Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с реформированием органов доходов и сборов

Проект закона Украины от 27.03.2014 № 4588
Дата рассмотрения: 27.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з реформуванням органів доходів і зборів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)" та слова "і платників єдиного внеску" виключити.

2. У підпункті 14.1.243 пункту 14.1 статті 14 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

3. У пункті 191.1 статті 191:

1) у підпункті 191.1.2 слова "та платниками єдиного внеску" виключити;

2) у підпункті 191.1.7 слова "осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем" виключити;

3) у підпункті 191.1.8 слова "та платників єдиного внеску " виключити;

4) підпункт 191.1.12 виключити;

5) підпункт 191.1.18 виключити;

6) у підпункті 191.1.22 слова "сум єдиного внеску та інших" виключити;

7) у підпункті 191.1.23 слова "митного і" виключити;

8) у підпункті 191.1.24 слова "недоїмки із сплати єдиного внеску" виключити;

9) у підпункті 191.1.25 слова "форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів" виключити;

10) у підпункті 191.1.26 слова "Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "цим Кодексом";

11) у підпункті 191.1.27 слова "зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей" виключити;

12) у підпункті 191.1.28 слова ", законодавства з питань сплати єдиного внеску та" виключити;

13) у підпункті 191.1.29 слова "і митної" виключити;

14) у підпункті 191.1.31 слова "законодавства з питань сплати єдиного внеску," виключити;

15) у підпункті 191.1.32 слова "податковій і митній сферах" замінити словами "податковій сфері";

16) у підпункті 191.1.36 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

4. У пункті 20.1 статті 20:

1) у підпункті 20.1.7 слова ", платників єдиного внеску" виключити;

2) у підпункті 20.1.8 слова "та платників єдиного внеску" виключити;

3) у підпункті 20.1.19 слова "стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску;" виключити;

4) у підпункті 20.1.31 слова "єдиного внеску," виключити;

5) у підпункті 20.1.32 слова "єдиного внеску," виключити;

6) у підпункті 20.1.42 слова "і митного" виключити.

5. У статті 39:

1) у підпункті 39.1.3. пункту 39.1., підпунктах 39.2.1.2., 39.2.1.3., 39.2.2.1., 39.2.2.12. пункту 39.2., підпункті 39.3.1.5. пункту 39.3., абзаці першому підпункту 39.4.2., підпункті 39.4.3., абзаці першому підпункту 39.4.4., підпунктах 39.4.5., 39.4.6. пункту 39.4., абзаці першому і другому підпункту 39.5.1., підпунктах 39.5.2.2., 39.5.2.3., 39.5.2.4., 39.5.2.10., 39.5.2.12., 39.5.2.15., 39.5.2.19., 39.5.2.24., 39.5.3.1., 39.5.3.3., 39.5.3.4., 39.5.3.5., 39.5.5.1., 39.5.5.2., абзаці першому, другому реченні абзацу другого підпункту 39.5.5.4., підпунктах 39.5.5.5., 39.5.5.7. пункту 3.5., пункті 39.6. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

2) у абзаці другому підпункту 39.4.2., абзаці другому підпункту 39.4.4. пункту 39.4., абзаці третьому підпункту 39.5.1., абзаці першому підпункту 39.5.2.18., четвертому реченні абзацу другого підпункту 39.5.5.4., підпункті 39.5.5.10. пункту 39.5. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

6. У статті 41:

1) пункт 41.1. викласти в такій редакції:

"41.1. Контролюючими органами є:

41.1.1. податкові органи - щодо податків і зборів, єдиного внеску, які сплачуються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2. цього пункту, а також щодо законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. Податкові органи реалізують державну податкову політику. У складі податкових органів діють підрозділи податкової міліції;

41.1.2. митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до законодавства сплачуються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони;";

2) у пункті 41.2. слово "контролюючі" замінити словом "податкові", а слова "та недоїмки зі сплати єдиного внеску" виключити;

3) пункт 41.3. викласти в такій редакції:

"41.3. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між контролюючими органами визначається цим Кодексом, Митним кодексом та іншими нормативно-правовими актами".

7. У підпунктах 49.41., 49.17., статті 49 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

8. У пункті 52.6. статті 52 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".

9. Пункт 55.2. статті 55 викласти в такій редакції:

"55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для податкових органів, які йому підпорядковуються;

податкові органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів".

10. У статті 56:

1) в абзаці третьому пункту 56.3. слова "до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "відповідно до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

2) у пункті 56.10. і підпункті 56.17.3. пункту 56.17. слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

3) у пункті 56.20. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

11. Статтю 59 доповнити новим пунктом 59.2. такого змісту:

"59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов'язання платників податків, не є податковим органом, такий контролюючий орган надсилає відповідному податковому органу подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру, на підставі якого податковий орган надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.".

12. Статтю 60 доповнити новим пунктом 60.7. такого змісту:

"60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному податковому органу подання, зазначене у пункті 59.2. статті 59 цього Кодексу, зобов'язаний подати такому податковому органу інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання. Зазначена інформація надається у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику".

13. У статті 63:

1) у пунктах 63.3., 63.13. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

2) в абзацах другому і третьому пункту 63.6., пунктах 63.9., 63.10. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

14. У статті 64:

1) у пунктах 64.1., 64.5. абзаці першому пункту 64.7. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику";.

2) в абзацах третьому, четвертому, п'ятому, та сьомому пункту 64.7. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

15. У статті 70:

1) у пунктах 70.1. та 70.8. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

2) у пунктах 70.5., абзацах третьому і четвертому пункту 70.9. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

16. Пункт 73.2. статті 73 доповнити новим підпунктом 73.2.4. такого змісту:

"73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 71.1.2.6. підпункту 72.1.2. пункту 72.1. статті 72 цього Кодексу, надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у строк, визначений наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, але не рідше ніж кожні 60 календарних днів".

17. У пункті 74.1. статті 74 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

18. У пункті 77.2. статті 77 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

19. У статті 100:

1) пункт 100.9. викласти в такій редакції:

"Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, приймається керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику".

2) у пунктах 100.10. та 100.13. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

20. У статті 103:

1) у пункті 103.6. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

2) у пункті 103.9. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

21. У підпункті 153.8.4. пункту 153.8. статті 153:

1) в абзацах другому та четвертому слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику";.

2) в абзаці третьому слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

22. У пункті 157.14. статті 157:

1) у першому реченні:

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику";

слова "та вирішує" замінити словами ", а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";

2) у другому реченні слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

23. У пункті 166.5. статті 166 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

24. У статті 183:

1) у пункті 183.12. та абзаці першому пункту 183.13. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";.

2) у підпункті 183.13.2. пункту 183.13. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

25. В абзаці четвертому пункту 201.10. статті 201 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

26. У статті 220:

1) пункт 220.2. викласти у редакції:

"220.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.";

2) у пунктах 220.4., 220.6.-220.10. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

3) у пункті 220.5. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

27. У пункті 227.2. статті 227., пункті 239.5. статті 239, підпункті 263.6.2. пункту 263.2. і підпункті 263.13.2. пункту 263.13. статті 263, пункті 289.3. статті 289, пунктах 299.2. і 299.13. статті 299, пункті 5 підрозділу 5 розділу XX, абзаці дванадцятому підпункту 1.6 пункту 15, підпункті 3 пункту 21 підрозділу 10 розділу XX слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

28. Пункт 321.2. статті 321 викласти в такій редакції:

"321.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку".

29. У пункті 341.1. статті 341. слова "та митної" і "митного" виключити.

30. У статті 342:

1) у пункті 342.1.:

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

слова "та Митному кодексі України" виключити;

2) у пункті 342.6. слова "та Митним кодексом України" виключити;

3) у пункті 342.7. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

31. У статті 343:

1) у пункті 343.1. слова "та митної справи" замінити словом "служби";

2) у пункті 343.4. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

32. В абзаці другому пункту 349.1. статті 349 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику"

33. У підпункті 350.1.12. пункту 50.1. статті 350 слова "митній та бюджетній сферах" замінити словами "бюджетній сфері".

34. У пунктах 353.2., 353.3. і 353.5. статті 353 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику".

35. У пункті 354.6. статті 354 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками державних податкових служб" замінити словами "реалізує державну податкову політику, та керівниками податкових органів".

36. У тексті Кодексу, крім статей 39, 49, 56, 63, 64, 70, 74, 77, 100, 103, пункту 153.8. статті 153, пункту 157.14. статті 157, пункту 166.5. статті 166, пунктів 183.12. і 183.13. статті 183, пункту 201.10. статті 201, статей 220, 227, 239, 263, 289, пунктів 299.2. і 299.13. статті 299, статей 321, 342, 343, 349, 353, 354, пункту 5 підрозділу 5, абзацу дванадцятого підпункту 1.6 пункту 15, підпункту 3 пункту 21 підрозділу 10 розділу XX слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну фінансову політику".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця після двох місяців з дня його опублікування.

2. Установити, що нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Міністерства доходів і зборів України), діють до затвердження відповідних нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику (Міністерства фінансів України).

3. Установити, що спеціальні звання податкової служби, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам податкових органів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової та митної справи, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:

Спеціальні звання органів доходів і зборів

Спеціальні звання податкових органів

державний радник податкової та митної справи I рангу;

державний радник податкової служби I рангу;

державний радник податкової та митної справи II рангу;

державний радник податкової служби II рангу;

державний радник податкової та митної справи III рангу;

державний радник податкової служби III рангу;

радник податкової та митної справи I рангу;

радник податкової служби I рангу;

радник податкової та митної справи II рангу;

радник податкової служби II рангу;

радник податкової та митної справи III рангу;

радник податкової служби III рангу;

інспектор податкової та митної справи I рангу;

інспектор податкової служби I рангу;

інспектор податкової та митної справи II рангу;

інспектор податкової служби II рангу;

інспектор податкової та митної справи III рангу;

інспектор податкової служби III рангу;

інспектор податкової та митної справи IV рангу;

інспектор податкової служби IV рангу;

молодший інспектор податкової та митної справи.

молодший інспектор податкової служби.

Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) в органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.

4. Контролюючі органи, які функціонують на день набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів, платежів до завершення реорганізації таких органів.

5. Кабінетові Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос