Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка реабилитации лиц, репрессированных по политическим мотивам

Проект закона Украины от 25.03.2014 № 4546
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку реабілітації осіб, репресованих по політичним мотивам

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88):

1) частину першу статті 445 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3) визнання Верховною Радою України деяких осіб репресованими по політичним мотивам.";

2) статтю 446 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, яка визнана Верховною Радою України репресованою по політичним мотивам.";

3) частину другу статті 447 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня прийняття Верховною Радою України постанови про визнання деяких осіб репресованими по політичним мотивам.";

4) частину другу статті 448 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8) реквізити (номер, дата прийняття) постанови Верховною Радою України про визнання деяких осіб репресованими по політичним мотивам та реквізити відповідних судових рішень, що підлягають перегляду, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу.";

5) у статті 449:

абзац перший частини першої після слів "судового рішення" доповнити словами "з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу,";

доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:

"2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву.";

6) абзац перший частини першої статті 450 після слів "судового рішення" доповнити словами "з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу,";

7) у статті 451:

назву статті, частину першу та перше речення частини другої після слів "справи до провадження" доповнити словами "з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу,";

перше речення частини третьої після слів "судового рішення" доповнити словами "з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 445 цього Кодексу,";

8) у статті 452:

перше речення частини першої викласти у такій редакції:

"Заява про перегляд судового рішення разом із доданими до неї документами та ухвалою про допуск справи до провадження (у випадках, якщо відповідна заява подавалась до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ) реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.";

у пункті 3 частини другої слова "питання не розглядалося" замінити словами "питання повинно було розглядатися, але не розглядалося";

9) у частині другій статті 453 слова та цифри "з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 445 цього Кодексу";

10) у частині третій статті 455 слова та цифри "з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 445 цього Кодексу".

2. Внести до Закону України "Про застосування амністії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 580; 2013 р., N 21, ст. 208) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій слова "відбування покарання" замінити словами "відбування покарання певної категорії";

частину четверту виключити;

2) у частині другій статті 2 слова "крім випадків індивідуальної амністії" виключити;

3) всюди у пунктах "а", "в", "ґ" та "є" частини першої статті 4 слова "крім випадків індивідуальної амністії" виключити;

4) у статті 7 слова "крім випадків індивідуальної амністії" виключити;

5) частину третю статті 8 виключити.

3. Частину другу статті 38 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529) доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) переглядає справи у разі визнання Верховною Радою України деяких осіб репресованими по політичним мотивам;".

4. Визнати такими, що втрачають чинність, пункти 1 та 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 27 лютого 2014 року N 792-VII "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" ("Голос України" від 14.03.2014 N 47).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

3. Установити, що визнані Верховною Радою України репресованими по політичним мотивам особи, провадження стосовно яких судом не розглянуто або незавершено розгляд (підозрювані, обвинувачені, підсудні), право на звернення до Верховного Суду України відповідно до цього Закону отримують після завершення провадження у суді першої інстанції, крім випадків, коли цих осіб визнано невинуватими і виправдано.

4. Установити, що провадження щодо осіб, зазначених у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 27 лютого 2014 року N 792-VII "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" ("Голос України" від 14.03.2014 N 47), підлягають перегляду Верховним Судом України у порядку, встановленому цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос