Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (относительно избрания делегатов съезда)

Проект закона Украины от 16.04.2014 № 4721
Дата рассмотрения: 16.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

І. Внести зміни до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 27, ст. 282):

1. У статті 47:

1) в абзаці другому:

доповнити перше речення словами "на підставі положень цього Закону";

доповнити реченнями такого змісту: "Особи, яких обрано до органів адвокатського самоврядування регіону, можуть брати участь у конференції адвокатів регіону з правом вирішального голосу, тільки у разі обрання їх делегатами конференції у порядку, передбаченому цією статтею. В іншому випадку такі особи беруть участь у конференції адвокатів регіону з правом дорадчого голосу";

2) доповнити абзацом третім такого змісту: "Збори адвокатів, на яких обираються делегати конференції адвокатів регіону, проводяться у районах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а у містах - адміністративних центрах відповідних регіонів, збори адвокатів проводяться у відповідних районах цих міст. Участь у зборах беруть адвокати, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному районі. Рішення про обрання делегатів конференції адвокатів регіону приймаються шляхом таємного голосування. Делегат вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість адвокатів, які взяли участь у зборах";

3) частину шосту викласти у такі редакції: "Конференція адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі. Рішення щодо реалізації повноважень конференції адвокатів регіону, передбачених пунктами 1 - 3, 5 частини п'ятої цієї статті, приймаються шляхом таємного голосування".

2. У статті 54:

1) частину третю викласти у такій редакції: "Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з'їзду адвокатів України, порядок проведення з'їзду адвокатів України встановлюються на підставі положень цього Закону Радою адвокатів України, а у випадку, передбаченому частини четвертої цієї статті, - організаційним бюро з проведення з'їзду адвокатів України. Особи, обрані до складу Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої ревізійної комісії адвокатури, можуть брати участь у з'їзді адвокатів України з правом вирішального голосу з питань, винесених на обговорення з'їзду, тільки у разі обрання їх делегатами з'їзду у порядку, передбаченому статтею 47 цього Закону. В іншому випадку ці особи беруть участь у проведенні з'їзду з правом дорадчого голосу";

2) у другому абзаці частини четвертої слова "не скликає з'їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів" замінити словами "не приймає рішення про скликання з'їзду адвокатів України протягом десяти робочих днів";

3) частину восьму викласти у такій редакції: "З'їзд адвокатів України приймає рішення більшістю голосів делегатів, що беруть участь у роботі з'їзду. Рішення щодо реалізації повноважень, передбачених пунктами 1, 6 частини сьомої цієї статті, приймаються шляхом таємного голосування".

3. Статтю 57 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Рішення органів адвокатського самоврядування, які суперечать законодавству України, виконанню не підлягають".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження делегатів на з'їзд адвокатів України, які обрані за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.

3. Рекомендувати Національній асоціації адвокатів України привести свої акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос