Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по уменьшению негативных последствий в агропромышленном комплексе Украины в особый период

Проект закона Украины от 18.08.2014 № 4525а
Дата рассмотрения: 18.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України в особливий період

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону

1. Цей закон визначає основи державної політики у сфері державного управління щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки населення в особливий період.

2. Цей закон спрямований на захист прав та законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та інших суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України в особливий період, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах та адміністративно-територіальних одиниць проведення антитерористичних операцій, введення надзвичайного чи воєнного стану.

Стаття 2. Визначення термінів

1. Для цілей цього закону терміни вживаються у такому значенні:

Особливий період - проміжок часу на протязі якого компетентними органами здійснюються заходи по боротьбі з тероризмом в рамках проведення антитерористичної операції Антитерористичним центром при Службі безпеки України, періоди на який введено надзвичайний чи воєнний стани;

Початок перебігу строку особливого періоду - день прийняття рішення про проведення антитерористичної операції, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

Закінчення строку особливого періоду - день прийняття рішення про закінчення антитерористичної операції, скасування надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

Сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією в рамках здійснення підприємницької (господарської) діяльності;

Суб'єкт господарювання агропромислового комплексу України - юридична особа, включаючи селянське (фермерське), рибальське та рибницьке господарства, яка здійснює діяльність з вирощування та переробки сільськогосподарської продукції - виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки за результатами річної звітності;

Інші терміни вживаються у значеннях, передбачених чинними законодавчими актами, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин.

Розділ II. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 3. Види заходів щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України

1. В особливий період для сільськогосподарських товаровиробників та суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України, які зареєстровані та проводять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, введення надзвичайного чи воєнного стану, запроваджуються наступні заходи щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

а) реструктуризація кредитів;

б) мораторій на звернення стягнення на майно;

в) заходи щодо недопущення надмірного податкового навантаження.

Стаття 4. Сутність та особливості застосування заходів запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України

1. Реструктуризація кредитів в національній валюті - передбачає собою пролонгацію строків повернення кредитів на строк дії особливого періоду, з фіксацією відсоткової ставки за залученим позичальником кредитом, у розмірі діючої відсоткової ставки, відповідно до умов укладеного кредитного договору, на день початку перебігу строку особливого періоду; заборону нарахування штрафних санкцій за порушення зобов'язань за кредитним договором, що сталися у особливий період.

Реструктуризація кредитів в іноземній валюті - передбачає собою перерахування валютних кредитів у гривню за курсом Національного банку України встановленим на день отримання банком відповідного письмового звернення позичальника про таку реструктуризацію. При цьому відсоткова ставка за реструктуризованим кредитом, в національній валюті встановлюється на рівні не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день отримання банком відповідного письмового звернення позичальника про таку реструктуризацію.

Банки за письмовим зверненням сільськогосподарських товаровиробників та суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України зобов'язані внести зміни до діючих кредитних договорів відповідно до вимог цієї статті у загальному порядку укладання господарських договорів передбаченому Господарським кодексом України. При цьому такі зміни встановлюються на весь час дії особливого періоду.

Дія вказаної статті розповсюджується на всі кредитні договори, які були укладені до початку особливого періоду та є діючими на момент набрання законної сили цим законом.

2. Мораторій на звернення стягнення на майно - передбачає заборону на звернення стягнення на майно сільськогосподарських товаровиробників та суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України в особливий період за всіма видами примусового стягнення відповідно до діючого законодавства.

У особливий період не допускається відкриття виконавчих проваджень щодо звернення стягнення на майно сільськогосподарських товаровиробників та суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України. Відкриті виконавчі провадження підлягають зупиненню у порядку встановленому законом.

3. Заходи щодо недопущення надмірного податкового навантаження передбачають:

а) заборону нарахування та стягнення контролюючим органом штрафних санкцій за зобов'язаннями зі сплати податків та інших обов'язкових платежів в особливий період, у випадку якщо повне або часткове невиконання таких зобов'язань виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, що підтверджуються у порядку встановленому законодавством;

б) заборону проведення контролюючим органом в особливий період документальних планових та документальних позапланових, а також фактичних перевірок відповідно до статей 77, 78, 80 Податкового кодексу України.

При цьому всі накази та направлення на розпочаті та незакінчені документальні планові та документальні позапланові, а також фактичні перевірки підлягають скасуванню;

в) заборону застосування контролюючим органом в особливий період таких заходів щодо примусового погашення податкового боргу платників податків, як адміністративний арешт та податкова застава відповідно до статей 88, 89, 94, 95 Податкового кодексу України.

4. Всі заходи запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України передбачені цим законом застосовуються для сільськогосподарських товаровиробників та суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України виключно під час дії особливого періоду та на протязі шести місяців з дня його закінчення.

Розділ III. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету міністрів України впродовж місяця з дня прийняття цього закону забезпечити:

приведення у відповідність із положеннями закону власних нормативно-правових актів;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:

1) В Законі України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 N 606-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 24 (18.06.99), ст. 207):

а) частину першу статті 37 доповнити пунктом 19 наступного змісту:

"Зупинення виконавчого провадження в рамках дії закону України "Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України в особливий період";

б) частину другу статті 39 доповнити наступним абзацом восьмим:

"пунктом 19 частини першої статті 37 цього закону, - на строк дії особливого періоду відповідно до закону України "Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України в особливий період".

2) Закон України "Про боротьбу з тероризмом" від 20.03.2003 N 638-IV (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 25 (20.06.2003), ст. 180) доповнити статтею 171 наступного змісту:

"Стаття 171. Інформування громадськості про проведення антитерористичної операції

У разі проведення антитерористичної операції Антитерористичним центром при Службі безпеки України, інформування громадськості про її початок, закінчення та район проведення антитерористичної операції, з визначенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць, здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю

Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, передбаченої частиною другою статті 17 цього Закону.".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос