Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно защиты прав, основополагающих свобод и законных интересов инвалидов)

Проект закона Украины от 01.09.2014 № 4569а
Дата рассмотрения: 01.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 21, ст. 252):

1. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"Держава забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності з боку будь-якої фізичної особи, підприємства, установи, організації і гарантує інвалідам рівний та ефективний правовий захист від дискримінації на будь-якому ґрунті".

2. У статті 4:

1) частину 6 після слів "інвалідів щодо" доповнити словами "повного та ефективного";

2) доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"Органи державної влади та місцевого самоврядування вживають невідкладних, ефективних та належних заходів, щоб:

підвищувати освіченість усього суспільства, зокрема на рівні сім'ї, у питаннях інвалідності й зміцнювати повагу до прав і достоїнства інвалідів, пропагувати потенціал і внесок інвалідів;

вести боротьбу із стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно інвалідів, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах життя;

розгорнути ведення ефективних суспільно-просвітних кампаній, покликаних виховувати сприйнятливість до прав інвалідів, сприяти визнанню навичок, достоїнств і здібностей інвалідів, а також їхнього внеску на робочому місці та на ринку праці, виховання на всіх рівнях системи освіти, зокрема в усіх дітей починаючи з раннього віку шанобливого ставлення до прав інвалідів, просування виховно-ознайомчих програм, присвячених інвалідам та їхнім правам;

надавати інвалідам доступну інформацію про засоби, що полегшують мобільність, обладнання та нові допоміжні технології, а також інші форми допомоги, допоміжні послуги та об'єкти;

охороняти конфіденційність відомостей про особу, стан здоров'я та реабілітацію інвалідів нарівні з іншими".

3. Статтю 6 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Держава гарантує та вживає належних заходів для надання інвалідам доступу до підтримки, якої вони можуть потребувати під час реалізації права на рівний правовий захист в усіх аспектах життя. Усі заходи, пов'язані з реалізацією цього права передбачають належні та ефективні гарантії недопущення зловживань відповідно до міжнародного права з прав людини.

Кожному інваліду гарантується право на повагу до його фізичної та психічної цілісності нарівні з іншими".

4. Статтю 7 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"При прийнятті нових законів та інших нормативно-правових актів забороняється звуження встановленого законодавством України обсягу державних соціальних гарантій інвалідам, в тому числі, шляхом їх скасування без рівнозначної заміни, обмеження та/або прийняття будь-яких норм, прямим або опосередкованим результатом реалізації яких може стати перегляд обсягу відповідних державних соціальних гарантій у бік зменшення.

Нормативно-правові акти державних органів та органів місцевого самоврядування, що звужують встановлений законодавством України обсяг державних соціальних гарантій інвалідам є нікчемними і не підлягають застосуванню".

5. У статті 9:

1) доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Виконання цих програм гарантуватиме інвалідам можливість вести незалежний спосіб життя і брати участь у всіх його аспектах, забезпечення доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, що надаються населенню, як у міських, так і у сільських районах, а також заохочення доступу інвалідів до нових інформаційно-комунікаційних технологій і систем, зокрема Інтернету";

2) частину другу вважати частиною третьою.

6. Частину другу статті 12 доповнити реченням "Рішення, прийняті з порушенням цієї норми, можуть бути визнані недійсними в порядку, встановленому законодавством".

7. Частину третю статті 22 доповнити словами: "У випадку, якщо особа стала інвалідом після здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, і стан здоров'я цієї особи за висновком медико-соціальної експертизи не дозволяє їй працювати за отриманою спеціальністю, така особа має право на безоплатне здобуття на конкурсній основі того ж або іншого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти за іншою спеціальністю в державних і комунальних вищих навчальних закладах".

8. Статтю 29 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Не допускається жодною фізичною особою, підприємством, установою, організацією посягання на недоторканість приватного життя, сім'ї, житла чи листування та інших видів спілкування або на честь і репутацію інваліда.

Інвалідам забезпечуються рівні права на володіння майном і його успадкування, на управління власними фінансовими справами, а також на рівний доступ до банківських позик, іпотечних кредитів та інших форм фінансового кредитування".

9. У статті 34:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Центральні та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного доступу і користування в доступних форматах культурно-видовищними закладами, рекреаційними та туристичними об'єктами, спортивними спорудами для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентаря";

2) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування разом із громадськими організаціями інвалідів вживають належних заходів для того, щоб забезпечити інвалідів можливістю розвивати і використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал - не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства".

10. Статтю 42 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"У випадку заподіяння шкоди здоров'ю особи, що привело до визнання особи інвалідом (інвалідності), особи, що винні у настанні вказаних наслідків несуть матеріальну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності до вимог законодавства".

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос