповідною ліцензією оформлює та видає додаток до неї, в якому зазначається перелік робіт, які суб'єкт господарювання має право проводити.

У разі необхідності внесення змін до переліку робіт, які суб'єкт господарювання має право проводити, орган ліцензування приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому для видачі або переоформлення ліцензії. Зміни оформлюються окремим додатком, про що органом ліцензування на ліцензії робиться відмітка у встановленому порядку.

Заява про видачу ліцензії з додатками до неї може надсилатися до органу ліцензування поштою.

До заяви про видачу ліцензії додаються: перелік робіт, які заявник має намір виконувати, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про систему контролю якості виконання робіт, систему охорони праці (за формою, встановленою ліцензійними умовами), висновок спеціалізованої та (або) експертної організації щодо спроможності суб'єкту господарювання виконувати заявлені види робіт.

Орган ліцензування може проводити перевірку достовірності відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, з використанням загальнодержавних реєстрів. У разі виявлення недостовірних відомостей орган ліцензування повертає документи суб'єкту господарювання із вмотивованим повідомленням у письмовому вигляді.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі не пізніше двадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, про що надсилає заявнику повідомлення на поштову або електронну адресу.

Орган ліцензування може зупинити дію ліцензії на підставі:

акта перевірки суб'єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;

акта комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.

Про зупинення дії ліцензії орган ліцензування приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідним організаційно-розпорядчим документом.

Підставою для анулювання ліцензії, крім передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", також є:

акт про повторне протягом року порушення суб'єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків, якщо за висновком комісії така аварія спричинена діями або бездіяльністю ліцензіата.

У разі набрання чинності в установленому порядку рішенням органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує про це органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.

У разі анулювання ліцензії суб'єкт господарської діяльності має право звернутися з письмовою заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, у тому числі у разі анулювання ліцензії за заявою суб'єкта будівельної діяльності.";

2) частини першу - третю статті 17 - виключити;

3) частину другу статті 20 викласти у наступній редакції:

"На території України іноземці та особи без громадянства, які не отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи, визначені статтею 19 цього Закону, та брати участь у розробленні містобудівної документації, здійснювати проектування об'єктів архітектури, розробляти робочу документацію для будівництва лише на підставі договорів з фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат.".

II. В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст. 299):

1) пункт 11 частини першої статті 9 викласти у наступній редакції:

"11) діяльність, пов'язана з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос