Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования услуг по посредничеству в трудоустройстве)

Проект закона Украины от 12.08.2014 № 4468а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України (щодо врегулювання послуг з посередництва у працевлаштуванні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 24, ст. 243) такі зміни:

1. частину першу статті 1 доповнити пунктами 13-1, 14-1, 14-2, 14-3, 16-1 такого змісту:

13-1) підприємство-користувач - юридична особа (підприємство, установа, організація), яка звернулась до суб'єкта господарювання із заявкою про надання послуг з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача);

14-1) послуги з добору працівників відповідно до заявок роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів) - заходи, що проводяться суб'єктом господарювання з метою виконання заявки роботодавця, які можуть включати ознайомлення з умовами здійснення трудової діяльності на заявлених роботодавцем вакантних робочих місцях, підбір претендентів, які відповідають умовам вакансій, перевірку наявності у них необхідних професійних, кваліфікаційних та додатково обумовлених роботодавцем якостей, необхідних для виконання роботи, підготовку претендентів до співбесіди з роботодавцем, участь у проведенні співбесід, а також здійснення інших заходів на умовах, передбачених договором (контрактом);

14-2) послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) відповідно до їх заявок - заходи, що передбачають найм працівників на умовах трудового договору суб'єктом господарювання відповідно до заявок підприємства-користувача з наміром надання їх у розпорядження підприємству-користувачу, який визначає їм робочі завдання і контролює виконання цих завдань;

14-3) послуги з підбору підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні особи - заходи, що проводяться суб'єктом господарювання з метою задоволення звернення особи, які передбачають інформування про поточний попит і пропозиції роботодавців на ринку праці на робочу силу (вакансії) відповідно до її професії і кваліфікації, про умови, характер та оплату праці; внесення персональних даних про претендента на вакансії та інших наданих ними відомостей у відповідні реєстри обліку даних, консультування щодо складання резюме, поширення резюме серед потенційних роботодавців, підготовку до співбесіди з роботодавцем та інші заходи;

16-1) працівник, найнятий суб'єктом господарювання - працездатна особа, яка вступає в трудові відносини з суб'єктом господарювання для подальшого виконання роботи в Україні в інтересах, під керівництвом і контролем іншого роботодавця (підприємства-користувача);

2. пункт 22 частини першої статті 1 після слів "суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні" доповнити словами "(далі - суб'єкт господарювання)";

3. статтю 12 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Працівники, найняті суб'єктом господарювання, мають право одержувати для ознайомлення копії їх персональних даних чи інших наданих ними відомостей, які зберігаються у відповідних реєстрах та вимагати вилучення цієї інформації в повному обсязі, а також виправлення невірних та/або неповних персональних даних чи інших наданих ними відомостей.";

4. частину другу статті 12 вважати відповідно частиною третьою;

5. в частині першій статті 36 слова "та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців" виключити;

6. частину другу статті 36 викласти в такій редакції:

"2. До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать:

- послуги з підбору підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні особи;

- послуги з добору працівників відповідно до заявок роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів);

- послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) відповідно до їх заявок.";

7. частину другу статті 36 доповнити абзацами другим, третім та четвертим такого змісту:

"У заявці роботодавця мають зазначатися наступні відомості:

- основні відомості про роботодавця (для юридичних осіб - повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності, організаційно-правова форма, види діяльності, юридична та фактична адреси місцезнаходження юридичної особи, місцевість і (або) населений пункт, де працівники будуть здійснювати трудову діяльність; для фізичних осіб - підприємців - ім'я фізичної особи, види діяльності, місцевість і (або) населений пункт, де працівники будуть здійснювати трудову діяльність);

- опис вакансії (характер, умови і тривалість періоду трудової діяльності, розмір оплати праці та періодичність її виплати, розпорядок робочого часу і відпочинку);

- вимоги до працівників щодо наявності необхідної освіти, кваліфікації, досвіду роботи.

У заявці підприємства-користувача мають зазначатися наступні відомості:

- основні відомості про підприємство-користувача (повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності, організаційно-правова форма, види діяльності, юридична та фактична адреси місцезнаходження юридичної особи, місцевість і (або) населений пункт, де працівники будуть здійснювати трудову діяльність);

- опис вакансії (характер, умови і тривалість періоду трудової діяльності, розмір оплати праці найманих ним працівників за аналогічну виконувану роботу, розпорядок робочого часу і відпочинку);

- вимоги до працівників щодо наявності необхідної освіти, кваліфікації, досвіду роботи;

- інформація про наявність положень у колективному договорі про можливість застосування праці працівників, найнятих суб'єктами господарювання та зміст положень, які регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між підприємством-користувачем та цими працівниками.

Претенденти на вакансії мають бути ознайомлені суб'єктом господарювання з відомостями, які зазначені у заявці роботодавця, підприємства-користувача під розписку до початку роботи у роботодавця чи підприємства-користувача.";

8. в частині третій статті 36 слова "та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців" виключити;

9. в частині четвертій статті 36 слова "та суб'єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців" виключити;

10. пункт 3 частини четвертої статті 36 після слів "конфіденційність комерційної інформації роботодавців" доповнити словами "підприємств-користувачів";

11. частину четверту статті 36 доповнити пунктами 4, 5, 6 такого змісту:

"4) вести реєстр обліку осіб, які звертаються з метою працевлаштування із зазначенням інформації, яка повинна обмежуватися персональними даними, питаннями щодо кваліфікації та професійного досвіду зацікавлених осіб, а також іншими наданими ними відомостями, що безпосередньо цього стосується;

5) зберігати персональні дані осіб, які звертаються з метою працевлаштування лише стільки часу, скільки вони хотіли б залишатися у списку потенційних кандидатів на робочі місця;

6) надавати за заявою осіб, які звертаються з метою працевлаштування копії їх персональних даних чи інших наданих ними відомостей та здійснювати на їх вимогу виправлення невірних або неповних персональних даних чи інших наданих ними відомостей;";

12. пункт четвертий частини четвертої статті 36 вважати відповідно пунктом сьомим;

13. пункти 2, 3 частини п'ятої статті 36 виключити та доповнити пунктами 2, 3 частину п'яту статті 36 такого змісту:

"2) мати в реєстрі обліку персональні дані осіб, які звертаються з метою працевлаштування та інші надані ними відомості, які не потрібні для визначення можливості зайняття потенційними кандидатами вакантних робочих місць;

3) отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги в Україні, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, підприємством-користувачем, яким надано такі послуги.";

14. назву статті 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Взаємодія суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції";

15. частину другу статті 37 виключити;

16. назву статті 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Особливості діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)";

17. абзац перший частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.";

18. абзац другий частини першої статті 39 після слів "в іншого роботодавця" доповнити словами "(підприємства-користувача)";

19. пункти 2, 3, 4 абзацу третього частини першої статті 39 виключити та викласти абзац третій частини першої статті 39 в такій редакції:

"Суб'єкти господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), направляють найнятих ними працівників за умови, якщо це передбачено колективним договором підприємства-користувача, та за наявності згоди первинної профспілкової організації і зобов'язані:

1) укласти договір з підприємством-користувачем про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони;

2) укласти трудовий договір з найнятим працівником у письмовій формі;

3) не перешкоджати укладенню трудового договору між найнятим ним працівником та підприємством-користувачем, у якого виконувалися ним роботи.";

20. частину першу статті 39 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Трудові відносини з працівниками, найнятими суб'єктами господарювання, регулюються Кодексом законів про працю України.

Суб'єкти господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) не мають права:

1) обмежувати професійну мобільність найнятого ними працівника, накладати санкції на працівника, який погодився на роботу в іншого роботодавця;

2) надавати найнятих ними працівників у розпорядження підприємства-користувача для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії.";

21. частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

"2. Забороняється діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) без дозволу.";

22. частину третю статті 39 виключити;

23. в першому реченні частини четвертої статті 39 слово "роботодавця" замінити на "підприємства-користувача";

24. частину четверту статті 39 вважати відповідно частиною третьою;

25. частину третю, сьому статті 53 викласти в такій редакції:

"3. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

7. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, вимог пункту третього частини п'ятої статті 36, пункту другого абзацу третього частини першої статті 39, частини третьої статті 39 цього Закону стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.".

II. Внести до Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст. 361) такі зміни:

1. статтю 7 доповнити частинами третьою, четвертою такого змісту:

"Якщо підприємство, установа, організація мають намір використовувати працю працівників, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), то у змісті колективних договорів обов'язково передбачаються можливість застосування праці таких працівників та положення, які регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між підприємством-користувачем та цими працівниками.

Положення, що регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між підприємством-користувачем та працівниками, найнятими суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) можуть відрізнятися від положень, що регулюють відповідні відносини між роботодавцем та найманими ним працівниками лише щодо тих умов, які не можуть бути безпосередньо до них застосовані підприємством-користувачем у тристоронніх трудових відносинах.";

2. частину третю статті 7 вважати відповідно частиною п'ятою;

3. частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

"Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Якщо підприємство, установа, організація використовують працю працівників, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), то положення колективного договору поширюється на цих працівників в обсязі, встановленому у змісті колективного договору. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.".

III. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами) такі зміни:

1. статтю 13 доповнити частинами третьою, четвертою такого змісту:

"Якщо підприємство, установа, організація мають намір використовувати працю працівників, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), то у змісті колективних договорів обов'язково передбачаються можливість застосування праці таких працівників та положення, які регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між підприємством-користувачем та цими працівниками.

Положення, що регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між підприємством-користувачем та працівниками, найнятими суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) можуть відрізнятися від положень, що регулюють відповідні відносини між роботодавцем та найманими ним працівниками лише щодо тих умов, які не можуть бути безпосередньо до них застосовані підприємством-користувачем у тристоронніх трудових відносинах.";

2. частину третю статті 13 вважати відповідно частиною п'ятою;

3. статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

"Якщо підприємство, установа, організація використовують працю працівників, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), то положення колективного договору поширюється на цих працівників в обсязі, встановленому у змісті колективного договору.";

4. доповнити главою XIII-А такого змісту:

"Глава XIII-А. Праця осіб, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

Стаття 200-1. Працівники, найняті суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

До працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) належать працездатні особи, які вступають в трудові відносини з суб'єктом господарювання для подальшого виконання роботи в Україні в інтересах, під керівництвом і контролем іншого роботодавця (підприємства-користувача).

Стаття 200-2. Обов'язкові умови трудового договору, укладеного між суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) та найманим ним працівником

Обов'язковими умовами трудового договору є:

1) місце роботи;

2) час початку та строк дії трудового договору;

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик;

4) умови оплати праці, при цьому розмір заробітної плати, не може бути нижчим, ніж заробітна плата, яку отримує працівник на підприємстві-користувача за виконання такої ж роботи;

5) умови режиму роботи та відпочинку, які не можуть бути гіршими, ніж умови, визначені для працівників підприємства-користувача;

6) охорона праці;

7) умови щодо захисту інформації, що надійшла від працівників.

Стаття 200-3. Основні обов'язки суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) у відносинах з найнятими ними працівниками

На підставі укладеного трудового договору суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) зобов'язаний:

1) виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник на підприємстві-користувача за виконання такої ж роботи;

2) забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників підприємства-користувача, що передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

3) нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на користь працівника відповідно до класів професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство-користувача, який застосовує працю працівника;

4) організовувати для працівників професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

5) не перешкоджати укладенню трудового договору між найнятим ним працівником та підприємством-користувачем, у якого виконувалися ним роботи.

Стаття 200-4. Основні обов'язки підприємства-користувача у відносинах з працівниками, найнятими суб'єктами господарювання, працю яких вони використовують

Підприємство-користувач зобов'язано:

1) надавати працівнику, спрямованому суб'єктом господарювання, за договором про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони, роботу з трудової функції, визначеної в трудовому договорі цього працівника;

2) забезпечувати цим працівникам безпечні і нешкідливі умови праці;

3) інформувати цих працівників про нові вакансії на підприємстві-користувача.

Інформація про вакансії повинна бути розміщена у вигляді оголошень в тих місцях, де здійснюють свою діяльність такі працівники.

Стаття 200-5. Заборона направлення працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), на робочі місця до підприємства-користувача

Суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) заборонено направляти найнятих ними працівників на робочі місця до підприємства-користувача, в якого:

1) протягом року скорочено чисельність (штат) працівників;

2) не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва;

3) залучаються працівники для виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва.

Стаття 200-6. Особливості застосування дисциплінарних стягнень до працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

Підприємство-користувач має право звертатися до суб'єкта господарювання, з яким укладено договір про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони, з мотивованим письмовим повідомленням про застосування дисциплінарних стягнень до направленого до нього працівника.

На підставі мотивованого письмового повідомлення підприємства-користувача про виявлений проступок, суб'єкт господарювання зобов'язаний застосовувати до найнятого ним працівника дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни.

Стаття 200-7. Особливості застосування заохочень до працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

Підприємство-користувач має право звертатися до суб'єкта господарювання, з яким укладено договір про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони, із клопотанням про застосування до направленого до нього працівника заохочень, що містяться в правилах внутрішнього трудового розпорядку.

На підставі відповідного клопотання підприємства-користувача, суб'єкт господарювання зобов'язаний застосовувати до найнятого ним працівника відповідні заохочення.

Стаття 200-8. Особливості застосування матеріальної відповідальності до працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

Підприємство-користувач має право звертатися до суб'єкта господарювання з яким укладено договір про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації підприємства-користувача внаслідок порушення трудових обов'язків, покладених на направлених до нього працівників.

На підставі звернення підприємства-користувача, суб'єкт господарювання зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації підприємства-користувача найнятими ним працівниками.

Покриття сум, виплачених в якості компенсації заподіяної найнятими ним працівниками шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться суб'єктом господарювання шляхом відрахування із заробітної плати найнятого ним працівника.

У решті випадків покриття шкоди, відшкодованої підприємству-користувачу, провадиться шляхом подання суб'єктом господарювання позову про відшкодування в порядку регресу сум, виплачених в якості компенсації заподіяної найнятими ним працівниками шкоди до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.".

IV. Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2 - 3, ст. 11) такі зміни:

1. абзац другий пункту 1 частини першої статті 4 після слів "самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;" доповнити словами "суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)".

V. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40 - 44, ст. 356) такі зміни:

1. статтю 901 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Положення цієї глави не застосовуються до договорів про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони.";

2. доповнити главою 63-1 такого змісту:

"Глава 63-1. ПОСЛУГИ З НАДАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Стаття 907-1. Договір про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. За договором про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у підприємства-користувача (виконавець) зобов'язується за заявкою підприємства-користувача (замовника) надати послугу з направлення одної або декількох найнятих ним фізичних осіб у його розпорядження для здійснення трудової діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу в строки та в порядку, що встановлені договором.

Стаття 907-2. Предмет договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Предметом договору є послуги з направлення виконавцем однієї або декількох найнятих ним фізичних осіб у розпорядження замовника для здійснення трудової діяльності в інтересах, під керівництвом і контролем замовника.

Стаття 907-3. Форма договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Договір про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони укладається у письмовій формі.

Стаття 907-4. Істотні умови договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Істотними умовами договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони є:

- опис і вид робіт для виконання яких замовник залучає працівників, найнятих виконавцем;

- кількість і кваліфікація працівників, які направляються виконавцем для здійснення трудової діяльності у замовника;

- строки і порядок оплати послуг виконавця;

- строк дії договору;

- порядок розірвання договору.

Стаття 907-5. Сторони у договорі про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Виконавцями можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які отримали у встановленому порядку дозвіл на здійснення своєї діяльності.

2. Замовниками можуть бути виключно юридичні особи.

3. Вимоги, яким повинні відповідати виконавці та замовники, порядок отримання дозволу та здійснення державного нагляду за посередницькою діяльністю встановлюються законом.

Стаття 907-6. Плата за договором про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі та у строки, що встановлені договором.

2. Порядок оплати послуг виконавця визначається договором, але при цьому повинна бути забезпечена можливість погашення виконавцем своїх зобов'язань з перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на користь працівників, з виплати заробітної плати та інших належних їм виплат, пов'язаних з виконанням роботи для замовника.

Стаття 907-7. Строк договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін з врахуванням характеру наступної виконуваної роботи.

Стаття 908. Розірвання договору про надання послуг з направлення персоналу у розпорядження третьої сторони

1. Якщо виконавець не виконує обов'язку з надання послуги з направлення персоналу у розпорядження замовника для виконання трудової діяльності, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.

2. Одностороння відмова від виконання договору не допускається.

3. Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін.".

VI. Внести до Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст. 668) такі зміни:

1. статтю 1 доповнити частинами третьою, п'ятою такого змісту:

"Підприємство-користувач - юридична особа (підприємство, установа, організація), яка звернулась до суб'єкта господарювання із заявкою про надання послуг з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача).

Працівник, найнятий суб'єктом господарювання - працездатна особа, яка вступає в трудові відносини з суб'єктом господарювання для подальшого виконання роботи в Україні в інтересах, під керівництвом і контролем іншого роботодавця (підприємства-користувача).";

2. частину третю статті 1 вважати відповідно частиною четвертою;

3. статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Дія цього Закону поширюється також на всіх підприємств-користувачів та працівників, найнятих суб'єктами господарювання, які надають послуги з найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача).";

4. доповнити статтею 12-1 такого змісту:

"Стаття 12-1. Охорона праці осіб, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача)

Підприємства-користувачі зобов'язані створювати рівні умови праці для осіб, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) та працівників, найнятих безпосередньо ними.

Не допускається залучення осіб, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача) для виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва.

По відношенню до осіб, найнятих суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в сфері найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (підприємства-користувача), підприємства-користувачі мають права, обов'язки та несуть відповідальність, які передбачені цим Законом для роботодавців в сфері забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці під час роботи.".

VII. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

VIII. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос