Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной целевой программе импортозамещения

Проект закона Украины от 16.04.2014 № 4718
Дата рассмотрения: 16.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну цільову програму імпортозаміщення

Цей закон спрямований на забезпечення розробки і прийняття державної цільової програми імпортозаміщення, як одного із додаткових заходів по вирівнюванню зовнішньоторгового балансу України.

Стаття 1. Визначення термінів

1. Терміни, які вживаються у цьому законі мають таке значення:

1) імпортозаміщення - процес освоєння та виробництва продукції в Україні, аналогічної або подібної тій, що поставляється із-за кордону;

2) вітчизняна продукція - продукція, що вироблена резидентом України на її території, в якій вартість вітчизняних комплектуючих, сировини та матеріалів складає не менше 50 відсотків собівартості виробу;

3) реєстр програми - перелік продукції і її виробників, які залучені до імпортозаміщення і включені в додаток до програми, який оновлюється два рази на рік;

4) фонд імпортозаміщення - державний бюджетний фонд, який створюється і функціонує на виконання програми імпортозаміщення.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України.

Стаття 2. Порядок розробки і впровадження програми

1) розробку державної цільової програми імпортозаміщення здійснює Кабінет Міністрів України у відповідності до статей 2 та 6 Закону України "Про державні цільові програми" і подає у Верховну Раду України на розгляд і затвердження до початку складання проекту Державного бюджету на наступний рік;

2) додатком до програми є реєстр товаровиробників - резидентів України, які долучаються до імпортозаміщення з визначенням кожному із них конкретного переліку вітчизняної продукції, яка має бути освоєна і запущена в серійний випуск у зазначений строк на заміщення імпортних виробів;

3) додаток до програми оновлюється два рази на рік постановою Кабінету Міністрів України;

4) щорічно в проекті Державного бюджету на наступний рік передбачається виділення коштів державному органу, що здійснює промислову політику на реалізацію заходів визначених програмою імпортозаміщення;

5) після затвердження Державної цільової програми імпортозаміщення Кабінету Міністрів України в законодавчому порядку внести зміни до Податкового кодексу України в частині пільгового оподаткування учасників програми та запровадження їм пільгових інвестиційних податкових кредитів, а також зміни до інших законодавчих актів, пов'язаних з реалізацією програми;

6) відповідальним за введенням в дію і реалізацією програми є орган державної виконавчої влади, що здійснює промислову політику в Україні.

Стаття 3. Фінансування програми, порядок залучення та повернення коштів

1) джерелами фінансування програми є:

- державний бюджет України

- місцеві бюджети

- спеціальна кредитна лінія Національного банку України

- цільовий фонд імпортозаміщення, який створюється в органі державної

виконавчої влади, що здійснює промислову політику в державі і який наповнюється податковими відрахуваннями підприємств - учасників програми

- власні кошти підприємств, що задіяні в програмі імпортозаміщення;

2) фінансування програми з державного і місцевих бюджетів здійснюється за поданням органу виконавчої влади, що здійснює державну промислову політику, та облдержадміністрацій на підставі розрахунків підприємств щодо потреби в коштах на освоєння і випуск продукції по імпортозаміщенню;

3) порядок створення, наповнення і використання спеціальної кредитної лінії імпортозаміщення визначає Національний банк України за поданням Кабінету Міністрів України;

4) положення про цільовий фонд імпортозаміщення розробляє орган виконавчої влади, що здійснює державну промислову політику та подає на затвердження Кабінету Міністрів України;

5) наповнення цільового фонду імпортозаміщення визначено в п'ятому абзаці розділу 1 цієї статті.

Стаття 4. Державні гарантії і пільги виконавцям програми

1) виконавці програми звільняються від проходження дозвільних процедур на виробництво та реалізацію продукції що внесена до реєстру програми імпортозаміщення. Для них дозвільним документом є виписка з реєстру програми, засвідченої органом державної виконавчої влади, який забезпечує реалізацію програми;

2) виконавці програми звільняються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на продукцію, яка занесена до реєстру імпортозаміщення на час її виробництва на протязі 5 років. Замість цих податків сплачується спеціальний збір у розмірі трьох відсотків від обсягу реалізації цієї продукції, який перераховується до цільового фонду імпортозаміщення;

3) державні підприємства, установи і заклади та інші розпорядники бюджетних коштів, а також суб'єкти господарської діяльності, що виконують роботи за державні кошти, не мають права на придбання продукції іноземного походження, якщо така продукція є у затвердженому реєстрі програми;

4) придбання продукції, занесеної до реєстру імпортозаміщення, у вітчизняного виробника здійснюється без проходження тендерних процедур.

Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос