Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей регулирования отношений в сфере электроэнергетики на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь

Проект закона Украины от 08.04.2014 № 4662
Дата рассмотрения: 08.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) у статті 1:

після абзацу двадцять п'ятого додати новий абзац такого змісту:

"тимчасово окупована територія - територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.";

2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Норми цього Закону щодо зобов'язань Оптового ринку електричної енергії України та енергопостачальників з купівлі електричної енергії у енергогенеруючих компаній не застосовуються щодо купівлі електричної енергії, яка виробляється такими енергогенеруючими компаніями на об'єктах електроенергетики, які розташовані на тимчасово окупованій території.";

3) доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Регулювання відносин в електроенергетиці на тимчасово окупованій території

Регулювання правових, економічних та організаційних засад діяльності в електроенергетиці, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону щодо тимчасово окупованої території.

З метою збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України на тимчасово окупованій території норми цього Закону, інших законодавчих актів, щодо регулювання відносин між суб'єктами електроенергетики та споживачами, які розташовані на тимчасово окупованій території застосовуються із врахуванням таких особливостей:

Оптовий ринок електричної енергії України не закуповує електричну енергію, що вироблена на тимчасово окупованій території;

виробники електричної енергії, які розташовані на тимчасово окупованій території, реалізовують на договірних засадах за вільними цінами всю вироблену ними електричну енергію споживачам електричної енергії, постачальникам електричної енергії, та/або іншим суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території;

купівля електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України для подальшого продажу на тимчасово окупованій території здійснюється виключно суб'єктами електроенергетики, які мають ліцензію з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та ліцензію з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території;

суб'єкти електроенергетики, які мають ліцензію з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та ліцензію з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території:

купують необхідний обсяг електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною, яка визначається згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України;

реалізують всю закуплену ними електричну енергію за договірними цінами, споживачам електричної енергії, які розташовані на території здійснення ліцензійної діяльності та/або іншим суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території;

здійснюють розрахунки з оптовим постачальником електричної енергії за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електричну енергію з поточних рахунків, у строки, встановлені відповідним Договором з оптовим постачальником електричної енергії;

оплата за електричну енергію споживачами та/або іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території, які купують електричну енергію у суб'єктів електроенергетики, які мають ліцензію з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та ліцензію з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території здійснюється національній або іноземній валюті на поточні рахунки таких суб'єктів електроенергетики;

суб'єкт електроенергетики, який має ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами забезпечує:

передачу електричної енергії, закупленої суб'єктами електроенергетики, які мають ліцензію з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та ліцензію з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території, в Оптовому ринку електричної енергії України магістральними електричними мережами на тимчасово окуповану територію;

окремий облік проданої електричної енергії (сальдо перетоків електричної енергії) в точках поставки електричної енергії на тимчасово окуповану територію.

Регулювання правових, економічних та організаційних засад діяльності в електроенергетиці, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону щодо тимчасово окупованої території.".

2. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33 (20.08.2010), ст. 471 із наступними змінами):

частину четверту статті 2 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"1)1 юридичними особами, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

3. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 17, ст. 148 із наступними змінами):

частину першу статті 4 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) товарів, робіт та послуг за умови що замовник є суб'єктом електроенергетики, який провадить діяльність з виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

4. У Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17 (27.04.93), ст. 184 із наступними змінами):

підпункт "г" пункту 4 статті 5 викласти в редакції:

"г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком:

отримання суб'єктами природних монополій та суміжних ринків, що здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги;

розрахунків суб'єктів природних монополій та суміжних ринків, що здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, в іноземній валюті за товари, роботи, послуги на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Особливості здійснення грошових розрахунків в іноземній валюті на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь встановлює Національний банк України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

не нараховувати дотації (компенсація втрат) внаслідок постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів за фіксованими тарифами, які постачаються суб'єктами електроенергетики, які мають ліцензії з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;

не здійснювати повернення недорахованих сум дотацій (компенсацій втрат) внаслідок постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів суб'єктам електроенергетики, які мають ліцензії з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;

не встановлювати для споживачів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь єдині тарифи на електричну енергію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2005 року N 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам";

за зверненням суб'єктів електроенергетики, які мають ліцензії з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, і здійснюють зазначену діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, протягом 10 календарних днів встановити тарифи на передачу та постачання електричної енергії шляхом застосування стимулюючого регулювання згідно з діючими нормативними документами.

4. Кабінету Міністрів України:

1) прийняти нормативно правові акти на виконання цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

4) забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

5. Національному банку України розробити нормативно-правові акти щодо визначення особливостей здійснення грошових розрахунків в національній та іноземній валюті за електричну енергію та здійснення грошових розрахунків в іноземній валюті на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос