Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов проведения медико-социальной экспертизы

Проект закона Украины от 24.03.2014 № 4528
Дата рассмотрения: 24.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 36, із змінами, внесеними Законом України N 4213-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012 р., N 31, ст. 381) доповнити двома новими частинами дванадцятою та тринадцятою такого змісту:

"Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленою наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви інваліда, його законного представника у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності інваліда або за рішенням суду.

Порядок проведення переогляду з метою підвищення групи інвалідності і вичерпний перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, при яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, затверджуються Кабінетом Міністрів України."

II. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст. 19) наступні зміни:

1. назву статті 69 змінити на таку: "Медико-соціальна експертиза втрати працездатності та стійкого порушення функцій організму";

2. частину третю статті 69 викласти у наступній редакції:

"Під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв'язку з хворобою, травмою, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім'ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначаються необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв'язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня стійкого порушення функцій організму, причини, часу настання і групи інвалідності";

3. частину четверту статті 69 викласти у наступній редакції:

"Експертиза стійкого порушення функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";

4. частину п'яту статті 69 виключити;

5. доповнити статтю 69 новою частиною п'ятою наступного змісту:

"Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос