Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности служб по делам детей

Проект закона Украины от 16.04.2014 № 4722
Дата рассмотрения: 16.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності служб у справах дітей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законів України такі зміни:

1. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст. 147":

1) частину третю статті 11 викласти у такій редакції:

"Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї компетенції здійснюють районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, служби у справах дітей".

2) доповнити частину другу статті 12 абзацом сьомим такого змісту:

"здійснює функції органу опіки та піклування у порядку, встановленому законом".

3) частину другу статті 32 викласти у такій редакції:

"Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа несуть відповідальність за збереження права на зазначене у частині першій цієї статті житло, а також саме житло у разі, коли в ньому не залишаються проживати на законних підставах інші особи, і повернення такого права та самого житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у належному технічному стані. Витрати, пов'язані із забезпеченням збереження, утримання або приведення такого житла у належний технічний стан проводиться за кошти державного та місцевого бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

4) доповнити статтю 33 частиною шостою такого змісту:

"Надання благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла, відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

2. У статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 6, ст. 35):

1) частину першу доповнити абзацом десятим такого змісту:

"здійснення функцій органу опіки та піклування у встановленому законом порядку".

2) абзац чотирнадцятий частини другої після слів "законних інтересів дітей" доповнити словами "а також складати протоколи про адміністративні правопорушення у визначених законом випадках".

3) доповнити частиною десятою такого змісту:

"Рішення, прийняті службами у справах дітей, з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами".

4) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на чотири тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті за виключенням штатної чисельності окремого підрозділу створеного у складі служби у справах дітей для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування".

5) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"Служби у справах дітей мають права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням".

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст. 170):

1) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління, служби у справах дітей та інші створені радами виконавчі органи".

2) пункт перший частини другої статті 38 викласти у такій редакції:

"1) утворення служби у справах дітей та спостережної комісії, спрямування їх діяльності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос