Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления правовой и социальной защиты судей

Проект закона Украины от 14.08.2014 № 4509а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового та соціального захисту суддів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 42, 43, 44 - 45, ст. 529):

1) частину четверту статті 53 доповнити новим реченням такого змісту: "Суддя за його заявою може бути відряджений до іншого суду відповідно до закону";

2) статтю 143 після слова "фінансуються" доповнити словами "з урахуванням штатних суддівських посад у судах (кількості суддів, визначеної відповідно до закону) та штатної чисельності апаратів судів".

2. У Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892):

1) у статті 16:

частину першу після слів "до суду на іншій території України" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"2. Такі судді з метою забезпечення правового та соціального захисту до їх переведення в установленому законом порядку вважаються відрядженими до інших судів, заяви про переведення до яких вони подали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про що голова відповідного суду видає наказ на підставі заяви судді та довідки з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність вакантної посади у суді.

Судді, яких відряджають до інших судів, не можуть здійснювати судочинство в установленому процесуальним законом порядку, крім інших повноважень, визначених законом. За ними зберігається право брати участь у вирішенні питань, що розглядаються органами суддівського самоврядування з правом дорадчого голосу. Такі судді отримують суддівську винагороду відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

2) розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31. Суддям, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і були переведені на посаду на підставах, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", суддівська винагорода та допомога на оздоровлення виплачуються в суді, до якого переведено на роботу суддю, за період часу, що передував прийняттю відповідними органами рішення про його переведення на роботу, починаючи з наступного дня, до якого їм було виплачено суддівську винагороду, та до дня видання наказу про зарахування до штату суду на підставі акта про переведення судді.

Суддям, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і щодо яких видано накази про їх відрядження відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", суддівська винагорода та допомога на оздоровлення виплачуються в суді, до якого їх відряджено, починаючи з наступного дня, до якого їм було виплачено суддівську винагороду, та до дня видання наказу про їх відрядження.

У разі відсутності наказу про виключення судді зі штату суду Автономної Республіки Крим або міста Севастополя та відповідного запису у трудовій книжці судді в суді, до якого відряджено, переведено на роботу суддю, у трудовій книжці робиться запис про відрядження, переведення на роботу судді з підстав, визначених статтею 16 цього Закону, що передує запису про видання наказу про зарахування до штату суду, до якого відряджено, переведено на роботу суддю.

Фінансування судів, до яких відряджено, переведено на роботу суддів, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос