Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внесения информации о национальности)

Проект закона Украины от 10.04.2014 № 4684
Дата рассмотрения: 10.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо внесення інформації про національність)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135):

1) в абзаці першому частини третьої статті 144 після слів "її походження" додати слово "національності";

2) доповнити статтею 1471 такого змісту:

"Стаття 1471. Визначення національності дитини

1. Національність дитини визначається за згодою батьків.

2. Спір між батьками щодо національності дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.".

2. Частину першу статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст. 509) викласти в такій редакції:

"1. Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження, національності та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження та національність дитини визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.".

3. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України 2013, N 51, ст. 716 із наступними змінами):

1) частину першу статті 7 доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) національність;";

у зв'язку з чим пункти п'ятий - тринадцятий вважати відповідно пунктами шостим - чотирнадцятим;

2) частину сьому статті 21 доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) національність;";

у зв'язку з чим пункти п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно пунктами шостим - п'ятнадцятим.

4. У Положенні про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст. 545 із наступними змінами):

1) абзац третій пункту 6 після слів "місце народження" доповнити словом "національність,";

2) пункт 6 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Національність визначається за Свідоцтвом про народження або Свідоцтвом про народження батьків, враховуючи побажання громадянина України".

У зв'язку з чим абзаци шість - вісім вважати відповідно абзацами сім - дев'ять.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос