Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования расчетов за энергоносители, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций

Проект закона Украины от 29.08.2014 № 4557а
Дата рассмотрения: 29.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2012 р., N 42, ст. 526):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"енергопостачальник - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику";";

"поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;";

"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення відповідних розрахунків;";

2) доповнити Закон статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Порядок розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється споживачами таких послуг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для:

проведення розрахунків з енергопостачальником;

погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій;

інших розрахунків.

Оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання є обов'язковою умовою договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, укладеного між суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і споживачем.

Кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України та нормативами розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, встановленими органами ліцензування.

На кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями власника рахунка.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.".

2. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац шістнадцятий після слів "з гарантованим постачальником природного газу" доповнити словами ", а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій";

в абзаці тридцять дев'ятому слова "для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу" виключити;

2) у статті 191:

у назві статті слова ", для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником" виключити;

перше речення частини першої після слів "в уповноваженому банку" доповнити словами "для проведення розрахунків за спожитий природний газ та інших розрахунків, у тому числі для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій";

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"міжнародної фінансової організації для погашення позик, отриманих теплопостачальною організацією.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос