Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно административных должностей в судах)

Проект закона Украины от 31.03.2014 № 4540-1
Дата рассмотрения: 07.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо адміністративних посад у судах)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1.У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-45, ст. 529):

1) статтю 20 - виключити;

2) доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"20-1. Тимчасовий порядок обрання суддів на адміністративні посади

Голова місцевого суду, його заступники, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду, але не більше строку повноважень судді.

Голови вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів обираються на посаду рішенням зборів суддів шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного суду.

Заступники голів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів обираються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду за поданням голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

На посаду голови суду та його заступника не може бути обрано суддю, який двічі обіймав одну адміністративну посаду цього суду.

Припинення повноважень судді на адміністративній посаді здійснюється у разі:

- повідомлення на зборах суддів про складання повноважень за власним бажанням;

- звільнення з посади судді;

- закінчення строку повноважень судді;

- закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в суді;

- висловлення недовіри на зборах суддів.

Недовіра особам, що обіймають адміністративну посаду в суді, може бути висловлена за пропозицією не менше як однієї третини суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного суду"

3) доповнити статтею 20-2 такого змісту:

"Стаття 20-2. Порядок призначення суддів на адміністративні посади

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на три роки із числа суддів цього суду, але не більше строку повноважень судді, та звільняються з посад відповідною радою суддів за пропозиціями зборів суддів відповідного суду.

Суддя, обраний на адміністративну посаду, в порядку, визначеному цією статтею не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

3. Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.

4. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.

5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, закінчення строку повноважень судді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді".

4) доповнити статтю частину 1 статті 93-1 пунктом 8 такого змісту:

"8) якщо припинення його повноважень передбачене відповідним законом";

5) у статті 115:

пункт 4 частини 5 викласти у такій редакції:

"4) обирають делегатів на конференцію суддів, та у випадку, визначеному частиною 9 цієї статті надають пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів;"

доповнити частиною 9 такого змісту:

"9. Збори суддів апеляційних судів загальної юрисдикції кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя на основі пропозицій поданих зборами суддів місцевих судів загальної юрисдикції відповідної адміністративно-територіальної одиниці, обирають делегатів цих судів на відповідну конференцію суддів";

6) у статті 116:

в частині п'ятій після слів "та призначають" додати слова "за поданням голови вищого спеціалізованого суду";

в частині сьомій слова "подають відповідній раді суддів пропозиції щодо" замінити словом "обирають";

в частині восьмій слова "подають відповідній раді суддів пропозиції щодо" замінити словом "обирають";

7) у статті 122:

пункти 3 та 4 частини шостої статті 122 - виключити;

У зв'язку з чим вважати пункти 1 - 6 пунктами 1 - 4.

2. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст. 146 із наступними змінами):

1) частину другу статті 3 виключити;

2) статтю 7 доповнити частиною другою наступного змісту:

"Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, які обіймають посади голів вищих спеціалізованих судів";

3) частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

"11) якщо припинення його повноважень передбачене відповідним законом".

Розділ II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 розділу I цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Підпункт 2 пункту 1 розділу I цього Закону втрачає чинність через 6 місяців з моменту набрання чинності цим Законом.

2. З дня набрання чинності цим Законом:

2.1. Повноваження діючих членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються.

Протягом двох місяців: Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнська конференція працівників прокуратури в порядку, встановленому законом призначають членів Вищої ради юстиції;

з'їзд суддів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністр юстиції України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Державної судової адміністрації України в порядку, встановленому законом призначають членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До сформування повноважного складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до вимог цього Закону, діючі члени Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України продовжують виконувати свої повноваження, але не більше ніж два місяці з дня набрання чинності цим Законом.

Окреме рішення про припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в цьому випадку не приймається.

2.3. З дня набрання чинності цим законом голови місцевих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники та секретарі судових палат, голови, заступники голів, секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів припиняють здійснювати свої повноваження та вважаються такими, що звільнені з відповідних посад.

3. Радам суддів:

протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом скликати відповідно до вимог цього Закону конференції суддів відповідних судів.

Конференціям суддів відповідних судів, скликаним в порядку, встановленим цим Законом, сформувати новий склад відповідних рад суддів;

4. Раді суддів України:

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом скликати відповідно до вимог цього Закону позачерговий з'їзд суддів України, на якому розглянути питання призначення членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос