Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лишения права на специальные пенсии и единовременную денежную помощь должностных (служебных) лиц, уволенных за нарушение присяги, Конституции и законов Украины

Проект закона Украины от 21.03.2014 № 4516
Дата рассмотрения: 21.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо позбавлення права на спеціальні пенсії та одноразову грошову допомогу посадових (службових) осіб, звільнених за порушення присяги, Конституції та законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 793 з наступними змінами):

частину одинадцяту після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі, якщо зазначеним особам вже призначено пенсію відповідно до цього Закону, виплата такої пенсії припиняється з дня набрання законної сили рішенням суду чи дати винесення висновку про вчинення корупційного правопорушення";

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту: "Пенсія на умовах цього Закону та/або Закону України "Про державну службу", а також грошова допомога у разі виходу на пенсію особам, які проходили службу в органах прокуратури впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року, призначаються та виплачуються за наявності висновку, винесеного за результатами службового розслідування, про відсутність фактів порушення ними присяги, Конституції чи законів України: при розслідуванні злочинів стосовно учасників акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів, що мали місце в цей час; при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у цих провадженнях у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням або зверненні до суду з клопотанням про застосування запобіжних заходів до учасників цих акцій. У випадку підтвердження за результатами службового розслідування факту порушення присяги, Конституції чи законів України пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах. У разі, якщо зазначеним особам вже призначено пенсію відповідно до цього Закону, виплата такої пенсії припиняється з дня винесення висновку про факт порушення присяги, Конституції чи законів України. Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини дванадцяту - двадцяту вважати частинами тринадцятою - двадцять першою.

2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399 з наступними змінами):

частину другу статті 5 викласти в такій редакції: "На підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначаються також пенсії особам:

позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, та членам їх сімей;

які під час проходження служби впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали участь в охороні громадського порядку чи виконанні інших завдань під час проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в цей час, а також у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій протестів, та за результатами службового розслідування встановлено факт порушення ними присяги, Конституції чи законів України в цей період. У разі, якщо зазначеним особам вже призначено пенсію відповідно до цього Закону, виплата такої пенсії припиняється з дня винесення висновку про порушення присяги, Конституції та законів України. Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

частину третю статті 9 викласти в такій редакції: "Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також тим, які під час проходження служби впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали участь в охороні громадського порядку чи виконанні інших завдань під час проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в цей час, а також у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій протестів, та за результатами службового розслідування встановлено факт порушення ними присяги, Конституції чи законів України в цей період, одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується. Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Кабінетом Міністрів України".

3. Абзац третій пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст. 190 з наступними змінами) викласти в такій редакції: "Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також тим, які під час проходження служби впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали участь в охороні громадського порядку чи виконанні інших завдань під час проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в цей час, а також у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій протестів, та за результатами службового розслідування встановлено факт порушення ними присяги, Конституції чи законів України в цей період, одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується. Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Кабінетом Міністрів України".

4. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529 з наступними змінами):

статтю 136 доповнити новою частиною такого змісту: "3. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою, який перебував на посаді судді впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року, виплачується за наявності висновку, винесеного за результатами службового розслідування, про відсутність фактів порушення ним присяги, Конституції чи законів України при здійсненні правосуддя стосовно учасників акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів, що мали місце в цей час. Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Вищою радою юстиції";

частину другу статті 138 доповнити трьома новими абзацами такого змісту: "Суддя, звільнений з посади за порушення присяги судді, позбавляється права на одержання щомісячного довічного грошового утримання та пенсії на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". У разі, якщо судді, що порушив присягу, вже призначено щомісячне довічне грошове утримання та/або пенсію відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу", їх виплата припиняється з дати винесення рішення про факт порушення присяги. У таких випадках пенсія призначається на загальних підставах.

Щомісячне довічне грошове утримання на умовах цього Закону та пенсія відповідно до Закону України "Про державну службу" суддям, які перебували на посаді судді впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року, призначаються та виплачуються за наявності висновку, винесеного за результатами службового розслідування, про відсутність фактів порушення ними присяги, Конституції чи законів України при здійсненні правосуддя стосовно учасників акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів, що мали місце в цей час.

Порядок проведення службового розслідування щодо можливих фактів порушення присяги, Конституції чи законів України, затверджується Вищою радою юстиції";

частину першу статті 139 доповнити новим пунктом третім такого змісту: "3) встановлення факту порушення присяги під час здійснення правосуддя".

У зв'язку з цим пункти третій - п'ятий вважати пунктами четвертим - шостим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. У тритижневий термін з дня набуття чинності цим Законом затвердити порядок проведення службового розслідування для з'ясування фактів можливого порушення присяги, Конституції та законів України посадовими (службовими) особами органів прокуратури, правоохоронних, інших органів державної влади, які впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали участь в охороні громадського порядку, виконанні інших завдань служби під час проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в цей час, у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій протестів, а також здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у цих провадженнях.

2.2. У тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Вищій раді юстиції у двотижневий термін затвердити порядок проведення службового розслідування для з'ясування фактів можливого порушення присяги, Конституції та законів України суддями, які брали участь у здійсненні правосуддя стосовно учасників акцій громадського протесту в Україні впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року та інших масових заходів в цей час.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос