Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования расчетов за энергоносители)

Проект закона Украины от 09.04.2014 № 4671
Дата рассмотрения: 11.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 49 (10.12.2010), ст. 571 з наступними змінами):

у пункті двадцять четвертому частини першої статті 6 після слів "перероблення та захоронення побутових відходів" додати слова "встановлює нормативи розподілу коштів з рахунків із спеціальним режимом використання";

2. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; з наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції:

"поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки підприємств централізованого водопостачання та (або) водовідведення, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення для проведення розрахунків за спожиту електроенергію та інших розрахунків, у тому числі для погашення запозичень отриманих від міжнародних фінансових установ";

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником електроенергії та інших розрахунків у тому числі для погашення запозичень отриманих від міжнародних фінансових установ";

2) частини третю - шосту статті 18-1 виключити;

3) доповнити статтею 19-1 такого змісту:

"Стаття 19-1. Порядок розрахунків за послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення

Оплата послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають підприємства централізованого водопостачання та (або) водовідведення в уповноваженому банку, для проведення розрахунків за спожиту електроенергію та інших розрахунків у тому числі для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ. Оплата споживачами послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення шляхом перерахування на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачами послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання є обов'язковою умовою договору про надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення, укладеного між підприємством централізованого водопостачання та (або) водовідведення та споживачем.

Кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком зарахування та розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Нормативи відрахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як оплата послуг за централізованого водопостачання та (або) водовідведення від усіх категорій споживачів щомісяця розраховуються підприємством централізованого водопостачання та (або) водовідведення та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Нормативи відрахування коштів мають забезпечувати перерахування на поточний рахунок підприємств централізованого водопостачання та (або) водовідведення коштів, необхідних для забезпечення в повному обсязі оплати праці, податків, видатків на обслуговування отриманих кредитів, витрат на виконання аварійних ремонтів.

На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями власника рахунку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню".

3. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; з наступними змінами):

1) абзац п'ятнадцятий частини першої статті 1 виключити;;

2) частину першу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження нормативів розподілу коштів з рахунків із спеціальним режимом використання";

4) статтю 191 після частини четвертої доповнити новими частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Нормативи відрахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів, та нормативи відрахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за вироблену теплову енергію, щомісяця розраховуються теплопостачальною (теплогенеруючою) організацією та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Нормативи відрахування коштів мають забезпечувати перерахування на поточний рахунок теплопостачальної (теплогенеруючої) організації коштів, необхідних для забезпечення в повному обсязі оплати праці, податків, видатків на обслуговування отриманих кредитів, витрат на виконання аварійних ремонтів, витрат на електроенергію в затвердженому тарифі на теплову енергію для відповідної категорії споживачів".

У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами сьомою - восьмою;

5) частини третю - шосту статті 261 виключити;

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

О. Турчинов

Опрос