Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно хозяйственной деятельности по геологическому изучению, добыче газа (метана) угольных месторождений, извлечению газа (метана) угольных месторождений и/или газовоздушной (метановоздушной) смеси при дегазации угольных месторождений и использованию газа (метана) угольных месторождений и/или газовоздушной (метановоздушной) смеси)

Проект закона Украины от 19.08.2014 № 4527а
Дата рассмотрения: 19.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо господарської діяльності з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155) після слів "газ (метан)" доповнити словами "вугільних родовищ та/або газоповітряна (метаноповітряна) суміш, вилучені при";

2. У Законі України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) у тексті слова "геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ" в усіх відмінках замінити словами "геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

2) у Преамбулі слова "газу (метану) вугільних родовищ" виключити, після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ", слова "його під час" замінити словами "газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при", після слова "дегазації" доповнити словами "вугільних родовищ", слова "як матеріального та/або енергетичного ресурсу" замінити словами "використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

3) у частині першій статті 1:

у абзаці другому після слова "вилучення" доповнити словами "вільного адсорбованого", після слова "пластів" доповнити словами "та газоносних", слова "та підземних порожнин діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, а також відпрацьованих вугільних родовищ, якщо" замінити словами "у межах вугільних родовищ і шахтних полів, якщо таке вилучення не пов'язане з випереджаючою чи поточною дегазацією вугільних родовищ, а", доповнити словами "або для продажу як товарна продукція";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"випереджаюча дегазація вугільних родовищ - господарська діяльність, що включає комплекс організаційних, технічних та технологічних заходів, що впроваджуються до початку ведення гірничих робіт на діючих шахтах та шахтах, що готуються до експлуатації, здійснюваних з поверхні або з підземних гірничих виробок і спрямованих на вилучення газу (метану) вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин;"

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"газоповітряна (метаноповітряна) суміш - суміш газу (метану) вугільних родовищ та атмосферного повітря, що утворюється при дегазації вугільних родовищ";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"господарська діяльність з геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ - здійснювані відповідно до наданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами геологічне вивчення вугільного родовища, у тому числі дослідно-промислова розробка, та промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) вугільних родовищ для подальшого використання";

у абзаці сьомому після слів "газу (метану) вугільних родовищ" у всіх відмінках доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші" у відповідних відмінках, слова "при використанні" замінити словами "використання", доповнити словами "продаж газу (метану) вугільних родовищ як товарної продукції";

у абзаці восьмому слово "сукупність" замінити словами "господарська діяльність, що включає комплекс організаційних, технічних та технологічних", доповнити словами "яка здійснюється через поточну та/або випереджаючу дегазацію вугільних родовищ";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"поточна дегазація вугільних родовищ - господарська діяльність, яка є невід'ємною частиною процесу ведення гірничих робіт, що включає комплекс організаційних, технічних та технологічних заходів, здійснюваних з поверхні або з підземних гірничих виробок і спрямованих на вилучення газу (метану) вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин діючих шахт, а також відпрацьованих вугільних родовищ, з метою зниження надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим викидам та з метою забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт;

товарна продукція - продукція з газу (метану) вугільних родовищ, призначена для продажу як паливо, у тому числі моторне";

у статті 2 слова "видобуванням газу (метану) вугільних родовищ" замінити словами "вилученням газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", слова "діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та на відпрацьованих вугільних родовищах" замінити словами "вугільних родовищ", слова "як матеріального та/або енергетичного ресурсу" замінити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 4 слова "видобування та подальшого використання газу (метану) вугільних родовищ" замінити словами "у сфері геологічного вивчення, видобування газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", слова "та подальшого використання (транспортування, зберігання) газу (метану) вугільних родовищ" замінити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 5:

абзац перший після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у абзаці третьому після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", слово "його" виключити, після слова "складу" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 6:

у абзаці третьому слово "геологічного" замінити словом "геологічне", слова "й використання газу (метану) вугільних родовищ;" замінити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

абзац п'ятий після слів "промисловою розробкою газу (метану) вугільних родовищ" доповнити словами "вилученням газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", слово "його" замінити словом "їх";

статтю 7 після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";а

у частині другій статті 8 після слова "родовищ" доповнити словами "та вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", після слова "відводу" доповнити словами "та/або власнику спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, та/або видобування газу (метану) вугільного родовища";

у статті 9:

абзац перший після слова "зберіганням" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилученням газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

абзаци другий - третій після слова "транспортування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 11:

абзац шостий після слова "здійснюють" доповнити словами "господарську діяльність з геологічного вивчення", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ та господарську діяльність з використання", після слів "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші", після слова "виробникам" доповнити словом "товарної", після слова "продукції" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

абзац сьомий після слова "є" доповнити словами "господарська діяльність з геологічного вивчення", після слова "родовищ" доповнити словами "вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ";

абзац восьмий після слова "постачальникам" доповнити словами "електричної, теплової, механічної та/або інших видів", доповнити словами "та/або вилучених при дегазації вугільних родовищ газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у абзаці дев'ятому цифри "2020" замінити цифрами "2030", після слів "від господарської діяльності з" доповнити словами "геологічного вивчення", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 14:

у назві після слова "особливості" доповнити словами "геологічного вивчення", після слова "родовищ" доповнити словами "вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ";

у частині першій слова "діяльність з" замінити словами "господарська діяльність з геологічного вивчення", після слова "родовищ" доповнити словами "вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ";

у статті 16:

у частині першій:

абзац перший після слова "час" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова " родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

абзаци другий після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова " родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

частину другу після слова "родовищ" доповнити словами "газу та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші, вилучених", після слова "дегазації" доповнити словами "вугільних родовищ";

частину третю та четверту після слова "здійснюють" доповнити словами "дослідно-промислове та промислове", після слова "родовищ" доповнити словами "вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ";

частину п'яту після слів "розташування об'єктів" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ, вилучення газу (метану) вугільних родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші при дегазації вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

назву розділу V після слів "у сфері" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

у статті 17:

назву після слів "у сфері" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

абзац десятий частини першої після слова "об'єктів" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

назву та текст статті 18 після слів "у сфері діяльності з" доповнити словами "дослідно-промислового та промислового", після слова "видобування" доповнити словами "газу (метану) вугільних родовищ", після слова "родовищ" доповнити словами "та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос