Идет загрузка документа (215 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов народных депутатов Украины

Проект закона Украины от 12.08.2014 № 4471а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів народних депутатів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до таких законів України:

1. Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Голос України від 10.12.2011 - N 234), такі зміни:

1) пункт 1 частини третьої статті 1 викласти у такій редакції:

"1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки);";

2) у частині шостій статті 2 слова "На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України." виключити;

3) частину першу статті 7 викласти у такій редакції:

"1) Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.";

4) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Особисте голосування

1. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.";

5) статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Право висування кандидатів у народні депутати

1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) або шляхом самовисування відповідно до цього Закону.";

6) у статті 11:

пункт 5 частини другої викласти у такій редакції:

"5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів у депутати і партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (партії, що входять до блоку), кандидати у депутати в одномандатному окрузі;";

пункт 6 частини другої викласти у такій редакції:

"6) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Органи виконавчої влади, у тому числі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів (позовних заяв, скарг, звернень тощо) щодо підготовки та проведення виборів депутатів, у строки та спосіб, установлені цим Законом.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна виборча комісія шляхом прийняття рішення в строки, встановлені цим Законом.";

пункт 9 частини п'ятої викласти у такій редакції:

"9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оголошення;";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.";

7) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

1. Суб'єктами виборчого процесу є:

1) виборець;

2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";

3) партія (блок), кандидати у депутати від якої (якого) зареєстровані, у встановленому цим Законом порядку;

4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;

5) офіційний спостерігач від партії (блоку), яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом (далі - офіційний спостерігач від партії (блоку), кандидата у депутати, громадської організації).";

8) у статті 13:

пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:

"4) оприлюднення підсумків голосування і оголошення результатів виборів депутатів;";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян у визначений ними спосіб. Усі рішення Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня за днем їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Рішення окружних виборчих комісій, які визначені рішеннями Центральної виборчої комісії, після надходження до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.";

9) у статті 16:

частину другу статті 16 викласти у такій редакції:

"2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за шістдесят днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за шістдесят один день до дня голосування.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Позачергові вибори депутатів проводяться у неділю в період шістдесяти днів з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не пізніш як через тридцять днів від дня визнання виборів такими, що не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією рішення про визнання обраної особи такою, що не набула депутатського мандата. Повторні вибори проводяться у неділю в період шістдесяти днів з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес повторних виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Проміжні вибори проводяться у неділю в період шістдесяти днів з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес проміжних виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення.";

10) у статті 18:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. У разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих виборчих дільниць в межах одномандатного округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж суміжних одномандатних округів та їх центрів.

У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією, за поданням голови відповідної обласної державної адміністрації, та може знаходитися поза межами відповідного одномандатного виборчого округу.

Зміна меж одномандатних округів протягом виборчого процесу не допускається.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Центральна виборча комісія не пізніш як на другий день з дня початку виборчого процесу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень окружних виборчих комісій та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".";

11) у статті 21:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружними виборчими комісіями не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружною виборчою комісією на підставі подань районних, районних у містах державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування";

12) статтю 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць

1. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.

2. Окружна виборча комісія оприлюднює свої рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць у визначений нею спосіб із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування. Таке рішення невідкладно надсилається через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження.

3. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утворення відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону спеціальної виборчої дільниці на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.

4. Центральна виборча комісія оприлюднює своє рішення про утворення закордонних виборчих дільниць на офіційному веб-сайті не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці не пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення.";

13) частину третю статті 26 викласти у такій редакції:

"3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.";

14) у статті 27:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дев'яти і не більше вісімнадцяти осіб";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є:

1) політична партія (блок), депутатська фракція (фракція блоку) якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) політичні партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Суб'єкт подання не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (керівниками партій, що входять до блоку) (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою (печатками партій, що входять до блоку) відповідного суб'єкта подання. Подання від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу вносить уповноважена, на підставі довіреності (завіреної нотаріально або печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)), особа від партії (блоку). Подання від кандидата у депутати вносяться за підписом відповідного кандидата у депутати ним особисто або його довіреною особою";

у частині п'ятій:

пункт 10 виключити;

пункт 11) викласти у такій редакції:

"11) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії";

частини восьму та дев'яту викласти у такій редакції:

"8. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дев'яти, окружна виборча комісія утворюється у строк, визначений частиною першою цієї статті, Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комісії, внесеним з дотриманням вимог, передбачених у статті 26 цього Закону, у кількості дев'яти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від відповідних суб'єктів подання, передбачених частиною другою цієї статті.

9. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, крім кандидатів у депутати у відповідних одномандатних округах, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня від дня його прийняття. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.";

15) у статті 28:

частини першу та другу викласти у такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 8 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 10 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 12 - 18 осіб.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб'єкти подання, зазначені у частині другій статті 27 цього Закону.

Від імені партії (блоку) подання вносить уповноважена на підставі довіреності особа від партії (блоку) (для блоків - довіреності від партій, що входять до блоку). Подання від кандидата у депутати вносить безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини другої статті 27 цього Закону. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої статті 27 цього Закону, включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині шостій цієї статті, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону, або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною, а також внесення подання з порушенням вимог частин шостої, сьомої, дев'ятої цієї статті.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта подання, не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. Подання від партії (блоку) підписується керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії (печатками партій, що входять до блоку). Подання від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу вносить уповноважена, на підставі довіреності (завіреної нотаріально або печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)), особа від партії (блоку). Подання від кандидата у депутати вносяться за підписом відповідного кандидата у депутати";

частини сьому та восьму викласти у такій редакції:

"7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього Закону. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії.

8. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою цієї статті, окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений частиною першою цієї статті, утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня кількість осіб від кількостей, встановлених частинами другою або третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від суб'єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї статті. Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії";

частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:

"15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії оприлюднюється окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття у визначений нею спосіб, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на третій день після дня його прийняття. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.;

16) у статті 29:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці визначається відповідно до частин другої та третьої статті 28 цього Закону.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають суб'єкти подання, зазначені у частині другій статті 27 цього Закону, крім кандидатів у депутати у одномандатних округах, а також Міністерство закордонних справ України.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (керівниками партій, що входять до блоку) (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта подання (печатками партій, що входять до блоку)";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього Закону. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання чи за поданням Міністерства закордонних справ України, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії";

частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше, ніж на наступний день з дня прийняття нею відповідного рішення. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження (адресу приміщення) та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та відповідних закордонних дипломатичних установ України не пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення.";

17) у статті 30:

пункт 7 частини другої викласти у такій редакції:

"7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, забезпечує виготовлення печаток окружних і дільничних виборчих комісій, штампів "Вибув" та передачу їх окружним виборчим комісіям, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;";

пункт 14 частини другої викласти у такій редакції:

"14) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах; забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів установленого зразка, бланків протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів іншої виборчої документації, забезпечує їх облік і передає їх окружним виборчим комісіям";

пункт 17 частини другої викласти у такій редакції:

"17) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність окружних виборчих комісій та/або їх членів і приймає рішення з цих питань;";

пункт 18 частини другої викласти у такій редакції:

"18) затверджує форму інформаційних плакатів, а також форму та текст плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, забезпечує виготовлення відповідних плакатів і передає їх окружним виборчим комісіям";

пункт 21 частини другої викласти у такій редакції:

"21) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі не складання або ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії";

18) у статті 31:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного при її утворенні, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою або у разі відсутності голови комісії його заступником";

пункт 11 частини другої викласти у такій редакції:

"11) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям після їх утворення інформаційних плакатів, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток та штампів дільничних виборчих комісій, бланків протоколів дільничних виборчих комісій, а також забезпечує виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;";

пункт 15 частини другої викласти у такій редакції:

"15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій та/або їх членів і приймає рішення з цих питань;";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку, встановленому цим Законом.";

19) у статті 32:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою або у разі відсутності голови комісії його заступником";

пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:

"4) в порядку та в строки, встановлені частиною другою статті 40 цього Закону, вручає або надсилає кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через три дні після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.";

доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі проведення виборів депутатів одночасно з іншими виборами дільничні виборчі комісії можуть здійснювати також повноваження, визначені відповідно законами України, які визначають порядок організації і проведення інших виборів, що проводяться одночасно.";

20) у статті 33:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.

Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на другий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини тринадцятої статті 28 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою статті 34 цього Закону, після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії";

частину дванадцяту виключити:

частину шістнадцяту викласти у такій редакцій:

"16. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Заява, подана до виборчої комісії, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, якщо інше не передбачено цим Законом.";

частину сімнадцяту викласти у такій редакції:

"17. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, окружна виборча комісія за своїм рішенням може залучати на підставі цивільно-правових угод відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників";

21) у статті 34:

пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:

"1) члени виборчих комісій вищого рівня, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців;";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Інші особи, крім зазначених у частині третій цієї статті та частині першій статті 82 цього Закону, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування забороняється.

У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідного виборчого процесу.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частині другій, пунктах 2 - 5 частини третьої та частині четвертій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.";

22) у статті 35:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії. У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, окружної виборчої комісією, визначена рішенням Центральної виборчої комісії, надсилається через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.

Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через дванадцять годин після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно";

частину дев'яту виключити:

доповнити статтю новими частинами десятою - тринадцятою такого змісту:

"10. Запакування протоколів дільничних виборчих комісій та окружних виборчих комісій для їх транспортування у випадках, передбачених цим Законом, відповідно до окружної виборчої комісії чи Центральної виборчої комісії, здійснюється у пакети зі спеціальною системою захисту, виготовлені на замовлення Центральної виборчої комісії, та таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього інший документ.

11. Центральна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення та передачу комплекту бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 75 примірників бланків протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та 75 примірників бланків протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у одномандатному окрузі в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.

12. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія здійснює облік бланків протоколів, виданих дільничним виборчим комісіям, за їх номерами.

Під час транспортування виборчої документації бланки протоколів дільничних виборчих комісій, якщо вони не були використані для складання протоколу з позначкою "Уточнений" до відправлення цих протоколів разом з іншою виборчою документацією до окружної виборчої комісії, зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії. Після прийняття окружною виборчою комісією відповідного протоколу дільничної виборчої комісії невикористанні бланки прийнятого протоколу погашаються дільничною виборчою комісією і запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Невикористані бланки протоколів у загальнодержавному окрузі" та/або "Невикористані бланки протоколів у одномандатному окрузі". Про погашення невикористаних бланків протоколів складається акт. Після припинення повноважень дільничної виборчої комісії вказані пакети передаються до відповідної окружної виборчої комісії для передачі до архівних установ разом з іншою виборчою документацією.

13. Забороняються заповнення протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не на бланках, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень";

23) пункт 4 частини сьомої статті 36 викласти у такій редакції:

"4) безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;";

24) у статті 37:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.";

пункт 9 частини третьої викласти у такій редакції:

"9) систематичним або грубим порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування;";

пункт 10 частини третьої виключити:

пункти 11 - 14 частини третьої викласти у такій редакції:

"11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

12) виявленням обставин наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо така судимість не знята або не погашена;

13) прийняттям рішення про скасування реєстрації суб'єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії;

14) визнанням його недієздатним або його смертю.";

частини четверту - восьму викласти у такій редакції:

"4. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.

Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію.

5. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє, у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено. Такі суб'єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.

Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання за умови внесення відповідного подання у визначений цією частиною строк.

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, у зв'язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації суб'єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії, або у разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії та невнесення подання з новою кандидатурою до складу відповідної виборчої комісії у порядку, встановленому цією частиною, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених цим Законом, відповідна виборча комісія одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії.

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, члена виборчої комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті) у порядку, встановленому цим Законом.

У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єктів подання, зазначених у частині другій статті 27 цього Закону з урахуванням вимог частини п'ятої статті 27 цього Закону, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості.

7. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Зазначене подання чи заява підлягає обов'язковому розгляду не пізніш як на третій день з дня надходження, але не пізніш останнього дня перед днем голосування. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

8. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того ж суб'єкта подання, у разі внесення подання на заміну відповідним суб'єктом.

У разі невнесення подання на заміну відповідним суб'єктом на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії призначається інший член із складу комісії.";

частини дев'яту та десяту виключити:

25) у статті 38:

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт ревізії органа державного фінансового контролю. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше десяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів.";

26) у статті 39:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців", а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 40 цього Закону.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 40 цього Закону, відповідній дільничній виборчій комісії.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій комісії.";

частину шосту виключити;

27) у статті 41:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за сім днів до дня голосування.

Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за сім днів до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.";

частини п'яту та шосту викласти у такій редакції:

"5. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин третьої, четвертої статті 39 цього Закону та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

6. Уточнений список виборців на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 39 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.";

28) частини першу та другу статті 42 викласти у такій редакції:

"1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України, або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.";

29) частину першу статті 43 викласти у такій редакції:

"1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.";

30) у статті 44:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Форма попереднього списку виборців встановлюється згідно з частиною третьою статті 39 цього Закону. Відомості про виборців у списку виборців на закордонній виборчій дільниці зазначаються в порядку, зручному для проведення голосування.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за сім днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Попередній список виборців на паперовому та електронному носіях передається Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за десять днів до дня голосування.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.

Уточнений список виборців на паперовому та електронному носіях передається органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.";

31) статтю 45 викласти у такій редакції:

"Стаття 45. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

2. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється.";

32) у статті 46:

частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Кошти на підготовку і проведення чергових, позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у дводенний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України.

Кошти на підготовку і проведення повторних, проміжних виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня призначення відповідних виборів Центральною виборчою комісією відповідно до розпису Державного бюджету України.";

частини сьому - десяту викласти у такій редакції:

"7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

33) частини шосту та сьому статті 47 викласти у такій редакції:

"6. Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги. Оплата праці осіб, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

7. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.";

34) у статті 48:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі зобов'язані відкрити рахунок свого виборчого фонду.

Розмір виборчого фонду партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищувати дев'яноста тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Розмір виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Виборчий фонд партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі (далі - виборчий фонд партії (блоку), має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію. На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку партії (блоку).

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі має один поточний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після початку виборчого процесу.";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його відповідні реквізити, про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі та його відповідні реквізити оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття відповідного рахунку виборчого фонду. Інформація про реквізити відповідного рахунку виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати в одномандатному окрузі може публікуватись у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.";

35) у статті 49:

частини п'яту - сьому викласти у такій редакції:

"5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний за вісім днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) остаточний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний за п'ять днів до дня голосування подати до Центральної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше дня, наступного за днем його надходження до Центральної виборчої комісії.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на десятий день після дня голосування подати до Центральної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше дня, наступного за днем його надходження до Центральної виборчої комісії.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов'язаний не пізніш ніж за вісім до дня голосування подати до окружної виборчої комісії (на паперових носіях та в електронному вигляді) проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири дні до дня повторного голосування подати до окружної виборчої комісії (на паперових носіях та в електронному вигляді) проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня прийняття рішення про проведення повторного голосування до п'ятого дня до дня повторного голосування.

Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі надсилає його копію на паперових носіях, а також надсилає його в електронному вигляді через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Центральній виборчій комісії.

Центральна виборча комісія оприлюднює проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, Центральна виборча комісія оприлюднює проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, на своєму офіційному веб-сайті у ці ж строки.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді).

У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування подати до окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді).

Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати у одномандатному окрузі надсилає його копію на паперових носіях, а також надсилає його в електронному вигляді через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Центральній виборчій комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює у повному обсязі фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, Центральна виборча комісія оприлюднює у повному обсязі фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, на своєму офіційному веб-сайті у такі ж строки.

7. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною шостою цієї статті, здійснює виборча комісія, до якої вони подані.

Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини шостої цієї статті, та не пізніш як на двадцятий день після дня голосування - аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом другим частини шостої цієї статті.

Окружні виборчі комісії не пізніш як за три дні до дня голосування вивішують на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії для загального ознайомлення та надсилають до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для невідкладного після надходження оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії аналіз поданих до відповідної комісії фінансових звітів, передбачених абзацом третім частини шостої цієї статті, та не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування (дня повторного голосування) - аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом п'ятим частини шостої цієї статті.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно із законом.";

доповнити статтю після частини сьомої частиною восьмою, змінивши нумерацію наступної частини, такого змісту:

"8. У фінансових звітах, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, в обов'язковому порядку відображується та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформація про всі надходження на накопичувальний, поточний рахунок (поточні рахунки) виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням її прізвища, імені, по-батькові такої особи, місця її проживання), назви партії (партії, що входить до блоку) (у випадку здійснення внеску партією, яка висунула кандидата у депутати в одномандатному окрузі), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду та повну назву отримувача кожного платежу.";

36) у статті 50:

частини першу та другу викласти у такій редакції:

"1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок власних коштів партії (партій, що входять до блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок).

Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені цією статтею, до формування виборчого фонду партії (блоку), кандидата в депутати не застосовуються.

2. Добровільні внески та власні кошти партії (партій, що входять до блоку), кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються на відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою (у межах розміру виборчого фонду партії (блоку), кандидата в депутати, встановленого частиною першою статті 48 цього Закону) та кількістю перерахувань.";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Кошти виборчого фонду партії (блоку), не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів (кошти виборчого фонду блоку - у порядку, визначеному угодою про утворення блоку), перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партії, визначеної в угоді про утворення блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (для блоку - на підставі угоди про утворення блоку без прийняття окремого рішення). У разі неприйняття у цей строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів.";

частини тринадцяту та чотирнадцяту викласти у наступній редакції:

"13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, в триденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі перераховуються установою банку відповідному кандидату:

1) у повному обсязі - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, не більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду;

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування кандидату у депутати в одномандатному окрузі, в той же строк перераховуються установою банку до Державного бюджету України.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оголошення відповідного рішення перераховуються до Державного бюджету України.";

37) частини першу та другу статті 51 викласти у такій редакції:

"1. Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії, у виняткових випадках для забезпечення належної організації роботи окружних виборчих комісій, за поданням голів обласних державних адміністрацій, приміщення для цих виборчих комісій можуть надаватися поза межами відповідного одномандатного виборчого округу; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок надання зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Органи внутрішніх справ зобов'язані не пізніш як за вісім днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень окружних виборчих комісій, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - органів ведення Державного реєстру виборців.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.";

38) частину першу статті 52 викласти у такій редакції:

"1. Висування кандидатів у депутати партіями (блоками) розпочинається з першого дня виборчого процесу.";

39) статтю 53 викласти у такій редакції:

"Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партіями (блоками)

1. Для висування кандидатів у депутати та участі у виборах депутатів дві або більше партії можуть утворити виборчий блок. Рішення про участь в утворенні блоку приймається кожною з партій на з'їзді (зборах, конференції) у порядку, встановленому статутом партії.

Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про утворення виборчого блоку, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.

Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:

1) повну та скорочену назву блоку;

2) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

3) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);

4) порядок формування виборчого фонду та внесення грошової застави, а також партію, уповноважену отримати невикористані кошти виборчого фонду та/або внесену грошову заставу у порядку та у випадках, визначених цим Законом.

Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку.

Виборчі блоки здійснюють усі повноваження, передбачені цим Законом для політичних партій, на усіх етапах виборчого процесу.

Заяви, подання, рішення та інші документи від імені виборчого блоку підписуються спільно усіма керівниками партій, що входять до блоку, та скріплюються печатками партій, що входять до блоку.

Після реєстрації кандидатів у депутати включених до виборчого списку блоку або кандидата в одномандатному виборчому окрузі висунутого блоком приєднання до блоку або вихід партії, що входила до блоку до офіційного оголошення результатів виборів забороняється.

Після завершення виборчого процесу вихід партії із блоку не матиме наслідком зміни назви блоку та виключення із списку кандидатів від цієї партії.

2. Висування кандидатів, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоків) у загальнодержавному окрузі та висування кандидатів у депутати від партії (блоку) в одномандатних округах здійснюється партією (блоком) на з'їзді (зборах, конференції) у порядку, встановленому статутом партії (угодою про утворення блоку).

Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (партії, що входить до блоку), або безпартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.

Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.

3. Партія (блок) може висунути:

1) виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку) у загальнодержавному окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб;

2) по одному кандидату у депутати в кожному одномандатному окрузі.

4. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на перший день після початку виборчого процесу.";

40) статтю 54 викласти у такій редакції:

"Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (усіх партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів усіх партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, а для виборчих блоків - також і угоди про утворення блоку;

3) рішення партії (блоку), прийнятого на з'їзді (для блоків - на міжпартійному з'їзді) (зборах, конференції) відповідно до її статуту (угоди про утворення блоку), про висування кандидатів у депутати, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості) та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), та в електронному вигляді;

5) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом десяти днів після офіційного оголошення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);

6) автобіографій осіб, на паперових носіях та в електронному вигляді, включених до виборчого списку партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата у депутати відповідно до статті 57 цього Закону;

8) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 56 цього Закону;

9) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до виборчого списку партії (блоку), розміром 4 х 6 сантиметрів, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), розміром 9 х 13 сантиметрів, на паперових носіях та в електронному вигляді;

10) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з кандидатів.

2. Разом з документами, передбаченими частиною першою цієї статті партія (блок) подає до Центральної виборчої комісії передвиборну програму партії (блоку) на паперових носіях, засвідчену підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку) і скріплену печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), та в електронному вигляді, викладену державною мовою обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Кількість друкованих знаків в усіх випадках, передбачених цим Законом, включає графічне зображення тексту (літери, цифри, розділові, математичні чи тому подібні знаки) і кожен пробіл між словами.

У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей між виборчим списком кандидатів у депутати від партії (блоку), наданому на паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий носій.

3. Центральна виборча комісія видає представнику партії (блоку), уповноваженому на підставі довіреності від партії (блоку), який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 58 цього Закону, Центральною виборчою комісією не розглядаються, рішення щодо них не приймаються.";

41) у статті 55:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією (блоком), у відповідному одномандатному окрузі за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидата у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

2) рішення партії (блоку), прийнятого на з'їзді (для блоків - на міжпартійному з'їзді) (зборах, конференції) відповідно до її статуту (угоди про утворення блоку), про висування кандидата у депутати від партії (блоку), яке повинно містити відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати, із зазначенням його прізвища, імені, по батькові;

3) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) (за підписом відповідного кандидата) із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом десяти днів після офіційного оголошення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);

4) автобіографії кандидата в депутати, на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата у депутати відповідно до статті 57 цього Закону;

6) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 56 цього Закону;

7) 4 фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

8) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата.";

пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:

"1) заяви про самовисування, датованої днем подання документів для реєстрації його кандидатом у депутати до Центральної виборчої комісії, із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом десяти днів після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);";

пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:

"4) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 56 цього Закону або підписних листів встановленої форми з підписами п'ятнадцяти тисяч виборців відповідного одномандатного округу на його підтримку відповідно до статті 561 цього Закону, поданих разом з інформацією про персональні дані таких виборців на електронному носії;";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Разом з документами, передбаченими частиною першою або частиною другою цієї статті до Центральної виборчої комісії подається в електронному вигляді передвиборна програма кандидата у депутати в одномандатному окрузі, викладена державною мовою обсягом не більше трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

42) статтю 56 викласти у такій редакції:

"Стаття 56. Грошова застава

1. Партія (блок), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії як одноразовий платіж грошову заставу в розмірі десяти тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

2. Партія (блок), яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії як одноразовий платіж грошову заставу в розмірі ста розмірів мінімальної заробітної плати.

3. Грошова застава може сплачуватись виключно з поточного рахунку партії (для блоку - рахунків партій, що входять до блоку), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі або кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування.

4. Партія (для блоку - партії, що входять до блоку), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі або кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, не можуть використовувати для внесення грошової застави кошти, отримані ними від анонімних осіб або від осіб під псевдонімом, іноземних юридичних та фізичних осіб, а також кошти отримані внаслідок дій, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Банк, яким здійснено відповідний переказ, у день його здійснення подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму інформацію про внесення грошової застави для проведення її аналізу, передбаченого частиною шостою цієї статті.

6. Центральна виборча комісія у день подання до неї партією (блоком), кандидатом у одномандатному окрузі, висунутим у порядку самовисування, документів для реєстрації, передбачених частиною першою статті 54 або частиною першою статті 55 цього Закону, звертається до:

1) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для проведення протягом одного дня з дня звернення відповідного аналізу наявної інформації щодо підозр у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та направлення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики відповідної інформації та/або матеріалів згідно вимог чинного законодавства України;

2) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики для отримання не пізніше, ніж на другий день з дня звернення інформації щодо:

відповідності розміру внесених у заставу коштів - кандидатом у одномандатному окрузі, висунутим шляхом самовисування, отриманим (задекларованим) ним доходам;

відповідності розміру внесених партією (блоком) у заставу коштів - данним, відображеним у звітності неприбуткових установ і організацій;

наявності зареєстрованих кримінальних проваджень щодо таких кандидатів, партій (партій, що входять до блоку).

В зверненні Центральна виборча комісія обов'язково зазначає прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) та індивідуальний податковий номер (або серія та номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які відмовились від отримання індивідуального податкового номера за релігійними переконаннями), кандидатів, висунутих шляхом самовисування, повну назву партії (блоку, партії, що входить до блоку) та її код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики після проведення відповідного аналізу направляє до Центральної виборчої комісії наявну зведену інформацію.

7. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), або про відмову в реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (партії, визначеній в угоді про утворення блоку).

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, внесена грошова застава повертається у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення на визначений відповідним кандидатом у депутати рахунок.

8. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, повертається у разі, якщо за підсумками виборів партія (блок) отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів на рахунок партії (партії, визначеній в угоді про утворення блоку).

9. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, повертається у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі, у восьмиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів на рахунок партії (партії, визначеній в угоді про утворення блоку).

10. Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в порядку самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі, у восьмиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів на рахунок, вказаний у заяві, поданій до Центральної виборчої комісії обраним народним депутатом.

11. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.";

43) доповнити Закон новою статтею 561 такого змісту:

"Стаття 561. Підписні листи

1. З дня, наступного за днем початку виборчого процесу, громадянин України, який має намір балотуватися в одномандатному окрузі в порядку самовисування, має право безперешкодно збирати підписи виборців на свою підтримку.

2. Підписи громадян України збираються на підписних листах, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті у день початку виборчого процесу.

3. Підписний лист обов'язково має містити виконані друкарським способом:

1) прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження громадянина України, на підтримку якого подаються підписи;

2) номер одномандатного округу, в якому має намір балотуватись громадянина України, на підтримку якого подаються підписи;

3) пронумеровані графи та рядки для підписів виборців;

4) місце для вписування назви адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи (повної назви села, селища, міста, де проводиться збір підписів, а також району, області, Автономної Республіки Крим, міст Києва чи Севастополя, до складу яких входить ця адміністративно-територіальна одиниця).

Підписний лист повинен мати графи для вписування виборцем власноручно:

1) прізвища, імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності) виборця;

2) виборчої адреси виборця;

3) числа, місяця та року та місця народження;

4) назви, номера і серії документа, що підтверджує особу та громадянство України виборця, з числа передбачених частиною третьою статті 2 цього Закону;

5) дати проставлення підпису виборцем;

6) особистого підпису виборця.

4. Збирання підписів може здійснюватись в межах того одномандатного округу, в якому має намір балотуватися громадянин, на підтримку якого подаються підписи виборців.

5. В одному підписному листі можуть міститися підписи виборців лише одного населеного пункту, в якому збиралися підписи, та до якого належить їх виборча адреса.

6. Кожний підписний лист повинен бути засвідчений підписом особи, яка здійснювала збір підписів виборців. При засвідченні підписного листа особа, що здійснювала збір підписів, вказує свої прізвище, ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), свою виборчу адресу, назву, номер і серію документа, що підтверджує особу та громадянство України виборця, з числа передбачених частиною третьою статті 2 цього Закону, а також ставить свій підпис і дату його внесення.

7. Забороняється в процесі збирання підписів примушувати виборців ставити свої підписи або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

8. Забороняється збирання підписів у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших виплат, надання благодійної допомоги тощо.

9. Підписні листи, що містять п'ятнадцять тисяч підписів виборців, подаються до Центральної виборчої комісії пронумерованими та зброшурованими у вигляді папок окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці. Разом з підписними листами подається електронний носій з інформацією про персональні дані таких виборців. Вимоги до змісту інформації та формату електронного носія встановлюються Центральною виборчою комісією.

10. Прийняття підписних листів Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом завірення кожної папки з підписними листами своєю печаткою.

11. Центральна виборча комісія із залученням працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії та осіб, передбачених частиною четвертою статті 30 цього Закону, після надходження підписних листів перевіряє дотримання порядку збору підписів та оформлення підписних листів, встановленого цим Законом, а також, достовірність відомостей про громадян України, внесених до підписних листів. При перевірці підписних листів використовуються відомості Державного реєстру виборців.

12. У разі необхідності Центральна виборча комісія може звернутись до правоохоронних щодо виявлених фактів недостовірності підписів громадян України чи відомостей про них, внесених до підписних листів.";

44) статтю 57 викласти у такій редакції:

"Стаття 57. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати

1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, що визначена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Після реєстрації кандидата у депутати уся інформація з поданої декларації оприлюднюється у триденний строк на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії за винятком інформації, що є конфіденційною.

3. Помилки і неточності, виявлені в поданій декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.";

45) у статті 58:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за п'ятдесят три дні до дня голосування.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Центральна виборча комісія не пізніш як на четвертий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), така особа вважається виключеною з відповідного виборчого списку партії (блоку).";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

46) у статті 59:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за п'ятдесят три дні до дня голосування.";

частини шосту - восьму статті 59 викласти у такій редакції:

"6. Центральна виборча комісія не пізніш як на четвертий день з дня прийняття документів, передбачених частинами першою або другою статті 55 цього Закону, приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі або про відмову в його реєстрації.

7. У разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі Центральна виборча комісія разом з копією рішення про реєстрацію цього кандидата у депутати у триденний строк з дня його прийняття видає посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Повідомлення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі разом із рішенням про його реєстрацію в цей же строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, власного імені (всіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року і місця народження, громадянства із зазначенням часу проживання на території України, відомостей про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місця проживання, відомостей про наявність чи відсутність судимості, суб'єкта висування у семиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

47) доповнити частину першу статті 60 новими пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8) виявлення недостовірних відомостей про персональні дані виборців, внесених до підписних листів на підтримку особи, висунутої кандидатом у депутати в порядку самовисування, або до електронного носія з інформацією про персональні дані таких виборців;

9) отримання зведеної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, про встановлення факту порушення партією (для блоку - партією, що входить до блоку), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі або кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидатом у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, при внесенні грошової застави вимог, передбачених частиною четвертою статті 56 цього Закону.";

48) у статті 61:

частини першу та другу викласти у такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії (блоку), кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії (блоку), або окремому кандидату у депутати.

2. Попередження оголошується у разі:

1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією (блоком), яка висунула кандидатів у депутати, представником партії (блоку), уповноваженою особою партії (блоку) чи посадовою особою партії (партії, що входить до блоку), довіреною особою кандидата у депутати, а також іншою особою за дорученням кандидата у депутати, партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу (партії, що входить до блоку);

2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, яка висунула кандидатів у депутати (партія, що входить до блоку, який висунув кандидатів у депутати), або посадова особа цієї партії (партії, що входить до блоку);

3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання кандидатом у депутати, партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів виборчого фонду інших коштів;

4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);

5) порушення партією (блоком), кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації після 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування;

6) порушення визначених частиною шостою статті 49 цього Закону термінів подання до відповідної виборчої комісії розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного);

7) включення розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі до фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного) недостовірних відомостей.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Попередження, зазначене у частині першій цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії або кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати в разі:

1) звернення кандидата у депутати не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування із письмовою заявою про відмову балотуватися;

2) звернення партії (блоку) не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії (угодою про утворення блоку);

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття кандидата у депутати за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання кандидата у депутати недієздатним;

6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) порушення вимог частин четвертої, п'ятої статті 52 цього Закону;

8) виявлення виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 цієї частини, відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 цієї частини, пізніш як за двадцять три дні до дня голосування, такі звернення виборчою комісією не розглядаються, рішення по них не приймаються.";

49) статтю 62 викласти у такій редакції:

"Стаття 62. Визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися

1. У разі коли в одномандатному окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не зареєстровано жодного кандидата у депутати, якщо у виборах брав участь один кандидат і за нього віддали голоси менше половини виборців, що взяли участь у голосуванні, або якщо голосування на всіх виборчих дільницях виборчого округу у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, вибори у цьому окрузі вважаються такими, що не відбулися.";

50) частину четверту - сьому статті 63 викласти у такій редакції:

"4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків) (обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів інформаційних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. Інформаційний плакат кандидата у депутати повинен містити прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність кандидата у депутати, його передвиборну програму (обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків) та фотокартку, подані ним при реєстрації.

6. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) та кандидатів із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.

7. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за десять днів до дня виборів.";

51) частину другу статті 64 викласти у такій редакції:

"2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування на чергових виборах депутатів та не пізніше як на другий день після початку виборчого процесу на повторних, проміжних чи позачергових виборах депутатів оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.";

52) абзац третій частини шостої статті 66 виключити;

53) у статті 68:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Політична реклама - це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки (гімну, прапору, розпізнавального знаку, девізу) партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, використання передвиборних логотипів, слоганів, гасел партій (блоків), а так само повідомлення про підтримку партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу, партією, що входить до блоку, або кандидатом у депутати, що висувається партією (блоком) видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу (крім політичної партії, що входить до блоку), заходів, зазначених у пунктах 1 - 7, 9 частини другої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Закону, коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати в одномандатних округах. Кандидати у депутати, зареєстровані у загальнодержавному окрузі, можуть здійснювати передвиборну агітацію за кошти виборчого фонду партії (блоку). Використання власних коштів партій, партій, що входять до блоку, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або кандидату у депутати в одномандатному окрузі, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або кандидату у депутати в одномандатному окрузі. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партії (партії, що входить до блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

Будинки (приміщення) державної або комунальної форми власності надаються для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації без проведення конкурсу.";

частини одинадцяту та дванадцяту викласти у такій редакції:

"11. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу відводять місця у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, обладнують стенди, дошки оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатному окрузі з додержанням принципу рівних умов.

12. Юридичні та фізичні особи - розповсюджувачі зовнішньої реклами, які надають рекламні засоби (носії зовнішньої реклами) для розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами), повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати.

У разі якщо носій зовнішньої реклами незалежно від форми власності було на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду надано для здійснення передвиборної агітації одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидату у депутати власник (володар, користувач) цього носія зовнішньої реклами не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидату у депутати.";

54) у статті 69:

частини п'яту - сьому статті 69 викласти у такій редакції:

"5. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Партія (блок) може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що їй належить (належить партії, що входить до блоку). Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. Матеріали передвиборної агітації виготовляються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної мовної політики".

6. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) та із застосуванням обладнання, що їй належить (належить партії, що входить до блоку), або відповідно виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії. Якщо друковані матеріали передвиборної агітації виконувалися регіональною мовою або мовою меншини, до кожного примірника такого матеріалу додається його переклад державною мовою.

7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії (належить партії, що входить до блоку), їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.";

частину восьму виключити:

55) у статті 71:

частину четверту виключити:

частини шосту та сьому викласти у такій редакції:

"6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.

7. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 вересня року, що передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації).";

частину одинадцяту статті 71 викласти у такій редакції:

"11. Вимоги, встановлені частинами п'ятою - дев'ятою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (партії, що входить до блоку,), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати в одномандатних округах для ведення власної передвиборної агітації.";

56) у статті 72:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.";

частини другу восьму виключити:

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів виборів.";

57) у статті 73:

частини першу та другу виключити:

частини п'яту сьому викласти у такій редакції:

"5. Друковані засоби масової інформації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на третій день з дня початку виборчого процесу опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі. Загальнодержавні друковані засоби масової інформації здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а регіональні та місцеві - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.

6. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі мають право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині дев'ятнадцятій статті 74 цього Закону.

7. Матеріали передвиборної агітації, передбачені в частині шостій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидата у депутати в одномандатному окрузі розпорядником поточного рахунку відповідного виборчого фонду партії (блоку), кандидатом у депутати з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія (партія, що входить до блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі для ведення їх власної передвиборної агітації.";

58) у статті 74:

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою, використання комерційної чи соціальної реклами для здійснення передвиборної агітації у будь-якій формі, в тому числі використанням у комерційній та соціальній рекламі:

1) прізвищ чи портретів кандидатів у депутати;

2) назв чи символіки партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.";

частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про партію (блок, партію, що утворила блок) або кандидата у депутати. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок, партія, що утворила блок) або кандидат у депутати вважає явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів зобов'язаний надати партії (блоку, партії, що утворила блок) або кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією (блоком) матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідні публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.";

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку, партії, що входить до блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію (блок) чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.";

частину п'ятнадцяту виключити;

59) у статті 75:

частини першу - шосту викласти у такій редакції:

"1. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії (далі - представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії) з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.

2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути виборець. Не може бути представником партії (блоку):

1) член виборчої комісії;

2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;

3) військовослужбовець;

4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку) у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.

4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.

5. Партія (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному одномандатному окрузі (далі - уповноважена особа партії (блоку). Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу підписується керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).

Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.

6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), в електронному вигляді та на паперових носіях підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку) подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у загальнодержавному та відповідному одномандатному окрузі та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).";

частини десяту - одинадцяту викласти у такій редакції:

"10. Партія (блок) у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою і шостою цієї статті.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частин дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення невідкладно видається представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу партії (блоку).";

частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях, нарадах Центральної виборчої комісії, що стосуються процесу виборів депутатів, під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;

2) знайомитися із змістом та отримувати копії протоколів і стенограм засідань Центральної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;

3) невідкладно знайомитися з заявами, зверненнями, протоколами, телефонограмами, факсами, факсограмами, відомостями, переданими через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, та іншими офіційними повідомленнями та документами, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування у загальнодержавному та одномандатних округах, отримувати їх копії;

4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.";

60) частину сьому статті 76 викласти у такій редакції:

"7. Довірені особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі набувають повноважень з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі чи встановлення результатів виборів та їх офіційного оголошення.";

61) у статті 78:

частини п'яту викласти у такій редакції:

"2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятнадцятий день після початку виборчого процесу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.

5. Про реєстрацію офіційного спостерігача від партії (блоку), кандидата у депутати, громадської організації рішення приймається окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному одномандатному або загальнодержавному окрузі, кандидата у депутати у цьому одномандатному окрузі або керівника відповідної громадської організації.

Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.";

пункт 4 частини дев'ятої викласти у такій редакції:

"4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених статтею 34 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі;";

62) у статті 80:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок три дні до дня голосування.

Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору.

Ступені захисту виборчого бюлетеня встановлюються Центральною виборчою комісією.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі назви партій (блоків) розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) у загальнодержавному окрузі після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії (блоку), повна назва відповідної партії (назва блоку, з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) перших п'яти зареєстрованих кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Між номером кожної партії (блоку) та назвою цієї партії (блоку) розміщується порожній квадрат.";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оголошення результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.";

63) у статті 81:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія на підставі договорів, укладеного між нею і державними поліграфічними підприємствами, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів у централізованому порядку.";

частину четверту статті 81 викласти у такій редакції:

"4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини п'ятнадцятої статті 82 цього Закону здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), депутатські фракції (фракції блоків) яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня голосування. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення таких штампів та передачу їх окружним виборчим комісіям. Штампи зберігаються в окружних виборчих комісіях.

Штамп "Вибув" передається окружною виборчою комісією всім дільничним виборчим комісіям одночасно з передачею відповідного рішення Центральної виборчої комісії. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць штамп "Вибув" передається одночасно з виборчими бюлетенями.";

64) у статті 82:

частини першу - третю викласти у такій редакції:

"1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні.

Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 35 цього Закону, а також підписується уповноваженим представником Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа або окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівників органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України.

3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача дільничним виборчим комісіям відповідного округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.";

пункт 7 частини четвертої виключити;

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівників органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов'язок охорони.";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та відповідному одномандатному окрузі окремо, перевіряючи відповідність позначення виборчого округу, номера одномандатного округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях.";

доповнити статтю новою частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії до окружної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються Центральною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем в присутності представників Центральної виборчої комісії та контрольної комісії, утвореної Центральною виборчою комісією відповідно до частини четвертої статті 81 цього Закону, про що складається відповідний акт.

У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від окружної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними, про що складається у двох примірниках акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Такі виборчі бюлетені зберігаються окружною виборчою комісією в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, та транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку та строки, визначені Центральною виборчою комісією. Один примірник акта надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається у відповідній окружній виборчій комісії. Повернуті окружною виборчою комісією бюлетені погашаються Центральною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача та знищуються у порядку, встановленому абзацом першим цієї частини.";

65) частину шосту статті 83 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У винятковому випадку кількість виборчих скриньок на виборчих дільницях може бути меншою.";

66) у статті 85:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відео фіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.";

частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години, дільнична виборча комісія передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування.";

частини шістнадцяту та сімнадцяту викласти у такій редакції:

"16. Окружна виборча комісія після отримання відомостей, передбачених частиною тринадцятої цієї статті, з відповідних виборчих дільниць, але не пізніше 22 години передає ці попередні відомості до Центральної виборчої комісії.

17. Центральна виборча комісія після отримання попередніх відомостей щодо всіх виборчих дільниць невідкладно оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті.";

67) у статті 86:

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов'язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування.";

частину п'ятнадцяту виключити;

68) частину дев'яту статті 88 викласти у такій редакції:

"9. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як на третій день з дня оголошення результатів виборів.";

69) частину шістнадцяту статті 90 викласти у такій редакції:

"16. Недійсним вважається виборчий бюлетень:

1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

2) якщо зазначені на виборчому бюлетені номери одномандатного округу або виборчої дільниці не відповідають номерам одномандатного округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;

3) до якого не внесено зміни, зазначені у частині сьомій статті 81 цього Закону, або до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії;

2) якщо зроблено більш як одну позначку навпроти назв партій (блоків) або прізвищ кандидатів;

3) якщо не поставлено жодної позначки;

4) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

5) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.";

70) у статті 91:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі за формами, встановленими Центральною виборчого комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у порядку, визначеному статтею 35 цього Закону.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У протоколах про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу чи одномандатному окрузі. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.";

71) пункт 2 частини першої статті 92 викласти у такій редакції:

"2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок) або виборчих бюлетенів, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;";

72) частину першу статті 93 викласти у такій редакції:

"1. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дванадцятій статті 91 цього Закону, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - представниками чотирьох різних партій (блоків), кандидатів у депутати, а саме: головою та заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших партій (блоків), кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. У разі відсутності у складі дільничної виборчої комісії представників партій (блоків), кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів відповідно на виборчій дільниці транспортування за рішенням цієї виборчої комісії здійснюється представниками різних політичних партій (блоків), які мають фракції у Верховній Раді України поточного скликання. Їх обов'язково супроводжують працівники органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.";

73) у статті 94:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

З моменту закінчення голосування та початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях окружна виборча комісія через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему надає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях виборчого округу (далі - інформація про підрахунок голосів виборців).";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною дванадцятою статті 91 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

Невідкладно після оголошення головою окружної виборчої комісії (головуючим на засіданні комісії) змісту протоколу на засіданні окружної виборчої комісії член комісії, уповноважений її рішенням, оголошує відомості протоколу системному адміністратору, який вносить їх до бази даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для перевірки їх повноти та коректності.

Під час введення таких відомостей системний адміністратор засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи перевіряє правильність заповнення протоколу.

У приміщенні, де відбувається введення та перевірка відомостей протоколу, мають право перебувати системний адміністратор, оператори автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, голова, його заступник та секретар окружної виборчої комісії (головуючий на засіданні), члени цієї комісії, кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

У разі правильності заповнення протоколу системний адміністратор повинен:

1) роздрукувати інформацію про підрахунок голосів щодо відповідної виборчої дільниці, підписати та подати її для підпису голові, його заступнику та секретарю окружної виборчої комісії (головуючому на засіданні) та членам цієї комісії. Ця інформація про підрахунок голосів виборців невідкладно надається для ознайомлення членам відповідної дільничної виборчої комісії, кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам. Зазначена інформація зберігається в окружній виборчій комісії до припинення її повноважень та передається ними до місцевих архівних установ разом з іншою виборчою документацією;

2) засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи передати інформацію про підрахунок голосів виборців до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

частини п'яту сьому викласти у такій редакції:

"5. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі та оголошуються відомості, зазначені у них. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія окремо по виборах у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі приймає одне з рішень:

1) врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі при встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу;

2) зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі з позначкою "Уточнений";

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом по виборах у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) в одномандатному окрузі.

6. Одне із зазначених рішень приймається окружною виборчою комісією шляхом голосування усіх її членів більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

7. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі почергово, в порядку відкриття пакетів з відповідними протоколами, розглядаються окружною виборчою комісією після оголошення відомостей, зазначених у відповідному протоколі.

У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу (протоколів) про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі з поміткою "Уточнений" відповідно до пункту 2 частини п'ятої цієї статті, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, зазначені у частині дванадцятій статті 91 цього Закону, зберігаються в приміщенні, де проводиться засідання окружної виборчої комісії в полі зору членів комісії.

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів та які не потребують внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці, окружна виборча комісія приймає рішення, передбачене пунктом 1 частини п'ятої цієї статті із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності. Таке рішення додається до протоколу дільничної виборчої комісії.";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 93 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії окружна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Прийняття рішення окружною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів у разі виявлення порушення цілісності пакетів із запакованими документами після прийняття виборчих документів від дільничної виборчої комісії не допускається.";

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"12. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі, запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення відповідного повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії в полі зору членів комісії.";

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Після складення окружною виборчою комісією протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості відповідного протоколу передаються до Центральної виборчої комісії в такому ж порядку, що й інформація про підрахунок голосів.";

частину дев'ятнадцяту викласти у такій редакції:

"19. Відомості про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі формуються і передаються до Центральної виборчої комісії засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи тільки після передачі до Центральної виборчої комісії відомостей про підрахунок голосів виборців щодо всіх виборчих дільниць виборчого округу засобами цієї системи щодо, відповідно, загальнодержавного округу в межах одномандатного округу та одномандатного округу.";

74) у статті 95:

пункт 2 частини першої виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування.";

частини дев'яту - одинадцяту викласти у такій редакції:

"9. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині восьмій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії та його заступником, а також двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших суб'єктів подання, які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу. Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одного з двох суб'єктів подання, які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу, або представник такого суб'єкта подання вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні, за рішенням комісії, бере представник політичної партії (блоку), яка має фракцію (фракцію блоку). Їх обов'язково супроводжують працівники органів внутрішніх справ України, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону при транспортуванні.

10. Уповноваженій особі партії (блоку), офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку) та по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.

11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону.";

доповнити статтю новою частиною тринадцятою такого змісту:

"13. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного територіального округу не відбулося.";

75) у статті 96:

пункт 2 частини першої виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в одномандатному окрузі.";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в одномандатному окрузі не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону.";

доповнити статтю 96 новою частиною тринадцятою такого змісту:

"13. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях в одномандатному окрузі у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного територіального округу не відбулося.";

76) у статті 961:

пункт 2 частини другої виключити:

частину п'яту статті викласти у такій редакції:

"5. Протокол про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Присутній на засіданні член Центральної виборчої комісії зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами Центральної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах закордонного округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним чи на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону.";

77) у статті 97:

абзац другий частини другої виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У разі нескладання окружною виборчою комісією протоколу про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та/або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі (у тому числі уточненого) у строки, визначені цим Законом, або його ненадходження до Центральної виборчої комісії протягом двох днів після дня його складання Центральна виборча комісія здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та/або підсумків голосування в одномандатному окрузі. У такому випадку Центральна виборча комісія витребовує та забезпечує транспортування від окружної виборчої комісії виборчих документів, зазначених у частині дванадцятій статті 91 цього Закону, а також може витребовувати примірники протоколів членів окружної виборчої комісії, членів дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу та інші документи.";

78) у статті 98:

пункт 3 частини першої виключити;

частини третю - шосту викласти у такій редакції:

"3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали п'ять (для блоків - сім) і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків).

4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше п'яти (для блоків - семи) відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.

5. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків партій (блоків), які зазначені у частині третій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами шостою - дев'ятою цієї статті.

6. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пунктах 18 та 19 частини першої цієї статті, встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали п'ять (для блоків - сім) і більше відсотків голосів виборців.";

частини одинадцяту - тринадцяту викласти у такій редакції:

"11. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками), що висунули кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, та визначення відповідно до вимог частини десятої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі зазначає:

1) загальну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали п'ять (для блоків - сім) і більше відсотків голосів виборців;

2) виборчу квоту;

3) кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією (блоком), що висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі;

4) прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), рік народження, освіту, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, а також суб'єкт висування обраних депутатів.

12. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами Центральної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) у загальнодержавному окрузі, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

13. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/в межах яких голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, а також незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним.

У разі якщо голосування в межах окремих одномандатних округів не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону, результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі встановлюються за підсумками голосування, встановленими в інших одномандатних округах.";

79) у статті 99:

пункт 3 частини першої виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У разі якщо голосування на усіх виборчих дільницях в одномандатному окрузі у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 85 або 86 цього Закону та на цій підставі окружною виборчою комісією прийнято рішення про визнання голосування в одномандатному окрузі таким, що не відбулося, Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися.";

80) статтю 100 викласти у такій редакції:

"Стаття 100. Офіційне оголошення результатів виборів

1. Офіційним оголошенням результатів виборів депутатів є опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування, виборчого округу (загальнодержавний чи номер одномандатного), у якому обраний депутат.

2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.";

81) частину першу статті 101 викласти у такій редакції:

"1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на десятий день з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів документ про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.";

82) частину третю статті 104 викласти у такій редакції:

"3. Повторні вибори депутата проводяться у неділю в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про їх призначення. Висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому цим Законом з особливостями, передбаченими у статті 107 цього Закону.";

83) частину першу статті 105 викласти у такій редакції:

"1. Заміщення депутата, обраного у загальнодержавному окрузі здійснюється у разі:

1) відмови особи, обраної народним депутатом, скласти присягу народного депутата України;

2) дострокового припинення повноважень народного депутата України на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України.

У разі настання однієї із зазначених підстав Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку). Таке рішення приймається Центральною виборчою комісією не пізніше, ніж на третій день з дня відмови скласти присягу народного депутата України або з дня отримання рішення про дострокове припинення повноважень депутата чи копії свідоцтва про смерть.

У разі оскарження рішення про дострокове припинення повноважень депутата Центральна виборча комісія приймає рішення щодо визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку) після набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.";

84) частину другу статті 106 викласти у такій редакції:

"2. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у неділю в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про їх призначення. Утворення виборчих комісій, висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому цим Законом з особливостями, передбаченими у статті 107 цього Закону.";

85) у статті 107:

частину першу - десяту викласти у такій редакції:

"1. Для проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів використовуються одномандатні виборчі округи, а також звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, які утворені та існують на постійній основі відповідно до цього Закону.

Спеціальні виборчі дільниці для проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів, що існують на тимчасовій основі, утворюються не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - не пізніш як за десять днів до дня голосування у порядку, встановленому цим Законом.

Подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі, вносяться районними, районними у містах державними адміністраціями чи виконавчими комітетами міських рад (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування.

2. Окружні виборчі комісії на позачергових виборах депутатів утворюються не пізніш як за двадцять вісім днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання та у порядку, визначеному статтею 27 цього Закону. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять один день до дня голосування у порядку, встановленому статтею 27 цього Закону.

Окружні виборчі комісії на повторних або проміжних виборах депутатів утворюються не пізніш як за двадцять вісім днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених пунктом 1 частини другої статті 27 цього Закону (не більш як по одній кандидатурі до складу кожної окружної виборчої комісії), а також партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати від яких було зареєстровано у загальнодержавному окрузі на останніх виборах депутатів (не більш як по одній кандидатурі до складу кожної окружної виборчої комісії), що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять один день до дня голосування у порядку, встановленому статтею 27 цього Закону. Кандидатури від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати від яких було зареєстровано у загальнодержавному окрузі на останніх виборах депутатів, включаються до складу комісій шляхом жеребкування в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, у порядку та за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених цим Законом, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування.

Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші чергові вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватися, а їх повноваження здійснюють відповідні дільничні виборчі комісії, утворені для чергових виборів, що проводяться одночасно.

У разі якщо одночасно з позачерговими виборами депутатів проводяться інші вибори, дільничні виборчі комісії з виборів депутатів здійснюють повноваження відповідних дільничних виборчих комісій для виборів, що проводяться одночасно.

4. Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному примірнику попередніх списків виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.

5. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому законом, не пізніш як за сім днів до дня голосування.

Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден подають не пізніш як за десять днів до дня голосування відомості для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах).

6. На позачергових виборах депутатів списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому законом. Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за десять днів до дня голосування. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

7. Іменне запрошення надсилається або доставляється в інший спосіб дільничною виборчою комісією кожному виборцю не пізніш як за десять днів до дня голосування.

8. Кошти на підготовку і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів.

9. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів.

10. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати розпочинається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за тридцять шість днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за тридцять два дні до дня голосування.";

частини одинадцяту двадцять другу виключити;

частину двадцять третю викласти у такій редакції:

"23. Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять один день до дня голосування.";

доповнити статтю новою частиною двадцять четвертою такого змісту:

"24. Під час повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій, передбачене пунктами 3, 4 частини другої статті 30 та пунктом 12 частини другої статті 31 цього Закону, не проводиться.";

86) у статті 108:

частини першу - третю викласти у такій редакції:

"1. Кандидат у депутати, зареєстрований у встановленому Законом порядку, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, в особі її керівника (керівників партій, що входять до блоку), представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії (блоку) чи іншої особи, уповноваженої партією (блоком), довірена особа кандидата у депутати, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 109 - 113 цього Закону.

2. Суб'єкти звернення зі скаргою, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з урахуванням вимог цього Закону оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) політичної партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;

3) кандидата у депутати;

4) уповноважених осіб партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від партій (блоків), кандидатів у депутати та громадських організацій - лише щодо скарг, передбачених частиною шостою статті 111 цього Закону.

3. Керівник партії (керівники партій, що входять до блоку), уповноважена особа чи представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата у депутати діють як представник відповідної партії (блоку) або кандидата у депутати без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженої особи партії (блоку), представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, довіреної особи кандидата у депутати, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Законом.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії або до суду.";

87) у статті 110:

пункт 8 частини першої викласти у такій редакції:

"8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги - у разі наявності;";

88) у статті 115:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія після офіційного оголошення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію, що підлягає внесенню до Національного архівного фонду, у тому числі протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки голосування в межах виборчих округів, до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до Державного архіву в Автономній Республіці Крим та відповідних місцевих державних архівних установ.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних та інших архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих архівних установах, визначених частиною другою цієї статті, протягом п'яти років з дня офіційного оголошення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому порядку.";

89) в усіх випадках, крім положень, які змінено цим Законом, слово "партія" замінити на "партія (блок)" у відповідному відмінку та числі.

2. Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України від 13.06.2014 - 2014 р., N 24, стор. 2084, стаття 883) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".".

3. Частину першу статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України від 03.01.2003 - 2003 р., N 1, стаття 2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає переказ грошових коштів під час проведення виборів народних депутатів України на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії з поточного рахунку політичної партії (партій, що утворили блок), яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі або кандидата в депутати в одномандатному окрузі, поточного рахунку кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У разі якщо протягом одного місяця після припинення діяльності коаліції депутатських фракцій "Європейський Вибір" у Верховній Раді України сьомого скликання не буде сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції України та Президент України реалізує право достроково припинити повноваження Верховної Ради України сьомого скликання, рекомендувати Президенту України призначити позачергові вибори народних депутатів України на 05 жовтня 2014 року.

На зазначених позачергових виборах депутатів: на платній основі можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії, в порядку, передбаченому частиною шостою статті 36 цього Закону, тільки члени окружних виборчих комісій; одноразова грошова винагорода, передбачена частиною третьою статті 47 цього Закону, не нараховується; оплата праці членів виборчих комісій в дні встановлення підсумків голосування, передбачена частиною четвертою статті 47 цього Закону, не здійснюється.

3. У зв'язку із ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях, Центральній виборчій комісії за необхідності у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом переглянути та змінити межі одномандатних округів. При цьому положення пункту третього абзацу першого, абзаців другого та третього частини другої статті 18 цього Закону не застосовуються.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос