Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время массовых акций гражданского противостояния, начавшихся 22 февраля 2014 года

Проект закона Украины от 18.04.2014 № 4667-3
Дата рассмотрения: 18.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року 

Стаття 1. З метою збереження територіальної цілісності України, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року, та є:

підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 231, 241, 255, 256, 257, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 270, 2701, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 365, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов'язані з участю у масових акціях громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року та не є особливо тяжкими злочинами;

особами, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних злочинів, передбачених зазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що дії таких осіб пов'язані з участю в масових акціях громадянського протистояння та ці злочини не є особливо тяжкими.

Стаття 2. Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які засуджені за вчинення злочинів, передбачених статтею 1 цього Закону.

Стаття 3. Закрити кримінальні провадження, розпочаті у зв'язку із злочинами, передбаченими статтею 1 цього Закону, в яких жодній особі не повідомлено про підозру.

Стаття 4. Звільнити від адміністративної відповідальності осіб, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року, за вчинення в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності цим Законом включно будь-яких адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, за умови, що ці правопорушення пов'язані з масовими акціями громадянського протистояння, в порядку, визначеному зазначеним Кодексом.

Стаття 5. Виконання цього Закону в частині звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання осіб, зазначених у статтях 1 та 2 цього Закону, покладається на суди, а в частині закриття кримінальних проваджень, зазначених у статті 3 цього Закону, - на органи прокуратури.

Виконання цього Закону в частині звільнення від адміністративної відповідальності осіб, зазначених у статті 4 цього Закону, покладається на суди.

Стаття 6. Застосування положень цього Закону здійснюється:

1) щодо підозрюваних, кримінальні провадження стосовно яких перебувають у провадженні органів досудового розслідування, - судом, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, за клопотанням підозрюваного, його захисника, законного представника або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво відповідними досудовими розслідуваннями; відповідні клопотання подаються без проведення досудового розслідування у повному обсязі;

2) щодо обвинувачених (підсудних), кримінальні провадження стосовно яких здійснюються судом і до набрання чинності цим Законом не розглянуті, а також щодо обвинувачених (підсудних), кримінальні провадження стосовно яких розглянуто, але вироки не набрали законної сили, - судами, що здійснюють відповідні судові провадження, за клопотанням обвинуваченого (підсудного), його захисника, законного представника або прокурора, який здійснює підтримання державного обвинувачення;

3) щодо засуджених - судами, що ухвалили відповідні вироки, за клопотанням засудженого, його захисника, законного представника або прокурора, який здійснював підтримання державного обвинувачення;

4) у рамках кримінальних проваджень, передбачених статтею 3 цього Закону, - прокурором, який здійснює процесуальне керівництво відповідними досудовими розслідуваннями, без проведення досудового розслідування у повному обсязі.

Стаття 7. Питання про застосування цього Закону суд вирішує в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання осіб, яким було належним чином повідомлено про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Стаття 8. Положення Закону України "Про застосування амністії в Україні", Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть застосовуватися під час виконання цього Закону в частині, що йому не суперечить.

Стаття 9. Заборонити збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних осіб, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року, які були отримані у зв'язку з участю цих осіб у акціях громадянського протистояння. Ці персональні дані підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

Стаття 10. Посадові та службові особи за невиконання цього Закону протягом одного місяця з дати набрання чинності цим Законом підлягають обов'язковому притягненню до відповідальності у порядку, визначеному законами України.

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконуючому обов'язки Генерального прокурора України невідкладно, але не пізніше наступного дня за днем введення в дію цього Закону, дати доручення прокурорам нижчого рівня, які здійснюють процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями, внести клопотання до судів, у межах територіальної юрисдикції яких здійснюється досудове розслідування, про звільнення від кримінальної відповідальності, а також від покарання осіб, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, а також вчиняти процесуальні дії та приймати процесуальні рішення щодо закриття кримінальних проваджень, передбачених статтею 3 цього Закону.

Прокурорам невідкладно, з наступного дня за днем введення в дію цього Закону, внести клопотання до судів, у межах територіальної юрисдикції яких здійснюється досудове розслідування, про звільнення від кримінальної відповідальності, а також від покарання осіб, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, а також вчиняти процесуальні дії та приймати процесуальні рішення щодо закриття кримінальних проваджень, передбачених статтею 3 цього Закону.

Судам невідкладно, але не пізніше наступного дня з дня надходження клопотання підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, його захисника, законного представника, особи, щодо якої застосовано адміністративне стягнення, або прокурора про звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також від покарання осіб, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, здійснювати його розгляд.

2. Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняються дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб за їх участь у масових акціях громадянського протистояння, які розпочалися 22 лютого 2014 року і тривали до дня набрання чинності цим Законом.

3. Установити, що дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини, визначені у статті 1 цього Закону, за умови, що ці дії пов'язані з участю у масових акціях громадянського протистояння, особи не здійснили нових злочинів та добровільно припинили протиправні діяння (а саме: добровільно здали державним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, захоплену військову техніку і звільнили всі незаконно зайняті або захоплені будівлі, у тому числі будівлі та приміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів, транспорту та зв'язку, військові частини, вулиці, площі та інші громадські місця) не пізніше трьох днів з дня набрання чинності цим Законом.

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення виконуючого обов'язки Генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій громадянського протистояння сукупності дій, визначених у пункті 3 цього розділу.

5. Якщо до закінчення строку, передбаченого пунктом 3 цього розділу, публікація на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення виконуючого обов'язки Генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій громадянського протистояння сукупності дій, передбачених цим пунктом, не була здійснена, цей Закон втрачає чинність з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос