Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты прав физических лиц - заемщиков)

Проект закона Украины от 14.08.2014 № 4501а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту прав фізичних осіб - позичальників)

Верховна Рада України постановляє:

I. В Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст.379)

1) пункт 23 статті 1 викласти у наступній редакції:

"23) споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) позичальнику - фізичній особі для придбання будь-якого товару, в тому числі - рухомого та нерухомого майна, житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість, транспортних засобів, продукції, послуг. Не відносяться до споживчих кредити, за якими кошти надаються безпосередньо для ведення підприємницької діяльності, про що прямо зазначено у кредитних договорах;";

2) частину 1 статті 11 викласти у наступній редакції:

"1. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість, транспортних засобів, продукції, послуг, у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Не вважається пропонуванням споживчого кредиту застереження про можливість надання його під час придбання продукції.

Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.

У разі, якщо в договорі споживчого кредиту визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума заборгованості по кредиту може бути перерахована зі зміною курсу, якщо це передбачено договором споживчого кредиту. При цьому перерахована сума заборгованості за кредитом у гривні не може перевищувати суму заборгованості за кредитом у гривні з урахуванням встановленого індексу інфляції за відповідний період.";

3) пункт 2 частини 7 статті 11 викласти у наступній редакції:

"2) споживчих кредитів на придбання житлової нерухомості, або прав на житлову нерухомість;";

4) частину 10 статті 1 викласти у наступній редакції:

"10. Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість щонайменше - на шість календарних місяців; або

2) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість - більш як на тридцять відсотків; або

3) несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість - більше трьох виплат, які перевищують п'ятнадцять відсотків суми кредиту; або

4) іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житлової нерухомості або прав на житлову нерухомість - дев'яноста календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.";

5) частину 13 статті 11 викласти у наступній редакції:

"13. Кредитодавцю забороняється передача третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту без письмової згоди позичальника.";

II. В Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5 - 6, ст. 30)

1) частину 12 статті 47 викласти у наступній редакції:

"Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, за виключенням процентної ставки за споживчими кредитами.";

2) статтю 47 доповнити новою частиною наступного змісту:

"Процентна ставка за споживчими кредитами не може перевищувати однієї облікової ставки Національного банку України, що діє на момент укладення кредитного договору, договору займу.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2) Банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають діючі невиконані (на момент набуття чинності цим законом) зобов'язання за кредитними договорами за споживчими кредитами, зобов'язані:

- протягом тридцяти днів з дати подання громадянином такої заяви привести умови договорів у відповідність до цього Закону;

- протягом тридцяти днів з дати подання громадянином такої заяви провести конвертацію зобов'язань згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору.

Всі платежі, що були сплачені за кредитним договором до моменту проведення конвертації зобов'язань за кредитним договором, перерахунку не підлягають.

Заборгованість в сумі різниці між розміром зобов'язань за кредитним договором та розміром зобов'язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором.

Після проведення конвертації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті, погашення кредиторської заборгованості здійснюється позичальником в національній валюті згідно умов додаткової угоди, графіку платежу та умов, визначених кредитним договором.

Розмір плати за користування кредитом визначається сторонами у додатковій угоді у відповідності з цим Законом.

Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань позичальників за споживчими кредитами в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про конвертацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням конвертації зобов'язань за кредитними договорами.

3) Кабінету Міністрів України, Національному банку України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. В. ТУРЧИНОВ

Опрос