Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании организационно-технической базы и высвобождении дополнительных каналов вещания для внедрения второго телевизионного канала общественного телевидения Украины

Проект закона Украины от 25.03.2014 № 4541
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення організаційно-технічної бази та вивільнення додаткових каналів мовлення для запровадження другого телевізійного каналу суспільного телебачення України

Цей закон встановлює особливості створення другого телевізійного каналу суспільного телебачення України, механізми виділення для нього каналів мовлення (мереж мовлення), а також порядок здійснення мовлення до набрання чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

1. Даний Закон визначає особливості процедури виділення каналів мовлення для другого телевізійного каналу суспільного телебачення України та встановлює порядок здійснення ним мовлення впродовж перехідного періоду впровадження суспільного телебачення в Україні.

2. Використані в цьому Законі терміни застосовуються в наступних значеннях:

перехідний період впровадження суспільного телебачення в Україні (надалі - перехідний період) - період часу, що триває з моменту набрання чинності цим Законом до моменту набрання чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення";

канал мовлення - радіочастота (смуга частот), частина ресурсу багатоканальних телемереж, що забезпечує трансляцію в реальному часі однієї передачі, а також сукупність технічних засобів мовлення, призначених для розповсюдження телепрограм на територію, що визначається параметрами цих засобів, які забезпечують трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми;

рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення - рішення адміністративного суду прийняте за наслідками розгляду позову про втрату чинності ліцензії;

позов про втрату чинності ліцензії на мовлення - адміністративний позов про визнання ліцензії такою, що втратила чинність.

Решта термінів застосовується в значеннях, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

Стаття 2. Телевізійні канали суспільного телебачення

1. Суспільне телебачення створюється і функціонує в порядку, визначеному законами України.

2. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телевізійних каналах, що мають суспільно-політичну та культурно-освітню програмні концепції мовлення.

3. З метою створення суспільного телебачення і радіомовлення, впродовж перехідного періоду Національна телекомпанія може мати більше ніж одну ліцензію на наземне ефірне мовлення у загальнонаціональному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку.

4. За рішенням Кабінету Міністрів України можуть створюватись додаткові телевізійні канали суспільного телебачення.

Стаття 3. Виділення каналів мовлення для суспільного телебачення

1. Виділення каналів мовлення першому телевізійному каналу суспільного телебачення України здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про суспільне телебачення і радіомовлення України.

2. Другий телевізійний канал суспільного телебачення України здійснює мовлення з використанням каналів мовлення, які вивільняються та передаються йому в порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 4. Другий телевізійний канал суспільного телебачення України

1. Другий телевізійний канал суспільного телебачення України створюється на матеріальній базі Національної телекомпанії України та функціонує як відокремлений підрозділ на підставі Положення про другий телевізійний канал суспільного телебачення України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України.

2. До набрання чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" другий телевізійний канал суспільного телебачення України здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону.

3. Програмна концепція мовлення другого телевізійного каналу суспільного телебачення України визначається його керівником погоджується Наглядовою радою та затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Діяльність другого телевізійного каналу суспільного телебачення України фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених Національній телекомпанії України, а також за рахунок надходжень від розміщення реклами, продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами, а також добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних.

Стаття 5. Наглядова рада другого каналу суспільного телебачення України

1. Нагляд за діяльністю другого каналу суспільного телебачення України здійснює Наглядова рада, яка складається з п'яти осіб та діє в межах повноважень, визначених законодавством.

2. Для формування складу Наглядової ради до набрання чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації формує наглядову раду другого телевізійного каналу суспільного телебачення України з числа осіб, які є фахівцями у сфері права, фінансів, культури або засобів масової інформації.

Повноваження обраної за цією статтею Наглядової ради припиняються в момент формування складу Наглядової ради у відповідності із Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". Кабінет Міністрів України може припинити повноваження Наглядової ради достроково.

3. До набрання чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" Наглядова рада:

1) погоджує обрання керівника другого телевізійного каналу суспільного телебачення України та вносить подання Кабінету Міністрів України про його звільнення або відсторонення;

2) обирає із свого складу голову і заступника голови Наглядової ради, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

3) вирішує спори між працівниками другого телевізійного каналу суспільного телебачення України стосовно відповідності того чи іншого інформаційного чи іншого матеріалу вимогам редакційного статуту;

4) здійснює інші передбачені цим Законом права та обов'язки.

Стаття 6. Правління другого телевізійного каналу суспільного телебачення України

1. Другий телевізійний канал суспільного телебачення України очолює правління, що складається з трьох членів.

2. Голова правління є керівником другого телевізійного каналу суспільного телебачення України як відокремленого підрозділу Національної телекомпанії України.

Голова правління другого телевізійного каналу суспільного телебачення України призначається Кабінет Міністрів України за поданням Наглядової ради.

Голова правління другого телевізійного каналу суспільного телебачення України формує склад правління за погодженням з Наглядовою радою.

3. Правління другого телевізійного каналу суспільного телебачення України:

1) здійснює управління поточною діяльністю другого телевізійного каналу суспільного телебачення України як відокремленого підрозділу Національної телекомпанії України;

2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану другого телевізійного каналу суспільного телебачення України;

3) організовує виконання рішень Наглядової ради;

4) здійснює інші передбачені законом і положенням права та обов'язки.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ВИВІЛЬНЕННЯ КАНАЛІВ МОВЛЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Стаття 7. Вивільнення каналів мовлення для другого телевізійного каналу суспільного телебачення України

1. Мовлення другого телевізійного каналу суспільного телебачення України здійснюється на вільних каналах мовлення (включаючи канали мовлення багатоканальних телемереж), які вивільняються відповідно до цього Закону.

2. Для цілей цього Закону вільним каналом мовлення вважається канал мовлення (радіочастота чи смуга частот), ліцензія на право мовлення на якому видана всупереч заборони на заснування (створення) телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізичними особами, встановлених Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

3. Встановити, що ліцензії на мовлення із загальнонаціональною територіальною категорією мовлення, видані всупереч заборон на заснування (створення) телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізичними особами, встановлених Законом України "Про телебачення і радіомовлення", є нікчемними та втрачають чинність на підставі відповідного рішення суду.

Рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення приймається за позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі - Національна рада) до відповідної телерадіоорганізації. Підставою для задоволення позову про втрату чинності ліцензії на мовлення телерадіоорганізації є встановлення судом факту наявності серед її засновників (осіб, які заснували юридичну особу) іноземних юридичних або фізичних осіб або осіб без громадянства.

Національна рада звертається до суду з позовом про втрату чинності ліцензії на мовлення (визнання ліцензії такою, що втратила чинність) на підставі відповідного доручення Верховної Ради України, що міститься в прийнятому нею рішенні. Строк звернення до суду з відповідним позовом починає обраховуватись з моменту набрання чинності зазначеним рішенням Верховної Ради України.

Стаття 8. Передача другому телевізійному каналу суспільного телебачення вивільнених каналів мовлення

1. Другий телевізійний канал суспільного телебачення України здійснює мовлення з використанням каналів мовлення, вивільнених відповідно до цього Закону.

2. Вивільнені відповідно до цього Закону канали мовлення можуть використовуватись другим телевізійним каналом суспільного телебачення України (як відокремленим підрозділом Національної телекомпанії України) для здійснення мовлення з моменту прийняття Верховною Радою України рішення про доручення Національній раді звернутись до суду із позовом про втрату чинності ліцензії на мовлення (визнання ліцензії на мовлення такою, що втратила чинність), і до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Повний перелік каналів мовлення, на яких вправі здійснювати мовлення другий телевізійний канал суспільного телебачення (як відокремлений підрозділ Національної телекомпанії України) відповідно до першого абзацу частини другої цієї статті, затверджується Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на підставі інформації, отриманої від Національної ради.

3. До вирішення питання про видачу ліцензій каналам суспільного телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" другий телевізійний канал суспільного телебачення України здійснює мовлення з використанням вивільнених каналів мовлення без відповідної ліцензії, на підставі цього Закону.

З набранням чинності Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" другий телевізійний канал суспільного телебачення України в передбаченому законодавством порядку отримує ліцензію на мовлення, умови якої передбачають здійснення загальнонаціонального мовлення з використанням каналів мовлення, вивільнених відповідно до цього Закону.

3. У випадку набрання законної сили судовим рішенням про відмову у задоволенні позову про втрату чинності ліцензії на мовлення, відповідні канали мовлення повертаються телерадіоорганізації.

У випадку набрання законної сили судовим рішенням про задоволення позову про втрату чинності ліцензії на мовлення, Національна рада анулює відповідну ліцензію на мовлення повністю в порядку, передбаченому Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

РОЗДІЛ III. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Цей Закон набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

2. Закон України "Про телебачення і радіомовлення", а також інші закони України застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

3. Встановити, що ліцензії на мовлення, видані до дати набрання чинності цим Законом Приватному акціонерному товариству "Телеканал "Інтер" (код 23507865), включаючи його правопопередників (юридичні особи, правонаступником яких він є), є нікчемними відповідно до цього Закону через наявність у складі засновників іноземної юридичної особи (Акціонерне товариство закритого типу "Громадське Російське Телебачення" (ГРТ), м. Москва) та невідповідність їх вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

З моменту набрання чинності цим Законом мовлення Приватного акціонерного товариства "Телеканал "Інтер" (код 23507865) на підставі нікчемних ліцензій на мовлення припиняється.

4. Доручити Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж одного місяця з дати набрання чинності цим Законом звернутись до адміністративного суду з позовом про втрату чинності ліцензій на мовлення, виданих Приватному акціонерному товариству "Телеканал "Інтер" (код 23507865), включаючи його правопопередників. Строк звернення до суду з відповідним позовом починає обраховуватись з моменту набрання чинності цим Законом.

На період до набрання судовим рішенням законної сили радіочастоти (смуги частот) і канали мовлення, що вказані у всіх ліцензіях на мовлення Приватного акціонерного товариства "Телеканал "Інтер" та додатках до них, включаючи канали мовлення багатоканальних телемереж, передаються Національній телекомпанії України для здійснення мовлення другого телевізійного каналу суспільного телебачення України.

5. Кабінету Міністрів України:

- протягом п'яти днів з моменту набрання чинності цим Законом самостійно призначити голову правління другого телевізійного каналу суспільного телебачення;

- здійснити передбачені законодавством заходи, пов'язані із створенням другого телевізійного каналу суспільного телебачення України;

- забезпечити роботу другого телевізійного каналу суспільного телебачення України на базі Національної телекомпанії України;

- завершити підготовку до другого читання проекту Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

6. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації протягом п'яти днів з моменту набрання чинності цим Законом обрати повний склад Наглядової ради другого телевізійного каналу суспільного телебачення.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос