Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно устранения несогласованностей между отдельными положениями Закона)

Проект закона Украины от 23.04.2014 № 4707-2
Дата рассмотрения: 23.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо усунення неузгодженостей між окремими положеннями Закону)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) наступні зміни:

1. статтю 20 - викласти у наступній редакції:

"Стаття 20 Порядок призначення суддів на адміністративні посади

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на три роки із числа суддів цього суду, але не більше строку повноважень судді, та звільняються з посад відповідною радою суддів за пропозиціями зборів суддів відповідного суду.

Суддя, обраний на адміністративну посаду, в порядку, визначеному цією статтею не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням зборів суддів відповідного суду, за пропозицією голови відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного суду.

3. Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.

4. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.

5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, закінчення строку повноважень судді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.".

2. Частину сьому статті 116 викласти в такій редакції:

"7. Збори суддів Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, обирають делегатів на конференції суддів та делегатів на з'їзд суддів України.".

3. Частину восьму статті 116 викласти в такій редакції:

"8. Збори суддів вищого спеціалізованого суду в порядку, встановленому цим Законом, обирають делегатів на конференцію суддів та делегатів на з'їзд суддів України.".

4. Пункт 7 частини другої статті 118 викласти в такій редакції:

"7) обирає делегатів на з'їзд суддів України від суддів місцевих та апеляційних судів;".

5. Частину шосту статті 122 доповнити пунктом сьомим наступного змісту;

"7) за пропозиціями зборів суддів відповідного суду призначають та звільняють з посад голів місцевих судів, їх заступників, голів апеляційних судів, їх заступників, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників".

6. Статтю 125 викласти в такій редакції:

"Стаття 125. Обрання делегатів на з'їзд суддів України

1. Делегати на з'їзд суддів України від суддів місцевих та апеляційних судів обираються конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на з'їзд суддів обираються за принципом один делегат від двадцяти суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється радами суддів відповідних судів.

2. Від кожного вищого спеціалізованого суду на загальних зборах цих судів обирається по три делегата з числа суддів цих судів.

3. Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.

4. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.

5. Делегатами на з'їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, можуть бути присутні на з'їзді суддів України з правом дорадчого голосу.".

Розділ II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Голови судів та їх заступники, секретарі судових палат призначені на посади після набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади України" здійснюють свої повноваження протягом строку, передбаченого цим Законом.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос