Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащей организации и проведения выборов народных депутатов Украины

Проект закона Украины от 20.08.2014 № 4531а
Дата рассмотрения: 20.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації та проведення виборів народних депутатів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині третій статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34) слово "п'ять" змінити словом "сім".

2. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73):

1) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:

"3. Органи виконавчої влади, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів (позовних заяв, скарг, звернень тощо) щодо підготовки та проведення виборів депутатів, у строки та спосіб, установлені цим Законом";

2) у статті 13:

частини третю та п'яту викласти в такій редакції:

"3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян у визначений ними спосіб. Усі рішення Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня за днем їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Рішення окружних виборчих комісій, які визначені рішеннями Центральної виборчої комісії, після надходження до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оприлюднюються на її офіційному веб-сайті";

"5. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці";

3) у частині п'ятій статті 16 слово "десять" замінити словом "тридцять";

4) у статті 18:

пункт 3, абзаци п'ятий та шостий частини другої виключити;

абзац другий частини третьої замінити двома абзацами такого змісту:

"У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією, за поданням голови відповідної обласної державної адміністрації, та може знаходитися поза межами відповідного одномандатного виборчого округу.

Зміна меж одномандатних округів протягом виборчого процесу не допускається";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня початку виборчого процесу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень окружних виборчих комісій";

5) статтю 23 викласти в такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.

2. Окружна виборча комісія оприлюднює свої рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць у визначений нею спосіб із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування. Таке рішення невідкладно надсилається через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після надходження.

3. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття такого рішення.

4. Центральна виборча комісія оприлюднює своє рішення про утворення закордонних виборчих дільниць на офіційному веб-сайті не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття такого рішення. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці не пізніш як на п'ятий день після дня отримання такого рішення";

6) у частині третій статті 26 слова "чи злочину проти виборчих прав громадян" замінити словами "злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину";

7) у статті 27:

у частині першій слово "дванадцяти" замінити словом "дев'яти";

у частині четвертій слова "Центральний керівний орган суб'єкта подання" замінити словами "Суб'єкт подання";

у частині п'ятій:

пункт 10 виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання";

друге речення частини одинадцятої виключити;

8) у статті 28:

пункти 1 - 3 частини другої викласти в такій редакції:

"1) для малих дільниць - 8 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 10 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 12 - 18 осіб";

друге речення частини шостої виключити;

частини сьому та п'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього Закону. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання";

"15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії оприлюднюється окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття у визначений нею спосіб. Таке рішення надсилається до Центральної виборчої комісії окружною виборчою комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на третій день після дня його прийняття. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування";

9) у статті 29:

друге речення частини четвертої виключити;

частини шосту та тринадцяту викласти в такій редакції:

"6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього Закону. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання чи за поданням Міністерства закордонних справ України.

13. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше, ніж на наступний день з дня прийняття такого рішення. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження (адресу приміщення) та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та відповідних закордонних дипломатичних установ України не пізніш як на п'ятий день після дня отримання такого рішення";

10) пункти 7, 14, 18 та 21 частини другої статті 30 викласти в такій редакції:

"7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, забезпечує виготовлення печаток окружних і дільничних виборчих комісій, штампів "Вибув" та передачу їх окружним виборчим комісіям, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ";

"14) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах; забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів установленого зразка, бланків протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів, іншої виборчої документації, забезпечує їх облік і передає їх окружним виборчим комісіям";

"18) затверджує форму інформаційних плакатів, а також форму та текст плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, забезпечує виготовлення відповідних плакатів і передає їх окружним виборчим комісіям";

"21) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу такої окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом";

11) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного при її утворенні, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою або, у разі відсутності голови комісії, його заступником";

у частині другій:

пункти 11 та 15 викласти в такій редакції:

"11) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення інформаційних плакатів, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток та штампів дільничних виборчих комісій, бланків протоколів дільничних виборчих комісій, а також забезпечує виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону";

"15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій та/або їх членів і приймає рішення з цих питань";

у пункті 19 частини другої слова "для розміщення на її офіційному веб-сайті" виключити;

12) у статті 32:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день з дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою або, у разі відсутності голови комісії, його заступником";

у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) в порядку та в строки, встановлені частиною другою статті 40 цього Закону, доставляє або надсилає кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування";

у пункті 12 слова "Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті" замінити словами "відповідної окружної виборчої комісії для розміщення на стенді офіційних матеріалів цієї комісії";

доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі проведення виборів депутатів одночасно з іншими виборами, дільничні виборчі комісії можуть здійснювати також повноваження, визначені відповідними законами України, які визначають порядок організації і проведення інших виборів, що проводяться одночасно";

13) частину шістнадцяту статті 33 викласти в такій редакції:

"16. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Заява, подана до виборчої комісії, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, якщо інше не передбачено цим Законом";

14) пункт перший частини третьої статті 34 доповнити словами "працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

15) у статті 35:

у частині другій слова "та надсилається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює протокол засідання виборчої комісії на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження" виключити;

у частині п'ятій:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через дванадцять годин після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно";

частину дев'яту виключити;

16) у статті 37:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України";

у частині третій:

пункти 9, 11 та 12 викласти в такій редакції:

"9) систематичним порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин, що відображені у протоколах засідань відповідної комісії, або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування";

"11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

12) виявленням наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо така судимість не знята або не погашена";

пункт 10 виключити;

частини четверту - восьму викласти в такій редакції:

"4. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.

Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію.

5. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, невідкладно повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.

Такі суб'єкти можуть не пізніше ніж на наступний день з дня припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії та невнесення подання з новою кандидатурою до складу відповідної виборчої комісії у порядку, встановленому цією частиною, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених цим Законом, відповідна виборча комісія приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті) у порядку, встановленому цим Законом.

У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єктів подання, зазначених у частині другій статті 27 цього Закону з урахуванням вимог частини п'ятої статті 27 цього Закону, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості.

7. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Зазначене подання чи заява підлягає обов'язковому розгляду не пізніш як на п'ятий день з дня надходження, але не пізніш останнього дня перед днем голосування. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

8. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії нового члена комісії від того ж суб'єкта подання (у разі внесення подання на заміну відповідним суб'єктом).

У разі якщо відповідний суб'єкт не вніс подання на заміну на наступний день з дня відповідного повідомлення Центральної виборчої комісії, на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії призначається інший член із складу комісії";

частини дев'яту та десяту виключити;

17) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:

"1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 40 цього Закону";

18) у статті 41:

частини третю, п'яту та шосту викласти в такій редакції:

"3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за сім днів до дня голосування.

Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за сім днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії";

"5. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин третьої, четвертої статті 39 цього Закону та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

6. Уточнений список виборців на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 39 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування";

19) частини першу та другу статті 42 викласти в такій редакції:

"1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України, та повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться";

20) частини третю, четверту, сьому та дев'яту статті 44 викласти в такій редакції:

"3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за сім днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

4. Попередній список виборців на паперовому та електронному носіях передається Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два днів до дня голосування";

"7. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за сім днів (за київським часом) до дня голосування";

"9. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.

Уточнений список виборців на паперовому та електронному носіях передається органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування";

21) частини другу - четверту та сьому - десяту статті 46 викласти в такій редакції:

"2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

Витрати на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів можуть здійснюватися з резервного фонду бюджету, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням встановлених цим Законом особливостей організації підготовки таких виборів, як витрати на непередбачені заходи, які відповідно до цього Закону здійснюються за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру, не були передбачені під час складання проекту бюджету і на момент затвердження бюджету не були визначені відповідними актами.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів не пізніше, ніж на тертій день з дня надходження відповідного звернення Центральної виборчої комісії, що подається в перший день виборчого процесу позачергових виборів депутатів.

Кошти на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів з резервного фонду бюджету, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії наступного дня за днем прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України або виділених на підготовку і проведення позачергових виборів з резервного фонду бюджету. Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

4. Кошти на підготовку і проведення чергових, позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України.

Кошти на підготовку і проведення повторних, проміжних виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня призначення відповідних виборів Центральною виборчою комісією відповідно до розпису Державного бюджету України";

"7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

22) у статті 47:

частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Оплата праці осіб, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії";

частину сьому після слів "або зменшення" доповнити словами "їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними";

23) у статті 48:

у частині першій слова "не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та його відповідні реквізити, про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі та його відповідні реквізити оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття відповідного рахунку виборчого фонду. Інформація про реквізити відповідного рахунку виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі може публікуватись у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду";

24) частини першу та другу статті 51 викласти в такій редакції:

"1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього та інших законів, у виняткових випадках для забезпечення належної організації роботи окружних виборчих комісій за поданням голів обласних державних адміністрацій, приміщення для цих виборчих комісій можуть надаватись поза межами відповідного одномандатного виборчого округу; сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку (з оплатою послуг щодо їх встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Органи внутрішніх справ зобов'язані не пізніш як за 10 днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень окружних виборчих комісій, а також, у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії, - органів ведення Державного реєстру виборців.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";

25) частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:

"4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 58 цього Закону, Центральною виборчою комісією не розглядаються, рішення щодо них не приймаються";

26) у статті 59:

у частині сьомій слова "Центральною виборчою комісією в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації" замінити словами "на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";

у частині восьмій слова "в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії" замінити словами "на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";

27) частину третю статті 60 викласти в такій редакції:

"3. Помилки і неточності, виявлені в поданих суб'єктами подання на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати. Про виявлення таких помилок і неточностей в поданих документах Центральна виборча комісія телефонограмою, факсограмою або іншим засобом зв'язку повідомляє відповідного суб'єкта подання документів не пізніше як через два дні після дня їх отримання. Зазначені помилки та неточності можуть бути виправлені суб'єктом подання шляхом подання до Центральної виборчої комісії виправлених документів не пізніше наступного дня після дня направлення вказаного повідомлення";

28) у статті 61:

частину третю виключити;

частини четверту викласти в такій редакції:

"4. Попередження, зазначене у частині першій цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття";

у частині п'ятій:

пунктах 1, 2 та абзаці одинадцятому слово "дванадцять" замінити словами "двадцять сім";

у абзаці десятому слово "десять" замінити словами "двадцять п'ять";

29) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"1. У разі коли в одномандатному окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не зареєстровано жодного кандидата у депутати, якщо у виборах брав участь один кандидат і за нього віддали голоси менше половини виборців, що взяли участь у голосуванні, або якщо голосування на всіх виборчих дільницях виборчого округу у день голосування не було організоване і проведене, вибори у цьому окрузі вважаються такими, що не відбулися";

30) у статті 63:

у частинах четвертій та п'ятій слова "тридцять п'ять" замінити словом "п'ятнадцять";

у частині сьомій слово "двадцять" замінити словом "десять";

31) частину другу статті 64 викласти в такій редакції:

"2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування на чергових виборах депутатів та не пізніше як на другий день після дня початку виборчого процесу на повторних, проміжних чи позачергових виборах депутатів оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів";

32) абзац третій частини шостої статті 66 виключити;

33) у статті 71:

частину четверту виключити;

у частині шостій слова "за сто днів до дня голосування" замінити словами "на другий день після дня початку виборчого процесу";

34) у статті 72:

у частині першій слова "за дев'яносто днів до дня голосування" замінити словами "на третій день після дня початку виборчого процесу";

частини другу - восьму виключити;

35) у статті 73:

частини першу та другу виключити;

у частині п'ятій слова "за дев'яносто днів до дня голосування" замінити словами "на третій день з дня початку виборчого процесу";

36) частину п'ятнадцяту статті 74 виключити;

37) у статті 78:

у частині другій слова "за шістдесят днів до дня голосування" замінити словами "на десятий день після дня початку виборчого процесу";

у частині третій слово "десятий" замінити словом "п'ятий";

частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"4. Центральна виборча комісія не пізніш як на шістнадцятий день після дня початку виборчого процесу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.

5. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному одномандатному або загальнодержавному окрузі, кандидата у депутати у цьому одномандатному окрузі або керівника відповідної громадської організації. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею";

38) частини першу, четверту та восьму статті 81 викласти в такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія на підставі договорів, укладених між нею і державними поліграфічними підприємствами, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів у централізованому порядку";

"4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини п'ятнадцятої статті 82 цього Закону здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня";

"8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня голосування. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення таких штампів та передачу їх окружним виборчим комісіям. Штампи зберігаються в окружних виборчих комісіях";

39) у статті 82:

у частині другій слова "працівника органів внутрішніх справ України" замінити словами "працівників органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача дільничним виборчим комісіям відповідного округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії";

пункт 7 частини четвертої виключити;

у частині дев'ятій слова "працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони" замінити словами "працівників органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов'язок охорони";

доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії до окружної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються Центральною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем в присутності представників Центральної виборчої комісії та контрольної комісії, утвореної Центральною виборчою комісією відповідно до частини четвертої статті 81 цього Закону, про що складається відповідний акт.

У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від окружної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними, про що складається у двох примірниках акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Такі виборчі бюлетені зберігаються окружною виборчою комісією в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, та транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку та строки, визначені Центральною виборчою комісією. Один примірник акта надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається у відповідній окружній виборчій комісії. Повернуті окружною виборчою комісією бюлетені погашаються Центральною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача та знищуються у порядку, встановленому абзацом першим цієї частини";

40) у статті 85:

частину тринадцяту після слів "після закінчення голосування" доповнити словами "але не пізніше 21 години";

частину шістнадцяту після слів "відповідних виборчих дільниць" доповнити словами "але не пізніше 22 години";

41) у статті 91:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці для виборів у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі у кількості 75 примірників бланків протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та 75 примірників бланків протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у одномандатному окрузі у порядку, визначеному статтею 81 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені статтею 82 цього Закону";

пункт 8 частини другої та пункт 8 частини третьої виключити;

частину п'яту після п'ятого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу";

42) у статті 93:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дванадцятій статті 91 цього Закону, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - представниками чотирьох різних партій, кандидатів у депутати, а саме: головою та заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших партій, кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. Їх обов'язково супроводжують працівники органів внутрішніх справ України, а у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії - співробітники Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється";

пункти 1 та 2 частини п'ятої викласти в такій редакції:

"1) врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі при встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу;

2) зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі з позначкою "Уточнений";

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 93 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії окружна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Прийняття окружною виборчою комісією рішення про проведення повторного підрахунку голосів у разі виявлення порушення цілісності пакетів із запакованими документами після прийняття виборчих документів від дільничної виборчої комісії не допускається";

частину чотирнадцяту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Після складення окружною виборчою комісією протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості відповідного протоколу передаються до Центральної виборчої комісії в такому ж порядку, що й інформація про підрахунок голосів";

43) у статті 95:

пункт 2 частини першої виключити;

частини п'яту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування";

"11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону";

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного одномандатного округу не відбулося";

44) у статті 96:

пункт 2 частини першої виключити;

частини п'яту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в одномандатному окрузі";

11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в одномандатному окрузі не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону";

доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:

"13. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях в одномандатному окрузі у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, окружна виборча комісія, а у разі неможливості прийняття нею відповідного рішення - Центральна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного територіального округу не відбулося";

45) частини п'яту та сьому статті 961 викласти в такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Присутній на засіданні член Центральної виборчої комісії зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами Центральної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії";

"7. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах закордонного округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону";

46) у статті 97:

абзац другий частини другої виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. У разі ненадходження до Центральної виборчої комісії протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі (крім виборчих округів, на всіх дільницях яких голосування не було організовано і проведено відповідно до цього Закону) упродовж семи днів з дня голосування Центральна виборча комісія здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та/або підсумків голосування в одномандатному окрузі. У такому випадку Центральна виборча комісія витребовує та забезпечує транспортування від окружної виборчої комісії виборчих документів, зазначених у частині дванадцятій статті 91 цього Закону, а також може витребувати примірники протоколів членів окружної виборчої комісії, членів дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу та інші документи";

47) у статті 98:

пункт 2 частини першої виключити;

частини дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:

"12. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами Центральної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій у загальнодержавному окрузі, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

13. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/в межах яких голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, а також незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним.

У разі якщо голосування в межах окремих одномандатних округів не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі встановлюються за підсумками голосування, встановленими в інших одномандатних округах";

48) у статті 99:

пункт 3 частини першої виключити;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі якщо голосування на усіх виборчих дільницях в одномандатному окрузі у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону та на цій підставі окружною виборчою комісією, а у разі неможливості прийняття нею відповідного рішення - Центральною виборчою комісією прийнято рішення про визнання голосування в одномандатному окрузі таким, що не відбулося, Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися";

49) у статті 107:

частину першу доповнити двома новими абзацами першим та другим такого змісту:

"1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються одномандатні виборчі округи утворені, для проведення попередніх чергових виборів депутатів.

Для проведення повторних, проміжних виборів депутатів використовуються одномандатні виборчі округи утворені, для проведення попередніх чергових або позачергових виборів депутатів";

частини третю, дев'яту та десяту викласти в такій редакції:

"3. На позачергових виборах депутатів дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених частинами четвертою, дванадцятою статті 28 або частиною третьою статті 29 цього Закону, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування у порядку, встановленому статтею 28 або 29 цього Закону.

У винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону дільничні виборчі комісії утворюються одночасно з утворенням виборчих дільниць в порядку, визначеному частинами тринадцятою та чотирнадцятою статті 28 цього Закону.

На повторних та проміжних виборах депутатів дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених пунктом 1 частини другої статті 27, політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати у відповідному одномандатному окрузі, а дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, які у день голосування перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України також і за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України.

Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватися, а їх повноваження здійснюють відповідні дільничні виборчі комісії, утворені для виборів, що проводяться одночасно.

У разі якщо одночасно з позачерговими виборами депутатів проводяться інші вибори, дільничні виборчі комісії з виборів депутатів можуть здійснювати повноваження відповідних дільничних виборчих комісій для виборів, що проводяться одночасно";

"9. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів.

10. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати розпочинається на наступний день після дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за тридцять вісім днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за тридцять три дні до дня голосування";

частини вісімнадцяту - двадцять другу виключити;

у частині двадцять третій слова "двадцять чотири дні" замінити словами "тридцять один день";

доповнити новою частиною двадцять четвертою такого змісту:

"24. Під час повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій, передбачене пунктами 3, 4 частини другої статті 30 та пунктом 12 частини другої статті 31 цього Закону, не проводиться";

50) частину третю статті 108 викласти в такій редакції:

"3. Керівник партії, уповноважена особа чи представник партії у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата у депутати діють як представник відповідної партії або кандидата у депутати без додаткового уповноваження.

Документом, що підтверджує повноваження уповноваженої особи партії, представника партії у Центральній виборчій комісії, довіреної особи кандидата у депутати, офіційного спостерігача є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Законом.

Суб'єкт звернення зі скаргою має підтвердити свої повноваження та статус у виборчому процесі шляхом пред'явлення посвідчення чи іншого документа, виданого відповідно до статуту партії або у встановленому цим Законом порядку";

51) у статті 110:

у частині першій:

абзац перший після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У скарзі зазначається статус суб'єкта звернення зі скаргою у виборчому процесі";

доповнити двома новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту:

"Якщо скарга подається до виборчої комісії довіреною особою кандидата у депутати, в ній зазначаються також прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв'язку кандидата у депутати, в інтересах якого подається скарга.

У скарзі, яка подається до виборчої комісії виборцем, обов'язково зазначається, у чому саме полягає порушення його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження";

частину другу доповнити словами "головою цієї комісії або уповноваженою на це відповідним рішенням виборчої комісії особою";

частину третю доповнити словами "а також копія посвідчення чи іншого документа, передбаченого абзацом третім частини третьої статті 108 цього Закону, засвідчена відповідно до законодавства";

52) у частині другій статті 11 слова та цифри "статті 110" замінити словами та цифрами "частини третьої статті 108, статті 110";

53) абзац другий частини десятої статті 113 виключити;

54) розділ XV "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41. Виборці з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів на території Донецької та Луганської областей, включаються на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у день голосування за поданням командирів відповідних підрозділів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Для виборців, включених до уточненого списку виборців відповідно до абзацу першого цього пункту, документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайній виборчій дільниці, є паспорт громадянина України, службове посвідчення або військовий квиток";

3. Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) доповнити новим абзацом такого змісту:

"послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" або її складових підсистем".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити фінансування заходів, необхідних для реалізації цього Закону;

3. У зв'язку із ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях, з метою забезпечення належної підготовки та проведення виборів народних депутатів України в одномандатних округах, що утворені в межах цих областей, Центральна виборча комісія може у п'ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом переглянути та змінити межі та центри одномандатних округів у цих областях, без урахування вимог статті 18 цього Закону, за пропозиціями голів відповідних обласних державних адміністрацій. Такі пропозиції подаються Центральні виборчій комісії головами Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій у семиденний строк з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос