Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения транспортных средств для вывоза населения из зоны чрезвычайной ситуации, районов возможных боевых действий

Проект закона Украины от 29.08.2014 № 4554а
Дата рассмотрения: 29.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2001 р., N 9, ст. 38):

у статті 12:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів.";

у статті 15:

у частині другій слова "Цивільної оборони України," виключити, а після слів "Збройних Сил України" доповнити словами ", Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Органу, який прийняв рішення про проведення евакуації, підприємства транспорту зобов'язані надавати транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Суб'єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

2) у Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183):

частину другу статті 13 після слів "у пунктах призначення" доповнити словами ", а також використовувати залізничні під'їзні колії, споруди та устаткування вантажно-розвантажувальних комплексів, що не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, у разі необхідності виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів";

частину першу статті 22 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) використовувати залізничні під'їзні колії, споруди та устаткування вантажно-розвантажувальних комплексів, що не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, у разі необхідності виконання завдань щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів.";

3) статтю 17 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176) доповнити частиною такого змісту:

"З метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози його життю або здоров'ю та за відсутності на цей час транспортних засобів суб'єктів господарювання допускається залучення транспортних засобів населення шляхом реєстрації та видачі посвідчення за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, суб'єктами, уповноваженими на прийняття рішення про проведення евакуації. Громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

4) частину першу статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2010 р., N 12, ст. 119; 2013 р., N 15, ст. 99) доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) залучати для вивезення населення, яке підлягає евакуації, з районів можливих бойових дій та місць і районів, небезпечних для проживання, транспортні засоби підприємств, установ, організацій та населення. Суб'єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

5) у статті 30 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2011 р., N 11, ст. 69, N 18, ст. 128; 2012 р., N 5, ст. 34):

частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій з подальшою виплатою йому компенсації вартості надання послуг і розміру фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій з подальшою виплатою йому компенсації вартості надання послуг і розміру фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

6) у Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст. 458):

частину другу статті 21 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) у разі виникнення надзвичайної ситуації вивозити членів сім'ї та інше населення, яке підлягає евакуації, транспортними засобами, що перебувають у їх користуванні.";

у частині десятій статті 33:

слова "виведення чи" і "основної частини" виключити, а слова "у порядку, встановленому законом" і "усі наявні транспортні засоби суб'єктів господарювання та" замінити відповідно словами "відповідно до законодавства" і "також транспортні засоби";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планується залучити під час вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, встановлюються органом, який прийняв рішення про залучення транспортних засобів.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос