Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования расчетов за энергоносители)

Проект закона Украины от 07.04.2014 № 4644
Дата рассмотрения: 07.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення розрахунків за енергоносії)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., N 49, ст. 571; 2011 р., N 10, ст. 63; 2012 р., N 7, ст. 53) пункт 3 частини першої статті 1 після слів "захоронення побутових відходів" доповнити словами ", а також тарифи на послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб'єктів, які є виконавцями цих послуг".

2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., N 47, ст. 514; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2011 р. N 4231-VI та від 23 лютого 2012 р. N 4434-VI):

пункт 4 частини першої статті 7 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем))";

пункт 1 частини першої статті 13 слова "централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення" замінити словами "централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)";

статтю 19 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту;

"4. Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг централізованого постачання гарячої води для об'єктів всіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

5. Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об'єктів всіх форм власності є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:

"7. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, є договором приєднання.".

частину першу статті 27 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем))";

у статті 29:

частину першу та другу після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем))";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53) підпункт 2 пункту "а" статті 28 після слів "захоронення побутових відходів," доповнити словами "послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),".

4. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 22, ст. 210, N 36, ст. 418, N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"гарантований постачальник - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу";";

"поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу (далі - рахунки із спеціальним режимом використання) - рахунки теплопостачальної організації, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником;";

"уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу;";

2) доповнити Закон статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Порядок розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником

Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні організації в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов'язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії.

Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок:

гарантованого постачальника;

теплогенеруючої організації;

теплопостачальної організації;

теплотранспортуючої організації.

Цим порядком також визначається механізм перерахування коштів такими організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу.

На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.".

5. У статті 18 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 2, ст. 6):

1) частину сьому після слова "Споживачі" доповнити словами ", крім теплогенеруючих організацій,";

2) доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Теплогенеруючі організації, що купують природний газ у гарантованого постачальника для виробництва теплової енергії, оплачують вартість спожитого природного газу з урахуванням особливостей, визначених у статті 191 Закону України "Про теплопостачання".".

6. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 171:

1) частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на обсяги відпуску до Оптового ринку електричної енергії України за виключенням обсягів споживання електричної енергії на власні та господарські потреби виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)";

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об'єктах електроенергетики, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання".

2) частину десяту викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об'єктів, введених в експлуатацію

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 30.06.2014

з 01.07.2014 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 31.12.2019

з 01.01.2020 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт

1,20

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт

1,40

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 КВт

2,10

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт

-

1,20

1,20

1,08

0,96

0,84

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 КВт, але не більше 2000 КВт

-

1,40

1,40

1,26

1,12

0,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 КВт та більше

-

2,10

2,10

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,30

2,07

1,84

1,61

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

2,30

2,07

1,84

1,61

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики

4,80

3,50

2,10

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт

4,60

3,60

2,10

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт

4,40

3,70

2,10

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт

-

3,70

2,10

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

1,20

2,00

2,00

1,80

1,60

1,40

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями

1,20

1,60

1,60

1,44

1,28

1,12

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

1,20

1,20

1,20

1,08

0,96

0,84

";

3) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

"Закупівля електричної енергії для власних та господарських потреб виробником електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) здійснюється виключно у енергопостачальників, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, за тарифом у розмірі еквівалентному "зеленому" тарифу встановленому для такого виробника національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

2. У статті 172 частини шосту, сьому, восьму виключити.

3. У статті 173 частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків.

Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос