Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых положений

Проект закона Украины от 08.04.2014 № 4653
Дата рассмотрения: 08.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення деяких положень

Верховна Рада України постановляє:

I. До Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, стаття 88) внести такі зміни:

1. пункт 11 частини 2 статті 42 викласти в наступній редакції:

"застосовувати без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних (слідчих) дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала), яка надається підозрюваному, обвинуваченому, захиснику перед початком проведення процесуальної (слідчої) дії, або не пізніше наступного дня після її проведення";

2. частину 2 статті 96 виключити;

3. частину 4 статті 147 виключити;

4. частину 1 статті 153 після слів "спеціальним правом" доповнити словами "в межах строку досудового розслідування";

5. частину 1 статті 158 після слів "відсторонення від посади" доповнити словами "в межах строку досудового розслідування";

6. частину першу статті 194 доповнити пунктом чотири наступного змісту: "обґрунтованість затримання особи, якщо таке затримання відбулося без ухвали слідчого судді";

7. частину 6 статті 194 після слів "може бути продовжений" доповнити словами "в межах строку досудового розслідування";

8. частину 3 статті 200 після слів "обвинуваченому" доповнити словами "та їх захиснику";

9. пункт 3 частини 3 статті 201 після слів "надіслана" доповнити словом "(надана)";

10. частину 5 статті 206 після слів "клопотання слідчого, прокурора" доповнити словами "про застосування запобіжного заходу";

11. статтю 206 доповнити частиною десять наступного змісту:

"Слідчий суддя зобов'язаний невідкладно перевірити обґрунтованість (законність) затримання особи на будь-якій стадії кримінального провадження, якщо таку перевірку вимагає провести затримана особа або її захисник. У разі встановлення слідчим суддею необґрунтованості затримання особи слідчий суддя виносить ухвалу про негайне звільнення затриманої особи, а у випадку коли особу вже звільнено за рішенням слідчого, прокурора - ухвалу про визнання затримання особи незаконним, копія якої надсилається органу, який здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 Кримінального кодексу України (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою) для вчинення процесуальних дій, передбачених ст. 214 цього Кодексу";

12. статтю 220 викласти в наступній редакції:

"1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних (слідчих) дій слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше одного дня з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

2. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання не пізніше наступного дня з моменту його розгляду. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй рекомендованим поштовим відправленням";

13. частину 2 статті 224 доповнити реченнями наступного змісту:

"За заявою особи, яка допитується, мінімальна тривалість перерви має складати пів години. Під час перерви особа, яка допитується у якості свідка або потерпілого, має право залишати місце органу, де проводиться допит";

14. у частині 8 статті 224 слова "професійна таємниця захисника" замінити на словосполучення "адвокатська таємниця";

15. частину 3 статті 236 доповнити реченням наступного змісту:

"Перед початком виконання ухвали слідчого судді на вимогу понятих (понятого) слідчий, прокурор, залучені ними спеціалісти зобов'язані надати для огляду (продемонструвати) вміст карманів, портфелів, сумок тощо, з якими вони планують зайти до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку";

16. Статтю 236 доповнити частиною дев'ять наступного змісту:

"9. Протокол обшуку складається у двох примірниках, один з яких вручається особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а в разі її відсутності - іншій присутній особі. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні один примірник протоколу має бути залишений на видному місці у житлі чи іншому володінні особи";

17. частину 1 статті 253 викласти в наступній редакції:

"Осіб, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваного, його захисника прокурор або за його дорученням слідчим зобов'язані письмово повідомити про таке обмеження";

18. частину 2 статті 284 доповнити пунктом три наступного змісту:

"3) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою";

19. пункт 5 частини 2 статті 291 після слів "які прокурор вважає встановленими" доповнити словами "з посиланням на докази, якими доведена кожна обставина кримінального правопорушення";

20. пункт 1 частини 1 статті 303 після слів "володільцем тимчасово вилученого майна" доповнити словами "або його представником";

21. частину 3 статті 307 виключити;

22. у частині 1 статті 308 після слів "прокурору вищого рівня" доповнити словами "або слідчому судді";

23. у частині 2 статті 308 після слів "прокурор вищого рівня" доповнити словами "або слідчий суддя";

24. у статті 309:

Частину першу викласти в наступній редакції: "Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді";

Частини другу, третю виключити;

25. в частині 3 статті 392 слова "у випадках, передбачених цим Кодексом" виключити;

26. назву статті 482 викласти в наступній редакції:

"Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, проведення обшуку, затримання і обрання запобіжного заходу";

27. статтю 482 доповнити частиною п'ять наступного змісту:

"5. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2 - 4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії";

28. частину 1 статті 533 викласти в наступній редакції:

"1. Вирок, ухвала суду, ухвала слідчого судді, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України".

II. Прикінцеві положення

1.Цей закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос