Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно дополнительных социальных гарантий для участников (ветеранов) антитеррористической операции

Проект закона Украины от 01.09.2014 № 4564а
Дата рассмотрения: 01.09.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо додаткових соціальних гарантій для учасників (ветеранів) антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., N 45, ст. 425; 1996 p., N 1 ст. 1; 2001 p., N 22, ст. 106; 2005 p., N 4, ст. 98; 2006 p., N14, ст. 116, N 33, ст. 281; 2007 р., N 22, ст. 295; 2013 р., N 38, ст. 499; зі змінами, внесеними Законом України від 6 травня 2014 року N 1233-VII) наступні зміни:

1) пункт 19) частини першої статті 6 викласти у такій редакції:

"19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, у тому числі добровольці та члени добровільних батальйонів та формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.";

2) доповнити статтю 6 новою частиною третьою такого змісту:

"Міністерство оборони України та його структурні підрозділи зобов'язані забезпечити видачу особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, довідок, що підтверджують їхню участь (забезпечення проведення) в антитерористичній операції протягом 7 робочих днів з моменту прийняття рішення про демобілізацію та/або протягом 3 робочих днів з моменту звернення відповідних осіб.";

3) частину першу статті 12 викласти у такій редакції:

"Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів або одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

9-1) обов'язкова психологічна діагностика для виявлення ступеню психологічних порушень та профілактика посттравматичного синдрому задля вчасного виявлення психічних та психосоматичних відхилень;

9-2) пожиттєвий безоплатний психологічний супровід для осіб, які потребують психологічної допомоги (підтримки);

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій або повній непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. У разі відсутності у особи стажу роботи їй виплачується допомога по тимчасовій або повній непрацездатності в розмірі, не меншому однієї мінімальної заробітної плати;

11-1) безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв'язку з участю (забезпеченням проведення) в антитерористичній операції. У разі неможливості забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутності вітчизняних протезів необхідного типу, їм відшкодовуються з Державного бюджету України витрати, пов'язані з придбанням відповідних протезів закордонного виробництва. Відшкодування відповідних витрат здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11-2) безоплатне надання спеціалізованих транспортних засобів для осіб, які отримали інвалідність. Надання спеціалізованих транспортних засобів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до 30 днів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

13-1) гарантована виплата допомоги по безробіттю для осіб, які брали участь (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, та протягом одного року з моменту прийняття рішення про демобілізацію не були працевлаштовані. Зазначена допомога по безробіттю виплачується протягом одного року з моменту звернення відповідних осіб у розмірі, визначеному законом;

Для отримання допомоги по безробіттю, визначеної абзацом першим даного пункту, особа зобов'язана подати відповідну заяву та довідку, що підтверджує її участь (забезпечення проведення) в антитерористичній операції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розширення переліку документів, необхідних для отримання допомоги по безробіттю, визначеної абзацом першим даного пункту, забороняється.

13-2) безоплатна професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації для осіб, які потребують здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

15-1) першочергове одержання пільгових кредитів на придбання житла. Зазначені пільгові кредити надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

19-1) гарантоване безоплатне забезпечення інтернетом та телефонним зв'язком осіб, які отримали інвалідність, незалежно від місця їх проживання;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

20-1) безкоштовне харчування у школах та дошкільних навчальних закладах для дітей учасників бойових дій;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються з Державного бюджету України витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 - 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи".

II. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 

Голова Верховної Ради України 

О. Турчинов

Опрос