Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы (относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины и другими законами законодательства о политических партиях)

Проект закона Украины от 31.03.2014 № 4606
Дата рассмотрения: 31.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів (щодо приведення у відповідність із Конституцією України та іншими законами законодавства про політичні партії)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про політичні партії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст. 118) такі зміни:

1. у частині третій статті 5 слова "Верховний Суд" замінити словами "Вищий адміністративний суд";

2. пункт 6 частини третьої статті 6 викласти в такій редакції: "державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування";

3. частину шосту статті 6 після слів "на будь-яких виборних посадах в політичній партії" доповнити словами "в тому числі - почесних.";

4. частину першу статті 10 викласти в такій редакції: "Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин адміністративно-територіальних одиниць, вказаних у частині другій статті 133 Конституції України.";

5. частину шосту статті 11 викласти в такій редакції: "Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх територіальних організацій у більшості адміністративно-територіальних одиниць, вказаних у частині другій статті 133 Конституції України.";

6. статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту: "Політичні партії, за виборчими списками яких обрані народні депутати України, мають право рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у разі невходження такого народного депутата України до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції припинити його повноваження.Вищий керівний орган відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про припинення повноважень народного депутата України у разі невходження такого народного депутата України до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції відкритим голосуванням більшістю голосів членів такого вищого керівного органу. Належним чином підписане і завірене рішення невідкладно направляється в апарат Верховної Ради України та Центральній виборчій комісії України.";

7. статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту: "Члени політичної партії, що заборонена, протягом п'яти років з дня набуття чинності рішенням про заборону політичної партії не можуть займати посад в органах державної влади та місцевого самоврядування, перебувати на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також не можуть бути зареєстровані кандидатами на всіх видах виборів.";

8. у статті 24 слова "Верховного Суду" в обох випадках замінити словами "Вищого адміністративного суду".

II. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 26, ст. 273) такі зміни:

1. частину другу статті 15 доповнити пунктом 6 такого змісту: "протягом останніх п'яти років була членом партії, яка заборонена у встановленому законом порядку.".

III. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175) такі зміни:

1. статтю 5 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Особи, які протягом останніх п'яти років була членом партії, яка заборонена у встановленому законом порядку, не мають права на службу в органах місцевого самоврядування.".

IV. Внести до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133) такі зміни:

1. частину третю статті 59 викласти в такій редакції: "Народний депутат, обраний за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, який не увійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, є позафракційним";

2. статтю 59 доповнити частиною сьомою такого змісту: "У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення, яке оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України".

V. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 17) такі зміни:

1. у статті 4 пункти 5, 6 виключити та доповнити пунктами 5, 6 та 7 у наступній редакції: "5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції; 7) його смерті";

2. у частині першій статті 5 цифри "1 - 5" замінити цифрами "1, 4, 7";

3. частину другу статті 5 викласти в такій редакції: "Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пункту 5 статті 4 цього Закону приймається за рішенням суду за зверненням Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України або Заступника Голови Верховної Ради України або Центральної виборчої комісії України";

4. частину третю статті 5 вважати частиною п'ятою статті 5;

5. доповнити статтю 5 частиною третьою такого змісту: "У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть";

6. доповнити статтю 5 частиною четвертою такого змісту: "Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пункту 6 статті 4 цього Закону приймається за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України".

VI. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

О. Турчинов

Опрос