Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 136 Кодекса законов о труде Украины (относительно обеспечения защиты заработной платы от необоснованных отчислений и недопущения нарушения принципа презумпции невиновности работника в вопросе возложения на работника материальной ответственности)

Проект закона Украины от 20.08.2014 № 4530а
Дата рассмотрения: 20.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 136 Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення захисту заробітної плати від необґрунтованих відрахувань та недопущення порушення принципу презумпції невинуватості працівника у питанні покладення на працівника матеріальної відповідальності)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) із змінами і доповненнями статтю 136 викласти у новій наступній редакції:

"Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника, який письмово погодився із здійсненням такого відрахування та його розміром.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання виключно у разі, якщо працівник письмово погодився із здійсненням відрахування із його заробітної плати та із розміром такого відрахування.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора.

Відрахування із заробітної плати порядком покриття шкоди, заподіяної працівником, дозволяється лише в тих випадках, коли може бути ясно доведено, що за заподіяну шкоду несе відповідальність саме той працівник, із заробітної плати якого здійснюється відрахування. Обов'язок доказування в суді наявності підстав для здійснення такого відрахування із заробітної плати покладається на власника або уповноважений ним орган (а у випадку подання позову прокурором - на прокурора). При цьому судом до прийняття судового рішення щодо здійснення відрахування із заробітної плати має бути надано можливість заінтересованому працівнику вказати причину, з якої це відрахування не повинно здійснюватися.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос