Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении люстрации в Украине

Проект закона Украины от 10.04.2014 № 4678
Дата рассмотрения: 10.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення люстрації в Україні

Цей закон визначає підстави та процедуру проведення люстрації в Україні з метою захисту демократії, прав людини та основоположних свобод.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Люстрація - визначений цим Законом надзвичайний порядок встановлення заборони обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях особам, визначеним цим Законом.

Люстраційна декларація - документ встановленої форми, в якому суб'єкт люстрації повідомляє органу люстрації про наявність або відсутність підстав для застосування щодо нього звільнення та/або заборони обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах, організаціях.

Люстраційний запит - запит, який направляє орган люстрації до правоохоронних органів, органів державної влади й місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності з метою перевірки достовірності інформації, поданої суб'єктом люстрації в люстраційній декларації.

Люстраційний реєстр - державний реєстр громадян України, в якому міститься інформація про проходження процедури люстрації в установленому цим Законом порядку.

Люстрована особа - особа, якій за наслідками люстрації заборонено обіймати посади в об'єктах люстрації та/або яка підлягає звільненню.

Об'єкт люстрації - орган державної влади, в якому створені посади, передбачені статтею 5 цього Закону.

Орган люстрації - утворений в порядку, встановленому цим законом, орган державної влади, уповноважений на проведення люстрації у відповідності з цим Законом.

Персональна справа суб'єкта люстрації - сукупність усіх документів (люстраційна декларація, свідчення осіб, відповіді уповноважених органів на люстраційний запит органу люстрації тощо), зібраних органом люстрації щодо суб'єкта люстрації.

Суб'єкт люстрації - особа, яка обіймає або претендує на зайняття посади або обрання на неї в об'єкті люстрації, та щодо якої проводиться люстрація у відповідності до цього Закону.

Стаття 2. Мета люстрації

Люстрація в Україні проводиться з метою усунення загроз основним правам людини та процесу демократизації в Україні, повернення довіри суспільства до органів державної влади та забезпечення належного виконання ними функцій, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3. Основні принципи люстрації

Проведення люстрації ґрунтується на принципах надзвичайності правових заходів люстрації, верховенства права, законності, гуманізму і соціальної справедливості, повноти, об'єктивності і неупередженості, відкритості та гласності, компетентності і професіоналізму, невідворотності настання визначеної Законом відповідальності у разі порушення вимог Закону.

Люстрація має індивідуальну природу застосування люстраційного законодавства: вина, будучи індивідуальною, а не колективною, повинна бути доведена в кожному окремому випадку.

Надзвичайність правових заходів полягає у тому, що:

1. Чинне законодавство України застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Застосування щодо суб'єкта люстрації процедури люстрації не виключає притягнення його до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

3. Матеріали, зібрані органом люстрації, які вказують на наявність у діянні суб'єкта люстрації складу злочину чи складу адміністративного правопорушення, підлягають дослідженню й оцінці у порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Стаття 4. Об'єкти люстрації

До об'єктів люстрації належать:

- Кабінет Міністрів України;

- Служба безпеки України;

- Генеральна прокуратура України;

- Органи внутрішніх справ;

Стаття 5. Суб'єкти люстрації

До суб'єктів люстрації належать:

- Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів;

- Служби безпеки України та його заступники, керівники структурних підрозділів Служби безпеки України та їх заступники, керівники обласних управлінь Служби безпеки України, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів та їх заступники;

- Генеральний прокурор України та його заступники, керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та їх заступники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя та їх заступники, інші прокурори (на правах обласних), прокурори районів, міжрайонних прокуратур, прокуратур у містах та їх заступники;

- державні службовці органів внутрішніх справ всіх рівнів (на посадах середнього, старшого та вищого начальницького складу першого та чергового присвоєння за результатами атестації тощо);

Порядок люстрації суддів регулюється окремим законом.

Люстрація не застосовується щодо виборних посад, якщо цього не вимагає кандидат на посаду.

Стаття 6. Особи, що підлягають звільненню та щодо яких застосовується тимчасова заборона обіймати посади в об'єктах люстрації

Підлягають звільненню із займаної посади та не можуть бути обрані чи призначені на посади, визначені статтею 5 цього Закону, такі особи:

1) Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та заступникам міністрів у разі прийняття ними одноособово або у складі Уряду України рішень про порушення або обмеження прав та свобод людини та громадянина, гарантованих Конституцією України та міжнародними договорами, щодо учасників масовий акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

2) працівникам правоохоронних органів, які відповідно до протоколів брали участь у затриманні, складанні рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів, щодо учасників масовий акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

3) слідчим органів досудового розслідування, оперативним працівникам, інспекторам, які проводили слідчі та оперативні дії щодо учасників масових акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

4) працівникам органів прокуратури, які здійснювали процесуальне керівництво, вносили подання, погодження, підтримували клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримували державне обвинувачення у суді щодо учасників масових акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

Розділ II
ОРГАН ЛЮСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Орган люстрації

Органом люстрації відповідно до цього Закону є Державна люстраційна комісія України.

Стаття 8. Статус Державної люстраційної комісії України

Державна люстраційна комісія України є органом державної влади зі спеціальним статусом і підзвітна Верховній Раді України.

Державна люстраційна комісія України є незалежним органом та здійснює свою діяльність на постійній основі.

Державна люстраційна комісія України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, відповідні бланки.

Стаття 9. Склад Державної люстраційної комісії України

До складу Державної люстраційної комісії України входять голова, перший заступник, заступник голови, секретар та члени Державної люстраційної комісії України. Кількісний склад Державної люстраційної комісії України становить 15 осіб, з яких десять повинні мати вищу юридичну освіту.

Для здійснення своєї діяльності Державна люстраційна комісія України має апарат, структуру і штатний розпис.

Стаття 10. Порядок формування Державної люстраційної комісії України

Верховна Рада України призначає на посаду та звільняє з посади голову, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України за поданням Президента України.

Подання кандидатів у члени Державної люстраційної комісії України та на посади голови, першого заступника, заступника, секретаря Державної люстраційної комісії України вносить Президент України з числа осіб, які запропоновані громадськими організаціями і відповідають вимогам цього Закону.

Подання про призначення голови, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України розглядає Спеціальна комісія Верховної Ради України, утворена із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад цієї комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп.

Спеціальна комісія Верховної Ради України проводить перевірку осіб, вказаних у поданнях, на відповідність вимогам цього Закону протягом 30 днів з моменту внесення подання.

За результатами проведення перевірки Спеціальна комісія Верховної Ради України приймає рішення про рекомендування або про відмову у рекомендуванні щодо призначення голови, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України.

Рішення про призначення та звільнення з посади голови, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України приймається більшістю від складу Верховної Ради України.

Стаття 11. Вимоги до голови, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України

Головою Державної люстраційної комісії України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має право голосу, проживає в Україні не менше, як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу освіту, дав письмову згоду на призначення в Державну люстраційну комісію України та не має обмежень, установлених цих Законом.

Першим заступником, заступником Голови та секретарем Державної люстраційної комісії України може бути громадянин України, який на день призначення досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні не менше, як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну, дав письмову згоду на призначення в Державну люстраційну комісію України та не має обмежень, установлених цих Законом.

Членом Державної люстраційної комісії України може бути громадянин України, який на день призначення досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, має вищу освіту, проживає в Україні не менше, як десять останніх років, володіє державною мовою, дав письмову згоду на призначення в Державну люстраційну комісію України та не має обмежень, установлених цих Законом.

Стаття 12. Обмеження для членів Державної люстраційної комісії України

1. Не можуть бути призначені на посаду голови, першого заступника, заступника, секретаря та члена Державної люстраційної комісії України особи, які:

1) визнані у встановленому Законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, що були засуджені і відносно яких не знята (погашена) судимість у встановленому Законом порядку;

3) особи, що були засуджені за умисні особливо тяжкі, тяжкі та середньої тяжкості злочини незалежно від зняття (погашення) судимості;

4) притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5) є керівниками політичної партії або членом керівного органу політичної партії та/або керівниками та заступниками місцевого осередку політичних партій;

6) у разі призначення будуть безпосередньо підпорядковані особам, які є їхніми близькими родичами;

7) не можуть виконувати повноваження за станом здоров'я;

8) які є люстрованими особами.

2. На членів Державної люстраційної комісії України поширюється обмеження, передбачені Законом України "Про державну службу".

3. Члени Державної люстраційної комісії України не мають права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників чи підставних осіб, а також займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім наукової, викладацької та творчої роботи).

4. Строк повноважень члена Державної люстраційної комісії України становить 5 років. Одна і та ж особа не може бути членом Державної люстраційної комісії України більше ніж один строк. Член органу люстрації є державним службовцем.

5. Члени Державної люстраційної комісії України не мають права перебувати на державній службі протягом 5 наступних років після звільнення з посади члена Державної люстраційної комісії України.

Стаття 13. Присяга члена Державної люстраційної комісії України

Член Державної люстраційної комісії України перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), урочисто присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Державній люстраційній комісії України додержуватися Конституції України та законів України, чесно і сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки, бути об'єктивним, неупередженим та справедливим у вирішенні питань, що належать до повноважень Державної люстраційної комісії України, та бути вірним Присязі".

Особа, яка склала присягу члена Державної люстраційної комісії України, ставить свій підпис під текстом присяги.

Відмова члена Державної люстраційної комісії України скласти присягу тягне за собою скасування Верховною Радою України рішення про його призначення.

Члену Державної люстраційної комісії України після складення ним присяги видається посвідчення за підписом Голови Верховної Ради України.

Державна люстраційна комісія України є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менше двох третин її складу.

Порушення присяги членом Державної люстраційної комісії України є підставою для його звільнення.

Одночасно із складанням присяги член Державної люстраційної комісії України отримує допуск до державної таємниці в порядку встановленому чинним законодавством.

Стаття 14. Організація діяльності Державної люстраційної комісії України

1. Державна люстраційна комісія України є колегіальним органом. Основною формою роботи Державної люстраційної комісії України є засідання, яке скликає голова комісії, в разі його відсутності - перший заступник або заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступників - секретар Державної люстраційної комісії України.

2. На письмову вимогу третини складу Державної люстраційної комісії України голова Державної люстраційної комісії України зобов'язаний скликати засідання Державної люстраційної комісії України не пізніше двох днів після отримання такої вимоги.

3. Засідання Державної люстраційної комісії України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин її персонального складу.

Стаття 15. Повноваження Державної люстраційної комісії України

1. Державна люстраційна комісія України:

1) організовує та здійснює процедуру люстрації щодо осіб, які обіймають або претендують на посади, визначені статтею 5 цього Закону.

2) створює та забезпечує функціонування сайту Державної люстраційної комісії України;

3) створює та забезпечує функціонування друкованого засобу масової інформації "Люстраційний вісник України";

4) створює та веде Люстраційний реєстр, який в обов'язковому порядку оприлюднюють на офіційному сайті Державної люстраційної комісії України та друкованого засобу масової інформації "Люстраційний вісник України";

5) контролює своєчасне подання суб'єктами люстрації, визначеними пунктом 1 частини 1 цієї статті, люстраційних декларацій та проходження ними процедури люстрації;

6) ухвалює Регламент Державної люстраційної комісії України;

7) видає у випадках, передбачених Законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань проведення люстрації;

8) інформує Верховну Раду України про роботу Державної люстраційної комісії України;

9) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про люстрацію;

10) затверджує зразок люстраційної декларації, зразок довідки про проходження люстрації, а також форми звітів про роботу, проведену Державною люстраційною комісією України;

11) видає рішення за наслідками люстрації;

12) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в Державній люстраційній комісії України;

13) проводить процедуру амністії, щодо люстрованих осіб, у яких закінчився термін люстрації (не більше 5 років), у відповідності до порядку встановленого Державною люстраційною комісією України;

14) виконує інші повноваження, визначені цим Законом.

Стаття 16. Повноваження Голови Державної люстраційної комісії України

1. Голова Державної люстраційної комісії України на виконання повноважень, визначених цим Законом:

1) веде засідання Державної люстраційної комісії України;

2) підписує акти, затверджені Державною люстраційною комісією України;

3) представляє Державну люстраційну комісію України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями;

4) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Державної люстраційної комісії України;

5) забезпечує розробку проекту кошторису Державної люстраційної комісії України на наступний рік;

6) виконує доручення Державної люстраційної комісії України;

7) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом.

Стаття 17. Права, гарантії та обов'язки члена Державної люстраційної комісії України

1. Член Державної люстраційної комісії України має право:

1) безперешкодного доступу до архівів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Доступ до державної або іншої захищеної законом таємниці надається після взяття членом Державної люстраційної комісії України письмового зобов'язання щодо збереження зазначеної таємниці;

2) подавати люстраційні запити та отримувати на них обґрунтовані відповіді від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування;

3) викликати та заслуховувати громадян, які подали заяви про суб'єкта люстрації, а також отримувати у цих громадян письмові пояснення про суб'єкта люстрації;

4) звертатися за допомогою до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, а також правоохоронних органів, які зобов'язані сприяти Державній люстраційній комісії України;

Невиконання законних вимог Державної люстраційної комісії України тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Член Державної люстраційної комісії України зобов'язаний:

1) дотримуватися даної ним Присяги;

2) здійснювати розгляд персональних справ суб'єктів люстрації з дотриманням вимог законності, чесності та порядності;

3) не розголошувати таємницю конфіденційної інформації, що йому стала відома в результаті його діяльності протягом усього часу повноважень та протягом 5 років після звільнення.

Стаття 18. Фінансування Державної люстраційної комісії України

Видатки на утримання Державної люстраційної комісії України здійснюються безпосередньо з Державного бюджету України. Обсяг цих коштів щорічно встановлюється Верховною Радою України і зазначається у Державному бюджеті України окремим рядком.

Розділ III
ПРОЦЕДУРА ЛЮСТРАЦІЇ

Стаття 19. Порядок подання люстраційної декларації до Державної люстраційної комісії України

1. Суб'єкт люстрації, який обіймає посаду, визначену статтею 5 цього Закону, зобов'язаний подати люстраційну декларацію до Державної люстраційної комісії України у 30 денний строк з дня формування складу Державної люстраційної комісії України, у порядку визначеному цим Законом.

2. Суб'єкт люстрації, який претендує на зайняття посади, визначеної статтею 5 цього Закону, зобов'язаний подати люстраційну декларацію до Державної люстраційної комісії України одночасно з поданням документів для прийняття на роботу в об'єкт люстрації, визначений статтею 4 цього Закону, або наданням згоди на роботу в ньому.

3. Суб'єкт люстрації звільняється від обов'язку подати люстраційну декларацію у випадку звільнення за власним бажанням із займаної посади, або відмови обіймати запропоновану посаду.

4. Після отримання люстраційної декларації Державна люстраційна комісія України протягом десяти днів вносить особу до люстраційного реєстру з поміткою "Люстраційна декларація прийнята до розгляду" про що письмово повідомляє цю особу із зазначенням номеру реєстраційного запису.

5. Декларант зобов'язаний письмово повідомляти безпосереднього керівника, про наявність відомостей щодо себе в люстраційному реєстрі та відповідний номер реєстраційного запису.

6. Суб'єкт люстрації зобов'язаний письмово повідомити номер реєстраційного запису з поміткою "Люстраційна декларація прийнята до розгляду" щодо себе в люстраційному реєстрі одночасно з поданням заяви (в тексті заяви) про прийняття особи на роботу.

7. Передумовою для перебування суб'єкта люстрації на посаді є наявність особи в люстраційному реєстрі із поміткою "Люстраційна декларація прийнята до розгляду".

8. Люстраційну декларацію суб'єкт люстрації подає кожного разу при призначенні на посаду, переведення на іншу посаду або обрання на посаду, визначену статтею 5 цього Закону, до об'єкту люстрації, визначеному статтею 4 цього Закону.

Стаття 20. Підготовка персональних справ суб'єктів люстрації до розгляду

Після надходження люстраційної декларації Державна люстраційна комісія України:

1) реєструє люстраційні декларації в установленому законом порядку;

2) формує персональну справу суб'єкта люстрації та визначає доповідача у ній;

3) у п'ятиденний термін оприлюднює відомості про суб'єкта люстрації на офіційному сайті Державної люстраційної комісії України та друкованому виданні "Люстраційний вісник України";

4) у п'ятиденний термін подає люстраційний запит до Служби безпеки України або, за необхідності, до інших правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вищих навчальних закладів будь-якої форми власності щодо достовірності інформації, поданої суб'єктом люстрації в люстраційній декларації і відповідь на які надається протягом 10 днів з дня отримання такого запиту;

5) у п'ятидесятиденний термін з моменту оприлюднення відомостей про суб'єкта люстрації приймає письмові свідчення громадян України щодо визнання суб'єкта люстрації люстрованою особою, оформлені відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

6) у виняткових випадках приймає та направляє до відповідного об'єкта люстрації рішення про відсторонення суб'єкта люстрації від займаної ним посади на строк розгляду персональної справи суб'єкта люстрації.

Суб'єкт люстрації має право на ознайомлення зі своєю персональною справою.

Стаття 21. Розгляд персональної справи суб'єкта люстрації Державною люстраційною комісією України

Персональні справи суб'єктів люстрації розглядаються Державною люстраційною комісією України в закритому режимі з обов'язковим повідомленням суб'єктів люстрації. Суб'єкти люстрації мають право бути присутніми особисто при розгляді своїх персональних справ. Присутність на засіданні Державної люстраційної комісії України громадян, які подали письмові свідчення про суб'єкта люстрації, є обов'язковою. При розгляді персональних справ суб'єктів люстрації може бути присутній Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або його представник.

Державна люстраційна комісія України починає розгляд персональної справи суб'єкта люстрації не пізніше 75 днів з дня надходження його люстраційної декларації.

Розгляд персональної справи суб'єкта люстрації по суті розпочинається з представлення справи доповідачем у справі про зміст люстраційної декларації, письмових відповідей на люстраційні запити, письмових свідчень громадян.

Після доповіді у справі Державна люстраційна комісія України заслуховує пояснення суб'єкта люстрації, заслуховує свідків. Свідка попереджають про відповідальність за надання неправдивих свідчень.

Стаття 22. Ухвалення рішення Державною люстраційною комісією України

1. Після виконання процедури розгляду персональної справи суб'єкта люстрації головуючий засідання Державної люстраційної комісії України ставить на голосування одне з рішень:

про визнання суб'єкта люстрації люстрованою особою;

про визнання суб'єкта люстрації таким, що має право обіймати посаду у відповідному об'єкті люстрації, визначеному у статті 4 цього Закону.

2. Рішення, передбачене частиною 1 цієї статті, ухвалюється на засіданні Державної люстраційної комісії України відкритим голосуванням більшістю голосів від присутнього складу Державної люстраційної комісії України. У разі рівності голосів голос головуючого на засідання є вирішальним.

3. Рішення Державної люстраційної комісії України набирає чинності з моменту його ухвалення. Рішення є публічним і підлягає опублікуванню на офіційному сайті Державної люстраційної комісії України та у друкованому виданні "Люстраційний вісник України".

4. Повний текст рішення, передбаченого частиною 1 статті цієї статті, виготовляється і надсилається до відповідного об'єкта люстрації, визначеного у статті 4 цього Закону, а також передається до відповідного органу державної влади чи направляється на вказану ним адресу не пізніше 5 днів із дня ухвалення зазначеного рішення.

5. Рішення Державної люстраційної комісії України є обов'язковим для виконання всіма особами на всій території України, його виконання гарантується заходами державного примусу.

6. Рішення, дії чи бездіяльність Державної люстраційної комісії України можуть бути оскаржені суб'єктом люстрації або Генеральним прокурором України до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України протягом 30 робочих днів з дня прийняття рішення чи вчинення дії або бездіяльності.

7. Державна люстраційна комісія України не може скасувати своє власне рішення про визнання суб'єкта люстрації люстрованою особою, якщо таке рішення було прийняте.

8. Визнання Державною люстраційною комісією України суб'єкта люстрації люстрованою особою тягне за собою звільнення та/або заборону на обіймання посад, визначених статтею 5 цього Закону, в об'єктах люстрації, визначених статтею 4 цього Закону, строком на п'ять років з моменту ухвалення Державною люстраційною комісією України відповідного рішення.

Звільнення або заборона на обіймання посад, в порядку, визначеному цим Законом, не підпадають під дію Кодексу законів про працю України, окрім дії статті 47 цього Кодексу.

Стаття 23. Відомості про суб'єкта люстрації, які підлягають оприлюдненню

Відомості про суб'єкта люстрації, які підлягають оприлюдненню на сайті Державної люстраційної комісії України та у друкованому органі "Люстраційний вісник України":

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) дата подання люстраційної декларації;

3) посада, яку обіймає;

4) посада, на яку претендує;

5) позначка про результат проходження люстрації (люстровано або не люстровано особу).

Відомості, визначені у частині першій цієї статті включаються до довідки про проходження люстрації.

Стаття 24. Наслідки набуття чинності рішенням Державної люстраційної комісії України

Суб'єкт люстрації щодо якого набуло чинності рішення про визнання суб'єкта люстрації люстрованою особою, вважається звільненим із відповідної посади в об'єкті люстрації, або особою, яка не має права займати посаду чи бути обраною до об'єкта люстрації з дня набуття чинності зазначеним рішенням Державної люстраційної комісії України.

Суб'єкт люстрації щодо якого набуло чинності рішення про визнання суб'єкта люстрації таким, що має право обіймати посаду у відповідному об'єкті люстрації, вважається таким з дня набуття чинності зазначеним рішенням Державної люстраційної комісії України.

Стаття 25. Особливості перевірки для кандидатів у члени Державної люстраційної комісії України

Претенденти на посади в Державну люстраційну комісію України подають люстраційні декларації до Спеціальної комісії Верховної Ради України.

Перевірку для кандидатів на посади в Державну люстраційну комісію України здійснює Спеціальна комісія Верховної Ради України, в порядку, визначеному цим Законом.

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЛЮСТРАЦІЮ

Стаття 26. Відповідальність за прийняття на роботу або незвільнення із займаної посади люстрованої особи

Прийняття на роботу або незвільнення чи інше неусунення із займаної посади люстрованої особи посадовою особою, уповноваженою на ухвалення рішення про обрання, призначення чи затвердження суб'єкта люстрації на посаді в об'єкті люстрації, тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення з одночасним винесенням Державною люстраційною комісією України розпорядження про усунення порушень законодавства про люстрацію в порядку встановленому Законом.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про люстрацію Державна люстраційна комісія України приймає рішення про визнання такої посадової особи люстрованою особою.

Стаття 27. Відповідальність посадових осіб

За ненадання, умисне затримування, надання недостовірної чи неповної інформації на запит Державної люстраційної комісії України, а також неналежне (формальне) оформлення відповіді винні особи несуть відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про люстрацію

Контроль за дотриманням законодавства про люстрацію здійснюють Верховна Рада України, Президент України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З моменту набрання чинності цього Закону:

1) на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України утворюється Спеціальна комісія Верховної Ради України з проведення процедури перевірки для кандидатів у члени Державної люстраційної комісії України;

2) на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України за поданням Президента України утворюється Державна люстраційна комісія України, яка розпочинає свою діяльність з дня призначення у встановленому Законом порядку Голови, першого заступника, заступника, секретаря та членів Державної люстраційної комісії України;

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

- доповнити новою статтею 3511 такого змісту:

"Стаття 3511. Перешкоджання діяльності органів, що здійснюють люстрацію

Невиконання службовою особою законних вимог органу, що здійснює люстрацію, не відповідь на запит, створення штучних перешкод у його роботі, надання недостовірної інформації, -

карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

- доповнити новою статтею 3661 такого змісту:

"Стаття 3661. Неправдиве декларування відомостей у люстраційній декларації

1. Зазначення суб'єктами люстрації завідомо неправдивих відомостей у люстраційній декларації, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років.

Примітка. Суб'єктами люстрації у статті 3661 цього Кодексу є особи, визначені статтею 5 Закону України "Про проведення люстрації в Україні".

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

- доповнити новою статтею 17210 такого змісту:

"Стаття 17210. Порушення порядку подання люстраційної декларації

Неподання або несвоєчасне подання люстраційної декларації, передбаченої Законом України "Про проведення люстрації в Україні", -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- доповнити новою статтею 17211 такого змісту:

"Стаття 17211. Відповідальність за прийняття на роботу або незвільнення із займаної посади люстрованої особи

Прийняття на роботу або не звільнення чи інше не усунення із займаної посади люстрованої особи посадовою особою, уповноваженою на ухвалення рішення про обрання, призначення чи затвердження суб'єкта люстрації на посаді в об'єкті люстрації, -

тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, визначені статтею 5 Закону України "Про проведення люстрації в Україні";

- доповнити частину першу статті 255 пунктом 13 такого змісту:

"13) посадові особи Державної люстраційної комісії України (статті 17210, 17211).";

- у частині другій статті 250, частині другій статті 268 цифру "1729" замінити цифрою "17211".

4. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос