Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно Моторного (транспортного) страхового бюро Украины)

Проект закона Украины от 09.04.2014 № 4665
Дата рассмотрения: 09.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст. 1) такі зміни і доповнення:

1) пункт 39.1 статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту:

"МТСБУ є об'єктом державного нагляду, який здійснюється Уповноваженим органом у порядку та в обсягах, визначених законодавством України щодо саморегулівних організацій.";

2) у статті 43:

у пунктах 43.2.2., 43.3 та 43.4 слова "Координаційною радою МТСБУ" замінити словами "Уповноваженим органом";

абзац третій пункту 43.5. викласти в такій редакції:

"Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед президією МТСБУ та Уповноваженим органом.";

пункт 43.6. викласти в такій редакції:

"43.6. Нагляд за використанням коштів централізованих страхових резервних фондів та цільового фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснює Президія МТСБУ та Уповноважений орган".";

3) у пункті 431.3 статті 43 слова "Координаційною радою МТСБУ" замінити словами "Уповноваженим органом";

4) у пункті 44.1 статті 44 слова "Координаційна рада МТСБУ" виключити;

5) у статті 45:

пункт 45.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Загальні збори членів МТСБУ скликаються також на вимогу страховиків-членів МТСБУ, обсяг відрахувань яких до централізованих страхових резервних фондів за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів, становить більше 20 відсотків.

У разі, якщо на вимогу членів МТСБУ Загальні збори членів МТСБУ не скликані Президією МТСБУ, члени МТСБУ, що вимагали проведення Загальних зборів, мають право самостійно скликати Загальні збори членів МТСБУ.

Організаційне забезпечення скликання Загальних зборів членів МТСБУ здійснюється Дирекцією МТСБУ.";

у пункті 45.3 слова "Координаційною радою МТСБУ" замінити словами "Уповноваженим органом";

пункт 45.5 викласти в такій редакції:

"45.5. Рішення з питань, передбачених пунктами "а", "б", "в" і "д" пункту 45.4 цієї статті, вважається прийнятим, якщо таке рішення підтримано двома третинами голосів, що володіють присутні на загальних зборах члени МТСБУ. Рішення з інших питань, віднесених до компетенції загальних зборів членів МТСБУ, приймаються простою більшістю голосів, якими володіють присутні на загальних зборах члени МТСБУ.";

пункт 45.6 викласти в такій редакції:

"45.6. Порядок розподілу голосів між страховиками визначається Статутом МТСБУ.";

6) статтю 46 виключити;

7) у статті 47:

у пункті 47.1 слова "та Координаційної ради МТСБУ" виключити;

пункт 47.2 викласти в такій редакції:

"47.2. Президія складається з семи страховиків - членів МТСБУ, які обираються загальними зборами членів МТСБУ у порядку, визначеному Статутом МТСБУ.";

у абзаці а) пункту 47.4 слова "і Координаційної ради" виключити;

абзац в) пункту 47.4 викласти в такій редакції:

"в) призначення генерального директора та інших членів дирекції МТСБУ;"

у абзаці г) пункту 47.4 слова "Координаційною радою МТСБУ" замінити словами "Уповноваженим органом";

пункт 47.5 викласти в такій редакції:

"47.5. Засідання президії скликаються президентом не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання президії скликається у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії.";

8) у статті 48:

у пункті 48.1 слова "за погодженням з Координаційною радою МТСБУ" виключити;

пункт 48.2 викласти в такій редакції:

"48.2. Генеральний директор може бути у будь-який час відкликаний із своєї посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків президією у разі невідповідності його дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів МТСБУ, президії МТСБУ.";

2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос