Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов

Проект закона Украины от 19.03.2014 № 4490
Дата рассмотрения: 19.03.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункти 215.3.1 - 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,94

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

- " -

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

- " -

3,1

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

4,51

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

- " -

3,1

2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

61,1

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,54

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

61,1

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

- " -

61,1

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка податку

специфічна

адвалорна

одиниця виміру

ставка

одиниця виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

235,66

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

- " -

235,66

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

83,93

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

- " -

187,58

- " -

12

2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

235,66

 

 

2403 10

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції

- " -

235,66

 

 

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

- " -

235,66

 

 

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

110,03

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

- " -

250,93

".

2. У статті 234:

1) у пункті 234.1:

підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти у такій редакції:

"234.1.1. для мотоциклів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 500

3,82

2

501

800

6,37

3

понад 800

12,73

234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 1000

3,82

2

1001

1500

6,37

3

1501

1800

8,9

4

1801

2500

12,73

5

2501

3500

31,82

6

3501

4500

50,9

7

4501

5500

57,27

8

5501

6500

69,99

9

понад 6500

76,35

";

у підпункті 234.1.3 цифри "0,58" замінити цифрами "0,63";

у підпункті 234.1.4 цифри "5,88" замінити цифрами "6,37";

у підпункті 234.1.5 цифри "2,93" замінити цифрами "3,17";

підпункт 234.1.6 викласти у такій редакції:

"234.1.6. для вантажних та вантажо-пасажирських автомобілів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8200

19,09

2

8201

15000

25,45

3

понад 15000

31,82

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів;";

у підпункті 234.1.7 цифри "17,63" замінити цифрами "19,09";

у підпункті 234.1.8 цифри "5,88" замінити цифрами "6,37";

у підпункті 234.1.9 цифри "5,40" замінити цифрами "5,85";

2) пункт 234.2 викласти у такій редакції:

"234.2. Ставки збору для суден:

234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

3,17

2

понад 55

3,82

234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

8,90

2

понад 7,5

17,82

";

3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,18" замінити цифрами "1,28".

3. Пункти 243.1 - 243.4 статті 243 викласти у такій редакції:

"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

1553,79

Аміак

291,41

Ангідрид сірчистий

1553,79

Ацетон

582,83

Бенз(о)пірен

1977992,51

Бутилацетат

349,96

Ванадію п'ятиокис

5828,32

Водень хлористий

58,54

Вуглецю окис

58,54

Вуглеводні

87,81

Газоподібні фтористі сполуки

3846,95

Тверді речовини

58,54

Кадмію сполуки

12298,01

Марганець та його сполуки

12298,01

Нікель та його сполуки

62658,23

Озон

1553,79

Ртуть та її сполуки

65863,81

Свинець та його сполуки

65863,81

Сірководень

4993,53

Сірковуглець

3245,03

Спирт н-бутиловий

1553,79

Стирол

11346,13

Фенол

7052,52

Формальдегід

3846,95

Хром та його сполуки

41713,2

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

11113,26

II

2545,11

III

379,22

IV

87,81

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

467807,81

0,0001 - 0,001 (включно)

40081,78

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

5536,9

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

1553,79

Понад 0,1

58,54

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1 тонну.".

4. Статтю 244 викласти у такій редакції:

"Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:

Вид палива

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин неетилований

86,53

Бензин сумішевий

71,26

Зріджений нафтовий газ

117,07

Дизельне біопаливо

73,81

Дизельне пальне з вмістом сірки:

 

більш як 0,2 мас. %

86,53

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

66,17

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

59,8

не більш як 0,005 мас. %

38,18

Мазут

86,53

Стиснений природний газ

58,54

Бензин авіаційний

59,8

Гас

73,81

244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:

Вид палива

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару згідно з УКТЗЕД

Ставка податку, гривень за тонну

Бензин неетилований

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше

86,53

Бензин сумішевий

2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

71,26

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

Зріджений нафтовий газ

2711 11 00 00

газ природний скраплений (зріджений)

117,07

2711 12 11 00

пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо

 

2711 14 00 00

етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)

 

2711 19 00 00

інші гази нафтові скраплені (зріджені)

 

Дизельне біопаливо

3824 90 98 00

біодизель

73,81

Дизельне пальне з вмістом сірки

 

важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:

 

2710 19 49 00

більш як 0,2 мас. %

86,53

2710 19 41 30
2710 19 45 00

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

66,17

2710 19 41 20

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

59,8

2710 19 41 10

не більш як 0,005 мас. %

38,18

 

паливо рідке (мазут):

 

2710 19 61 00

не більш як 1 мас. %

38,18

2710 19 63 00

більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %

59,8

2710 19 65 00

більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %

66,17

2710 19 69 00

більш як 2,8 мас. %

86,53

Бензин авіаційний

2710 11 31 00

бензини авіаційні

59,8

Гас

2710 19 21 00

гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів

73,81

2710 19 25 00

гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів".

 

5. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти у такій редакції:

"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

1020,6

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

408,5

Завислі речовини

29,27

Нафтопродукти

6003,94

Нітрати

87,81

Нітрити

5012,61

Сульфати

29,27

Фосфати

815,72

Хлориди

29,27

245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

106936,91

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

77534,45

Понад 0,1 - 1 (включно)

13366,96

Понад 1 - 10 (включно)

1360,37

Понад 10

272,33

".

6. У статті 246:

1) у пункті 246.1:

у підпункті 246.1.1 цифри "506,44" замінити цифрами "548,47";

у підпункті 246.1.2 цифри "8,81" замінити цифрами "9,54";

2) пункт 246.2 викласти у такій редакції:

"246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

890,79

II

високонебезпечні

32,45

III

помірно небезпечні

8,14

IV

малонебезпечні

3,17

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,31

".

7. Пункт 2461.1 статті 2461 викласти у такій редакції:

"2461.1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:

Вид транспортного засобу

Ставка податку, гривень

Транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезені на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України

5956,5

Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД

11913

".

8. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0074" замінити цифрами "0,008".

9. Статтю 248 викласти у такій редакції:

"Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

381767,57

12725,59

Середньоактивні та низькоактивні

7126,32

2545,11

".

10. Підпункт 263.9.1 пункту 263.9 статті 263 викласти в такій редакції:

"263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

Корисні копалини загальнодержавного значення

Антрацит

тонн

 

0,5

5,79

Вугілля буре

- " -

 

1

0,62

Вугілля кам'яне:

 

 

 

 

вугілля енергетичне, окиснене

- " -

 

0,4

3,81

вугілля коксівне

- " -

 

0,4

3,81

Торф, сапропель

- " -

 

1

0,64

Металічні руди:

 

 

 

 

залізна руда для збагачення

- " -

 

2,7

3,95

залізна руда для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

- " -

 

1,5

0,97

залізна багата

- " -

 

3,5

12,43

марганцева

- " -

 

5

23,57

титанова (розсипних родовищ)

- " -

 

5

4,33

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

- " -

 

5

8,04

нікелева (силікатна)

- " -

 

3,5

10,56

хромова

- " -

 

3,5

11,92

ртутна

- " -

 

3,5

0,64

уранова

- " -

 

3,5

3,46

золота

- " -

 

5

17,35

ванадію

- " -

 

3,5

6,65

гафнію

тонн

 

3,5

10,27

бариту

- " -

 

3,5

7

Горючі корисні копалини:

 

 

 

 

нафта, конденсат:

 

 

 

 

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

- " -

 

39*

 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

- " -

 

17*

 

Газ природний:

 

 

 

 

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:

 

 

 

 

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 цього пункту, видобутий з покладів до 5000 метрів

тис. куб. метрів

 

20

 

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 цього пункту, видобутий з покладів понад 5000 метрів

- " -

 

14

 

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

тис. куб. метрів

 

11**

 

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

- " -

 

25**

 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

- " -

 

14**

 

Глинисті породи:

 

 

 

 

глина тугоплавка

тонн

 

5

 

каолін первинний

- " -

 

5

 

глина вогнетривка

- " -

 

5

 

каолін вторинний

- " -

 

5

 

сировина керамзитова

- " -

 

5

 

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова

- " -

 

5

3,9

Сировина вогнетривка:

 

 

 

 

доломіт

- " -

 

7,5

12,27

кварцит та пісок кварцовий для металургії

- " -

 

7,5

 

пісок формувальний

- " -

 

7,5

27,41

кварцит для виробництва кремнію

- " -

 

2

2,87

сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів

 

3,5

1,34

Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)

тонн

 

5

12,27

Сировина хімічна:

 

 

 

 

сірчана руда

- " -

 

3

7,06

сіль кам'яна (галіт)

- " -

 

2,5

6,35

сіль кам'яна (галіт) для харчової промисловості

- " -

 

2,5

6,35

сіль калійно-магнієва

- " -

 

3

 

крейда для виробництва соди

- " -

 

7,5

28

вапняк для цукрової промисловості

- " -

 

7,5

27,7

крейда для хімічної промисловості

- " -

 

7,5

27,88

Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)

- " -

 

2

2,5

Сировина для мінеральних пігментів

- " -

 

5,5

6,59

Електро- та радіотехнічна сировина:

 

 

 

 

графітова руда

- " -

 

5

4,2

пірофіліт

- " -

 

5

37,01

озокерит

- " -

 

5

37,48

Сировина оптична та п'єзооптична

кілограмів

 

5

14,79

Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн

 

5

3,97

Сировина абразивна

- " -

 

5

2,27

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин, топаз, моріон, берил тощо

кілограмів, грамів, каратів

 

5

 

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів

 

4

 

Сировина виробна

тонн, куб. метрів

 

4

 

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів

 

3

 

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:

 

 

 

 

польовий шпат (пегматит)

тонн

 

5

 

пісок для виробництва скла

- " -

 

7,5

 

Сировина цементна

- " -

 

5

18,45

Сировина для пиляних стінових матеріалів

куб. метрів

 

3

 

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:

 

 

 

 

перліт

тонн

 

5,5

3,83

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

- " -

 

7,5

 

Сировина для покриття доріг - бітуми

тонн

 

5

9,17

Підземні води:

 

 

 

 

мінеральні для промислового розливу

куб. метрів

42,68

 

 

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

- " -

15,4

 

 

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

- " -

10,28

 

 

промислові (розсіл)

- " -

1

 

 

теплоенергетичні (термальні)

- " -

0,84

 

 

прісні підземні води

100 куб. метрів

9,72

 

 

Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

0,93

 

 

Грязі лікувальні

- " -

11,12

 

 

Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу:

 

 

 

 

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн

 

7,5

27,41

гіпс

- " -

 

7,5

27,94

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк

тонн

 

7,5

18,17

Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

- " -

 

7,5

 

Сировина піщано-гравійна:

 

 

 

 

сировина піщано-гравійна

- " -

 

5

 

сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

куб. метрів

 

5

1,49

Сировина цегельно-черепична

тонн

 

5

 

____________
* В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин.

** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин.".

11. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:

"264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, установлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об'єму

0,3

Використання підземного простору надр - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,3

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

0,85

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

кв. метрів

0,49

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

кв. метрів

0,36

провадження іншої господарської діяльності

- " -

1,19

".

12. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:

"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб

Ставки податку, гривень за 1 кв. метр

Коефіцієнт, що застосовується у мм. Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

До 3

0,3

 

Від 3 до 10

0,61

 

Від 10 до 20

0,97

 

Від 20 до 50

1,52

1,2

Від 50 до 100

1,83

1,4

Від 100 до 250

2,13

1,6

Від 250 до 500

2,45

2

Від 500 до 1000

3,05

2,5

Від 1000 і більше

4,28

3

".

13. Статтю 320 викласти в такій редакції:

"Стаття 320. Ставки збору

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1. Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

0,45

2. Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 - 470 МГц

442,54

3. Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

442,54

4. Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

221,96

5. Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц

11,18

6. Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

22,33

7. Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

1372,26

8. Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

17701,25

9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

44,66

10. Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

29,32

11. Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

11028,37

12. Радіозв'язок у багатоканальних розподільних системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 - 7 ГГц

19,55

10 - 42,5 ГГц

6,99

13. Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

до 1 кВт включно

 

530,48

від 1,1 до 10 кВт включно

 

797,12

від 10,1 до 100 кВт включно

 

1127,98

від 101 до 500 кВт включно

 

1327,6

від 501 кВт і вище

 

2205,67

14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

від 1 до 10 Вт включно

 

22,33

від 10,1 до 100 Вт включно

 

67,02

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

110,28

від 1,1 до 5 кВт включно

 

177,3

від 5,1 до 20 кВт включно

 

332,25

від 20,1 кВт і вище

 

442,54

15. Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц

 

до 100 Вт включно

 

166,12

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

332,25

від 1,1 до 10 кВт включно

 

530,48

від 10,1 кВт і вище

 

664,49

16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

до 10 Вт включно

 

15,36

від 10,1 до 100 Вт включно

 

30,71

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

67,02

від 1,1 до 5 кВт включно

 

132,64

від 5,1 до 20 кВт включно

 

265,24

від 20,1 кВт і вище

 

332,25

17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

664,49

".

14. У статті 325:

1) пункти 325.1 і 325.2 викласти у такій редакції:

"325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод:

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ

35,66

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

33,92

Інгульця

51,73

Сіверського Дінця

69,55

Південного Бугу (без Інгулу)

39,22

Інгулу

48,12

Дністра

21,37

Вісли та Західного Бугу

21,37

Пруту та Сірету

16,05

Тиси

16,05

Дунаю

14,3

Річок Криму

71,31

Річок Приазов'я

85,62

Інших водних об'єктів

39,22

325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод:

Найменування регіону

Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)

65,95

м. Севастополь

65,95

Області:

 

Вінницька

57

Волинська

58,88

Дніпропетровська

49,95

Донецька

67,78

Житомирська

57

Закарпатська

37,45

Запорізька:

 

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

57

інші адміністративно-територіальні одиниці області

51,73

Івано-Франківська:

 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

89,15

інші адміністративно-територіальні одиниці області

49,95

Київська:

 

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

41,44

інші адміністративно-територіальні одиниці області

48,89

Кіровоградська

65,95

Львівська

51,73

Луганська

74,87

Миколаївська

74,87

Одеська

62,41

Полтавська:

 

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

38,56

інші адміністративно-територіальні одиниці області

42,98

Рівненська:

 

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

46

інші адміністративно-територіальні одиниці області

53,43

Сумська:

 

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

42,98

інші адміністративно-територіальні одиниці області

48,94

Тернопільська

69,55

Харківська

53,47

Херсонська

53,47

Хмельницька:

 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

44,59

інші адміністративно-територіальні одиниці області

67,78

Черкаська

38,56

Чернівецька

62,41

Чернігівська:

 

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

53,47

інші адміністративно-територіальні одиниці області

41,8

м. Київ

53,27

";

2) у пункті 325.3 цифри "6,38" замінити цифрами "6,93";

3) у пункті 325.4:

у підпункті 325.4.1 цифри "0,1094" замінити цифрами "0,1188";

у підпункті 325.4.2 цифри "0,0122" замінити цифрами "0,0132";

4) у пункті 325.5:

у підпункті 325.5.1 цифри "33,51" замінити цифрами "36,39";

у підпункті 325.5.2 цифри "40,29" замінити цифрами "43,75";

5) у пункті 325.6:

у підпункті 325.6.1 цифри "31,17" замінити цифрами "33,85";

у підпункті 325.6.2 цифри "36,35" замінити цифрами "39,48";

6) у пункті 325.7 цифри "7,22" замінити цифрами "7,84".

15. Пункти 331.1 і 331.2 статті 331 викласти у такій редакції:

"331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

1

186,01

118,96

45,74

4,71

2

132,19

84,97

33,04

3,61

3

106,69

68,72

26,5

2,89

4

80,23

51

19,61

2,17

5

52,87

33,97

13,08

1,46

Модрина

1

83,56

70,81

27,58

6,15

2

60,19

51

19,61

4,71

3

47,48

41,05

15,62

3,61

4

35,4

30,47

11,62

2,54

5

24,07

20,55

7,99

1,82

Ялина, ялиця

1

115,44

98,44

37,75

4,37

2

85,69

72,96

28,32

2,89

3

68,72

58,8

22,5

2,54

4

51,72

43,92

16,7

1,82

5

34,71

29,04

11,27

1,46

Дуб (крім дуба коркового)

1

488,03

234,51

78,08

7,99

2

350,06

168,31

55,91

5,82

3

280,34

133,97

45,03

4,71

4

210,6

101,32

33,77

3,28

5

137,99

66,98

22,5

2,54

Ясен, клен (крім явора)

1

183,01

156,32

78,08

7,99

2

131,25

112,21

55,91

5,82

3

105,12

89,33

45,03

4,71

4

78,95

67,55

33,77

3,28

5

51,76

44,68

22,5

2,54

Бук

1

351,84

226,32

75,54

6,89

2

250,56

160,99

53,76

4,71

3

201,52

129,1

43,22

4

4

151,41

96,39

32,32

2,89

5

101,32

64,55

21,44

1,82

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

1

27,24

23,44

17,42

6,15

2

19,05

16,36

12,55

4,71

3

15,25

13,62

10,34

3,61

4

11,42

9,82

7,62

2,54

5

7,62

6,54

4,89

1,82

Осика, вільха сіра, тополя

1

15,77

13,62

10,34

4,37

2

11,42

9,82

7,08

2,89

3

9,27

7,62

6,02

2,54

4

7,08

6,02

4,37

1,82

5

4,37

3,8

2,74

0,72

Другий пояс лісів

Сосна

1

158,6

101,28

38,86

4

2

112,34

72,24

27,95

2,89

3

89,68

58,06

22,5

2,54

4

67,96

43,22

16,7

1,82

5

45,33

29,04

11,27

1,09

Модрина

1

71,55

61,62

23,59

5,82

2

51,72

43,92

16,7

4

3

41,05

34,71

13,42

3,28

4

30,47

26,22

10,14

2,54

5

20,55

17,72

6,89

1,46

Ялина, ялиця

1

101,95

87,12

33,41

3,61

2

72,96

62,29

23,96

2,54

3

58,06

49,57

19,24

2,17

4

43,92

37,55

14,51

1,82

5

29,04

24,8

9,43

1,09

Дуб (крім дуба коркового)

1

415,4

200,17

66,79

6,54

2

297,76

143

47,57

4,71

3

236,77

114,4

37,75

3,61

4

177,19

84,97

28,71

2,89

5

119,09

57,17

19,24

1,82

Ясен, клен (крім явора)

1

155,78

133,45

66,79

6,54

2

111,66

95,31

47,57

4,71

3

88,77

76,26

37,75

3,61

4

66,46

56,65

28,71

2,89

5

44,68

38,14

19,24

1,82

Бук

1

299,56

192

63,9

5,82

2

213,51

136,47

45,74

4

3

171,05

109,49

36,69

3,28

4

128,52

81,69

27,58

2,54

5

86,05

54,76

18,18

1,82

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

1

22,31

19,05

14,7

5,45

2

16,36

14,14

10,34

4

3

13,08

10,9

8,71

2,89

4

9,82

8,71

6,02

2,54

5

6,54

5,45

4,37

1,46

Осика, вільха сіра, тополя

1

13,62

11,97

8,71

3,61

2

9,82

8,71

6,02

2,54

3

7,62

7,08

5,45

2,17

4

6,02

4,89

3,8

1,82

5

3,8

3,8

2,74

1,09

331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

1

858,42

733,66

366,74

7,99

2

613,29

523,97

262,16

5,82

3

490,74

419,39

209,51

4,71

4

368,2

314,27

157,23

3,28

5

245,11

209,71

104,93

2,54

Бархат, горіх

1

534,86

457,53

228,76

7,99

2

382,38

326,8

163,4

5,82

3

305,58

261,44

130,73

4,71

4

229,3

196,09

98,39

3,28

5

153,04

130,73

65,36

2,54

Груша, кизил, явір

1

429,21

367,11

183,38

7,99

2

306,64

261,96

131,1

5,82

3

245,11

209,71

104,93

4,71

4

184,1

157,43

78,8

3,28

5

122,57

105,12

52,65

2,54

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

1

320,8

273,98

136,9

7,99

2

229,3

195,57

97,65

5,82

3

183,01

156,32

78,08

4,71

4

137,81

117,09

58,47

3,28

5

91,51

78,43

39,23

2,54

Каштан, дуб корковий

1

267,44

228,76

114,4

7,99

2

191,18

163,40

81,69

5,82

3

153,04

130,73

65,36

4,71

4

114,94

98,04

49,04

3,28

5

76,26

65,36

33,04

2,54

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

1

214,59

183,01

91,88

7,99

2

153,04

130,73

65,36

5,82

3

122

104,58

52,28

4,71

4

91,51

78,43

39,23

3,28

5

61,53

52,84

26,5

2,54

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

1

160,71

137,25

68,61

7,99

2

114,94

98,04

49,04

5,82

3

91,51

78,43

39,23

4,71

4

69,2

58,82

29,78

3,28

5

46,31

39,23

19,61

2,54

Верба, чагарники

1

53,37

45,74

22,89

4,37

2

38,14

32,69

16,36

2,89

(крім зазначених в інших позиціях)

3

30,49

26,15

13,08

2,54

4

22,89

19,61

9,82

1,82

5

15,25

13,08

6,54

1,46

Другий пояс лісів

Самшит

1

727,12

621,45

310,83

6,54

2

519,06

443,91

221,87

4,71

3

415,59

355,12

177,93

3,61

4

311,53

266,35

133,25

2,89

5

208,06

177,56

88,97

1,82

Бархат, горіх

1

455,34

389,44

194,63

6,54

2

325,15

278,32

139,07

4,71

3

260,34

222,24

111,12

3,61

4

194,98

167,77

83,14

2,89

5

130,17

111,66

55,56

1,82

Груша, кизил, явір

1

363,29

310,47

155,41

6,54

2

259,81

221,67

111,12

4,71

3

208,06

177,56

88,97

3,61

4

155,78

133,45

66,79

2,89

5

104,06

88,77

44,29

1,82

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

1

273,43

233,12

116,94

6,54

2

194,98

166,66

83,14

4,71

3

155,78

133,45

66,79

3,61

4

117,09

100,19

50,11

2,89

5

77,89

66,46

33,41

1,82

Каштан, дуб корковий

1

227,69

194,98

97,65

6,54

2

162,86

139,44

69,72

4,71

3

130,17

111,66

55,56

3,61

4

97,52

83,34

41,75

2,89

5

64,81

55,56

27,95

1,82

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

1

181,93

155,23

77,69

6,54

2

129,65

111,12

55,19

4,71

3

104,06

88,77

44,29

3,61

4

77,89

66,46

33,41

2,89

5

51,76

44,68

22,18

1,82

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

1

136,71

116,55

58,47

6,54

2

97,52

83,34

41,75

4,71

3

77,89

66,46

33,41

3,61

4

58,3

50,11

25,04

2,89

5

39,23

33,21

16,7

1,82

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

1

45,2

38,66

19,24

3,61

2

32,69

27,78

13,81

2,54

3

26,15

22,31

11,27

2,17

4

19,61

16,88

8,36

1,82

5

13,08

10,9

5,82

1,09

".

16. У підрозділі 5 розділу XX "Перехідні положення":

1) абзац шостий пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:

"56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня до 31 травня 2014 року;

61,10 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 червня 2014 року до 31 грудня 2015 року;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) у пункті 6 виключити слова і цифри "На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2014 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

77,50

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

173,20

відсотків

12

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

101,60

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

231,70

".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2014 року, крім абзацу другого пункту 1 розділу I цього Закону щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос