Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с реорганизацией органов доходов и сборов

Проект закона Украины от 27.03.2014 № 4589
Дата рассмотрения: 27.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з реорганізацією органів доходів і зборів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова "службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання" замінити словами "посадовими особами митних органів, органів державної податкової служби, яким присвоєно спеціальні звання";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 43-1 слова "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання" замінити словами "посадових осіб митних органів, органів державної податкової служби, яким присвоєно спеціальні звання";

3) у пункті 3 частини першої статті 232 слова "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання" замінити словами "посадових осіб митних органів, органів державної податкової служби, яким присвоєно спеціальні звання";

4) у частині другій статті 259 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 1633:

у назві слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби";

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби", а цифри "20.1.24, 20.1.30, 20.1.31" замінити цифрами "20.1.20, 20.1.24";

2) назву та абзац перший частини першої статті 188-23 викласти в такій редакції:

"Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом, -";

2) у статті 234-2 слова "порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1)," виключити;

3) у статті 244-2 після слів "загальнообов'язкове державне пенсійне страхування," доповнити словами: "про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,"

4) у тексті Кодексу слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "органи державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі, а слова "митниці" замінити словом "митних органів" у відповідному відмінку.

3. У частині першій статті 116 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "державних податкових інспекцій" замінити словами "місцевих органів державної податкової служби".

4. У пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів".

5. У пункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N3-4, ст. 27) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "орган державної податкової служби".

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) у частині другій статті 250 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби та митні органи";

2) у тексті Кодексу слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

7. У тексті Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

8. У частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) слова "державних податкових інспекцій". замінити словами "місцевих органів державної податкової служби".

9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) у статті 183-3:

у назві слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби";|

у частині першій:

слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби";

в абзаці другому частини восьмої слова "органу доходів і зборів" замінити словами "органу державної податкової служби";

2) у частині третій статті 258 слова "державних податкових інспекцій" замінити словами "місцевих органів державної податкової служби".

10. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 48-49, ст. 536):

1) у пункт 31 частини першої статті 1 слова "прикордонній службі" замінити словами "митній та прикордонній службі", а слова "органах доходів і зборів" виключити;

2) у частині четвертій статті 70 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

3) у тексті Кодексу слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

11. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-13, ст. 88):

1) у частині першій статті 41 слова "податкового і митного законодавства" замінити словами "податкового законодавства, законодавства з питань державної митної справи";

2) у статті 246:

в абзаці п'ятому частини п'ятої слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи ";

в першому реченні частини шостої слова "податкового і митного законодавства" замінити словами "податкового законодавства, законодавства з питань державної митної справи".

12. У пунктах 4 і 5 частини другої статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416; 2013 р., N 51, ст. 716; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку.

13. У статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N2, ст.5; 2003 р., N27, ст.209; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи".

14. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) абзац сьомий частині першій статті 5 замінити двома абзацами такого змісту:

"органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції;

митних органів - оперативними підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою";

У зв'язку з цим абзаци абзаци восьмий - дев'ятий вважати абзацами дев'ятим - десятим;

2) у частині четвертій статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкової міліції, митних органів";

3) у статті 8:

у пункті 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

у частині шостій слова "оперативним підрозділам органів доходів і зборів" замінити словами "оперативним підрозділам податкової міліції, оперативним підрозділам органу державної митної служби";

5) у статті 9:

у частині першій слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів" замінити словами "оперативного підрозділу податкової міліції, оперативного підрозділу митного органу";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

у частині третій слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів" замінити словами "оперативного підрозділу податкової міліції, оперативного підрозділу митного органу";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

6) у статті 9-1:

у частині другій слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" замінити словами "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи", а слова "уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів" виключити;

у частині третій слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".

15. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2012 р., N 43, ст. 555; 2013 р., N 30, ст. 340; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) в абзаці другому пункту "а" частини другої статті 5 слова "та органів доходів і зборів" замінити словами "і митних органів";

2) в абзаці п'ятому частини першої статті 12 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "органу державної податкової служби".

16. У тексті Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органу доходів і зборів" замінити словами "органу державної податкової служби".

17. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 45, ст. 357; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 17 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово "органів доходів і зборів" замінити словами "митних".

18. В абзаці п'ятому пункту 2 частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст.324; 2009 р., N 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами. "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

19. В абзаці шостому частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 29, ст. 272, N 44, ст. 458; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "правоохоронних органів і органів доходів і зборів" замінити словами "правоохоронних і митних органів".

20. У тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

21. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53; 2011 р., N 33, ст. 326; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині шостій статті 18 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

2) у частині третій статті 41 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи ";

3) у назві і тексті статті 93 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи".

22. У частині другій статті 15 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 2004 р., N 11, ст. 140; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

23. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 7 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби";

2) у пункті 5 частини п'ятої статті 11 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

24. У частині другій статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 167; 2011 р., N 33, ст. 326; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами".

25. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 із наступними змінами):

1) у підпункті "в" пункті 3 статті 5 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Органи державної податкової служби, митні органи";

2) у пункті 1 статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

3) у статті 18:

у пункті 1 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби, митні органи";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Органи державної податкової служби";

підпункти "в" - "д" виключити;

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Митні органи зобов'язані:

а) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;

б) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями;

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди";

4) в абзаці третьому пункту 1 статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".

26. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 33, ст. 436; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 8:

у частині сьомій слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби";

2) доповнити частиною дванадцятою наступного змісту:

"Нотаріус на письмовий запит органу Пенсійного фонду України надає інформацію про нотаріально посвідчені договори, яка необхідна виключно для встановлення додержання законодавства про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.";

3 у частині п'ятій статті 24 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби";

4 у частині п'ятій статті 44 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

27. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 із наступними змінами):

1) у пункті 1 частини першої статті 2 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби, митні органи";

2) у пункті "а" статті 14 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби, митних органів".

28. Абзац другий частини другої статті 17 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби, митних органів".

29. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135; 2007 р., N 44, ст. 510; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині п'ятій статті 4 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Органи державної податкової служби";

2) у частині третій статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

30. У тексті Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N10, ст.89; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики" у відповідному відмінку, а слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

31. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2007 р., N 10, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині першій статті 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у частині третій статті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

3) у частині першій статті 7 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи".

32. У статті 12-1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

33. У статті 35 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 30, ст. 398; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"органи державної податкової служби";

у частині п'ятій слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Органи державної податкової служби".

34. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 6, ст. 50; 2014 р., N 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року N 5518-VI та Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) абзац четвертий пункту 7 статті 3 викласти в такій редакції:

"Порядок передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на базі технології, розробленої Національним банком України";

2) у статтях 7 та 8 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у статті 11 слова "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, формування та реалізації державної податкової і митної політики" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної політики, державної фінансової політики";

4) у частині другій статті 12 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

5) у частинах другій та п'ятій статті 13 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) у пункті 7 розділу II "Прикінцеві положення" слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

7) у тексті Закону слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "органи державної податкової служби" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N46, ст. 345; 2007 р., N 4, ст. 32; 2010 р., N 30, ст. 398; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586; 2014 р., N 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) в абзаці тридцять другому статті 1, частині сьомій статті 2 та частині шостій і сьомій статті 8 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

2) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

36. У частині четвертій статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби та митні органи".

37. У статті 15 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби та митні органи".

38. У пункті 37-10 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року N 5518-VI та Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

39. У підпункті 2 пункту "б" частини першої статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів".

40. У статтях 44, 45, 49 та 50 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

41. У частині другій статті 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121 із наступними змінами);

слова "здійснюють органи доходів і зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом" замінити словами "здійснює Пенсійний фонд України відповідно до законодавства";

42. У пункті 13 статті 7 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

43. У Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) в абзаці одинадцятому розділу III слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби та митних органів";

2) у статті 6 розділу VI:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби та митних органів";

в абзаці другому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

44. У статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

45. У частині третій статті 24 та абзаці п'ятому частини другої статті 25 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку.

46. У Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416; 2014 р., N 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині четвертій статті 2:

в абзаці другому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митного органу";

в абзаці третьому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "органу державної податкової служби";

2) у статті 3:

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "орган доходів і зборів - митницю" замінити словами "митні органи", а слова "державну податкову інспекцію" - словами "органи державної податкової служби";

в абзаці другому слово "митниці" замінити словами "митні органи", а слова "органи доходів і зборів" - словами "органи державної податкової служби";

в абзаці третьому слова "Державні податкові інспекції" замінити словами "Органи державної податкової служби", а слово "митниці" - словом "митні органи";

у частині п'ятій слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Органи державної податкової служби".

47. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65 із наступними змінами):

1) у пункті 2 частини четвертої статті 27 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

2) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики у відповідному відмінку".

48. У тексті Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики" у відповідному відмінку, слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах - словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

49. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 12-13, ст. 80 із наступними змінами):

1) пункт 2 частини четвертої статті 27 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

2) у тесті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики" у відповідному відмінку.

50. У пункті 10 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N20-21, ст. 291; 2014 р., N 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби".

51. У частині другій статті 35 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N22-23, ст.198; 2013 р., N46, ст.640; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

52. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині першій статті 3 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби";

2) у частині третій статті 8 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби";

3) у частині третій статті 65 слова "органах доходів і зборів" замінити словами "органах державної податкової служби".

53. В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2011 р., N 34, ст. 343; 2014 р., N 1, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "орган державної податкової служби".

54. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159; 2011 р., N 33, ст. 326; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині другій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у статті 21:

у частині першій слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митному органу";

у частині другій слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";

3) у частині першій статті 22 та частині першій статті 28 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами".

55. У статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку.

56. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині другій статті 4 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами і органами державної податкової служби";

2) у частині п'ятій статті 6, статтях 8 та 9 слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;

3) у статті 11;

у частині другій слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби";

у частині третій слова "Органами доходів і зборів" замінити словами "Митними органами".

57. У статті 4 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у частині другій слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами".

58. У частині четвертій статті 19 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами".

59. В абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2009 р., N 24, ст. 298; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року N 5067-VI та від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби".

60. У частині п'ятій статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

61. У пункті 4 частини першої та частині дванадцятій статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30 із наступними змінами) слова "органам державної податкової служби" замінити словами "органам доходів і зборів".

62. У статті 45 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи".

63. У пункті 2 частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N14, ст.71; 2011 р., N 2-3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

64. У статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5502-VI та Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині одинадцятій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у частині тринадцятій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

65. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N23, ст.18; 2005 р., N 34, ст. 437; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI та Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби та митних органів".

66. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "органом державної податкової служби";

2) у частині другій статті 13-1 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

67. В абзаці третьому пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2013 р., N 37, ст. 488; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року N 5518-VI та від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику"

68. У статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2011 р., N 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині другій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у другому реченні частини п'ятої слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби".

69. У частинах другій і третій статті 26 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку.

70. В абзаці другому частини п'ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2010 р., N 46, ст. 539; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органам доходів і зборів" замінити словами "органам державної податкової служби".

71. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432; 2014 р., N 2-3, ст. 41; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, шляхом" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у частині шостій статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

72. У частині третій статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2009 р., N 27, ст. 350; 2013 р., N 50, ст. 697; 2014 р., N 6-7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII та від 6 грудня 2012 року N 5518-VI) слова "митниці" замінити словами "митного органу".

73. У Законі України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47; 2013 р.,  N 2, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 18 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";

2) у статті 24 слова "органах доходів і зборів" замінити словами "органах державної податкової служби".

74. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженій Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 17, ст. 140; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у статті 14 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, здійснює митний контроль" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) в абзаці п'ятому статті 32 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митного органу";

3) у статті 52 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

4) у статті 58 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

75. У частині другій статті 21 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи".

76. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст.180; 2014 р., N 5, ст. 62 із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

абзац тринадцятий замітити двома абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

77. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2010 р., N 6, ст. 46; 2013 р., N 48, ст. 682; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині першій статті 20:

у пункті 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у тексті Закону слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку.

78. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі, а слова "доходів і зборів" замінити словами "державної податкової служби".

79. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

у статті 21:

абзац п'ятий частини першої викласти в такій редакції:

"органів державної податкової служби";

у частині другій слова "орган доходів і зборів" замінити словами "орган державної податкової служби";

статтю 44 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення.

Видача пенсійного посвідчення здійснюється безоплатно.

Порядок видачі та зразок пенсійного посвідчення затверджуються правлінням Пенсійного фонду України.";

частину п'ятнадцяту статті 106 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Фінансові санкції та адміністративні стягнення за неподання, несвоєчасне подання фізичними особами-підприємцями за себе звітності та відомостей, передбачених цим Законом, не застосовуються.";

у підпункті 1 пункту 2 розділу XV:

у абзаці четвертому після слова "Підприємства" доповнити словом ", установи";

у абзацах четвертому та п'ятому після слів "на будівництві шахт та рудників" доповнити словами ", в металургії та/або на відкритих гірничих роботах";

80. В абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47; 2009 р., N 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

81. У частині другій статті 38 та пункті 9 частини першої статті 39 Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2012 р., N19-20, ст. 176; 2013 р., N 48, ст. 682; із змінами, Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

82. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192; із змінами, Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити.словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

83. В абзаці третьому статті 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 363; 2006 р., N 2-3, ст. 35; 2014 р., N 6-7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

84. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014 р., N 6-7, ст.8 0; із змінами, внесеними законами України від 6 грудня 2012 року N 5518-VI та від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби";

2) у підпункті 13.5.3 пункту 13.5 статті 13 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби".

85. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби".

86. У статті 24 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити

словами "митні органи" у відповідному відмінку.

87. У частині шостій статті 15 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби".

88. У частині п'ятій статті 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2011 р., N 33, ст. 327; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби".

89. У частині другій статті 3 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2013 р, N 48, ст. 482; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

90. В абзаці четвертому частини першої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 23, ст. 160; 2013, N 26, ст. 264; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

91. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) у статті 11:

в абзаці восьмому частини п'ятої слова "органами доходів і зборів" замінити словами "органами державної податкової служби";

у частині одинадцятій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) в абзаці першому частини другої статті 12 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

92. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 194; 2007 р., N 3, ст. 20; 2012 р., N 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині п'ятій статті 9 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";

2) у частині сорок четвертій статті 16 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "державної податкової служби";

3) у частині четвертій статті 17 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

4) у частині четвертій статті 23 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";

5) у першому реченні частини другої статті 37 слова "органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служб" замінити словами "державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних".

93. У частині другій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами) слова "контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства" замінити словами "валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

94. Пункт 2 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 15, ст. 193; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N406-VII) викласти в такій редакції:

"2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток B) є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики

Пенсійний фонд України".

95. У частині другій статті 3 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N38, ст.536; 2011 р., N28, ст.253; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

96. В абзаці одинадцятому статті 10 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст.755; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митного органу".

97. У Законі України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "керівником митного органу";

2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "керівником митного органу";

3) в абзаці четвертому частини шостої статті 6 слова "з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "з центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "керівником митного органу";

5) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

98. У частині другій статті 43 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491; 2013 р., N 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку.

99. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 3-1 виключити;

у пункті шостому слова "органів доходів і зборів" виключити;

пункт сьомий викласти в такій редакції:

"7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) - орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр та виконувати інші функції, передбачені законом;";

2) у статті 4:

в абзаці другому пункту 1 частини першої слова ", представництва, відділення" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони:

отримують пенсію за віком, у тому числі призначену до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

досягли віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

3) у статті 5:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи) - з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.";

в абзаці другому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "Пенсійним фондом";

в абзаці сьомому слова "органами доходів і зборів" замінити словами "Пенсійним фондом";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного внеску - фізичних осіб здійснюється також у разі смерті фізичної особи, оголошення особи померлою - на підставі свідоцтва про смерть (витягу з Державного реєстру актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою - на підставі рішення суду.";

у частині другій слова "органом доходів і зборів" замінити словами "Пенсійним фондом";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в порядку, встановленому Пенсійним фондом, безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.";

4) у статті 6:

у частині першій:

у пункті 1 слова "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у пункті 2 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

у пункті 3 слова "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції" замінити словами "Пенсійного фонду та його територіальних органів";

у пункті 4 слова "органу доходів і зборів та Пенсійного фонду" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у частині другій:

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3) допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, до проведення перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - за наявності направлення на перевірку та/або наказу про перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;

4) подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду за місцем обліку платника єдиного внеску у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення;";

у пункті 5 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у пункті 11 слова "в органі доходів і зборів" замінити словами "у територіальному органі Пенсійного фонду";

5) у статті 8:

частину другу доповнити новим реченням такого змісту: "Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається виключно цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.";

в абзаці першому частини двадцять восьмої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" виключити;

6) у статті 9:

у частині третій слова "органами доходів і зборів" та "органів доходів і зборів" замінити словами "територіальними органами Пенсійного фонду" та "територіальних органів Пенсійного фонду" відповідно;

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "територіальних органів Пенсійного фонду";

в абзаці другому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

в абзаці третьому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру здійснюються у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіальному органу Пенсійного фонду";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

в абзаці третьому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у частині восьмій:

в абзаці другому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду";

в абзаці п'ятому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у частині десятій:

у пункті 1 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

у пункті 3 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

у частині чотирнадцятій слова "органом доходів і зборів" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду";

7) у статті 10:

у частині третій:

в абзаці першому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду" та слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити словами "Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

в абзаці другому слова "Орган доходів і зборів" замінити словами "Територіальний орган Пенсійного фонду";

в абзаці третьому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом України та" замінити словами "Пенсійним фондом України за погодженням з";

в абзаці першому частини сьомої слова "Орган доходів і зборів" замінити словами "Територіальний орган Пенсійного фонду";

в абзаці першому пункту 2 частини восьмої слова "органом доходів і зборів" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду";

в абзаці третьому частини дев'ятої слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

8) у статті 11:

у частині першій:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування страхових коштів здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із зазначеними фондами та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

у пункті 1 слова "Пенсійного фонду" виключити;

9) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗБОРОМ ТА ВЕДЕННЯМ ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ"

10) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Завдання та функції Пенсійного фонду

1. Завданнями Пенсійного фонду є забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску, ведення Державного реєстру.

2. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує та спільно з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;

2) забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;

4) встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

5) формує та веде Державний реєстр, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;

6) готує звітність, передбачену цим Законом;

7) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

8) узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску і подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, пропозиції щодо його вдосконалення;

9) надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

10) укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України;

11) здійснює інші функції, передбачені законодавством.";

11) статтю 12-1 виключити;

12) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів

"1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання Пенсійним фондом функцій, передбачених цим законом;

2) проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, - позапланову перевірку у платників єдиного внеску бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру та для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Планові та позапланові перевірки проводяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Планові та позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду за місцезнаходженням платника єдиного внеску, а в разі відсутності у платника єдиного внеску приміщення така перевірка може бути проведена в приміщенні органу Пенсійного фонду.

Порядок взаємодії податкових органів і органів Пенсійного фонду під час організації та проведення планових перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців та інших платників єдиного внеску усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців та інших платників єдиного внеску копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;

5) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх невиконання у місячний строк, а також у разі необхідності виправлення недостовірних відомостей за рішенням суду у випадках ліквідації платника без визначення його правонаступника або смерті фізичної особи, - вносити відповідні зміни до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

6) звертатися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство платника єдиного внеску;

7) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

8) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;

9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

10) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

11) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.";

13) статтю 13-1 виключити;

14) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Обов'язки Пенсійного фонду та його територіальних органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з Державного реєстру фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) щомісяця подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування звіти про надходження сум єдиного внеску та фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону. Форма звіту та строки його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням із фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати річний звіт про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за минулий рік;

5) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

6) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до Державного реєстру;

7) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до Державного реєстру;

8) до 1 червня року, що настає за звітним, складати прогноз надходжень страхових коштів на наступний бюджетній рік;

9) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі;

10) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки;

11) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску.";

15) статтю 14-1 виключити;

16) доповнити розділ статтею 15 такого змісту:

"Стаття 15. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску

1. Державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду щодо збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та контролю за сплатою здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державну фінансову політику.

2. Рішення органів, уповноважених здійснювати державний нагляд, є обов'язковими для виконання. Рішення органів державного нагляду можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3. У разі якщо Пенсійний фонд прийняв рішення з порушенням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску або не виконує вимог законодавства, відповідний орган державного нагляду встановлює факт порушення і визначає строк для його усунення.

Якщо протягом такого строку Пенсійний фонд не усуне порушення, незаконне рішення скасовується органом державного нагляду, а посадові особи, винні в порушенні, притягаються до відповідальності згідно із законом.

4. Пенсійний фонд зобов'язаний надавати органам державного нагляду документи та інформацію для здійснення ними функцій з державного нагляду.

5. За ініціативою органів державного нагляду може призначатися аудиторська перевірка діяльності Пенсійного фонду із забезпечення збору та обліку єдиного внеску. Фінансування проведення такої перевірки здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.";

17) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:

"3. Ведення Державного реєстру здійснюється на підставі положення про Державний реєстр, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

18) у статті 17:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Між Пенсійним фондом, що веде Державний реєстр та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику, здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.".

У зв'язку з цим частини третю-шосту вважати відповідно частинами четвертою-сьомою;

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та" виключити;

у частині сьомій слова "доступу до" виключити;

19) у частині першій статті 18:

в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та" виключити;

в абзаці сьомому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику";

абзац дванадцятий доповнити словами "та у випадках, передбачених цим Законом";

20) у статті 19:

абзац другий частини першої виключити;

пункт перший частини другої викласти в такій редакції:

"1) код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та установ України (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Відомості про осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають у паспорті відмітку або відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків, обліковуються в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;";

частину третю виключити;

21) абзац другий частини першої статті 20 виключити;

22) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Пенсійний фонд забезпечує захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства.

Посадові особи органів, яким надається інформація з Державного реєстру, несуть згідно із законами України відповідальність за її використання не за призначенням та за недодержання вимог, встановлених законом.";

23) назву розділу VI викласти в такій редакції:

"Розділ VI. ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБІР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

24) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Повноваження фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

1. На виконання своїх повноважень фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право:

1) безоплатно отримувати від Пенсійного фонду відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей;

2) безоплатно отримувати інформацію з Державного реєстру в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язані:

1) своєчасно надавати Пенсійному фонду відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів, та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;

2) у порядку, встановленому положенням про рух коштів, повертати на рахунок Пенсійного фонду, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми розподілених страхових коштів, що помилково сплачені платником та підлягають поверненню.

3. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійний фонд здійснюють обмін інформацією також в інших випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається Пенсійним фондом спільно з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

25) у статті 24:

у частині першій слова "взяття на облік в органі доходів і зборів як платників єдиного внеску" замінити словами "взяття на облік в органі Пенсійного фонду як платників єдиного внеску", а слова "взяття на облік яких в органі доходів і зборів здійснюється на підставі" замінити словами "взяття на облік яких у Пенсійному фонді здійснюється на підставі";

у частині другій:

в абзаці першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "правлінням Пенсійного фонду";

в абзаці другому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

26) у статті 25:

у частині першій слова "органами доходів і зборів та" виключити;

у частині другій слова "страхових внесків платники єдиного внеску зобов'язані самостійно обчислити ці внески" замінити словами "єдиного внеску платники зобов'язані самостійно обчислити ці суми внеску";

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.";

в абзацах четвертому - шостому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.";

в абзацах восьмому - десятому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

у частині п'ятій слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

частину сьому після слів "зобов'язання із сплати єдиного внеску" доповнити словами "(майна, на яке може бути звернуто стягнення)";

частину восьму доповнити новими абзацами такого змісту:

"Списання недоїмки, сум нарахованих фінансових санкцій фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою, недієздатної або безвісно відсутньої особи здійснюється у разі недостатності майна такої фізичної особи (успадкованого майна) для забезпечення погашення боргу такої фізичної особи.

У разі скасування судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або прийняття рішення про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка визнавалася недієздатною, грошове зобов'язання такої фізичної особи відновлюється в частині сум боргу, списаних відповідно до цієї статті. Фінансові санкції у такому разі не сплачуються за період з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною до дня набрання законної сили рішеннями про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи рішення про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Орган доходів і зборів" замінити словами "Територіальний орган Пенсійного фонду";

у пункті третьому слова "органом доходів і зборів" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду";

доповнити пунктом четвертим такого змісту:

"4) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, територіальним органом Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";

у частині дванадцятій:

в абзаці першому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

у пункті 1 слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

в абзаці другому частини тринадцятої слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

у частині чотирнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа територіального органу Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску.";

в абзаці другому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Оскарження рішення територіального органу Пенсійного фонду про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом Пенсійного фонду вищого рівня або судом рішення у справі.";

в абзаці четвертому слова "органу доходів і зборів" виключити;

у частині п'ятнадцятій:

в абзаці першому слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду";

в абзаці другому слова "орган доходів і зборів" замінити словами "територіальний орган Пенсійного фонду";

доповнити частинами вісімнадцятою та дев'ятнадцятою такого змісту:

"18. Від імені Пенсійного фонду розглядати справи про правопорушення, застосовувати фінансові санкції на підставі документів, що свідчать про вчинення правопорушення, мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах та їх заступники.

19. Порядок оформлення та передачі до органів Пенсійного фонду матеріалів перевірок, проведених податковими органами, та порядок обміну інформацією з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, спільно з Пенсійним фондом.";

27) у частині третій статті 26:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та" виключити;

в абзаці другому слова "доходів і зборів" замінити словами "Пенсійного фонду";

28) у розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 1 слова і цифри "1 січня 2014 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2016 року.";

в абзаці другому пункту 3 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

100. У тексті Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

101. У частині п'ятій статті 13 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145; 2014, N 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів".

102. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст .404; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у підпункті "е" пункту 1 частини першої статті 4 слова "доходів і зборів" замінити словами "митних органів, органів державної податкової служби";

2) у частині третій статті 12 слова "орган доходів і зборів" замінити словами "орган державної податкової служби";

3) в абзаці другому пункту 3 примітки додатка слова "орган доходів і зборів" замінити словами "орган державної податкової служби".

103. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

104. В абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 179; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів".

105. У тексті Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

106. У частині третій статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органах доходів і зборів" замінити словами "органах державної податкової служби".

107. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) у частині другій статті 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики";

2) у тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

108. В абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органу доходів і зборів" замінити словами "органу державної податкової служби".

109. У пункті 7 частини першої статті 2 Закону України "Про правила етичної поведінки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N14, ст.94; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів, органів державної податкової служби".

110. У тексті статті 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 19-20, ст. 187; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики", а слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку.

111. У тексті Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 22, ст. 212; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної політики".

112. У пункті 18 частини другої статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

113. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 31, ст. 369; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органів державної податкової служби".

114. У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України "Про аграрні розписки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 50, ст. 695; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "органи державної податкової служби".

115. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113):

1) у частині четвертій статті 7 слова "центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики";

2) у статті 10 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Органи державної податкової служби", а слова "ревізії та" виключити.

116. У частині третій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця після двох місяців з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з реорганізацією органів доходів і зборів".

2. Процедури адміністрування єдиного внеску, які здійснюють органи Пенсійного фонду України, встановлені цим Законом, поширюються на періоди до набрання чинності цим Законом.

3. Договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, укладені з органами доходів і зборів, підлягають передачі органам Пенсійного фонду України та подальшому виконанню без переукладання.

4. Органи доходів і зборів на день набрання чинності цим Законом передають органам Пенсійного фонду України реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом, оригінали звітів платників про нарахування єдиного внеску, копії виписок про надходження коштів з рахунків, відкритих для сплати єдиного внеску та відомості про передані для примусового стягнення документи, а також результати проведених перевірок.

5. Органи Пенсійного фонду України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом проводять інвентаризацію Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, обліку сум нарахованих платежів та сплачених коштів, з виключенням з реєстру страхувальників Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про яких відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Виконавчі документи органів доходів і зборів про стягнення сум єдиного внеску та фінансових санкцій, нарахованих за їх несплату (несвоєчасну сплату) по яких не завершено провадження, підлягають відкликанню, а у випадках, передбачених законом, - заміні сторони у виконавчому провадженні.

Органи доходів і зборів завершують розпочаті процедури адміністрування єдиного внеску у частині узгодження результатів перевірок та оскарження застосованих фінансових санкцій (крім зазначених у абзаці першому цього пункту), про що повідомляють органи Пенсійного фонду для здійснення обліку сум, що підлягають сплаті.

7. Установити, що суми єдиного внеску, які надійшли на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах.

Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами доходів і зборів відповідним органам Пенсійного фонду України, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.

8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос