Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера

Проект закона Украины от 29.08.2014 № 4558а
Дата рассмотрения: 29.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) частину третю статті 26 викласти у такій редакції:

"Робота з експериментальними тваринами з дослідною (науково-дослідною) метою проводиться науковими установами, підприємствами, організаціями та вищими навчальними закладами, які мають у своєму розпорядженні вольєри, біологічні клініки (віварії) або розплідники та включені відповідно до статті 31 цього Закону до переліку наукових установ, підприємств, організацій та вищих навчальних закладів, які мають право проводити досліди на тваринах. Відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами та її наслідки несе адміністрація наукової установи, підприємства, організації, вищого навчального закладу.";

2) у статті 31:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"складення переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, та внесення до нього змін;";

абзац четвертий виключити;

3) статтю 311 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження порядку складення переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, та внесення до нього змін;".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.

2. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:

"затверджує форму повідомлення про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань).";

2) статтю 81 доповнити абзацом такого змісту:

"веде облік повідомлень про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань), та розміщує перелік повідомлень на власному офіційному веб-сайті.";

3) статтю 82 виключити;

4) частину третю статті 16 викласти у такій редакції:

"Ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань), супроводжується повідомленням центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, зокрема про результати попередньої оцінки Комісією з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт ризиків такого ввезення відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону.";

5) у частині першій статті 19 слова "на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей;" виключити, а цифру "8" замінити цифрою "9".

3. Пункти 55 і 148 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; 2013 р., N 2, ст. 10), виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос