Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права личности на пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины и доступа к судебным решениям

Проект закона Украины от 20.03.2014 № 4513
Дата рассмотрения: 20.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529 із наступними змінами):

у пункті 2 частини першої статті 32 слова та знаки ", а також розглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України буде встановлено, що така справа підлягає розгляду вищим спеціалізованим судом" вилучити.

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 40-41, 42, ст. 492 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 358:

після слів "Заява про перегляд судових рішень подається" додати слово "безпосередньо";

слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

2) у статті 359:

у назві статті слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у частині першій слова та знаки ", яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ," вилучити;

у частині третій слова "до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";

3) статтю 360 викласти у наступній редакції:

"Стаття 360. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. Одночасно вирішується питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску суд протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.

3. Копія ухвали про допуск справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

4) статтю 360-1 викласти у наступній редакції:

"Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня допуску справи до провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

2. За результатами здійснення підготовки суддя-доповідач готує доповідь та вирішує питання про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

5) у частині восьмій статті 360-2 слова "відкриття провадження у справі" замінити словами "допуску справи до провадження".

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 449:

після слів "Заява про перегляд судового рішення подається" додати слово "безпосередньо";

слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

2) у статті 450:

у назві статті слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у частині першій слова та знаки ", яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ," вилучити;

у частині третій слова "до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";

3) статтю 451 викласти у наступній редакції:

"Стаття 451. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Одночасно вирішується питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску суд протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється в нарадчій кімнаті з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу, без виклику учасників судового провадження. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску має бути вмотивованою.

3. Копія ухвали про допуск справи до провадження надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

4) статтю 452 викласти у наступній редакції:

"Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня допуску справи до провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);

3) має право доручати відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми закону України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;

4) має право визначати органи державної влади, представники яких можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

2. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

5) у частині дев'ятій статті 453 слова "надходження справи до суду" замінити словами "допуску справи до провадження".

4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 6, ст. 56 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 111-19:

після слів "Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається" додати слово "безпосередньо";

слова "через Вищий господарський суд України" вилучити;

2) у статті 111-20:

у назві статті слова "Вищим господарським судом України" вилучити;

у частині першій слова та знаки ", яка надійшла до Вищого господарського суду України," вилучити;

у частині третій слова "до Вищого господарського суду України" вилучити;

пункт 4 частини четвертої викласти у наступній редакції:

"4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена з аналогічних підстав.";

3) статтю 111-21 викласти у наступній редакції:

"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, яка формується в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу. Одночасно вирішується питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску суд протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.

Копія ухвали про допуск справи до провадження надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

4) статтю 111-22 викласти у наступній редакції:

"Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня допуску справи до провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

5) у частині дев'ятій статті 111-23 слова "відкриття провадження у справі" замінити словами "допуску справи до провадження".

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 35-36, N 37, ст. 446 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 239-1:

після слів "Заява про перегляд судових рішень подається" додати слово "безпосередньо";

слова "через Вищий адміністративний суд України" вилучити;

2) у статті 239-2:

у назві статті слова "Вищим адміністративним судом України" вилучити;

у частині першій слова та знаки ", яка надійшла до Вищого адміністративного суду України," вилучити;

у частині третій слова "до Вищого адміністративного суду України" вилучити;

у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";

3) статтю 240 викласти у наступній редакції:

"Стаття 240. Допуск справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, яка формується в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу. Одночасно вирішується питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску суд протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.

3. Копія ухвали про допуск справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.";

4) статтю 240-1 викласти у наступній редакції:

"Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

1. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня допуску справи до провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами);

3) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

4) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

5) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цієї норми закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;

6) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.";

5) у частині восьмій статті 241 слова "відкриття провадження у справі" замінити словами "допуску справи до провадження".

6. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 297-4:

після слів "Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення подається" додати слово "безпосередньо";

слова "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

2) у статті 297-5:

у назві статті слова "Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у частині першій слова та знаки ", яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ," вилучити;

у частині третій слова "до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" вилучити;

у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";

3) статтю 297-6 викласти у наступній редакції:

"Стаття 297-6. Допуск справи до провадження

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів зі складу усіх судових палат Верховного Суду України, яка формується автоматизованою системою документообігу цього суду. Одночасно вирішується питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення.

Про допуск справи до провадження або відмову в допуску суд протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії ухвалює постанову. Постанова ухвалюється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Постанова про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути вмотивованою.

Копія постанови про допуск справи до провадження надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення, а в разі відмови в допуску - особі, яка подала заяву.";

4) статтю 297-7 викласти у наступній редакції:

"Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня допуску справи до провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого вирішує питання про витребування матеріалів справи про адміністративне правопорушення з відповідного суду.

За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь, ухвалює постанову про завершення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.".

7. У Законі України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 15, ст. 128 із наступними змінами):

частину третю статті 3 викласти у наступній редакції:

"3. До Реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, які подані до вищих спеціалізованих судів і щодо яких не вирішене питання про допуск до провадження, передаються вищими спеціалізованими судами до Верховного Суду України.

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, щодо яких прийнято рішення про допуск до провадження, передаються на розгляд до Верховного Суду України.

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, щодо яких за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження було встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, передаються вищими спеціалізованими судами на розгляд до Верховного Суду України. Верховний Суд України розпочинає розгляд справ за такими заявами спочатку.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос