Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по социальной поддержке лиц, пострадавших во время участия в массовых акциях общественного протеста

Проект закона Украины от 25.03.2014 № 4554
Дата рассмотрения: 24.07.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи щодо соціальної підтримки осіб, постраждалих під час участі у масових акціях громадського протесту

Цей Закон визначає правовий статус та гарантії соціального захисту громадян, постраждалих під час участі у масових акціях громадського протесту, що тривають в Україні з 21 листопада 2013 року (далі - акції протесту)

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Постраждалі громадяни

До постраждалих громадян в значенні цього Закону відносяться:

1) громадяни України, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в акціях протесту;

2) члени сімей громадян України, загиблих під час участі в акціях протесту, та члени сімей громадян України, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в акціях протесту.

До членів сім'ї відносяться:

один із подружжя, який не одружився вдруге;

батьки;

діти (у тому числі ті, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті батька), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

діти, старші 18 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Участь в акціях протесту та не вчинення злочину, відповідальність за який передбачена Кримінальним кодексом України, підтверджується правоохоронними органами та(або) органами прокуратури.

Зв'язок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших ушкоджень здоров'я, що призвели до інвалідності, з участю в акціях протесту, а також зв'язок смерті з пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням чи іншим ушкодженням здоров'я, одержаними під час участі в акціях протесту, встановлюється за результатами медичної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства із числа постраждалих під час участі в акціях протесту, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання статусу та соціальних гарантій, передбачених цим Законом, нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Пільги постраждалим громадянам

Громадянам із числа інвалідів внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в акціях протесту (пункт 1 частини першої статті 1 Закону), надаються пільги та гарантії соціального захисту, передбачені статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання пільг, гарантій соціального захисту та пенсійного забезпечення інвалідів війни.

Членам сімей громадян, загиблих під час участі в акціях протесту, та членам сімей громадян, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в акціях протесту (пункт 2 частини першої статті 1 Закону), надаються пільги та гарантії соціального захисту, передбачені статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання пільг, гарантій соціального захисту та пенсійного забезпечення членів сімей, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Стаття 3. Посвідчення для громадян, на яких поширюється чинність цього Закону

Постраждалим громадянам вручаються посвідчення, порядок виготовлення та видачі яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Відповідальність осіб за порушення цього Закону

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом України.

Стаття 5. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів, благодійних надходжень та інших джерел встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту постраждалих громадян.

РОЗДІЛ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити розробку і перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос