Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 07.04.2014 № 4647
Дата рассмотрения: 07.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 виключити.

2. Підпункт "в" підпункту 153.3.5 пункту 153.3 статті 153 виключити.

3. Пункт 197.22 статті 197 викласти у такій редакції:

"197.22. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00".

4. У підпункті 263.9.1 пункту 263.9 статті 263 слова та цифри

"нафта:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

39,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

18,00

конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

42,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

18,00"

замінити словами та цифрами:

"нафта, конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

21,00"

5. У розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 5:

у пункті 1:

в абзаці шостому цифри та слово "31 серпня" замінити цифрами та словом "30 червня";

в абзаці сьомому цифру та слово "1 вересня " замінити цифрою та словом "1 липня";

у підрозділі 10:

пункт 4 виключити;

у пункті 16:

у підпункті 1.5 слова "на спеціальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів," виключити;

підпункти 1.6 - 1.8 виключити.

II. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У частині вісімнадцятій статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 46, ст. 345):

"абзаци третій - четвертий замінити абзацами такого змісту:

0 відсотків - з 1 січня 2014 року до 30 червня 2014 року;

15 відсотків - з 1 липня 2014 року до 31 грудня 2014 року;

20 відсотків - з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року;".

2. У Законі України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні":

у пункті 1 розділу IV "Прикінцеві положення"

в абзаці четвертому цифру та слово "1 вересня" замінити цифрою та словом "1 липня";

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 1 та 2 розділу I щодо скасування звільнення від оподаткування для інститутів спільного інвестування, які набирають чинності з 1 липня 2014 року;

пункту 3 розділу I щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" природного газу, які набирають чинності з 1 травня 2014 року;

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос